Tổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn

29 1,375 2
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 19:36

. trên 01> Cách dùng thì hiện tại đơn trong tiếng anh Thì hiện tại đơn (The simple present) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả : Thì hiện tại đơn dùng để chỉ. vậy? Thì hiện tại đơn dùng để chỉ suy nghĩ và cảm xúc tại thời điểm nói (Tuy những suy nghĩ và cảm xúc này có thể chỉ mang tính nhất thời và không kéo dài chúng ta vẫn dùng thì hiện tại đơn. beb now ? 03> Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn 1. Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những sự việc mà bạn thường xuyên làm, hoặc thói quen của bạn ở hiện tại. Ví dụ: I go to school every day. Hoang_Huyen/Diplomatic_Acedemy_of_Vietnam/hghuyen_zzz@yahoo.com/01258.288.266 [Hoang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn, Tổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn, Tổng hợp lý thuyết và bài tập thì hiện tại đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn