PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN

36 3,072 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (3,000₫)
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 18:13

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN H O A H Ọ C X A N H TIỂU LUẬN VỀ HÓA HỌC XANH • GVHD: Thầy Phan Thanh Sơn Nam • Nhóm:1 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN Phạm Sỹ Nguyên Trương Khắc Phú Cường Nguyễn Văn Hiền Nội Dung Hóa h c xanh là gìọ Thế nào là lưu chất siêu tới hạn T ng quan v CO2 siêu t i h nổ ề ớ ạ P h n g p h á p t á c h c h i t c h t t h m s d n g C O 2 s i ê u t i ư ơ ế ấ ơ ử ụ ớ h n ạ K h a i t h á c n ă n g l n g đ a n h i t ư ợ ị ệ 1.Hóa học xanh là gì Tiểu luận về Hóa Học Xanh [...]... yếu chiết sử dụng dung môi hữu cơ như ethanol, methanol và hoặc hỗn hợp của chúng với nước Nhược điểm: Tồn tại một lượng lớn các chất không mong muốn bị chiết cùng Polyphenol, các glycosid bị thủy phân khi sử dụng dung môi chiết là dd nước acid Chiết Polyphenol từ Chè xanh bằng CO2 siêu tới hạn Độ chọn lọc cao, loại bỏ được cafein từ sớm Chiết bằng dung môi hữu cơ Chiết bằng CO2 siêu tới hạn Chu trình... Nhà máy điện địa nhiệt - Sưởi ấm địa nhiệt Hình: Nhà máy điện địa nhiệt ở Iceland 2.Các phương pháp khai thác truyền thống - Sơ đồ trực tiếp sử dụng hơi nóng khô - Sơ đồ gián tiếp sử dụng hơi nước - Sơ đồ hỗn hợp (hai chu trình) Khai thác điện địa nhiệt bằng CO2 siêu tới hạn Ưu điểm Chảy dễ dàng qua các khe nứt Giảm CO2 Tiết kiệm lượng lớn nước sạch KẾ T LUẬN Tài liệu tham khảo [1] Phan Thanh Sơn Nam,... Nguyên tắc 7: Sử dụng nguyên liệu có thể tái sinh 5.Khai thác năng Tiểu luận về Hóa Học Xanh lượng Địa Nhiệt Khai thác năng lượng Địa Nhiệt Năng lượng địa nhiệt là gì Phương pháp khai thác năng lượng địa nhiệt truyền thống Sử dụng CO2 siêu tới hạn trong khái thác năng lượng địa nhiêt 1.Năng lượng địa nhiệt là gì? Năng lượng nhiệt mà Trái Đất có được thông qua các phản ứng hạt nhân âm ỉ trong lòng Địa nhiệt... xỉ chất lỏng Khả năng khuyếch tán cao So sánh với dung môi khác Kỹ thuật tiến hành phản ứng CO2 (K) Xử lý p, toC CO2 (K) CO2 (scf) Xả áp Tách (2) Nguyên liệu CO2 (scf) + tinh dầu Tách (1) Tinh dầu 3.Chiết polyphe Tiểu luận về Hóa nol từ lá Học Xanh chè xanh CHIẾT POLYPHENOL TỪ LÁ CHÈ XANH DÙNG CO2 SIÊU TỚI HẠN I Giới thiệu chung về cây Chè xanh Cây Chè thuộc họ Chè (Theaceae) có nguồn gốc từ Trung... CO2 lỏng ở trạng thái siêu tới hạn , Viện Hóa học Công nghiệp, Bộ Công nghiệp, 2007, 137tr [3] Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bộ công thương- VNEEP [4] Bản tin công nghệ mới- năng lượng địa nhiệt trung tâm tiết kiệm năng lượng tp HCM (Energy conservation center of HCM city) http://www.ecchcm.gov.vn [5] Bản tin khoa học-công nghệ khai thác địa nhiệt bằng CO2. .. cơ Chiết bằng CO2 siêu tới hạn Chu trình trạng thái của CO2 trong quá trình chiết IV Các yếu tố ảnh hưởng Tình trạng mẫu Thông số trạng thái Co-solvent Thời gian chiết Tỷ lệ SCO2 và nguyên liệu Xanh chỗ nào ? Nguyên tắc 1: Ngăn ngừa và Tính kinh tế Nguyên tắc 2: Tính kinh tế Nguyên tắc 5: Dung môi và các chất phụ trợ an toàn hơn Nguyên tắc 7: Sử dụng nguyên liệu có thể tái sinh 5.Khai thác năng Tiểu...Cái nhìn chung Tác chất phản ứng Thay thế dung môi Góc độ hóa học xanh Cải tiến hiệu suất Đ Ưuiểm • Ưu điểm so với các phương pháp truyền thống • Tính chất hóa lý • Ưu điểm so với các dung môi khác So với phương pháp truyền thống Chất lượng cao Không còn dung môi dư Không ô nhiễm Tách được hàm lượng cao Công nghệ cao và an toàn Tính chất hóa lý Sức căng bề mặt thấp... công nghệ mới- năng lượng địa nhiệt trung tâm tiết kiệm năng lượng tp HCM (Energy conservation center of HCM city) http://www.ecchcm.gov.vn [5] Bản tin khoa học-công nghệ khai thác địa nhiệt bằng CO2 siêu tới hạn http://tietkiemnangluong.com.vn [6] Kerton F M, “Alternative solvent in green chemistry”, RSC publishing, 2009, 226tr ? Questioning ? ? http://www.powerpointbackgrounds.com ? ? ? ? ? ? ? ? ? . Nam • Nhóm:1 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN Phạm Sỹ Nguyên Trương Khắc Phú Cường Nguyễn Văn Hiền Nội Dung Hóa h c xanh là gìọ Thế nào là lưu chất siêu tới hạn T ng quan v CO2 siêu t i. 2.Thế nào là lưu chất siêu tới hạn Tiểu luận về Hóa Học Xanh Thế nào là lưu chất siêu tới hạn Điểm tới hạn của CO2( 304,1oK,73,75atm) 3.Tổng quan về CO2 siêu tới hạn Tiểu luận về Hóa. siêu tới hạn Tiểu luận về Hóa Học Xanh Tổng quan về CO2 siêu tới hạn Cái nhìn chung dưới góc độ hóa học xanh Ưu điểm của CO2 siêu tới hạn Kỹ thuật tiến hành phản ứng Cái nhìn chung Cải tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN, PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN, PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn