ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

26 210 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 13:01

Sau 20 năm thi hành chính sách mở cửa thu hút ĐTNN tại Việt Nam, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, bên cạnh đó vẫn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục. Việc nhìn lại và đánh giá sâu những mặt được, chưa được qua 20 năm thực hiện chính sách mở cửa, thu hút ĐTNN là hết sức cần thiết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng cho giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh mới, khi Việt Nam đang chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế MC LC A- M U .3 A- M U .3 B - NI DUNG .4 B - NI DUNG .4 CHNG I : Lí THUYT V WTO V HOT NG U T QUC T4 CHNG I : Lí THUYT V WTO V HOT NG U T QUC T4 I. WTO v s gia nhp WTO ca Vit Nam .4 1. Khỏi quỏt v mc tiờu, nguyờn tc hot ng ca WTO 4 2. Túm tt cam kt gia nhp WTO ca Vit Nam .4 3. Nhng cam kt ca Vit Nam i vi cỏc quy nh v T ca WTO 5 II. Lý thuyt v TQT 6 1. Khỏi nim v phõn loi TQT .6 2. Tỏc ng ca TQT n tng trng v phỏt trin kinh t 7 CHNG II: THC TRNG HOT NG U T QUC T TI VIT NAM TRC V SAU KHI GIA NHP T CHC THNG MI QUC T .9 CHNG II: THC TRNG HOT NG U T QUC T TI VIT NAM TRC V SAU KHI GIA NHP T CHC THNG MI QUC T .9 1. TQT ti Vit Nam trc v sau khi gia nhp WTO .9 2. TQT ti Vit Nam sau khi gia nhp WTO .11 3. Tỏc ng tớch cc ca TNN i vi nn kinh t 12 4. Tỏc ng tiờu cc ca TNN i vi nn kinh t 15 5. Nguyờn nhõn ca nhng thnh tu v hn ch ca khu vc TNN. .16 6. nh hng ca cỏc cam kt gia nhp WTO n hot ng TNN ti Vit Nam 18 CHNG III : MT S GII PHP NNG CAO HIU QU VN U T NC NGOI TI VIT NAM .20 CHNG III : MT S GII PHP NNG CAO HIU QU VN U T NC NGOI TI VIT NAM .20 1. Hng dn thi hnh mt s cam kt v T ca Vit Nam trong WTO 20 2. Mt s gii phỏp thc thu hỳt v nõng cao hiu qu TNN ti Vit Nam .20 NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế C- KT LUN .24 C- KT LUN .24 DANH MC TI LIU THAM KHO 25 DANH MC TI LIU THAM KHO 25 NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 2 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế A- M U Vic gia nhp T chc thng mi quc t (WTO) ca nc ta, ngoi nhiu mc tiờu khỏc, thỡ vic thu hỳt cỏc ngun vn TNN l mt trong nhng mc tiờu quan trng. Vit Nam cú s n nh v chớnh tr, mụi trng kinh doanh ngy cng c ci thin, kinh t cú tc tng trng cao, cú ngun lao ng di do vi giỏ nhõn cụng r, cú mc tiờu dựng cũn thp nhng dung lng ln lờn nhanh (do cú dõn s ụng, mc tiờu dựng tng, c cu tiờu dựng thụng qua mua bỏn trờn th trng tng nhanh), cú c hi tng tc xut khu, m rng ca cho u t (T) vo nhúm ngnh dch v, Mc tiờu cựng v th mi ca Vit Nam v nhu cu ca cỏc nh u t quc t (TQT) ó gp nhau, to thnh ln súng u t nc ngoi (TNN). Hin ti, Vit Nam ó ch ng y mnh tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, thit lp quan h TM vi trờn 220 quc gia v vựng lónh th. Vi vic tr thnh thnh viờn ca WTO, Vit Nam ang n lc cao nht thc hin nghiờm tỳc cam kt gia nhp WTO cng nh cỏc tiờu chun quc t trờn nhiu lnh vc nh T, dch v ti chớnh . kinh t Vit Nam ngy cng hi nhp y vi nn kinh t th gii, luụn coi trng vic tng cng thu hỳt TNN. Sau 20 nm thi hnh chớnh sỏch m ca thu hỳt TNN ti Vit Nam, chỳng ta ó t c nhng thnh tu ht sc quan trng, bờn cnh ú vn tn ti nhng mt hn ch cn khc phc. Vic nhỡn li v ỏnh giỏ sõu nhng mt c, cha c qua 20 nm thc hin chớnh sỏch m ca, thu hỳt TNN l ht sc cn thit nhm rỳt ra nhng bi hc kinh nghim v nh hng cho giai on phỏt trin mi trong bi cnh mi, khi Vit Nam ang ch ng hi nhp ngy cng sõu rng vo nn kinh t khu vc v quc t. Thc hin cam kt gia nhp WTO, TNN ti Vit Nam s chu tỏc ng mnh c v quy mụ, cht lng v c s n nh. i vi nhiu nh TNN, cỏc cam kt v T ca Vit Nam vi WTO vn cha i vo cuc sng do nhng bt cp ny sinh trong quỏ trỡnh thc hin. Chớnh vỡ vy, cỏc nh khoa hc, cỏc nh qun lý v cỏc DN . ang n l cao nht tỡm ra cỏc gii phỏp thu hỳt v tn dng cú hiu qu cỏc ngun lc t vn TNN cng nh hn ch cỏc tỏc ng tiờu cc ca quỏ trỡnh ny trong hot ng phỏt trin kinh t t nc. ti NH HNG CA CC CAM KT TRONG T CHC THNG MI QUC T N HOT NG U T NC NGOI CA VIT NAM V GII PHP tp trung nghiờn cu cỏc vn sau: 1. Lý thuyt v hi nhp kinh t v TQT 2. Thc trng hot ng TQT Vit Nam trc v sau khi hi nhp WTO v nh hng ca cỏc cam kt WTO n hot ng u t quc t ti Vit Nam 3. Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng TQT ti Vit Nam NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 3 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế B - NI DUNG CHNG I : Lí THUYT V WTO V HOT NG U T QUC T I. WTO v s gia nhp WTO ca Vit Nam 1. Khỏi quỏt v mc tiờu, nguyờn tc hot ng ca WTO i. T chc TM quc t (WTO) thnh lp ngy 01-01-1995 vi t cỏch l th ch phỏp lý iu tit cỏc mi quan h kinh t - TM quc t mang tớnh ton cu. WTO ra i trờn c s k tha tt c cỏc nguyờn tc, lut l ca t chc tin thõn ó tn ti gn 50 nm trc ú l Hip nh chung v Thu quan v thng mi (TM) (GATT). ii. Cỏc tha thun ny c ỏp dng theo nguyờn tc t do húa TM ca WTO, mc dự cú mt s ngoi l. Ngoi cỏc quy nh chung, cỏc tha thun cng bao gm cam kt ct gim thu v cỏc ro cn TM i vi hng húa ca cỏc nc v cam kt nõng cao kh nng tip cn th trng i vi lnh vc dch v, c ch gii quyt tranh chp cho phộp mi quan h trong TM quc t c gii quyt mt cỏch cụng bng hn, hn ch rt nhiu nhng hnh ng n phng, c oỏn ca cỏc nc ln v nõng cao hiu qu hot ng ca h thng TM a phng. iii. tip tc thc hin mc tiờu chung ca GATT trc õy, WTO ó xỏc nh ba mc tiờu - Thỳc y tng trng TM hng húa v dch v trờn th gii - Gii quyt cỏc bt ng, tranh chp TM gia cỏc nc thnh viờn trong khuụn kh ca h thng TM a phng - Nõng cao mc sng, to cụng n vic lm cho ngi dõn cỏc nc thnh viờn. iv. Nguyờn tc hot ng mang tớnh rng buc m tt c cỏc thnh viờn WTO phi tuõn th: - Nguyờn tc "Ti hu quc" (MFN) c hiu l nu mt nc dnh cho mt nc thnh viờn mt s i x u ói no ú, thỡ nc ny cng s phi dnh s u ói ú cho tt c cỏc nc thnh viờn khỏc. - Nguyờn tc "i x quc gia" c hiu l hng húa nhp khu, dchv v quyn s hu trớ tu nc ngoi phi c i x khụng kộm phn thun li hn so vi hng húa cựng loi trong nc. - Nguyờn tc "Cnh tranh cụng bng" th hin nguyờn tc "t do cnh tranh trong nhng iu kin bỡnh ng nh nhau". 2. Túm tt cam kt gia nhp WTO ca Vit Nam Vit Nam chớnh thc np n xin gia nhp WTO t nm 1995 v Vit Nam chớnh thc tr thnh thnh viờn th 150 ca WTO t ngy 7/11/2006. a) Cam kt a phng i. Vit Nam chp nhn b coi l nn kinh t phi th trng trong 12 nm tc l khụng mun hn 31/12/2018. Tuy nhiờn, trc thi im trờn, nu ta chng minh c vi i tỏc no l kinh t Vit Nam hon ton hot ng theo c ch th trng thỡ i tỏc ú ngng ỏp dng ch phi th trng i vi ta. Ch phi th NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 4 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế trng ch cú ý ngha trong cỏc v kin chng bỏn phỏ giỏ. V cỏc thnh viờn WTO khụng cú quyn ỏp dng c ch t v c thự i vi hng xut khu nc ta dự ta b coi l nn kinh t phi th trng. ii. Mt s cam kt liờn quan khỏc: thu xut khu, v dt may, v tr cp nụng nghip, v tr cp phi nụng nghip, v c phn hoỏ, v DN nh nc, v thc hin minh bch húa, bo h quyn s hu trớ tu, c bit l s dng phn mm hp phỏp trong c quan Chớnh ph, nh giỏ tớnh thu xut nhp khu, cỏc bin phỏp T liờn quan n TM, cỏc bin phỏp hng ro k thut trong TM b) Cam kt v thu nhp khu i. Mc cam kt chung ca Vit Nam l ng ý rng buc mc trn cho ton b biu thu (10.600 dũng). Mc thu bỡnh quõn ton biu c gim t mc hin hnh 17,4% xung cũn 13,4% thc hin dn trung bỡnh 5 - 7 nm. Mc thu bỡnh quõn i vi hng nụng sn gim t mc hin hnh 23,5% xung cũn 20,9% thc hin trong khong 5 nm. Vi hng cụng nghip t 16,8% xung cũn 12,6% thc hin ch yu trong vũng 5 - 7 nm. ii. Mc cam kt c th: s cú khong hn 1/3 dũng s dũng thu s phi ct gim, ch yu l cỏc dũng cú thu sut trờn 20%. Cỏc mt hng trng yu, nhy cm i vi nn kinh t nh nụng sn, xi mng, st thộp, vt liu xõy dng, ụtụ - xe mỏy c) Cam kt v m ca th trng dch v i. V din cam kt, trong Hip nh TM song phng (BTA) vi Hoa K cam kt 8 ngnh dch v (khong 65 phõn ngnh). Trong tha thun WTO, cam kt 11 ngnh dch v, tớnh theo phõn ngnh khong 110 ngnh. Vi hu ht cỏc ngnh dch v, trong ú cú nhng ngnh nhy cm nh bo him, phõn phi, du lch ta gi c mc cam kt gn nh trong BTA. Riờng vin thụng, ngõn hng v chng khoỏn, sm kt thỳc m phỏn, ta ó cú mt s bc tin nhng nhỡn chung khụng quỏ xa so vi hin trng v u phự hp vi nh hng phỏt trin ó c phờ duyt cho cỏc ngnh ny. ii. Cụng ty nc ngoi khụng c hin din ti Vit Nam di hỡnh thc chi nhỏnh, tr phi iu ú c ta cho phộp trong tng ngnh c th. Ngoi ra, cụng ty nc ngoi tuy c phộp a cỏn b qun lý vo lm vic ti Vit Nam nhng ớt nht 20% cỏn b qun lý ca cụng ty phi l ngi Vit Nam. Vit Nam cho phộp t chc v cỏ nhõn nc ngoi c mua c phn trong cỏc DN Vit Nam nhng t l phi phự hp vi mc m ca th trng ngnh ú: cho phộp ngõn hng nc ngoi mua ti a 30% c phn. 3. Nhng cam kt ca Vit Nam i vi cỏc quy nh v T ca WTO i. Cỏc cam kt quc t ca Vit Nam v TNN cú hỡnh thc, phm vi v mc khỏc nhau, song u hng ti mc tiờu chung l nhm t do húa hot ng TNN bng vic m ca cỏc lnh vc kinh t v thc hin ch khụng phõn bit i x i vi nh TNN theo l trỡnh nht nh, ng thi thit lp mt c ch khuyn khớch, bo h T v gii quyt tranh chp phự hp vi thụng l quc t. NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 5 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế ii. Hp tỏc to thun li cho hot ng TNN l mt trong nhng ni dung c bn ca hi nhp kinh t quc t núi chung v WTO núi riờng. Cỏc cam kt v ngha v v to thun li cho hot ng T v cỏc cam kt m ca th trng hng hoỏ, dch v . ca Vit Nam trong khuụn kh song phng, khu vc v a phng. iii. Vic thc hin nhng cam kt ú s to thun li cho hot ng TNN ti Vit Nam, lm cho mụi trng T ca Vit Nam tr nờn hp dn hn cho cỏc nh TNN. Qua ú gúp phn thỳc y tin trỡnh i mi v phỏt trin kinh t t nc. Cam kt v to thun li cho hot ng T liờn quan n TM: Vit Nam ó cam kt tuõn th hon ton Hip nh TRIMs ca WTO, cam kt xoỏ b cỏc ro cn v T, vi mc tiờu tng th nhm tng cng tớnh hp dn, thụng thoỏng v minh bch ca mụi trng TNN ti Vit Nam. Mc cam kt s cao hn nhiu so vi cam kt ca Vit Nam trong Hip nh TM Vit Nam-Hoa K c th: - Nh T c T trong cỏc lnh vc v ngnh, ngh m phỏp lut khụng cm; c t ch v quyt nh hot ng T theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam. - Nh nc i x bỡnh ng trc phỏp lut i vi cỏc nh T thuc mi thnh phn kinh t, gia T trong nc v TNN; khuyn khớch v to iu kin thun li cho T. - Nh nc cụng nhn v bo h quyn s hu ti sn, vn T, thu nhp v cỏc quyn, li ớch hp phỏp khỏc ca nh T; tha nhn s tn ti v phỏt trin lõu di ca T. - Nh nc cam kt thc hin cỏc iu c quc t liờn quan n T m Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam l thnh viờn. - Nh nc khuyn khớch cú chớnh sỏch u ói i vi T vo cỏc lnh vc, a bn u ói. II. Lý thuyt v TQT 1. Khỏi nim v phõn loi TQT i. u t l vic nh u t b vn bng li ti sn hu hỡnh hoc vụ hỡnh hỡnh thnh ti sn, tin hnh cỏc hot ng T theo quy nh ca Lut T v quy nh khỏc ca phỏp lut cú liờn quan. ii. TQT l quỏ trỡnh trong ú mt hay nhiu bờn (cú quc tch khỏc nhau) cựng gúp vn xõy dng hoc trin khai mt d ỏn T nhm mang li li ớch cho tt c cỏc bờn tham gia. iii. T gc t bao gm: - T trc tip nc ngoi (FDI = Foreign Direct Investment) l hỡnh thc T m quyn s hu v quyn s dng, qun lý vn ca ngi T thng nht vi nhau, tc l ngi cú vn T trc tip tham gia vo quỏ trỡnh iu hnh d ỏn T, t chu rỏch nhim v kt qu d ỏn T. T trc tip nc ngoi bao gm: Hp tỏc kinh doanh trờn hp ng; DN 100% vn nc ngoi; Hp ng xõy dng, kinh doanh, chuyn giao; Xớ nghip liờn doanh do hai bờn cựng gúp vn theo t l nht nh hỡnh thnh xớ nghip mi . NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 6 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế - T giỏn tip nc ngoi (FII = Foreign Indirect Investment) l hỡnh thc T m quyn s hu tỏch ri quyn s dng vn, tc l ngi cú vn khụng tc tip trc tip tham gia vo vic t chc, iu hnh d ỏn T m ch thu li tc cho vay (nu l vn vay) hoc li tc c phn (nu l gúp vn c phn). Trong cỏc ngun T giỏ tip, mt b phn rt quan trng l vin tr phỏt trin chớnh thc (ODA) cho Chớnh ph mt s nc nn kinh t ang phỏt trin. 2. Tỏc ng ca TQT n tng trng v phỏt trin kinh t i. Tỏc ng tớch cc ca TQT: - T trc tip: B sung cho ngun vn trong nc : Khi mt nn kinh t mun tng trng nhanh hn, nú cn nhiu vn hn na trong ú cú vn FDI. Tip thu cụng ngh v bớ quyt qun lý : Thu hỳt FDI t cỏc cụng ty a quc gia s giỳp mt nc cú c hi tip thu cụng ngh v bớ quyt qun lý kinh doanh m cỏc cụng ty ny ó tớch ly v phỏt trin qua nhiu nm v bng nhng khon chi phớ ln. Tham gia mng li sn xut ton cu : Khi thu hỳt FDI t cỏc cụng ty a quc gia, khụng ch xớ nghip cú vn T ca cụng ty a quc gia, m ngay c cỏc xớ nghip khỏc trong nc cú quan h lm n vi xớ nghip ú cng s tham gia quỏ trỡnh phõn cụng lao ng khu vc. Tng s lng vic lm v o to nhõn cụng : DN cú vn TNN s thuờ mn nhiu lao ng a phng. Thu nhp ca mt b phn dõn c c ci thin s úng gúp tớch cc vo tng trng kinh t ca a phng, o to cỏc k nng ngh nghip. Ngun thu ngõn sỏch ln: i vi nhiu nc ang phỏt trin, hoc i vi nhiu a phng, thu do cỏc xớ nghip cú vn TNN np l ngun thu ngõn sỏch quan trng. - T giỏn tip: Gúp phn lm tng ngun vn trờn th trng vn ni a v lm gim chi phi vn thụng qua vic a dng hoỏ ri ro. Thỳc y s phỏt trin ca h thng ti chớnh ni a. Thỳc y ci cỏch th ch v nõng cao k lut i vi cỏc chớnh sỏch ca chớnh ph. ii. Tỏc ng tiờu cc ca TQT - Nu dũng TQT vo tng mnh, thỡ nn kinh t tip nhn d ri vo tỡnh trng phỏt trin quỏ núng (bong búng), nht l cỏc th trng ti sn ti chớnh ca nú. - Vn FII cú c im l di chuyn (vo v ra) rt nhanh, s khin cho h thng ti chớnh trong nc d b tn thng v ri vo khng hong ti chớnh mt khi gp phi cỏc cỳ sc t bờn trong cng nh bờn ngoi nn kinh t. - FII lm gim tớnh c lp ca chớnh sỏch tin t v t giỏ hi oỏi. NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 7 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế Cỏc nc giu khi vin tr ODA u gn vi nhng li ớch v chin lc nh m rng th trng, m rng hp tỏc cú li cho h, m bo mc tiờu v an ninh - quc phũng hoc theo ui mc tiờu chớnh tr . Ngoi ra, tỡnh trng tht thoỏt, lóng phớ; xõy dng chin lc, quy hoch thu hỳt v s dng vn ODA vo cỏc lnh vc cha hp lý; trỡnh qun lý thp, thiu kinh nghim trong quỏ trỡnh tip nhn cng nh x lý, iu hnh d ỏn khin cho hiu qu v cht lng cỏc cụng trỡnh T bng ngun vn ny cũn thp . cú th y nc tip nhn ODA vo tỡnh trng n nn. NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 8 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế CHNG II: THC TRNG HOT NG U T QUC T TI VIT NAM TRC V SAU KHI GIA NHP T CHC THNG MI QUC T 1. TQT ti Vit Nam trc v sau khi gia nhp WTO a) Tỡnh hỡnh thu hỳt vn TNN ng ký trc khi gia nhp WTO: i. Cp phộp T : - Trong 3 nm 1988-1990: mi thc thi Lut T trc tip nc ngoi ti Vit Nam nờn kt qu thu hỳt vn TNN cũn ớt (214 d ỏn vi tng vn ng ký cp mi 1,6 t USD). - TThi k 1991-1996: l ln súng TNN u tiờn vo Vit Nam vi 1.781 d ỏn c cp phộp cú tng vn ng ký (gm c vn cp mi v tng vn) 28,3 t USD. - 1997-1999: cú 961 d ỏn c cp phộp vi tng vn ng ký hn 13 t USD; nhng vn ng ký ca nm sau ớt hn nm trc ch yu l cỏc d ỏn cú quy mụ vn va v nh. Nhiu d ỏn TNN c cp phộp trong nhng nm trc ó phi tm dng trin khai hot ng do nh T gp khú khn v ti chớnh (Hn Quc, Hng Kụng .). - T nm 2000 n 2003: dũng vn TNN vo Vit Nam bt u cú du hiu phc hi chm. Vn ng ký cp mi nm 2000 t 2,7 triu USD, tng 21% so vi nm 1999; nm 2001 tng 18,2% so vi nm 2000; nm 2002 vn ng ký gim, ch bng 91,6% so vi nm 2001, nm 2003 (t 3,1 t USD), tng 6% so vi nm 2002 - Nm 2004 (t 4,5 t USD) tng 45,1% so vi nm trc; nm 2005 tng 50,8%; nm 2006 tng 75,4%. - Trong giai on 2004-2005 thu hỳt vn cp mi (k c tng vn), nm 2004 (t 4,5 t USD) tng 45,1% so vi nm trc; nm 2005 tng 50,8. Nhỡn chung trong 5 nm 2001-2005, vn TNN cp mi u tng t mc nm sau cao hn nm trc (t trng tng trung bỡnh 59,5%), nhng a phn l cỏc d ỏn cú quy mụ va v nh. ii. Quy mụ d ỏn : Quy mụ d ỏn TNN cú s bin ng th hin kh nng ti chớnh cng nh s quan tõm ca cỏc nh TNN i vi mụi trng T Vit Nam. - Thi k 1988-1990 quy mụ vn T ng ký bỡnh quõn t 7,5 triu USD/d ỏn/nm. T mc quy mụ vn ng ký bỡnh quõn ca mt d ỏn t 11,6 triu USD - Giai on 1991-1995 ó tng lờn 12,3 triu USD/d ỏn trong 5 nm 1996-2000. iu ny th hin s lng cỏc d ỏn quy mụ ln c cp phộp - Giai on 1996-2000 nhiu hn trong 5 nm trc. Tuy nhiờn, quy mụ vn ng ký trờn gim xung 3,4 triu USD/d ỏn trong thi k 2001-2005. iu ny cho thy a phn cỏc d ỏn cp mi - Giai on 2001-2005 thuc d ỏn cú quy mụ va v nh. iii. Tỡnh hỡnh tng vn T: NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 9 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế - Cựng vi vic thu hỳt cỏc d ỏn T mi, nhiu d ỏn sau khi hot ng cú hiu qu ó m rng quy mụ sn xut-kinh doanh, tng thờm vn T, nht l t nm 2001 tr li õy. Tớnh n ht nm 2007 cú gn 4.100 lt d ỏn tng vn T vi tng vn tng thờm hn 18,9 t USD, bng 23,8% tng vn T ng ký cp mi. Thi k 1988-1990 vic tng vn T hu nh cha cú do s lng DN TNN cũn ớt. Giai on 1991-1995 : s vn T tng thờm t 2,13 t USD Giai on 1996-2000 : tng gn gp ụi so vi 5 nm trc (4,17 t USD). Giai on 2001-2005 vn T tng thờm t 7,08 t USD (vt 18% so d kin l 6 t USD) tng 69% so vi 5 nm trc. Bt u t nm 2002 v t nm 2004 n 2006 vn tng thờm mi nm t trờn 2 t USD, mi nm trung bỡnh tng 35%. - Vn tng thờm ch yu tp trung vo cỏc d ỏn thuc lnh vc sn xut cụng nghip v xõy dng, t khong 40,6% trong giai on 1991-1995 ; 65,7% trong giai on 1996-2000, khong 77,3% trong thi k 2001-2005. b) Tỡnh hỡnh phỏt trin cỏc Khu cụng nghip, khu ch xut (gi tt l KCN) i. C nc hin cú 154 KCN c thnh lp vi tng din tớch t t nhiờn gn 33.000 ha, phõn b trờn 55 a phng, 10 Khu kinh t (KKT) c thnh lp vi tng din tớch t t nhiờn xp x 550.000 ha v 2 KCNC (Ho Lc v TP H Chớ Minh). ii. Trong hn 16 nm xõy dng v phỏt trin KCN, KCX v hn 3 nm thnh lp KKT cho thy khu vc ny cú úng gúp ngy cng quan trng trong vic thu hỳt vn TNN. iii. Cỏc d ỏn T cụng nghip ang cú xu hng tng nhanh ti cỏc KCN. Cỏc d ỏn T trong nc v nc ngoi trong KCN a dng v hỡnh thc T. c) Vn gii ngõn TNN t 1988 n 2007: i. Trong s 8.590 d ỏn cũn hiu lc vi tng vn ng ký hn 83 t ụ la M, ó cú khong 50% d ỏn trin khai gúp vn thc hin t hn 43 t USD (bao gm c vn thc hin ca cỏc d ỏn ht thi hn hot ng v gii th trc thi hn), chim 52,3% tng vn ng ký, trong ú, vn ca bờn nc ngoi a vo (gm vn gúp v vn vay) khong 37,9 t USD, chim 89,5% tng vn thc hin, cỏc d ỏn TNN ó b sung ngun vn quan trng cho T phỏt trin kinh t-xó hi t nc qua tng thi k theo mc tiờu k hoch ra. ii. Vn thc hin cú xu hng tng qua cỏc nm nhng vi tc chm trong khi vn ng ký v s lng d ỏn cp mi bin ng tng mnh. - Giai on 1991-1995 vn thc hin t 7,1 t USD, chim 44% tng vn ng ký mi ( bao gm phn vn gúp ca Bờn Vit Nam trờn 1 t USD - ch yu l giỏ tr quyn s dng t v vn nc ngoi a vo khong 6,1 t USD) - Thi k 1996-2000, mc dự cú nh hng tiờu cc ca khng hong kinh t khu vc, vn thc hin ó t 13,5 t USD, tng 89% so vi 5 nm trc, chim 64,8% NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 10 [...]... môn : kinh tế quốc Tế khai Cỏc cam kt song phng nhiu khi thụng thoỏng hn, ớt hn ch hn so vi cam kt trong WTO - Theo cam kt trong WTO liờn quan n dch v giỏo dc, t 1/1/2009, Vit Nam mi cho phộp nh TNN thnh lp DN 100% vn nc ngoi nhng theo hip nh song phng v T vi Nht, chỳng ta khụng cú hn ch Trong trng hp nh vy s ỏp dng cam kt no? õy l mt trong nhng vng mc ph bin b) Vng mc phỏt sinh vi cỏc DN Mt trong nhng... theo iu kin xut khu, hay iu kin hot ng trong khu ch xut vỡ phi bói b theo cam kt ca Vit Nam trong WTO NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 19 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế CHNG III : MT S GII PHP NNG CAO HIU QU VN U T NC NGOI TI VIT NAM 1 Hng dn thi hnh mt s cam kt v T ca Vit Nam trong WTO i Khi ỏp dng nhng cam kt WTO , cn tớnh n hin trng v nhu cu phỏt trin trong tng lai ca tng ngnh cú nhng gii... kin T theo cỏc cam kt ca Vit Nam vi WTO v cỏc cam kt khỏc thỡ nh T c chn iu kin thun li nht cho mỡnh iv Vit Nam s ỏp dng nhng cam kt cao nht, thun li nht cho cỏc nh T Nhng cam kt ca Vit Nam c xem l cam kt ti thiu ch khụng phi l ti a Vit Nam cú th cho phộp t do húa cao hn mc cam kt trong WTO nu iu ny cú li cho s phỏt trin ca quc gia 2 Mt s gii phỏp thc thu hỳt v nõng cao hiu qu TNN ti Vit Nam a) Nhúm gii... 16Q 17 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế 6 nh hng ca cỏc cam kt gia nhp WTO n hot ng TNN ti Vit Nam Vic thc hin cỏc cam kt WTO liờn quan n T thi gian qua vn cũn khỏ nhiu vng mc mi phỏt sinh a) Vng mc phỏt sinh trong c quan qun lý i Cú mt nhn nh chung c khng nh, ú l vic thc hin theo biu cam kt cú nhiu vng mc Th nht, ngụn ng trong biu cam kt khú hiu: vớ d khụng cam kt, khụng hn ch nh th no vn cú... nhn v ó ỏp dng trờn thc t iu ny cú th hiu l, i vi nhng cam kt trong WTO, nht l cỏc cam kt trong lnh vc dch v, cam kt cht ch hn c m ca quy nh hin hnh thỡ s c ỏp dng theo cỏc quy nh cú li nht cho nh T iii Hng dn thi hnh cỏc cam kt WTO cng phi m bo tớnh thng nht vi vic ỏp dng phỏp lut Vit Nam v cỏc iu c quc t liờn quan Thc t l Vit Nam cú cỏc cam kt trong WTO ỏp dng chung cho tt c cỏc thnh viờn WTO nhng...BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế tng vn ng ký mi (trong ú, vn gúp ca Bờn Vit Nam l 1,4 t USD v vn t nc ngoi t 12 t USD) v tng 90% so vi 5 nm trc - Trong 5 nm 2001-2005 vn thc hin t 14,3 t USD, chim 64,8% tng vn ng ký mi, tng 6% so vi 5 nm trc v vt 30% d bỏo ban u (11 t USD), trong ú, vn gúp ca Bờn Vit Nam t trờn 1,1 t USD v vn t nc ngoi t 12,6 t USD 2 TQT ti Vit Nam sau khi gia nhp WTO a) Tỡnh... tin - Hot ng ca cỏc DN cú vn TNN ti Vit Nam cng ó thỳc y cỏc DN trong nc khụng ngng i mi cụng ngh, phng thc qun lý nõng cao hn cht lng, sc cnh tranh ca sn phm v dch v trờn th trng trong nc v quc NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 14 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế t c bit, mt s chuyờn gia Vit Nam lm vic ti cỏc DN cú vn TNN ó dn thay th cỏc chuyờn gia nc ngoi trong m nhim cỏc v trớ qun lý DN cng nh... cỏc nc v vng lónh th khp th gii iu ú cho thy tớnh hp dn ca mụi trng T Vit Nam, ng NGUYễN THị THU Hà - LớP CH 16Q 15 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế thi cng th hin tớnh a dng ca cỏc nn vn húa trong quan h gia ngi s dng lao ng v ngi lao ng trong cỏc DN TNN c) S yu kộm trong chuyn giao cụng ngh i Nhỡn chung cụng ngh c s dng trong cỏc DN TNN thng cao hn mt bng cụng ngh cựng ngnh v cựng loi sn phm... cho cỏc DN hot ng trong khu cụng nghip, khu ch xut sau khi Vit Nam gia nhp WTO: Chớnh ph Vit Nam mong mun duy trỡ v m bo n nh hot ng cng nh li ớch ca DN, khụng vỡ thc hin cỏc cam kt m lm tn hi n li ớch ca DN v Theo cam kt, cỏc DN trc õy c hng u ói T trong khu cụng nghip, khu ch xut hay c hng u ói theo t l xut khu thỡ vn c quyn duy trỡ trong vũng 5 nm na Sau 5 nm na, Chớnh ph Vit Nam s ỏp dng u ói cho... 21 BàI TậP Cá NHÂN môn : kinh tế quốc Tế tuyn Bc -Nam, hai hnh lang kinh t Vit Nam- Trung Quc; nõng cao cht lng dch v ng st, trc ht l ng st cao tc Bc -Nam, ng st hai hnh lang kinh t Vit Nam- Trung Quc, ng st ni cỏc cm cng bin ln, cỏc m khoỏng sn ln vi h thng ng st quc gia, ng st ni ụ thnh ph H Ni, thnh ph H Chớ Minh.v.v iii Trc mt tp trung ch o, gii quyt tt vic cung cp in, trong mi trng hp khụng xy ra . hành các cam kết WTO cũng phải đảm bảo tính thống nhất với việc áp dụng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan. Thực tế là Việt Nam có các cam. SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 1. Hướng dẫn thi hành một số cam kết về ĐT của Việt Nam trong WTO i. Khi áp dụng những cam
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP, ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CAM KẾT TRONG TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay