Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

113 567 14
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 22:58

Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng . triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn First News NHA XUấậT BAN TệNG HP TP. Hệè CHẹ MINH Bi n dch: H NG D NG T H L M LỜI GIỚI THIỆU B. và nhanh chóng như vậy được. Trong khi sự ủng hộ và kỳ vọng Viên thuốc lãnh đạo không ngừng tăng lên, một nhân vật xuất chúng, được mọi người - đặc bi t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng, Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng, Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn