Tiểu luận môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập

19 357 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 22:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập HÀNH VI TỔ CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 9/2014 LỜI CÁM ƠN Chúng tôi – những thành viên thuộc nhóm Ba môn Hành vi Tổ chức tối thứ 2 tại giảng đường Nguyễn Tri Phương xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Văn Chương. Chúng tôi chân thành cám ơn thầy vì thầy đã nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi trong suốt tám tuần học tập. Trong những tuần lễ ấy, bằng những lời giảng giải cô đọng súc tích, với những tình huống thú vị, thầy đã dẫn dắt chúng tôi tìm hiểu các khía cạnh hấp dẫn của môn học. Xin tri ân thầy vì thầy đã giúp đỡ và động viên chúng tôi rất nhiều trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện bài tiểu luận này. Chúng tôi cũng gửi lời cám ơn này đến các bạn học viên đang học lớp Hành vi Tổ chức phòng B212 của Giảng đường Nguyễn Tri Phương. Chính nhờ sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các bạn mà chúng tôi mới có thể hoàn thiện phần nghiên cứu này một cách đầy đủ nhất. Do thời gian có hạn và chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu nên bài tiểu luận này không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý và bổ sung ý kiến của thầy và các bạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 2 MỤC LỤC NỘI DUNG 3 DANH SÁCH NHÓM 3 oOo ST T SB D HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ MỨC ĐỘ THAM GIA GHI CHÚ 1 44 Lê Xuân Đa Minh Làm chương III Lên đề cương nhóm Tổng hợp bài viết Nhóm trưởng 2 1 Văn Hoàng Anh Làm phần 1.1 In tài liệu 3 50 Trần Đại Nghĩa Làm phần 1.2 4 78 Trần Văn Thành Làm phần 2.2 Lên đề cương nhóm 5 105 Trần Hà Việt Làm phần 2.1 4 MỞ ĐẦU 1. Xác định vấn đề Sinh viên có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đảm nhiệm được trọng trách của mình, trước hết sinh viên phải học tập tốt. Học tập là hoạt động cơ bản nhất trong lối sống sinh viên. Tuy nhiên, chất lượng học tập chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt động cơ học tập là yếu tố rất quan trọng có tác động mạnh mẽ đến chất lượng học tập của các bạn sinh viên. Vậy các động cơ gì thúc đẩy sinh viên học tập? Những yếu tố nào tác động đến việc động viên sinh viên? Với đề tài này, nhóm 3 chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích, để từ đó đưa ra các giải pháp giúp động viên sinh viên học tập hiệu quả hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Biết được động cơ học tập của sinh viên, hiểu được các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập. Từ đó, đưa ra cách giúp tăng cường các yếu tố có tác động tốt và giảm thiểu các yếu tố có tác động xấu nhằm giúp động viên sinh viên học tập hiệu quả hơn 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 3.1. Phương pháp Nhằm đạt đđược kết quả nghiên cứu chính xác chúng tôi đã thực hiện một số phương pháp nghiên cứu khoa học sau: - Phương pháp chung: Phương pháp phân tích và tổng hợp để xử lý thông tin - Phương pháp riêng: Phương pháp thu thập và xử lí thông tin bằng việc quan sát và phỏng vấn điều tra khảo sát ý kiến của nhiều bạn sinh viên. - Kết hợp thông tin từ khảo sát để đưa ra giải pháp cho vấn đề 3.2. Phạm vi nghiên cứu Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và phù hợp với thực tiễn làm việc và học tập, nhóm sẽ giới hạn phạm vi nghiên cứu là các sinh viên chính quy văn bằng 2 đang học tại trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh. 4. Ý nghĩa của đề tài - Xây dựng được cơ sở lý thuyết và thực tiễn để thấy được các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập. - Kết quả nghiên cứu được áp dụng vào thực tế, kết hợp với các hoạt động của lớp học để góp phần động viên sinh viên lớp VB2 K16B trong việc học tập. 5 6 Chương 1 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Các khái niệm 1.1.1. Nhu cầu Là một hiện tượng tâm lý của con người; là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu khác nhau. Ví dụ: nhu cầu về ăn mặc, vui chơi giải trí, 1.1.2. Động cơ Động cơ (hay một sự thôi thúc) là một nhu cầu đã có đủ sức mạnh để thôi thúc người ta hành động. Theo từ điển Tiếng Việt đưa ra định nghĩa: “Động cơ là những gì thôi thúc con người có những ứng xử nhất định một cách vô thức hay hữu ý và thường gắn liền với những nhu cầu”. Ví dụ: động cơ để làm việc, học tập,… 1.1.3. Động cơ học tập Động cơ học tập là: “một động lực thúc đẩy sinh viên học tập, trên cơ sở nhu cầu hoàn thiện tri thức, mong muốn nắm vững tiến tới làm chủ tri thức mà mình được học tập, làm chủ nghề nghiệp đang theo đuổi.” Có rất nhiều cách phân loại động cơ học tập. Sau khi phỏng vấn và khảo sát một số bạn sinh viên văn bằng hai và dựa trên bảng câu hỏi QMF của Forner, nhóm ba chúng tôi thống nhất thành ba yếu tố: nhu cầu thành công, nhu cầu tự điều khiển và triển vọng tương lai. 1.1.3.1. Nhu cầu thành công Nhu cầu thành công: Được hiểu như những yếu tố tâm lý bên trong thôi thúc con người vươn tới sự thành thạo, điêu luyện nhằm đạt được kết quả cao nhất trong công việc. 1.1.3.2. Nhu cầu tự điều khiển Nhu cầu tự điều khiển: Thể hiện sự điều chỉnh và kiểm tra những rung cảm, hành vi của mình. Nhu cầu tự điều khiển được phản ánh qua niềm tin và ý chí của mỗi 7 cá nhân. Niềm tin tạo cho con người nghị lực, ý chí để hành động phù hợp với quan điểm đã chấp nhận. 1.1.3.3. Triển vọng tương lai Triển vọng tương lai: Có tác động giúp động cơ được hình thành một cách rõ ràng và đúng đắn. Triển vọng tương lai định hướng nghề nghiệp và cuộc sống sau này của mỗi cá nhân. Mối quan hệ giữa nhu cầu thành công, nhu cầu tự điều khiển và triển vọng tương lai: Giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong sự hình thành và phát triển động cơ học tập. Triển vọng tương lai phản ánh đích đến của nhu cầu thành công trong tương lai, có tác động thúc đẩy nhu cầu thành công. Nhu cầu tự điều khiển có tác động điều chỉnh nhu cầu thành công ở mức độ không gây thiệt hại đến sự phát triển của nhân cách. Nhu cầu thành công cần cả hai yếu tố đó để có thể trở thành động cơ học tập đúng đắn. 1.1.4. Động viên Động viên là các tác nhân tâm lý quyết định phương hướng hành vi của một cá nhân trong một tổ chức, mức độ nỗ lực của cá nhân, mức độ kiên trì trong việc đối mặt với những khó khăn trước mắt. Như vậy, động viên sinh viên học tập là: “tạo ra sự nỗ lực hơn ở sinh viên trong quá trình học tập trên cơ sở thoả mãn nhu cầu cá nhân.”  Tại sao cần động viên sinh viên? Động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của sinh viên trên cơ sở đó các mục tiêu học tập được thực hiện. Muốn động viên được sinh viên, nhà quản trị phải căn cứ trên động cơ học tập của sinh viên để tạo ra động lực thúc đẩy họ học tập chăm chỉ hơn. Dựa vào những gì đã nói ở trên và trong khuôn khổ của bài tiểu luận, nhóm 3 chúng tôi sẽ tiến hành phân tích hai thuyết động lực: Thuyết bậc thang nhu cầu của Abraham Maslow và Thuyết hai nhân tố của Frederich Herzberg để rút ra những yếu tố có tác động đến việc động viên sinh viên học tập. 1.2. Các học thuyết 1.2.1. Thuyết bậc thang nhu cầu của Abraham Maslow Abraham Maslow (1908 – 1970) phát triển trên cơ sở nghiên cứu hành vi trong tương quan nhu cầu con người. Hành vi con người phụ thuộc mức độ thỏa mãn nhu cầu 8 của họ. Nhu cầu con người đa dạng nhưng được xếp vào theo 5 bậc chủ yếu theo trình tự như sau: Nhu cầu được thỏa mãn theo thứ tự từ thấp lên cao. Tại mỗi thời điểm con người chú động đến một nhu cầu nổi trội. 1.2.2. Thuyết hai nhân tố của Frederich Herzberg 1.2.2.1. Lý thuyết về học thuyết hai nhân tố Học thuyết hai nhân tố đã được Frederick Herzberg phát triển từ thuyết động viên của ông ta qua một cuộc khảo sát các chuyên gia làm việc trong xí nghiệp liệt kê các nhân tố làm họ thõa mãn và các nhân tố làm cho họ được động viên cao độ. Và phát hiện của Frederick Herzberg đã tạo ra 1 sự ngạc nhiên lớn. Frederick Herzberg đã chỉ ra rằng đối nghịch của sự bất mãn không phải là thỏa mãn mà là không bất mãn và đối nghịch với sự thỏa mãn không phải là bất mãn mà là không thỏa mãn. Từ đó F.Herzberg đã chia các nhân tố thành 2 nhóm: Nhân tố động viên và Nhân tố duy trì. 1.2.2.2. Nhân tố động viên Các nhân tố liên quan đến sự thỏa mãn đối với công tác còn được gọi là các NHÂN TỐ ĐỘNG VIÊN. (Đối với các nhận tố động viên nếu được giải quyết tốt sẽ tạo ra sự thỏa mãn và từ đó sẽ động viên người lao động làm việc tích cực và chăm chỉ hơn. Nhưng nếu không giải quyết tốt sẽ thì tạo ra tình trạng không thỏa mãn chứ chưa chắc bất mãn) 1.2.2.3. Nhân tố duy trì Các nhân tố liên quan đến sự bất mãn còn được gọi là các NHÂN TỐ DUY TRÌ hay lưỡng tính. (Đối với các nhân tố duy trì, nếu giải quyết không tốt sẽ tạo ra sự bất 9 mãn nhưng nếu giải quyết tốt sẽ tạo ra tình trạng không bất mãn chứ chưa chắc đã thỏa mãn. Ví dụ: Nếu điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho sự học tập và nghiên cứu của sinh viên chưa được xây dựng tốt và trang bị đầy đủ thì sẽ tạo ra sự bất mãn, song nếu nó được xây dựng đúng thì chưa chắc tạo ra cho bạn sự thỏa mãn. 1.2.2.4. So sánh giữa hai nhân tố động viên và duy trì: Dưới đây là bảng so sánh giữa hai nhân tố duy trì và động viên trong một tổ chức bất kỳ. Các nhân tố duy trì (Liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân và tổ chức, bối cảnh làm việc hoặc phạm vi công việc ) Các nhân tố động viên (Liên quan đến tính chất công việc, nội dung công việc và những tưởng thưởng )  Phương pháp giám sát  Hệ thống phân phối thu nhập  Quan hệ với đồng nghiệp  Điều kiện làm việc  Công việc ổn định  Chính sách của công ty  Địa vị  Quan hệ giữa các cá nhân  Sự thử thách công việc  Các cơ hội thăng tiến  Ý nghĩa cũa các thành tựu  Sự nhận dạng khi công việc được thực hiện.  Ý nghiã của các trách nhiệm  Sự công nhận  Sự thành đạt Dựa vào bảng phân tích ở trên, ta thấy được nhân tố duy trì chính là những vấn đề hướng ngoại, còn nhân tố động viên chủ yếu là những vấn đề hướng nội, mà cụ thể ở đây, đối với việc động viên sinh viên học tập, những nhân tố hướng nội sẽ liên quan đến nhu cầu và động cơ học tập của sinh viên. Điều này chúng tôi sẽ bàn sâu hơn ở chương 2.  Ảnh hưởng của các nhân tố: Các Nhân Tố Duy Trì Các Nhân Tố Động Viên Ảnh hưởng của các nhân tố Khi Đúng Khi Sai Khi Đúng Khi Sai Không có sự bất mãn Bất mãn Thỏa mãn Không thỏa mãn Không tạo ra sự Ảnh hưởng tiêu cực Động viên được tăng Không có sự bất mãn 10 [...]... trong vi c động vi n sinh vi n, nên nhà trường cần đặc biệt quan tâm chú ý đến những yếu tố tác động này 3.2.2.1 Củng cố niềm tin học tập và chú ý đến các hình thức khen thưởng hay trách phạt Vi c xây dựng niềm tin vào sự thành công trong học tập sẽ có vai trò quan trọng trong vi c thúc đẩy động cơ học tập của sinh vi n và ngược lại Do đó, giảng vi n cần tập trung xây dựng niềm tin và những kỳ vọng tích. .. 2 – CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VI C ĐỘNG VI N SINH VI N HỌC TẬP 2.1 Căn cứ trên động cơ học tập của sinh vi n Sau khi khảo sát và phỏng vấn, chúng tôi thấy rằng nhu cầu triển vọng tương lai có tác động lớn nhất đối với sinh vi n, sau đó là nhu cầu tự điểu khiển và cuối cùng là nhu cầu thành công Nhu cầu triển vọng tương lai của sinh vi n khá cao và vượt trội hơn hai loại động cơ còn lại Nhu cầu thành... khoa học - Yêu cầu giảng vi n đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kích thích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh vi n Vi c làm này sẽ giúp cho các giờ học trở nên sinh động, sôi nổi, phát huy vai trò chủ động của sinh vi n trong hoạt động học tập - Yêu cầu giảng vi n thường xuyên phổ biến cho sinh vi n nắm rõ về các thành tựu mới của khoa học – công nghệ trong các bài giảng, đặc biệt là các môn. .. trong hoạt động chung và giao tiếp trong tập thể Bầu không khí trong tập thể sinh vi n là hiện tượng tâm lý phổ biến, nó được hình thành từ các mối quan hệ qua lại giữa các thành vi n trong tập thể 3.2.2.3 Kích thích tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học của sinh vi n Động cơ học tập của sinh vi n sẽ càng được củng cố hiệu quả nếu sinh vi n cảm thấy thật sự say mê, hứng thú với vi c học tập và... vi n có tác động rất lớn đến thái độ học tập của sinh vi n Phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, dễ hiểu, lấy người học làm trọng tâm mới có thể tạo cho sinh vi n sự hứng thú, niềm say mê trong học tập, từ đó góp phần nâng cao thái độ tích cực học tập của sinh vi n Sau khi đáp ứng được các yếu tố thuộc nhóm duy trì muốn đạt hiệu quả cao hơn nữa nhà trường phải tìm cách đáp ứng được cả những yếu tố. .. kém Chính động cơ này góp phần duy trì tinh thần học tập và làm vi c nhóm nơi sinh vi n 2.2 Căn cứ trên học thuyết hai nhân tố 12 Căn cứ trên học thuyết hai nhân tố và tham khảo thêm các tài liệu, chúng tôi xin mạn phép liệt kê một số nhân tố tác động đến vi c động vi n học tập có thể được liệt kê như sau: Các Nhân Tố Duy Trì 1 2 3 4 5 Điều kiện học tập cơ sở vật chất Tài liệu giảng dạy và học tập Môi... rất quan trọng trong vi c động vi n sinh vi n học tập Hệ thống cơ sở vật chất tốt và đầy đủ thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh vi n, tạo hứng thú, và niềm say mê học tập cho sinh vi n cũng như đảm bảo công tác giảng dạy của giảng vi n 2.2.1.2 Giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập Môn học trong chương trình đào tạo cùng với nội dung, giáo trình đi kèm là yếu tố hàng đầu mang lại... của sinh vi n 2.2.1.4 Cách đánh giá kết quả học tập Đòi hỏi giảng vi n phải tổ chức đánh giá kết quả 1 cách công bằng và kỹ lưỡng nếu không yếu tố này rất dễ dẫn đến tiêu cực và sự bất mãn trong sinh vi n 2.2.1.5 Tổ chức giảng dạy Tổ chức giảng dạy: Giúp cho học vi n thấy được bức tranh toàn thể của môn học về mục tiêu hướng đến cũng như kết quả đạt được và cách làm như thế nào Thông thường để tổ chức. .. thuộc nhóm động vi n 2.2.2 Nhân tố động vi n sinh vi n học tập Các yếu tố thuộc Nhóm Động Vi n: 2.2.2.1 Vai trò của cha mẹ, và bạn bè Gia đình và bạn bè có thể là 1 nhân tố giúp động vi n và làm cho sinh vi n nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả mà cha mẹ và bạn bè kì vọng đồng thời qua đó có thể tự hiện mình 2.2.2.2 Phong trào thi đua khen thưởng 14 Phong trào thi đua khen thưởng khích lệ động vi n tinh... học tập Cách đánh giá kết quả Tổ chức giảng dạy Các Nhân Tố Động Vi n 1 Vai trò của cha mẹ và bạn bè 2 Phong trào thi đua khen thưởng khích lệ động vi n tinh thần 3 Khuyến khích nghiên cứu 4 Chính sách hỗ trợ học bổng 5 Tạo ra cơ hội phát triển 6 Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ Như đã nói trong phần học thuyết, để động vi n sinh vi n học tập hiệu quả cần có sự phối hợp giữa hai nhân tố động . ra các giải pháp giúp động vi n sinh vi n học tập hiệu quả hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Biết được động cơ học tập của sinh vi n, hiểu được các yếu tố tác động đến vi c động vi n sinh vi n học tập. . ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phân tích các yếu tố tác động đến vi c động vi n sinh vi n học tập HÀNH VI TỔ CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 9/2014 LỜI CÁM ƠN Chúng tôi – những thành vi n. tập của các bạn sinh vi n. Vậy các động cơ gì thúc đẩy sinh vi n học tập? Những yếu tố nào tác động đến vi c động vi n sinh vi n? Với đề tài này, nhóm 3 chúng tôi sẽ nghiên cứu và phân tích, để
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, Tiểu luận môn hành vi tổ chức Phân tích các yếu tố tác động đến việc động viên sinh viên học tập, Chương 1 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Chương 2 – CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ĐỘNG VIÊN SINH VIÊN HỌC TẬP, Chương 3 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay