SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

19 511 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2015, 14:34

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Đề tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 qua môn Đạo Đức I. Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, việc dạy học tích hợp kĩ năng sống vào các môn học và các hoạt động ngoại khoá khác trong nhà trường Tiểu học có vai trò quan trọng góp phần đào tạo nên những con người phát triển toàn diện. Vì Kĩ năng sống là nền tảng để hoàn thiện nhân cách con người, là chất lượng thực sự của ngành giáo dục nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân có thể tồn tại, phát triển và khẳng định giá trị của mình trong cộng đồng. Đây không chỉ là mục tiêu, công việc của riêng ngành giáo dục mà đòi hỏi phải có sự chung tay góp sức của cả xã hội, cộng đồng. Do vậy, mục tiêu của ngành giáo dục đặt ra là thông qua nội dung dạy học để giáo dục được kĩ năng sống cho các em, điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nội dung bài học, từng nhận thức của học sinh. Cần giáo dục để học sinh hiểu con người không thể chỉ hưởng thụ, đòi hỏi mà phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để hình thành ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Thông qua nội dung các bài học, rèn luyện cho học sinh kĩ năng đặt câu hỏi, trình bày, diễn đạt, phân tích và liên hệ rồi tổng hợp nội dung kiến thức, kĩ năng làm việc độc lập (hoạt động cá nhân) hay kĩ năng làm việc tập thể (hoạt động nhóm) Khi tham gia hoạt động nhóm, tất cả các bạn học sinh đều được trình bày ý kiến, suy nghĩ của cá nhân, được bảo vệ, tranh luận dân chủ, được bạn bè lắng nghe và tôn trọng ý kiến để thống nhất chung một vấn đề. Quá trình này nhằm phát triển tư duy, rèn luyện khả năng làm việc cao hơn của học sinh. Trong tất cả các môn học ở trường tiểu học thì môn Đạo đức được chọn là môn tích hợp Kĩ năng sống nhiều nhất. Phần lớn các bài học đều lồng ghép giáo dục cho các em những kĩ năng cần thiết để phục vụ cuộc sống, những kĩ năng ấy các em sẽ vận dụng vào chính trong cuộc sống thường ngày của các em. Tuy nhiên, vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh một cách hiệu quả và đạt chất lượng cao còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất khi giảng dạy kĩ năng sống cho học sinh là phần lớn giáo viên đều chưa quen với cách dạy lồng ghép này. Nhiều giáo viên còn nghĩ rằng môn Đạo Đức là môn phụ thì không quan 1 trọng, do vậy vần đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức cũng chưa được chú trọng. Mặt khác, giáo dục kĩ năng sống không phải chỉ trong ngày một ngày hai mà là một quá trình lâu dài, liên tục. Xuất phát từ thực trạng trên, ở đề tài này, tôi tiến hành đi sâu vào nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo Đức lớp 4. Giải pháp của tôi là sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học tích cực vào quá trình dạy học môn Đạo Đức nhằm kích thích tính tích cực tiếp thu bài và khắc sâu kiến thức đã học cho học sinh, hình thành cho các em những kĩ năng cần thiết phục vụ cho cuộc sống. Ở đề tài này, tôi tiến hành nghiên cứu cách sử dụng phương pháp Đóng vai để thay thế cho cách hướng dẫn của sách giáo khoa và sách giáo viên trong việc giảng dạy một số nội dung giáo dục Kĩ năng sống ở môn Đạo đức lớp 4. Nghiên cứu được tôi tiến hành ở hai lớp 4 trường Tiểu học Bình Hòa – Bình Sơn – Quảng Ngãi. Cả hai lớp đều được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy học một số nội dung giáo dục kĩ năng sống ở môn Đạo đức. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: trước tác động số phần trăm thấp hơn kết quả phần trăm sau tác động. Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương pháp Đóng vai trong dạy học môn Đạo đức ở lớp 4 đã nâng cao kết quả giáo dục kĩ năng sống của học sinh. II. Giới thiệu: Trong sách giáo khoa, cách hướng dẫn giảng dạy một số nội dung còn đơn giản, chưa thu hút học sinh tiếp thu bài. Đặc biệt, nội dung giáo dục kĩ năng sống là một nội dung mới, chưa được hướng dẫn trong sách giáo khoa và sách giáo viên. Do vậy, nếu cách dạy học có lồng ghép kĩ năng sống diễn ra đơn điệu sẽ làm cho học sinh nhàm chán, không có sự thích thú học tập, dẫn đến tình trạng học sinh mau quên, không khắc sâu và hình thành kiến thức kĩ năng sống cho học sinh. Nhưng khi học sinh được học một số nội dung giáo dục kĩ năng sống ở môn Đạo đức theo phương pháp Đóng vai thì tinh thần phấn khởi hơn nhiều, tiếp thu nhanh và ghi nhớ lâu dài, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho các em. Trong thời gian qua, ngoài những gì quan sát được khi trực tiếp giảng dạy lớp 4, tôi có dự giờ đồng nghiệp trong đơn vị và các đồng nghiệp ở đơn vị khác về cách thức dạy học lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng sống qua môn Đạo đức. Tuy giáo viên dạy rất cố gắng trong việc sử dụng phương pháp cho học sinh tích cực tìm hiểu kiến thức và hình thành kĩ 2 năng sống cần thiết cho các em nhưng kiến thức của học sinh chưa khắc sâu, chưa vần dụng được vào trong cuộc sống thường ngày cho chính các em. Để thay đổi tình trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã dùng phương pháp Đóng vai để dạy học một số nội dung lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Giải pháp thay thế: Đưa phương pháp Đóng vai vào dạy học mơn Đạo đức lớp 4 để góp phần nâng cao kết quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Chẳng hạn như, sử dụng phương pháp Đóng vai để hình thành cho học sinh hình thành kĩ năng tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân. Trên cơ sở những kiến thức có liên quan đến bài học đó, giáo viên tổ chức cho học sinh đóng vai giải quyết các tình huống liên quan đến chủ đề “Trung thực trong học tập”. Sau đó, giáo viên hướng dẫn phân tích và bình luận sau khi các em hồn thành tình huống đóng vai để hình thành hành vi tốt, khắc phục các hành vi chưa đúng cho các em. Tương tự, tơi đã tiến hành dạy học theo phương pháp Đóng vai nhiều nội dung khác trong chương trình Đạo đức lớp 4. Vấn đề nghiên cứu: Việc đưa phương pháp Đóng vai vào dạy học mơn Đạo đức có nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 khơng? Giả thuyết nghiên cứu: Dùng phương pháp Đóng vai trong dạy học mơn Đạo đức sẽ nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4. III. Phương pháp: 1. Khách thể nghiên cứu Tơi lựa chọn trường Tiểu học Bình Hòa vì trường có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. * Giáo viên: Hai cơ giáo giảng dạy hai lớp 4, đều có kinh nghiệm giảng dạy, có lòng nhiệt tình, tuổi đời còn trẻ, thích học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. 1. Phạm Thị Ngọc Sa – Giáo viên dạy lớp 4A, là giáo viên chủ nhiệm lớp và là giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lớp 4. 2. Huỳnh Thị Thúy – Giáo viên dạy lớp 4B, là giáo viên chủ nhiệm lớp và là giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lớp 4. * Học sinh: 3 Ở nghiên cứu này, tôi lựa chọn 2 lớp của khối 4. Tôi nắm bắt được lực học, khả năng tiếp thu bài và thái độ học tập cũng như ý thức của các em một cách rõ ràng, chính xác. Để tiến hành nghiên cứu, tôi đã chọn 2 lớp là 4A và 4B, các em tương đương nhau về học lực, giới tính, hạnh kiểm. Cụ thể như sau: Bảng 1: Giới tính, học lực, hạnh kiểm của học sinh 2 lớp 4A và 4B của trường Tiểu học Bình Hoà: Lớp Số học sinh Điểm Tổng số Nam Nữ Giỏi Khá TB Yếu 4A 29 20 9 9 15 5 0 4B 28 11 17 9 15 4 0 Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp đều tích cực, chủ động, hăng hái phát biểu. Về thành tích học tập năm trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của các môn học. 2. Thiết kế: Chọn hai lớp nguyên vẹn là lớp 4A và lớp 4B, sau đó tiến hành kiểm tra trước tác động và sau tác động để kiểm chứng giả thuyết của đề tài đưa ra là đúng, tức sử dụng phương pháp Đóng vai vào dạy học môn Đạo đức làm nâng cao kết quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Bảng 2: Kết quả khảo sát trước tác động Lớp 4A Lớp 4B Em đã trung thực trong học tập. 41,4% 39,3% Em nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập. 37,9% 35,7% Em mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình với bạn bè, thầy cô, gia đình. 44,8% 32,2% Em sử dụng thời giờ vào việc học tập, giải trí hợp lí. 41,4% 42,8% Em không lãng phí tiền của. 37,9% 50% 3. Quy trình nghiên cứu. a. Chuẩn bị của giáo viên: - Tôi và cô Sa sử dụng phương pháp Đóng vai trong dạy học một số nội dung giáo dục kĩ năng sống qua môn Đạo đức lớp 4. b. Tiến hành dạy thực nghiệm. Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khoá biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể: 4 Bảng 4: Thời gian thực nghiệm Ngày dạy Môn Tiết theo PPCT Tên bày dạy 27/08/2014 Đạo đức 2 Trung thực trong học tập (tiết 2) 03/09/2014 Đạo đức 3 Vượt khó trong học tập (tiết 1) 24/09/2014 Đạo đức 5 Bày tỏ ý kiến (tiết 2) 08/10/2014 Đạo đức 7 Tiết kiệm tiền của (tiết 2) 22/10/2014 Đạo đức 9 Tiết kiệm thời giờ (tiết 2) 4. Đo lường: Bài kiểm tra trước khi tác động được tiến hành ngay từ đầu năm học. Bài kiểm tra trước tác động gồm 5 câu hỏi để kiểm tra nhận thức ban đầu của học sinh về một số kĩ năng sống sẽ được hình thành trong chương trình Đạo đức lớp 4. Bài kiểm tra sau khi tác động là bài kiểm tra sau khi học xong bài Tiết kiệm thời giờ (tiết 2). Bài kiểm tra sau tác động có nội dung giống bài kiểm tra trước tác động. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài: Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, tôi tiến hành bài kiểm tra. Kiểm tra xong, tôi và cô Sa tiến hành việc kiểm tra kết quả của bài kiểm tra sau tác động (kết quả bài kiểm tra được trình bày ở phần phụ lục). IV. Phân tích dữ liệu và kết quả Bảng 3. Kết quả bài kiểm tra sau tác động Lớp 4A Lớp 4B Em đã trung thực trong học tập. 72,4% 89,3% Em nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập. 79,3% 92,8% Em mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình với bạn bè, thầy cô, gia đình. 82,7% 78,6% Em sử dụng thời giờ vào việc học tập, giải trí hợp lí. 72,4% 82,2% Em không lãng phí tiền của. 72,4% 89,3% Qua bảng trên cho thấy, kết quả tác động được thể hiện ở số phần trăm câu trả lời của học sinh. Trước tác động có số phần trăm thấp hơn kết quả phần trăm sau tác động. Sau khi học tập môn Đạo đức, đa số học sinh đã biết thực hiện hành vi tốt về học tập cũng như ứng xử giao tiếp hằng ngày. Nhiều học sinh cảm thấy sự thay đổi về hành vi ứng xử của mình đã tiến bộ một cách vượt bậc, các em tự giác và tự tin về bản thân hơn. 5 Như vậy, có thể kết luận giả thuyết của đề tài " Dùng phương pháp Đóng vai trong dạy học môn Đạo đức sẽ nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4" đưa ra là đúng. V. Bàn Luận Tóm lại, các kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy sử dụng phương pháp Đóng vai vào trong dạy học một số nội dung giáo dục kĩ năng sống ở môn Đạo đức lớp 4 cho học sinh đạt hiệu quả cao. Qua quan sát các tiết học, tôi nhận thấy học sinh chủ động, tự giác và tự tin hơn, sáng tạo hơn khi tự mình đưa ra cách xử lí tình huống và đóng vai thể hiện tình huống đó. Việc phân tích kết quả của bài kiểm tra sau tác động đã chỉ ra rằng chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức đã được nâng cao. Việc hình thành những kĩ năng này cho học sinh sẽ giúp ích cho cách ứng xử hằng ngày của các em, hình thành nhân cách tốt đẹp và giúp các em tự tin hơn. * Hạn chế: Nghiên cứu này được sử dụng trong giờ học môn Đạo đức là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên cần phải sử dụng thường xuyên và liên tục, phải chuẩn bị bài giảng khá công phu. Đây là một vấn đề mới nên tài liệu nghiên cứu không nhiều. 6 VI. Kết luận và khuyến nghị * Kết luận: Việc sử dụng phương pháp Đóng vai vào giảng dạy một số nội dung môn Đạo đức ở lớp 4 đã nâng cao kết quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Đề tài này là bước đầu trong việc khám phá các hoạt động dạy học mang lại sự cải thiện về hành vi kĩ năng sống của học sinh trong học tập cũng như cuộc sống thường ngày. * Khuyến nghị: Đối với lãnh đạo nhà trường: Cần có sự quan tâm về cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học đầy đủ cho giáo viên. Thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng, hội giảng về việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong quá trình dạy học các môn học nói chung, môn Đạo đức nói riêng về dạy học lồng ghép nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng các phương pháp cho giáo viên, khuyến khích và động viên giáo viên vận dụng những phương pháp này vào quá trình dạy học. Đối với giáo viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, biết khai thác được sở thích của học sinh mà có biện pháp dạy học tốt hơn. Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ và có thể ứng dụng vào dạy môn đạo đức lớp 3 để tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập của học sinh. Người viết Huỳnh Thị Thúy 7 Tài liệu tham khảo - Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. - Sách giáo khoa môn Đạo đức lớp 4. - Sách giáo viên môn Đạo đức lớp 4. - Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học - Nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. 8 PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI: 1. KẾ HOẠCH BÀI HỌC Bài: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP ( Tiết 2 ) I.Mục tiêu: - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập.  Kĩ năng sống : + Kỹ năng tự nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân. + Kỹ năng bình luận phê phán những hành vi không trung thực trong học tập. + Kỹ năng làm chủ bản thân trong học tập.  Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh : + Khiêm tốn học hỏi + Trung thực trong học tập chính là thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện,tấm gương về trung thực trong học tập. III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định - Cho cả lớp hát bài: Em yêu trường em 2.KTBC - Thế nào là trung thực trong học tập? Cho ví dụ? - Nhận xét. 3.Bài mới a.Giới thiệu bài b. Dạy bài mới *HĐ1: Thảo luận nhóm (Bài tập 3- SGK trang 4) -GV chia lớp thành 3 nhóm: -GV nêu yêu cầu thảo luận. Nhóm 1: Em sẽ làm gì nếu không làm được bài kiểm tra? Nhóm 2: Em sẽ làm gì nếu bị điểm kém mà cô giáo ghi nhằm là điểm giỏi ? Nhóm 3: Em làm gì nếu trong giờ kiểm tra bạn bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em ? -GV kết luận về cách ứng xử đúng trong mỗi tình huống. - Cả lớp hát - 1HS trả lời -Các nhóm thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp góp ý trao đổi. Đại diện nhóm trình bày. a/. Cố gắng học để gỡ điểm lại. b/. Báo cho cô biết để sữa chữa điểm lại cho đúng. c/. Nói bạn thông cảm vì làm vậy là không trung thực trong học tập. 9 *HĐ2: Hoạt động cá nhân (Bài tập 4- SGK trang 4) -GV yêu cầu mỗi HS sưu tầm những mẫu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập mà em biết. - Gọi 3-4 HS kể trước lớp. - Hỏi: Em nghĩ gì về những mẩu chuyện, tấm gương đó? -GV kết luận: Xung quanh chúng ta có nhiều tấm gương về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đó. *Hoạt động 3: Trình bày tiểu phẩm (Bài tập 5- SGK trang 4) - Giáo viên cho HS làm việc nhóm 4, thảo luận xây dựng tiểu phẩm và đóng vai theo tiểu phẩm về chủ đề Trung thực trong học tập -GV mời 1, 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị . -Sau khi HS xem tiểu phẩm GV cho cả lớp thảo luận chung: +Em có suy nghĩ về các tiểu phẩm vừa xem ? +Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao? -GV nhận xét, kết luận KNS : Mọi việc làm không trung thực đều là tính xấu, có khi còn có hại cho bản thân mình, và không được mọi người yêu mến, các em cần tránh.  Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Trung thực trong học tập là thể hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy và khiêm tốn học hỏi bạn bè. 4.Củng cố - Dặn dò : -HS nêu lại ghi nhớ chung. -Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết sau. - HS làm việc cá nhân. -HS kể trước lớp. -Cả lớp cho ý kiến, những suy nghĩ về mẫu chuyện vừa nghe. -Đại diện HS trình bày ý kiến ,suy nghĩ của mình trước lớp . - HS làm việc theo nhóm 4. -Lần lượt các nhóm HS lên đóng vai. -HS cả lớp thảo luận và đại diện trả lời . -HS nghe và thực hành. -2 HS nêu. -HS cả lớp thực hiện. 10 [...]... quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước trong cuộc sống hàng ngày - Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của - Nhắc nhở bạn bè, anh chị em tiết kiệm tiền của  Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh : Cần, kiệm, liêm, chính Giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ  Kĩ năng sống: +Kỹ năng bình luận phê phán việc lãng phí tiền của +Kỹ năng lập kế hoạch sử dụng tiền của của bản thân ... tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện nước….trong cuộc sống hằng ngày cũng là một biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên II.Đồ dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4 -Đồ dùng để đóng vai -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ, trắng III.Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy 1.Ổn định 2.Kiểm tra bài cũ - Hỏi: Thế nào là tiết kiệm tiền của? Cho ví dụ? - Nhận xét 3.Bài mới a Làm việc cá nhân (Bài tập... dùng học tập b Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi c Vẽ bậy, bôi bẩn ra sách vở,bàn ghế, tường lớp học d Xé sách vở đ.Làm mất sách vở, đồ dùng học tập e Vứt sách vở, đồ dùng, đồ chơi bừa bãi g Không xin tiền ăn quà vặt h Ăn hết suất cơm của mình i Quên khoá vòi nước k Tắt điện khi ra khỏi phòng -GV mời 1 số HS chữa bài tập và giải thích Hoạt động của trò - HS trả lời -HS làm bài cá nhân - Một số học sinh. .. Thị Hạnh Nguyễn Thị Hiền Đặng Quang Hiếu Đỗ Thị Như Hoa Nguyễn Hoàng Đàm Văn Huy Hoàng Đặng Huy Nguyễn Duy Huy Trương Văn Khải Kiều Văn Khiêm Nguyễn Đình Văn Đặng Thị Huyền My 89,3% X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X 41,4% X x X 72,4% Câu 2 Em nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ khi gặp khó khăn trong học tập LỚP 4B Họ và tên học sinh Trước Sau tác tác LỚP 4A Họ và tên học sinh Trước Sau tác tác 14 động... +Các việc làm c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của -Cả lớp trao đổi và nhận xét -HS nhận xét, bổ sung -GV nhận xét, khen thưởng HS đã biết tiết kiệm tiền của và nhắc nhở những HS khác thực hiện tiết kiệm tiền của trong sinh hoạt hằng ngày * GDBVMT : Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện nước….trong cuộc sống hằng ngày cũng là một biện pháp BVMT và tài nguyên thiên nhiên b Thảo luận nhóm và... theo gương BH kính yêu của chúng ta 4.Củng cố - Dặn dò: -GV cho HS đọc ghi nhớ - Các nhóm thảo luận cách xử lí tình huống và đóng vai theo tình huống của nhóm mình -Đại diện các nhóm lên trình bày - Cả lớp nhận xét bổ sung - Thảo luận, trả lời - Lắng nghe - 3 HS đọc to phần ghi nhớ 12 -Thực hành tiết kiệm tiền của, sách vở, đồ dùng, đồ chơi, điện, nước, … trong cuộc sống hằng ngày -Chuẩn bị bài tiết... tốt, có khi còn có hại cho bản thân mình, và không được mọi người yêu mến, các em cần tránh.Để tiết kiệm tiền của đuungs cách, em nên lập kế hoạch sử dụng tiền của của bản thân -GD học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tiền bạc, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không được sử dụng tiền của lãng phí Tiết kiệm là học tập theo gương BH... Hằng Trương Thị Hạnh Nguyễn Thị Hiền Đặng Quang Hiếu Đỗ Thị Như Hoa Nguyễn Hoàng Đàm Văn Huy Hoàng Đặng Huy Nguyễn Duy Huy Trương Văn Khải Kiều Văn Khiêm Nguyễn Đình Văn Đặng Thị Huyền My 82,2% X X X X X X X X X X X X X X X X 41,4% X X 72,4% Trước Sau tác tác động động X X X X X x X X X X X X X X Câu 5 Em không lãng phí tiền của LỚP 4B LỚP 4A Trước Họ và tên học sinh Đỗ Văn Khoa Hà Văn Khoa Nguyễn Thị... -Thực hành tiết kiệm tiền của, sách vở, đồ dùng, đồ chơi, điện, nước, … trong cuộc sống hằng ngày -Chuẩn bị bài tiết sau: “Tiết kiệm thời giờ” -HS cả lớp thực hiện 13 2 KẾT QUẢ KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG Câu 1 Em đã trung thực trong học tập LỚP 4B LỚP 4A Trước Đỗ Văn Khoa Hà Văn Khoa Nguyễn Thị Lâm Thái Thuỳ Linh Nguyễn Xuân Linh Nguyễn Thanh Long Trương Văn Lợi Lý Nhật My Võ Huỳnh Vi Na Nguyễn... cô, gia đình LỚP 4B LỚP 4A Trước Đỗ Văn Khoa Hà Văn Khoa Nguyễn Thị Lâm Thái Thuỳ Linh Nguyễn Xuân Linh tác tác động Họ và tên học sinh Sau động X X X X X Trước Nguyễn Thành An Đoàn Thiên Ấn Nguyễn Văn Hoàng Anh Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Thị Kim Chi tác tác động Họ và tên học sinh Sau động X X X X X X 15 Nguyễn Thanh Long Trương Văn Lợi Lý Nhật My Võ Huỳnh Vi Na Nguyễn Phương Nam Nguyễn Thị Thuý Nga Trần . tài: Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 qua môn Đạo Đức I. Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, việc dạy học tích hợp kĩ năng sống vào các môn học và. thích thú học tập, dẫn đến tình trạng học sinh mau quên, không khắc sâu và hình thành kiến thức kĩ năng sống cho học sinh. Nhưng khi học sinh được học một số nội dung giáo dục kĩ năng sống ở môn Đạo đức. vào nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo Đức lớp 4. Giải pháp của tôi là sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học tích cực vào
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA, SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA, SKKN Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức lớp 4. THCS BÌNH HÒA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay