LỜI GIẢI PART 5 - vol 4 - Economy RC

26 830 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 06:09

. LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên. không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! ECONOMY VOL 4 RC – TEST 2 No. Question Answer Explanation Translate 101.  be. A. V-s B. V infinitive C. Adv D. V-ing 1 24. If the employee or employer terminates the contract of employment ___ giving advance notice, they will have to pay the other party
- Xem thêm -

Xem thêm: LỜI GIẢI PART 5 - vol 4 - Economy RC, LỜI GIẢI PART 5 - vol 4 - Economy RC, LỜI GIẢI PART 5 - vol 4 - Economy RC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn