Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ

88 206 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 19:54

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH HÀ C THY TÍN DNG BT NG SN TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI TRÊN A BÀN TP.HCM, KINH NGHIM T CUC KHNG HONG TÍN DNG BT NG SN  M Chuyên ngành: Kinh T – Tài Chính – Ngân Hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS. NGUYN NGC NH TP.HCM - NM 2012 Hà Đức Thủy – K17-TCDN 1 Mục Lục LỜI CAM ĐOAN 3 LỜI CẢM ƠN 4 DANH MỤC CÁC BẢNG 5 DANH MỤC CÁC HÌNH 6 BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT 7 LỜI NÓI ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN 10 1.1 Bất động sản và thị trường bất động sản. 10 1.1.1 Bất động sản 10 1.1.2 Thị trường bất động sản 14 1.2 Tín dụng bất động sản. 19 1.2.1 Khái niệm tín dụng bất động sản. 19 1.2.2 Những quy định trong tín dụng bất động sản. 20 1.2.3 Đặc điểm của tín dụng bất động sản. 21 1.2.4 Vai trò của tín dụng bất động sản. 21 1.2.5 Các rủi ro trong cho vay bất động sản 23 1.3 Thực trạng cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ 25 1.3.1.Cơ chế cho vay thế chấp. 25 1.3.2 Quá trình phát triển cho vay thế chấp nhà đất dưới tiêu chuẩn ở Mỹ 27 1.3.3 Hậu quả của việc cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Mỹ 32 1.3.4 Những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng BĐS ở Mỹ 35 Kết luận chương 1. 39 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 40 2.1Thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn 2007 - 2011. 40 2.1.1 Diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian qua. 40 2.1.2 Một số nhận xét về những diễn biến của thị trường bất động sản. 52 2.2 Chính sách tiền tệ giai đoạn 2007 – 2011. 55 Hà Đức Thủy – K17-TCDN 2 2.3 Tình hình cho vay bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2007 – 2011. 58 2.3.1 Chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản. 58 2.3.2 Diễn biến dư nợ bất động sản giai đoạn 2007 – 2011. 60 2.3.3 Đánh giá chung về hoạt động cho vay BĐS tại các NHTM Việt Nam. 68 Kết luận chương 2 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 76 3.1 Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam. 76 3.2 Những giải pháp phát triển tín dụng bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. 78 3.2.1 Những giải pháp đối với ngân hàng thương mại 78 3.2.2. Các đề xuất đối với Ngân hàng nhà nước 82 3.2.3.Những giải pháp đối với cơ quan quản lý Nhà nước 83 Kết luận chương 3. 85 Kết luận chung. 86 Tài liệu tham khảo. 88 Hà Đức Thủy – K17-TCDN 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn “Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, dữ liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, các nội dung trích dẫn đều được ghi rõ nguồn gốc và các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này chưa được công bố tại bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. T.P Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2011 Người cam đoan Hà Đức Thủy – K17-TCDN 4 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập, nghiên cứu tài liệu và điều tra thu thập thông tin, đến nay ý tưởng trong luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài: “Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ” đã được thực hiện thành công. Có được kết quả này là nhờ công ơn to lớn của toàn thể Quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt, tôi xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến: PGS.TS Nguyễn Ngọc Định, PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, người đã dìu dắt hướng dẫn tôi từ những bước đi đầu tiên làm đề cương cho đến khi hoàn thành luận văn cao học. Đồng thời cũng là người động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc điều tra thu thập số liệu, phân tích, xử lý tốt bộ dữ liệu của mình. TP H ồ Chí Minh, tháng …. năm 20… Học viên Hà Đức Thủy – K17-TCDN 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diễn biến dữ trữ bắt buộc năm 2007-7/2010. 56 Bảng 2.2 Diễn biến các mức lãi suất điều hành của NHNN 2007-7/2010 56 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ BĐS giai đoạn 2007 – 2009 theo thời hạn 72 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ bất động sản giai đoạn 2005-2012 74 Hà Đức Thủy – K17-TCDN 6 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Lãi suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ giai đoạn 5/2000 – 6/2006. 28 Hình 1.2 Dư nợ cho vay dưới chuẩn ở Mỹ ( 1994 – 2006) ( đơn vị: tỷ USD) 30 Hình 1.3 Chứng khoán hóa tài sản cho vay thế chấp ( 1975 – 2007) 32 Hình 1.4 Lượng cung nhà ở Mỹ giai đoạn 2000 – 2007 ( Đv triệu ngôi nhà). 33 Hình 2.1 Nguồn cung diện tích văn phòng theo hạng tại thị trường bất động sản TP.HCM (Từ quý 4/2010-quý 3/2011) 47 Hình 2.2 Giá thuê văn phòng theo hạng tại thị trường bất động sản TP.HCM (Từ quý 4/2010- quý 3/2011) 48 Hình 2.3 Nguồn cung căn hộ theo các quận trên địa bàn TP.HCM. 49 Hình 2.4 Giá chào bán căn hộ bình quân tại thị trường bất động sản TP.HCM ( Từ quý 4/2010- quý 3/2011). 49 Hình 2.5 Giá chào thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM ( Từ quý 4/2010-3/2011) 50 Hình 2.6 Nguồn cung đất nền tại thị trường bất động sản TP.HCM 51 Hình 2.7 Giá đất nền khu vực TP.HCM quý 3/2011. 51 Hình 2.8 Dư nợ tín dụng bất động sản của các ngân hang trên địa bàn TP.HCM 63 Hình 2.9 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng BĐS của các NHTM trên địa bàn TPHCM 65 Hình 2.10 Tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS trong tổng dư nợ của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM 66 Hà Đức Thủy – K17-TCDN 7 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS: Bất động sản. NHNN: Ngân hàng Nhà nước . NHTM : Ngân hàng thương mại. TCTD: Tổ chức tín dụng . ARM: Vay thế chấp với lãi suất điều chỉnh (Adjustable-Rate Mortage) FED: Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System). Fannie Mae: Hiệp hội quốc gia tài trợ bất động sản (Federal National Mortage Association) Freddie : Tập đoàn cho vay thế chấp quốc gia ( Federal Home Loan Mortage corporation) MBS: Chứng khoán bảo đảm bằng bất động sản thế chấp (Mortage Backed Securities) CSTT: Chính sách tiền tệ. TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh. TTTC: Thị trường tài chính. SBV: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. TTCK: Thị trường chứng khoán. DN: Doanh Nghiệp. TSBĐ: Tài sản bảo đảm. ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Hà Đức Thủy – K17-TCDN 8 Lời nói đầu 1. Đặc vấn đề. Cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ vừa qua đã để lại những hậu quả và tổn thất hết sức nặng nề. Thông qua cuộc khủng hoảng này, một lần nữa ta lại thấy được vai trò ảnh hưởng của thị trường bất động sản đối với hoạt động ngân hàng. Đây là một bài học quý cho các nước trong quá trình phát triển và hội nhập. Riêng đối với Việt Nam, trong thời gian qua hoạt động cho vay bất động sản trong hệ thống NHTM Việt Nam tăng trưởng mạnh. Điều này phần nào đó cho thấy dấu hiệu tích cực trong xu thế đa dạng hóa danh mục đầu tư của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu dân sinh của xã hội. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, thời gian qua hoạt động này cũng đã bộc lộ không ít những rủi ro. Vì vậy mà những bài học từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ càng thêm ý nghĩa thiết thực. Vì lý do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ” để nghiên cứu và đưa ra những giải pháp thực tiễn nhằm góp phần gia tăng hiệu quả trong hoạt động tín dụng bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Tìm hiểu hoạt động tín dụng bất động sản tại các ngân hàng trong thời gian qua, để từ đó xác định những hạn chế, vướng mắc khó khăn. Đồng thời cũng tìm hiểu hoạt động tín dụng bất động sản trong cuộc khủng hoảng vừa qua ở Mỹ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ những hạn chế, vướng mắc khó khăn ở thực tế Việt Nam và những kinh nghiệm rút được từ cuộc khủng hoảng ở Mỹ đề xuất những giải pháp phát triển tín dụng bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp số liệu, phương pháp định lượng, phương pháp định tính, phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá. Hà Đức Thủy – K17-TCDN 9 4. Phạm vi nghiên cứu. Những diễn biến của thị trường bất động sản, của hoạt động tín dụng bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua. Hoạt động tín dụng bất động sản trong cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ. Các số liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2010. 5. Kết cấu nội dung nghiên cứu. Kết cấu đề tài gồm 03 chương. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường bất động sản và tín dụng bất động sản. Chương 2: Thực trạng tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. . trường bất động sản, của hoạt động tín dụng bất động sản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua. Hoạt động tín dụng bất động sản trong cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ. . ý tưởng trong luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài: Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ đã. luận văn Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM – kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ, Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ, Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản ở Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay