ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ tổn THƯƠNG DA DO xạ TRỊ VÙNG âm hộ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN vạt DA

2 137 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 10:31

Y HC THC HNH (872) - S 6/2013 73 "Sinh lý bnh ng mch vnh". Nh xut bn y hc TP. H Chớ Minh, 49-83. 4. ng Vn Phc, Vừ Thnh Nhõn (2006-2010), "au tht ngc khụng n nh v nhi mỏu c tim khụng cú ST chờnh lờn". Khuyn cỏo hi Tim mch hc Vit Nam chn oỏn v iu tr, 107-181. 5. De Lemos JA, Morrow DA, Bentley JH, Omland T, Sabatine MS, McCabe CH, Hall C, Cannon CP, Braunwald E. (2001), "The prognostic value of B-Type natriuretic peptide in patients with acute coronary syndromes". The New England Journal of Medicine, 345: 1014-1021. 6. Drew E, Fenton D, (2008), "Myocardial infarction ". In Medicine. come, 327. 7. Dumaine RL, Gibson CM., Gelfand EV, et al (2004), "For the TIMI study group. Association of glomerular filtration rate on presentation with subsequent mortality in non ST -segment elevation acute coronary syndrome observation in 13. 307 pateints in five TIMI trial". European Heart Journal, 8. Galvani M, Ottani F, Oltrona L, et al (2004), "N- terminal probrain natriuretic peptide on admission has prognosis value across the whole spectrium of acute coronary syndrome". Circulation, 110: 128-134. 9. Killip T (1976), "Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two year experience with 250 patients". Am J Cardiol, 20: 457-464.181 10. Kragelund C, Grứnning B, Kứber L et al. (2005), "N-Terminal ProB-Type Natriuretic Peptide and Long- Term Mortality in Stable Coronary Heart Disease". The New England Journal of Medicine, 666-675. 11. Omland T, et al (2002), "NT-proBNP and long term mortality in acute coronary syndromes". Circulation, 106: 2913-2918. 12. Pfister R, Schneider CA (2004), "Natriuretic peptide BNP and N-terminal probrain natriuretic peptide: establesshed laboratory markers in clincal practice or just perspective". Clinical chimica Acta, 349: 25-38. 13. Phm Nguyn Vinh (2006), "Bnh hc tim mch". Nh xut bn y hc TP.HCM, 77-138. 14. Trn Thanh Tun, ng Vn Phc (2008), "Vai trũ ca NT-proBNP trong tiờn lng ngn hn nhi mỏu c tim cp". Lun vn BS Ni trỳ chuyờn ngnh ni tng quỏt. TP.HCM. ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị TổN THƯƠNG DA DO Xạ TRị VùNG ÂM Hộ BằNG PHƯƠNG PHáP CHUYểN VạT DA Nguyễn Văn Tuyên - Bnh vin K TểM TT: Mc tiờu nghiờn cu: ỏnh giỏ kt qu iu tr tn thng da do x tr vựng õm h bng phng phỏp chuyn vt da. i tng nghiờn cu: 21 bnh nhõn cú tn thng viờm, loột da do x tr vựng õm h. Phng phỏp nghiờn cu: Mụ t hi cu. Phng phỏp tin hnh: Ct b vựng da tn thng do x tr ti õm h, to hỡnh bng vt da dy hỡnh ch Z mt trong ựi. Kt qu: Lin so ton b l 66,6%, lin so mt phn, phi chm súc vt thng 33,3%. 100 % bnh nhõn ra vin ht viờm, loột, chy dch, au vựng õm h. Kt lun: Cú th ỏp dng phng phỏp chuyn vt da hỡnh ch Z iu tr bnh nhõn tn thng da do x tr vựng õm h. T khúa: x tr vựng õm h, chuyn vt da SUMMARY Object:Evaluate the local flap plasty surgery result of skin injury after radiation therary of vulva cancer. Subject: 21 patiens with inflamation and ulceration at local vulva skin after radiotherary. Method: retrospective description. Removing all area skin injured after radiation, applied local Z - plasty flap surgery at the femeral inferior. Result: there were 66.6% patiens with total recover of scar, sub total recover of scar and wound care after surgery was 33,3% .All patiens discharged from hospital were very good condition without vulva area inflamtion, ulceration and pain. Conclusion: The local Z- plasty flap surgery method could apply on therapy for skin injury after local radiation therary of vulva cancer. Keywords: skin injury, vulva cancer T VN : Ung th õm h l bnh ớt gp chim 3 -5 % cỏc ung th ph khoa. Ti Vit nam ung th õm h tuy l bnh d phỏt hin, xong bnh nhõn thng n khỏm v iu tr giai on mun (giai on II,III,IV). Do vy, nhiu bnh nhõn phi ỏp dng phng phỏp x tr b sung sau m. X tr ti ch c ch nh khi din ct õm h cỏch b tn thng ung th 8 mm, xõm ln sõu trờn 5 mm hoc xõm ln mao mch, bch huyt. Liu x cn t ti a l 55 gy [1]. X tr cú tỏc dng lm gim tỏi phỏt ti vựng trong ung th õm h, xong trong mt s trng hp gõy bin chng dai dng nh viờm, loột, au kộo di lm nh hng ti cht lng cuc sng ca bnh nhõn. khỏc phc tỡnh trng ny, chỳng tụi tin hnh phu thut ct b vựng da tn thng do x tr ti õm h, to hỡnh li bng phng phỏp chuyn vt da dy. Nghiờn cu ca chỳng tụi cú mc tiờu l: ỏnh giỏ kt qu iu tr tn thng da do x tr vựng õm h bng phng phỏp chuyn vt da. I TNG, PHNG PHP NGHIấN CU: 2.1. i tng nghiờn cu: 21 bnh nhõn cú tn thng viờm, loột da do x tr vựng õm h cú cỏc tiờu chun sau: - L nhng bnh nhõn ung th õm h (cú chn Y HỌC THỰC HÀNH (872) - SỐ 6/2013 74 đoán xác định bằng mô bệnh học) đã được điều trị phẫu thuật cắt âm hộ và vét hạch bện hai bên, sau đó được điều trị xạ trị bổ sung vào vùng âm hộ liều 55gy ± xạ trị hạch bẹn 50 gy. - Bệnh nhân không có tái phát tại chỗ (xác định qua sinh thiết vùng da tổn thương). 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu. 2.3. Phương pháp phẫu thuật: - Bệnh nhân được gây tê tủy sống hoặc gây mê. - Bệnh nhân được cắt bỏ vùng tổn thương da do xạ trị vùng âm hộ tới sát lớp cơ. Giới hạn trong là niêm mạc âm đạo, giới hạn ngoài là bờ của tổn thương. Hình 1: Vạt da hình chữ Z - Chuyển vạt da hình chữ Z ở mặt trong đùi (hình 1). Vạt da được lấy đến hết lớp mỡ dưới da. Cuống vạt có chiều rộng tư 10-15 cm, cao 8-10 cm. Hình 2: Vạt da sau che phủ - Khâu vạt da che phủ vùng tổn thương đã được lấy bỏ (hình 2). KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN: Trong điều trị ung thư âm hộ, điều trị ngoại khoa giữ vai trò quyết định. Phẫu thuật gồm 2 phần: Cắt bỏ âm hộ - Vét hạch bẹn, hạch chậu hai bên. Tuy là bệnh dễ phát hiên, chẩn đoán. Xong đa số BN đến viện trong giai đoạn tương đối muộn (II, III, IV).[ ] Do vậy điều trị phẫu thuật gặp nhiều khó ngăn do ung thư xâm lấn rộng, di căn hạch. Xạ trị bổ sung sau mổ tại vùng âm hô được chỉ định khi diện cắt cách rìa khối u ≤ 8 mm, u xâm lấn sâu quá 5 mm, có xâm lấn mao mạch, bạch huyết. Liều xạ tại vùng là 55gy. Xạ trị bổ sung vùng hạch bẹn được chỉ định khi có di căn hạch, liều xạ 45 – 50 gy. Tuy vậy, vùng âm hộ sau khi cắt bỏ có cấu trúc giải phẫu phức tap, khó tính toán liều lượng xạ trị. Một số trường hợp sau xạ trị gây tổn thương da kéo dài như viêm, loét, chảy dịch, đau, điều trị nội khoa không có kết quả. Biến chứng này thường xảy ra ở thời gian 3 – 5 sau điều trị. Ở những bệnh nhân này chúng tôi tiến hành cắt bỏ vùng da tổn thương, tạo hình lại bằng vạt da hình chữ Z mặt trong đùi. Vì là vùng đã mổ và xạ trị nên tổ chức tại vùng âm hộ thường xơ cứng, ít tưới máu, nên nguy cơ không liền vết thương cao. - Trong 21 bệnh nhân được phẫu thuật có kết quả như sau: + Kết quả tốt: Liền sẹo toàn bộ 14/21 bệnh nhân (66,6%). + Kết quả trung bình: 7/21 bệnh nhân (33,3%). Liền sẹo trên bề mặt da, một phần tổ chức da không liền vào cơ vùng ân hộ, phải chăm sóc vết thương, sau đó lành vết thương: 3 bệnh nhân (14,3%). Vạt da hoại tử một phần ở phía rìa, phải cắt lọc và khâu lại: 4 bệnh nhân (19%). - Không có bệnh nhân nào hoại tử toàn bộ vạt da. Các bệnh nhân này khi ra viện đều cải thiện về chất lượng cuộc sống, hết viêm, loét, chảy dịch, đau vùng âm hộ. Hình 3: Bệnh nhân Nguyễn Thị L 56T KẾT LUẬN: Qua 21 bệnh nhân trong nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng có thể áp dụng phương pháp chuyển vạt da dầy hình chữ Z để điều trị các bệnh nhân tổn thương da vùng âm hộ do xạ trị. Phẫu thuật có kết quả tương đối tốt, chất lượng cuộc sông của bệnh nhân được cải thiện. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Bá Đức (2007), “ Chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư”. Nhà xuất bản Y học, trang 352 – 361. 2. Clifford R. Wheeless, Jr. MD (1997), “ Wide local excision of the Vulva, with primary closure or Z- plasty flap”, Atlas of pelvic surgery. 3. De Vita VT (2006), “Carcinoma of the vulva”, Cancer Principles and practice of Oncology. 4. Faul CM, Fekins RM, et al (1997), “Adjuvant radiation for vulva carcinoma: improved local control”, Int Radiat Oncol, pp 381 – 386. 5. Jhingran A, Levenback C, Katz A, et al (2003), “Radiation therapy for vulva carcinoma: predictors of vulva recurrence”. Radiat Oncol Biol Phys, 57, pp 193 - 197. . ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị TổN THƯƠNG DA DO Xạ TRị VùNG ÂM Hộ BằNG PHƯƠNG PHáP CHUYểN VạT DA Nguyễn Văn Tuyên - Bnh vin K TểM TT: Mc tiờu nghiờn cu: ỏnh giỏ kt qu iu tr tn thng da do. chúng tôi thấy rằng có thể áp dụng phương pháp chuyển vạt da dầy hình chữ Z để điều trị các bệnh nhân tổn thương da vùng âm hộ do xạ trị. Phẫu thuật có kết quả tương đối tốt, chất lượng cuộc. bỏ vùng da tổn thương, tạo hình lại bằng vạt da hình chữ Z mặt trong đùi. Vì là vùng đã mổ và xạ trị nên tổ chức tại vùng âm hộ thường xơ cứng, ít tưới máu, nên nguy cơ không liền vết thương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ tổn THƯƠNG DA DO xạ TRỊ VÙNG âm hộ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN vạt DA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ tổn THƯƠNG DA DO xạ TRỊ VÙNG âm hộ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN vạt DA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ tổn THƯƠNG DA DO xạ TRỊ VÙNG âm hộ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN vạt DA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn