Giáo án hóa học 10 đầy đủ cả năm

207 298 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2015, 15:37

. 1,6726 .10 -27 kg x 7=11,7082 .10 -27 kg - KL7n → 1,6748 .10 -27 kg x 7=11,7236 .10 -27 kg - KL7e → 9 ,109 4. 10 -31 kg x7= 0,0064 .10 -27 kg KL toàn nguyên tử nitơ =23,4382 .10 -27 kg (23,4382 .10 -24 g) 17 Kích. (e) d e 10 - 8 nm m e = 9 ,109 4 .10 – 31 kg ≈ 0,00055 u q e = - 1, 602 .10 – 19 C q e = 1− (đvđt) Hạt nhân Proton (p) ( d 10 - 8 nm) d h.n 10 -5 nm m p =1,6726 .10 - 27 kg ≈ 1u q p = + 1,602 .10. tập: Ng.tử H. nhân Electron Đường kính d ≈ 10 - 1 nm tức 10 -10 m ≈ 10 - 5 nm tức 10 -14 m ≈ 10 - 8 nm tức 10 -17 m Vậy d của ng.tử lớn hơn d h. nhân 10 000 lần. 2. Khối lượng M ( tính bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 đầy đủ cả năm, Giáo án hóa học 10 đầy đủ cả năm, Giáo án hóa học 10 đầy đủ cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn