Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6)

10 365 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2015, 06:52

. trâu : + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): + Trong nghề làm ruộng ( trong nông nghiệp ): . Cày, bừa . Cày, bừa . Kéo xe . Kéo xe + Trong lễ hội: + Trong lễ hội: . hiển linh . Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/ 8 giết hết số trâu chọi , chia Trong những ngày Hội ấy , lấy ngày 10/ 8 giết hết số trâu chọi , chia đều cho mọi ng ời dân trong làng từ một. dân trong làng từ một tuổi trở lên . C. Kết bài : C. Kết bài : - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong xã - Vai trò của trâu trong đời sống của ng ời nông dân VN ( trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn 9 tiết 10 luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn