Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

2 613 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:15

. ngh s. - Ngi lái đò sông à là bài tùy bút xut sc ca Nguyn Tuân đc in trong tp Sông à nm 1960. - Thông qua vic khc ha hình nh ngi lái đò sông à, tùy bút đã phát hin,. hình tng ngi lái đò sông à trong tùy bút cùng tên đ làm rõ nhng nét đc sc trong phong cách ngh thut ca nhà vn Nguyn Tuân. I. M bài - Nguyn Tuân là tác gi ln ca vn hc. Ngi lái đò sông à – Nguyn Tuân Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1-  2 : Phân tích hình tng ngi lái đò sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn