Thuyết trình kỹ năng giao tiếp ngành nghề

9 202 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2015, 09:10

Nhóm IBM chào thầy và các bạn nam diên thông trọng vũ Các ngu n năng l ng m iồ ượ ớ 1.Năng lượng mặt trời Nguồn năng lượng vô hạn Thân thiện với môi trường Ứng dụng Tấm pin măt trời Bình đun nước nóng 2.Năng lượng gió Đây là nguồn năng lượng vô tận tuy nhiên ứng dung của nó chưa được rộng rãi vì khá đắt tiền 2.Năng lượng gió Năng lượng gió đã được phát triển khá lâu tại các quốc gia phát triển 3.Năng lượng thủy triều Năng lượng từ thủy triều là nguồn năng lượng mới xuất hiện gần đây khi khoa học phát triển đến trình độ cao 3.Năng lượng thủy triều Sản xuất năng lượng từ thủy triều thực chất là tận dụng việc dịch chuyển của các dòng hải lưu làm quay các turbine tạo ra dòng điện. C m n th y và các b n đã ả ơ ầ ạ l ng ngheắ . các dòng hải lưu làm quay các turbine tạo ra dòng điện. C m n th y và các b n đã ả ơ ầ ạ l ng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình kỹ năng giao tiếp ngành nghề, Thuyết trình kỹ năng giao tiếp ngành nghề, Thuyết trình kỹ năng giao tiếp ngành nghề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay