Đồ án cơ sở thiết kế máy hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi

72 361 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2015, 22:19

Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải LỜI NÓI ĐẦU Đồ án môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy là một môn học rất quan trọng trong ngành cơ khí nhằm mục đích rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng, khả năng vận dụng lý thuyết đã học để giải quyết những yêu cầu thực tế của sản xuất như thiết kế các chi tiết máy, bộ phận máy đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật. Vì đây là lần đầu tiên bắt tay vào công việc thiết kế nên có nhiều mới mẽ và bở ngở. Do kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình thiết kế và tính toán chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được các thầy chỉ dẫn tận tình để đồ án của chúng em thành công hơn nữa. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Th.S Huỳnh Quốc Khanh và các cán bộ, giảng viên, các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án môn học này. Cần Thơ, tháng 4 năm 2015 Nhóm sinh viên thực hiện Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 1 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải MỤC LỤC Lời nói đầu Trang 1 CHƯƠNG I: CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 3 1.1 Chọn động cơ điện 3 1.2 Phân phối tỉ số truyền 4 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 9 2.1 Thiết kế bộ truyền đai 9 2.2 Thiết kế bộ truyền xích 10 2.3 Thiết kế bộ truyền bánh răng 12 2.3.1 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm 12 2.3.2 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh 22 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ TRỤC, THIẾT KẾ THEN 30 3.1 Tính toán trục 30 3.2 Thiết kế then 55 3.3 Thiết kế gối đỡ trục 58 CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỢP VỎ VÀ CHỌN CÁC CHI TIẾT PHỤ 65 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 2 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải CHƯƠNG I CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 1.1 Chọn động cơ điện 1.1.1 Mômen cực đại trên băng tải 2 max PD M = = 962500 2 3505500 = × (N.mm) = 962,5 (N.m) 1.1.2 Mômen đẳng trị trên băng tải 321 3 2 32 2 21 2 1 t+t+t tM+tM+tM =M dt = 161 1.)5,9629.0(6.)5,962(1.)5,9628.0( 222 ++ ×++× = 928,82 (N.m) 1.1.3 Công suất đẳng trị trên băng tải 327,1 9550 64,1382,928 9550 . == nM =N tgdt dt × kw Với n tg )/(64,13 350 25,0100060100060 phútvòng D v = × ×× = ×× = ππ 1.1.4 Công suất cần thiết của động cơ điện η N =N dt ct ,với 6 5 54321 ηηη ηηη=η là hiệu suất chung của bộ truyền, được tra theo bảng 2.1, Các trị số hiệu suất theo tài liệu Thiết kế chi tiết máy- Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm. Với: 0,95 1 =η hiệu suất bộ truyền đai hở. 92,0 2 = η hiệu suất bộ truyền xích hở. 0,97 3 =η hiệu suất bộ truyền bánh trụ răng nghiêng cấp nhanh. 0,97 4 =η hiệu suất bộ truyền bánh trụ răng thẳng cấp chậm. GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 3 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải 995,0 5 = η hiệu suất của một cặp ổ lăn. 1 6 = η hiệu suất của khớp nối. 0,810,9950,970,970,920,95 5 ==η ×××××⇒ 1,66 0,8 1,327 ==N ct ⇒ (k.W) 1.1.5 Chọn động cơ Vì động cơ làm việc ở chế độ dài hạn, phụ tải thay đổi, theo các thông số tính toán ta chọn loại động cơ có công suất lớn hơn 1,66 (k.W). Theo phụ lục Công suất và vận tốc của động cơ điện (Thiết kế chi tiết máy tác giả Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm), ta chọn loại động cơ mang nhãn hiệu AO2(A0JI2)31-4, có công suất động cơ N dc =2,2kW, tốc độ động cơ 1430 (vòng/phút), hiệu suất 82,5% (Động cơ không đồng bộ ba pha có roto đoản mạch loại AO2, công suất từ 0,6-100kW, điện áp 220V/380V, che kín có quạt gió). 1.2 Phân phối tỉ số truyền Để phân phối tỉ số truyền cho các bộ truyền, ta tính lại tỉ số truyền cho toàn bộ hệ thống. i ch = tg dc n n với n đc =1430 n tg )/(64,13 350 25,0100060100060 phútvòng D v = × ×× = ×× = ππ ⇒ 84,104 64,13 1430 == ch i Mà i ch =i đai .i xích .i hộp i khớp nối Với i hộp – tỉ số truyền của hộp giảm tốc và i hộp = i cấpnhanh .i cấp chậm i đai – tỉ số truyền ngoài hộp. i xích – tỉ số truyền ngoài hộp. Chọn trước i đai =3,26 ; i xích =3 ⇒ i hộp knxđ ch iii i ×× = = 133,26 104,84 ×× = 10,72 Để tạo điều kiện bôi trơn các bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc bằng phương pháp ngâm dầu, ta chọn: i cấpnhanh =1,2i cấpchậm  i cấpnhanh =3,57; i cấpchậm =3 Vậy phân phối tỉ số truyền như sau: Tỉ số truyền của bộ truyền đai: i đai =3,26 Tỉ số truyền của bộ truyền xích: i xích =3 Tỉ số truyền của cặp bánh răng nghiêng số 1 hay bánh răng cấp nhanh: n i =3,57 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 4 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải Tỉ số truyền của cặp bánh răng thẳng số 2 hay bánh răng cấp chậm: c i =3 1.2.1 Công suất động cơ trên các trục a. Công suất động cơ trên trục I N I =N dc . 51 . ηη =2,2.0,95.0,995= 2 ( k.W ) b. Công suất động cơ trên trục II N II =N I . 52 . ηη = 2.0,92.0,995= 1,83 ( k.W ) c. Công suất động cơ trên trục III N III =N II . = 53 . ηη 1,83.0,97.0,995= 1,77 ( k.W ) d. Công suất động cơ trên trục IV N IV =N III . = 54 . ηη 1,77.0,97.0,995= 1,7 ( k.W ) e. Công suất động cơ trên trục công tác N tang =N IV . = 56 . ηη 1,7.1.0,995=1,69 (k.W ) 1.2.2 Tốc độ quay trên các trục a. Tốc độ quay trên trục I n I = 65,438 26,3 1430 == đ dc i n (vòng/phút) b. Tốc độ quay trên trục II n II = 22,146 3 65,438 == x I i n (vòng/phút) c. Tốc độ quay trên trục III n III = 96,40 57,3 22,146 == n III i n (vòng/phút) GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 5 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải d. Tốc độ quay trên trục IV n IV = 65,13 3 96,40 == c III i n (vòng/phút) e. Tốc độ quay trên trục công tác n tang = 65,13 1 65,13 == kn IV i n (vòng/phút) 1.2.3 Xác định moment xoắn trên các trục a. Moment xoắn trên trục động cơ M đc = 9,55.10 6 .N dc /n dc = 9,55.10 6 .2,2/1430=14692,31 (N.mm) b. Moment xoắn trên trục I M I = 9,55.10 6 .N I /n I = 9,55.10 6 .2/438,65=43542,69 (N.mm) c. Moment xoắn trên trục II M II = 9,55.10 6 .N II /n II = 9,55.10 6 .1,83/146,22=119521,9 (N.mm) d. Moment xoắn trên trục III M III = 9,55.10 6 .N III /n III = 9,55.10 6 . 1,77/40,96=412683,1 (N.mm) e. Moment xoắn trên trục IV M IV = 9,55.10 6 .N IV /n IV = 9,55.10 6 . 1,7/13,65=1189377,2 (N.mm) f. Moment xoắn trên trục công tác M ct =9,55.10 6 .N tang /n tang =9,55.10 6 .1,69/13,65= 1182380,9 (N.mm) GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 6 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải 1.2.4 Bảng thông số Thông Số Trục động cơ Trục I Trục II Trục III Trục IV Trục Công tác i 3,26 3 3,57 3 1 n(vg/phút) 1430 438,65 146,22 40,96 13,65 13,65 N(kW) 2,2 2 1.83 1,77 1,7 1,69 M(Nmm) 14692,31 43542,69 119521,9 412683,1 1189377,2 1182380,9 CHƯƠNG II THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN 2.1 Thiết kế bộ truyền đai 2.1.1 Yêu cầu Công suất cần truyền N dc =2,2 (k.W) Số vòng quay của trục dẫn n dc =1430 vòng/phút Số vòng quay của trục bị dẫn n I =438,65 vòng/phút Tỉ số truyền i đai =3,26 Tải trọng va đập TB, Làm việc 16h/ngày, 300 ngày/năm , thời gian sử dụng 5 năm Sử dụng động cơ điện không đồng bộ Truyền động thường. Thiết kế đai thang. Ta nên chọn loại đai làm bằng vải cao su vì chất liệu vải cao su có thể làm việc được trong điều kiện môi trường ẩm ướt, ít chịu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm, lại có sức bền và tính đàn hồi cao. Đai vải cao su thích hợp ở các truyền động có vận tốc cao, công suất truyền động nhỏ. 2.1.2 Chọn loại đai Giả thiết chọn vận tốc đai v>10m/s có thể dùng đai loại O hoặc A bảng (5-13) [3]. Ta tính theo cả hai phương án và chọn phương án nào có lợi hơn. Tiết diện đai O A Kích thước tiết diện đai axh (mm) bảng (5-11) [3] Kích thước tiết diện đai a 0 xh 0 (mm) bảng (5-11) [3] 10x6 8,5x2,1 13x8 11x2,8 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 7 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải Diện tích tiết diện đai (F,mm 2 ) bảng (5-11) [3] 47 81 Định đường kính bánh đai nhỏ. Theo bảng 5-14 lấy D 1 ,mm 70 100 Kiểm nghiệm vận tốc đai: 1 1 0,0749 60.1000 .1430. D= Dπ =v (m/s) (5-18) [3] v≤v max =(30÷35) m/s 5,24 7,59 Tính đường kính bánh đai lớn D 2 : (5-4) [3] 12 3,1941 D=)(iD=D 1 ξ − (mm) Với ξ =0,02 (theo tài liệu thiết kế chi tiết máy – Nguyễn Trọng Hiệp và Nguyễn Văn Lẫm ) [3] 223,58 319,4 Lấy chuẩn D 2 theo bảng 5-15 [3] 225 320 Số vòng quay thực n 2 của trục bị dẫn trong vòng 1phút : (5-8) phút)(vòng D D = D D )(=n D D ξ)(=n ' /1401,414300,0211 2 1 2 1 1 2 1 2 −− [3] 436 437,94 Độ sai lệch tương đối: 100 2 22 n nn =Δ ' − Sai lệch so với yêu cầu dưới (3 ÷ 5%) 0,6% 0,162% Tỉ số truyền = n 1 n 2 ' 3,28 3,265 Chọn sơ bộ khoảng cách trục A theo bảng (5-16) A D 2 (mm) 225 320 Tính chiều dài đai L theo khoảng cách trục A sơ bộ 4A2 2. 2 12 21 )D(D +)D+(D π +A=L − (5-1) [3] 940,08 1337,55 Lấy L theo tiêu chuẩn, mm bảng (5-12) [3] 950 1320 Kiểm nghiệm số vòng chạy u trong 1 giây u= v L (5-20) 5,52 5,75 Xác định chính xác khoảng cách trục A theo chiều dài đai đã lấy theo tiêu chuẩn [ ] 8 82L2L 2 12 2 1221 )D(D)D+π(D+)D+π(D =A −−−− (5-2) 230,67 310,66 Kiểm tra theo điều kiện: 0,55(D 1 +D 2 )+h≤A≤2(D 1 +D 2 ) (5-19) Với h tra bảng 5-11 168,25≤A ≤590 Thỏa ĐK 237≤A ≤840 Thỏa ĐK Khoảng cách nhỏ nhất cần thiết để mắc đai: (5-20) A min =A-0,015L (mm) 216,42 290,86 Khoảng cách lớn nhất cần thiết để tạo lực căng: (5-20) A max =A+0,03L (mm) 259,17 350,26 Tính góc ôm α 1 =180 0 − D 2 − D 1 A 57 0 (5-3) , α 1 ≥120 0 (5-21) 141,7 139,63 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 8 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải Xác định số đai Z cần thiết.Chọn ứng suất căng ban đầu 0 σ =1,2N/mm 2 và theo chỉ số D 1 , tra bảng 5-17 tìm được ứng suất có ích cho phép [ ] 0 P σ (N/mm 2 ) 1,45 1,51 t C hệ số xét đến ảnh hưởng của chế độ tải trọng, tra bảng 5-6 0,8 0,8 α C hệ số xét đến ảnh hưởng của góc ôm, tra bảng 5-18 0,89 0,89 C v hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc, tra bảng 5-19 1,04 1,02 Số đai tính theo công thức: (5-22) [3] Z≥ [ ] FCCCσv vαtP 0 1000 Ν 6,28 2,46 Lấy số đai 7 3 Định các kích thước chủ yếu của bánh đai Chiều rộng bánh đai (5-23) B=(Z-1)t+2S t ,S tra bảng 10-3 88 52 Đường kính ngoài cùng của bánh đai (5-24) Bánh dẫn:D n1 =D 1 +2h 0 h 0 tra bảng 10-3 75 107 Bánh bị dẫn: D n2 =D 2 +2h 0 230 327 Tính lực căng ban đầu: S 0 = Fσ 0 (N) (5-25) 56,4 97.2 Lực tác dụng lên trục: 2 sin3S 1 0 α Z=R (N) (5-26) 1118,86 821,07 Kết luận: Chọn phương án dùng bộ truyền đai loại A, vì có số đai ít hơn, chiều rộng và lực tác dụng lên trục nhỏ hơn so với phương án dùng đai loại O. 2.2 Thiết kế bộ truyền xích 2.2.1 Yêu cầu Công suất làm việc: N I = 2 (k.W) Số vòng quay trục dẩn: n I = 438,65 vg/ph. Số vòng quay trục bị dẩn: n II =146,22 vg/ph. Chế độ làm việc: 5 năm, 300 ngày/năm, 16 giờ/ngày. 2.2.2 Chọn loại xích Chọn loại xích ống con lăn, vì loại này rẻ hơn loại xích răng, mặt khác không yêu cầu bộ truyền phải làm việc êm, không ồn. 2.2.3 Định số răng đĩa xích Z 1 , Z 2 Tỉ số truyền của bộ truyền xích GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 9 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải i xích = 3 22,146 65,438 == II I n n Chọn số răng đĩa xích nhỏ Z 1 theo bảng (6- 3): Z 1 = 25  Số răng đĩa xích lớn: Z 2 = i xích . Z 1 = 3. 25= 75 2.2.4 Định bước xích t Bước xích t được chọn theo điều kiện hạn chế áp suất sinh ra trong bản lề và số vòng quay trong 1 phút của đĩa xích phải nhỏ hơn số vòng quay giới hạn. Hệ số điều kiện sử dụng k: (6-6) k= k đ . k A . k o . k đc . k b . k c = 1,2. 1. 1. 1,25. 1,5. 1,25= 2,8 Trong đó : k đ = 1,2 : Hệ số xét đến tính chắt tải trọng (tải trọng va đập trung bình). k A = 1 : Hệ số xét đến chiều dài xích (Giả sử A= (30÷ 50)t ). k o = 1 : Hệ số xét đến cách bố trí bộ truyền (đường nối 2 tâm đia xích làm với đường nằm ngang một góc nhỏ hơn 60 0 ). k đc = 1,25 : Hệ số xét đến khả năng điều chỉnh lực căng xích (trục không điều chỉnh được và cũng không có đĩa hoặc con lăn căng xích). k b = 1,5 : Hệ số xét đến điều kiện bôi trơn (bôi trơn định kì). k c = 1,25 : Hệ số xét đến chế độ làm việc của bộ truyền (làm việc 2 ca). Công suất tính toán N t : (6-7) N t = k. k Z . k n . N= 2,8.1.0,91. 2=5,096 (k.W). Trong đó : N= 2 (k.W): Công suất danh nghĩa. k Z = 1 25 25 1 1 == Z Z o : Hệ số răng đĩa dẫn. k n = 91,0 65,438 400 1 == I o n n : Hệ số vòng quay đĩa dẫn ( lấy n 01 = 400vg/ph là số vòng quay cơ sở, tra bảng (6- 4). Bước xích được chọn theo bảng (6- 4), thỏa điều kiện: N t ≤ [N] => Với n o1 =400 vg/ph. Chọn được xích ống con lăn một dãy (ҐOCT 10947- 64), có: Bước xích: t= 15,875 (mm). Diện tích băn lề: F= 67,5 (mm 2 ). Công suất cho phép: [N]= 5,1 (k.W). Với loại xích này, theo bảng (6- 1), ta được: Các kích thước chủ yếu của xích: C= 9,65; D=10,16; l 1 =23,7 ; b= 14,73; d=5,08; l=13,28. Tải trọng phá hỏng: Q= 23 000 (N). Khối lượng 1 mét xích: q= 0,96 (kg). Kiểm nghiệm số vòng quay của đĩa xích dẫn theo điều kiện: n I ≤ n gh Với n gh – số vòng quay giới hạn, phụ thuộc bước xích và số răng đĩa xích. Tra bảng (6- 5) => n gh ≈ 2125 (vg/ph) =>Thỏa mãn điều kiện n I = 438,65 ≤ n gh =2125 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 10 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái [...]... Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải De1 = d1 + 2mn = 75,9 + 2. 3 = 81,9 mm De2 = d2 + 2mn = 27 0,1 + 2. 3 = 27 6,1 mm Đường kính vòng chân răng: Di1 = d1 – 2mn – 2c = d1 - 2, 5mn = 75,9 – 2, 5.3 = 68,4 mm Di2 = d2 – 2mn – 2c = d2 - 2, 5mn = 27 0,1 – 2, 5.3 = 26 2,6 mm 2. 3. 12 Tính lực tác dụng lên trục Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng lực tác dụng lên bánh răng được chia thành... ]txqt2 nên đảm bảo được điều kiện bền tiếp xúc khi qua tải đột ngột Ứng suất uốn cho phép công thức 3-46 : Bánh nhỏ: [ σ ]uqt1 = 0,8 σ ch = 0,8.300 = 24 0 N/mm2 Bánh lớn: [ σ ]uqt2 = 0,8 σ ch = 0,8 .26 0 = 20 8 N/mm2 Kiểm nghiệm sức bền uốn công thức 3- 42 Bánh nhỏ: σ uqt1 = σ u1 Kqt = 28 ,57 .2, 2 = 62, 85 N/mm2 < [ σ ]uqt1 Bánh lớn: σ uqt2 = σ u2 Kqt = 23 ,7 .2, 2 = 52, 14 N/mm2 < [ σ ]uqt2 Trong đó Kqt = 2, 2 (hệ... + = + 10 + 10 + = 67,5 mm 2 2 2 2 b= b b 70 70 + c + b1 + c + = + 10 + 115 + 10 + = 20 5 mm 2 2 2 2 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 30 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải c= b B 70 25 + ∆ + l2 + = + 10 + 10 + = 67,5 mm 2 2 2 2 b 2 b 2 d = ( + c + b1 + c + ) / 2 = ( 70 70 + 10 + 115 + 10 + ) / 2 = 1 02, 5mm 2 2 e = (a+b+c) /2 = (67,5 +20 5+67,5) /2 =170mm GVHD: Th.S Huỳnh... theo số mắc xích đã chọn X= 1 32 : Z +Z t  A = X − 1 + X 4 2   15,875  25 + 75 1 32 − = + 4  2  2 Z + Z2   Z − Z1  − 1  − 8. 2  2   2  2 2     25 + 75    75 − 25  1 32 −  − 8.  2    2  2   = 643,12mm   Để đảm bảo độ võng bình thường, tránh cho xích khỏi bị căng quá Ta giảm khoảng cách trục A một khoảng ∆A= 0,003A= 1.93 mm Lấy A= 6 42 mm 2. 2.6 Tính đường kính vòng chia... 3-46 : Bánh nhỏ: [ σ ]uqt3 = 0,8 σ ch = 0,8 .29 0 = 23 2 N/mm2 Bánh lớn: [ σ ]uqt4 = 0,8 σ ch = 0,8 .24 0 = 1 92 N/mm2 Kiểm nghiệm sức bền uốn công thức 3- 42 Bánh nhỏ: σ uqt3 = σ u3 Kqt = 37,07 .2, 2=81,55N/mm2 < [ σ ]uqt3 Bánh lớn: σ uqt4 = σ u4 Kqt = 32, 34 .2, 2=71,15 N/mm2 < [ σ ]uqt4 Trong đó Kqt = 2, 2 (hệ số quá tải) 2. 4.11 Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền Môđun pháp: m = 4mm Số răng bánh nhỏ:... trục Pa Lực vòng: P= 2M x d ( CT 3-49) Với Mx = 9,55.10 6.N n ( CT 3-53)  2. 9,55.106.1,83 = 3150 ,29 N P1 = 75,88.146 ,22  P2 = 2. 9,55.106.1,77 = 3058,54 N 27 0, 12. 40,96 Lực hướng tâm Pr1 = = P tgα n 1 cos β ( CT 3-49) 3150 ,29 .tg 20 0 = 1160,01 N cos 80 43' P2 tgα n 3058,54.tg 20 0 Pr 2 = = = 1 126 ,22 N cos β cos 80 43' Lực dọc trục Pa1 = P1.tg β = 3150 ,29 tg 80 43' =483 N Pa2 = P2.tg β = 3058,54 tg... ] u1 ( công thức 3-34) 19,1.106.1 ,26 .1,83 = 28 ,57N/mm2 ≤ [σ ] u1 = 95,96 N/mm2 2 0, 429 .3 26 .146 ,22 .70.1,5 Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng bánh lớn: σ u 2 = σ u1 y1 0, 429 = 28 ,57 = 23 ,7 N/mm2 ≤ [σ ] u 2 = 79,63 N/mm2 y2 0,517 2. 3.10 Kiểm nghiệm sức bền của răng khi chịu quá tải đột ngột Khi bánh răng chịu quá tải đột ngột (lúc mở máy, hãm máy v.v ) với hệ số quá tải Kqt = M qt M , trong đó... d4 + 2mn = 396+ 2. 4 = 404 mm Đường kính vòng chân răng: Di3 = d3 – 2mn – 2c = d3 - 2, 5mn = 1 32 2, 5.4 = 122 mm Di4 = d4 – 2mn – 2c = d4 - 2, 5mn = 396 – 2, 5.4= 386 mm 2. 4. 12 Tính lực tác dụng lên trục Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng lực tác dụng lên bánh răng được chia thành 2 thành phần: lực vòng P, lực hướng tâm Pr Lực vòng: P = 2M x với d Mx = 9,55.10 6.N n (CT 3- 49 và 3 – 53)  2. 9,55.106.1,77... 'b.nIII 1,05.106 (3,57 + 1)3.1 ,26 .2, 2.1,83 = 624 ,87 N/mm2 173.3,57 1 ,25 .70.40,96 Trong đó Kqt = 2, 2 (hệ số quá tải) Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải (CT 5- 43) : Bánh nhỏ: [ σ ]txqt1 = 2, 5[ σ ]Notx = 2, 5 494 = 123 5 N/mm2 GVHD: Th.S Huỳnh Quốc Khanh - 18 - SVTH: Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Đức Thái Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải [ σ ]txqt2 = 2, 5[ σ ]Notx = 2, 5 416 = 1040 N/mm2 Bánh lớn: Ta thấy ứng suất.. .Thiết Kế Trạm Dẫn Động Băng Tải 2. 2.5 Định khoảng cách trục A và số mắc xích X Chọn khoảng cách trục sơ bộ: A= (30÷ 50)t => Chọn A= 40t Số mắc xích X : (6-4) 2 2 Z + Z 2 2 A  Z 2 − Z1  t 25 + 75 2. 40t  75 − 25  t X= 1 + + + + = 131,58  =  2 t  2  A 2 t  2  40t  Lấy số mắc xích X= 1 32 Số lần va đập trong một giây của bản lề xích u :(6-16) u= Z1.nI 25 .438,65 = = 5,54 15 X 15.1 32 Theo . 9 2. 1 Thiết kế bộ truyền đai 9 2. 2 Thiết kế bộ truyền xích 10 2. 3 Thiết kế bộ truyền bánh răng 12 2. 3.1 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm 12 2. 3 .2 Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh 22 CHƯƠNG. khoảng cách trục A (6-3) theo số mắc xích đã chọn X= 1 32 : mm ZZZZ X ZZ X t A 12, 643 2 2575 .8 2 7 525 1 32 2 7 525 1 32 4 875,15 2 .8 22 4 22 2 12 2 21 1 =               − −       + −+ + −=               − −       + −+ + −= π π Để. 2 max PD M = = 9 625 00 2 3505500 = × (N.mm) = 9 62, 5 (N.m) 1.1 .2 Mômen đẳng trị trên băng tải 321 3 2 32 2 21 2 1 t+t+t tM+tM+tM =M dt = 161 1.)5,9 629 .0(6.)5,9 62( 1.)5,9 628 .0( 22 2 ++ ×++× = 928 , 82 (N.m) 1.1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án cơ sở thiết kế máy hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi, Đồ án cơ sở thiết kế máy hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi, Đồ án cơ sở thiết kế máy hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay