Một số giải pháp quản lý rủi ro tớn dụng ở Ngõn hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK

59 347 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 18:30

Những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ Lời mở đầu Trong thời gian gần đây, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nền kinh tế thị trường cũng đã xuất hiện những mặt trái của nó: sự cạnh tranh gay gắt khiến cho một số doanh nghiệp phá sản, tình trạng làm ăn mang tính chất lừa đảo nhằm kiếm lợi bất chính của một số đối tượng làm cho nền kinh tế thị trường thêm phức tạp. Trong bối cảnh đó, hoạt động của Ngân hàng cũng khó tránh khỏi sự tác động của nền kinh tế thị trường. Dịch vụ tiền tệ, tín dụng ngân hàng tính chất đặc thù khác với những hàng hoá, dịch vụ thông thường. Ngân hàng dễ trở thành nạn nhân khi các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chịu sự tác động của nhiều yếu tố khiến cho rủi ro dễ xảy ra, trong đó rủi ro tín dụng là dễ xảy ra nhất. Khi xảy ra rủi ro tín dụng, Ngân hàng sẽ phải chịu thiệt hại mất mát lớn. Làm thế nào để hạn chế tối đa rủi ro tín dụngmột bài toán nan giải do tín dụng là nghiệp vụ hàng đầu ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại phát triển của Ngân hàng. Qua quá trình hoc tập tìm hiểu trên các kênh thông tin, qua đợt thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy giáo, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp quản rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK”. Chuyên đề thực tập bao gồm các chương: Chương I: Những luận bản về quản rủi ro tín dụng Chương II: Thực trạng quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ Chương III: Giải pháp tăng cường quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK Để hoàn thành chuyên đề này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo TS.Phạm Vũ Thắng các chú trong ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ Chương I: Những luận bản về quản rủi ro tín dụng 1. Rủi ro tín dụng 1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Trong nền kinh tế thị trường, một trong những chức năng kinh tế bản của Ngân hàng là cung cấp tín dụng. Đối với đa số các ngân hàng, thu nhập từ tín dụng chiếm khoảng ½ đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng dư nợ tín dụng thường chiếm tới ½ tổng tài sản có. Thêm vào đó, trong kinh doanh ngân hàng, rủi ro thường xu hướng tập trung vào danh mục tín dụng. Khi ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Từ việc ngân hàng buông lỏng quản lý, không minh bạch trong việc cấp tín dụng, thi hành một chính sách tín dụng kém hiệu quả, hay do sự đi xuống không lường trước được của nền kinh tế thể dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng không thu hồi được vốn. Chính vì do này, mỗi khi cán bộ thanh tra đến ngân hàng, họ luôn kiểm tra chi tiết danh mục tín dụng của ngân hàng, trong đó bao gồm: phân tích toàn bộ các hồ tín dụng hồ bảo đảm tín dụng đối với các khoản tín dụng lớn, kiểm tra ngẫu nhiên đối với các khoản tín dụng vừa nhỏ, trên sở đó sẽ đưa ra đánh giá chính sách tín dụng của ngân hàng nhằm bảo đảm sự lành mạnh hiệu quả, qua đó bảo vệ những người gửi tiền cổ đông của ngân hàng. Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh khi một hoặc các bên tham gia vào hợp đồng tín dụng không khả năng thanh toán cho các bên còn lại. Đối với _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng xảy ra trong trường hợp ngân hàng không thu hồi được toàn bộ cả gốc lãi của các khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc lãi vay không đúng thời hạn đã quy định. Nếu như tất cả các khoản cho vay của ngân hàng đều được thanh toán đầy đủ kịp thời hạn cả gốc lãi thì rủi ro tín dụng sẽ không xảy ra. Ngược lãi, nếu khách hàng vay tiền không khả năng hoàn trả hoặc cố ý không hoàn trả ngân hàng thì rủi ro tín dụng sẽ nẩy sinh. Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại mà còn diễn ra trong nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác như hoạt động cho thuê tài chính, tài trợ xuất nhập khẩu bảo lãnh. 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng thể nói rằng rủi ro tín dụngmột vấn đề tất yếu khách quan trong hoạt động của tất cả các Ngân hàng thương mại. Vấn đề cần đặt ra là làm sao để thể ngăn ngừa, hạn chế đến mức tối đa những rủi ro thể xảy ra đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Muốn làm được điều đó, trước hết các Ngân hàng cần phân loại được các loại rủi ro tín dụng. Tuỳ theo các tiêu thức khác nhau mà ta thể phân loại rủi ro tín dụng thành các nhóm: - Phân loại rủi ro tín dụng theo loại cho vay: + Rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay dùng để tài trợ vốn lưu động: Do thời gian luân chuyển của vốn lưu động tương đối nhanh dẫn đến thời gian hoàn trả khoản vay cũng nhanh, do đó mức độ rủi ro tín dụng cũng thấp hơn. + Rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay dùng để tài trợ cho tài sản cố định: Đối với các khoản vay này rủi mức độ rủi ro tín dụng thường cao vì thời _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ gian vay vốn dài, hao mòn hữu hình hao mòn vô hình của tài sản cố định cũng rất cao. + Rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay dùng để tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu: Mức độ rủi ro của các khoản vay này thường ít nhưng cũng thể tăng cao trong trường hợp chiến tranh, thiên tai xảy ra ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, khách hàng không tiền trả nợ ngân hàng đúng thời hạn. - Phân loại rủi ro tín dụng theo thời gian của khoản vay: + Rủi ro tín dụng xảy ra đối với các khoản vay ngắn hạn: là loại rủi ro tín dụng đối với các khoản tín dụng thời gian từ 12 tháng trở xuống. + Rủi ro tín dụng xảy ra đối với các khoản vay trung dài hạn: là loại rủi ro tín dụng đối với các khoản tín dụng thời gian trên 12 tháng. Thông thường mức độ rủi ro tín dụng của các khoản vay ngắn hạn thường thấp hơn rủi ro tín dụng của các khoản cho vay trung dài hạn. Do đó, cho dù lãi suất cho vay của các khoản vay trung dài hạn này thường hấp dẫn hơn nhưng các Ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn hạn chế việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với loại cho vay này. - Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân gây ra rủi ro: + Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ phía khách hàng. + Rủi ro tín dụng nguyên nhân từ phía Ngân hàng. + Rủi ro tín dụng phát sinh từ các nguyên nhân khác. - Phân loại rủi ro tín dụng theo khách hàng vay: + Rủi ro tín dụng đối với khoản vay của các doanh nghiệp nhà nước. + Rủi ro tín dụng đối với khoản vay của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ 1.2. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 1.2.1. Nguyên nhân chung Là những nguyên nhân do môi trường bên ngoài tác động, không xuất phát từ ngân hàng hay khách hàng trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể đó là: - Những nguyên nhân mang tính bất khả kháng: là những rủi ro mà bản thân khách hàng ngân hàng không thể lường trước được. - Do chế, chính sách kinh tế của Nhà nước thay đổi bất thường. Chức năng can thiệp vào nền kinh tế điều khiển một cách gián tiếp thông qua pháp luật, chính sách, thuế của Nhà nước vô cùng quan trọng, tuy nhiên sự thay đổi của các chính sách cũng thể tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như các Ngân hàng. - Sự biến động của tình hình kinh tế-chính trị-xã hội trong ngoài nước cũng là nguyên nhân thể dẫn đến rủi ro, đe doạ hoạt động của các ngân hàng. - Do sự ảnh hưởng của chu kỳ phát triển kinh tế: nếu nền kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng, suy thoái sẽ dẫn đến rủi ro cao trong hoạt động của hệ thống các ngân hàng thương mại. - Do sự lỏng lẻo của môi trường pháp lý. 1.2.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thể lâm vào tình trạng thua lỗ, thậm chí thể dẫn đến phá sản, không khả năng trả nợ đầy đủ đúng thời hạn đã cam kết vớí Ngân hàng. Cụ thể như sau: _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ - Khách hàng gặp phải những sự cố trên thị trường cung cấp tiêu thị sản phẩm. Do sự thay đổi về giá cả, chất lượng, sảm lượng hàng hóa dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng. - Tình hình tài chính của doanh nghiệp yếu kém. - Lãnh đạo doanh nghiệp còn yếu kém trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh. - sở vật chất kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp quá lạc hậu, không thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao cạnh tranh trên thị trường. - Do vấn đề tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp. 1.2.3. Nguyên nhân từ chính bản thân ngân hàng Quá trình hoạt động của Ngân hàng còn nhiều khâu chưa hợp lý, đặc biệt là quá trình quản thực hiện tín dụng, chế chính sách tín dụng còn nhiều hở để khách hàng thể lợi dụng để chiếm đoạt vốn của Ngân hàng. Cụ thể là: - Do không phân tích về khách hàng đầy đủ chính xác trước khi cho vay, trong quá trình cho vay không kiểm tra giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền vay, không thẩm định kỹ càng dự án của khách hàng. - Do ngân hàng không thu thập đầy đủ thông tin chính xác về khách hàng trước khi cho vay. - Do sự bất cập trong trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên cũng như công nghệ Ngân hàng. - Do sự cạnh tranh gay gắt trong hệ thống Ngân hàng đã dẫn đến việc các Ngân hàng đơn giản hoá các thủ tục trong thẩm định tín dụng cho vay dể lôi kéo khách hàng. _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ - Do ngân hàng thực hiện không tốt thậm chí không thực hiện các bảo đảm tín dụng như: cầm cố bảo lãnh, thế chấp trong các nghiệp vụ tạp nên nguồn thu dự phòng của Ngân hàng. Vì những do trên mà rủi ro tín dụng luôn thể xảy ra đối với các Ngân hàng. 1.3. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng Hoạt động sản xuất kinh doanh của người đi vay luôn chịu sự ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường, khi thị trường vân động theo tính thiếu sự ổn định tương đối thì nguy xảy ra rủi ro tín dụng càng lớn. Vì thế, nếu như việc quyết định cho vay chủ yếu dựa trên sở những dự báo về biến động cảu thị trường thì sau khi cho vay cũng cần thiết phải tiếp tục xem xét, giám sát người vay đã sử dụng số tiền vay như thế nào, đặc biệt quan trọng là họ đã xử sự như thế nào trước những biến động của thị trường. Hơn thế nữa, những tài sản mà khách hàng đưa ra làm thế chấp cũng là một loại hàng hoá trên thị trường nên cũng chịu sự biến động, nhiều khoản vay tuy đã tài sản làm đảm bảo nhưng rủi ro không thu được nợ vẫn thể xảy ra do tài sản không hội đủ yếu tố pháp lý, khó mau bán do ban đầu đã định giá quá cao hoặc tài sản đã bị giảm giá… Chính vì những do trên, việc phát hiện sớm những dấu hiệu thể dẫn đến rủi ro tín dụngmột yêu cầu vô cùng quan trọng. 1.3.1. Nợ quá hạn Nợ quá hạn là dấu hiệu đặc trưng nhất của rủi ro tín dụng. Nợ quá hạn là những khoản tín dụng cấp ra mà không được thanh toán đầy đủ đung thời hạn như trong hợp đồng tín dụng. _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ Như vậy, thể nói rằng nợ quá hạn là kết quả của mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo, khi người đi vay vi phạm các nguyên tắc tín dụng. Không hoàn trả đầy đủ cả gốc lãi đúng thời hạn thể gây ra đổ vỡ lòng tin của người cấp tín dụng đối với người được cấp tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thì mức độ rủi ro tín dụng của Ngân hàng sẽ càng lớn. Nợ quá hạn là rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng là vấn đề của tất cả các Ngân hàng thương mại trên toàn thế giới, vì vậy, nợ quá hạn được coi như một hiện tượng bình thường của hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động của ngân hàng sẽ tê liệt nếu như tỷ lệ nợ quá hạn quá cao, khi đó Ngân hàng sẽ không thu hồi được vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác để trả tiền cho những người gửi tiền. Do đó vấn đề ngăn ngừa, hạn chế nợ quá hạn là một công tác rất quan trọng đối với mọi Ngân hàng thương mại. Hiện nay, nhiều nhà quản cho rằng tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ mức từ 3%-5% là thể chấp nhận được trong hoạt động tín dụng. nhiều loại hình nợ quá hạn khác nhau, mỗi loại phản ánh rủi ro tín dụng những góc cạnh khác nhau. Phân loại nợ quá hạn ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng trong việc đề ra các biện pháp xử thu hồi nợ. 1.3.2. Lãi quá hạn Đó là số tiền lãi mà khách hàng không trả được khi đến thời hạn thanh toán lãi cho Ngân hàng. Khoản lãi thanh toán không gắn với việc trả gốc giá trị không lớn, được trả vào ngày xác định được ghi trên hợp đồng tín dụng, khi doanh nghiệp không trả được khoản lãi tiền vay thể hiện doanh nghiệp đang gặp khó khăn đặc biệt về tài chính. Nếu điều đó xảy ra thì doanh nghiệp phải _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ________________________________________________________________ điều tra rõ, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục để hạn chế những thiệt hại cho Ngân hàng cũng như cho doanh nghiệp. 1.3.3. Những dấu hiệu khác Ngoài những dấu hiệu quan trọng đã nêu trên, rủi ro tín dụng còn thể nhận biết qua: - Người đi vay cố tình không nộp hoặc trì hoãn việc nộp các báo cáo tài chính cho Ngân hàng. - Khi cán bộ tín dụng yêu cầu khảo sát tình hình sử dụng vốn, người đi vay cố tình trì hoãn trong việc sắp xếp các cuộc viếng thăm sở sản xuất của mình, những biểu hiện thiếu thiện chí trong mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng. - Sử dụng vốn không đúng mục đích. - Trong hoạt động sản xuất kinh doanh sự tăng lên bất thường các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho. - Người đi vay xin hoãn trả nợ hoặc khất nợ. - biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người đi vay, chất lượng sản phẩm hay dịch vụ giảm sút, đánh mất uy tín trên thị trường, với bạn hàng người tài trợ, quan hệ giao dịch với các đối tác của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, các đối tác huỷ bỏ hợp đồng kinh doanh với doanh nghiệp. - Thay đổi trong cấu tổ chức quản kinh doanh của doanh nghiệp, biểu hiện qua một số hình thức như công nhân nghỉ việc, thu hẹp quy mô sản xuất chủnh loại sản phẩm… - Sự thay đổi của giá trị hợp đồng bảo đảm bảo hiểm tài sản liên quan. - Khả năng xuất hiện tranh chấp về các vật bảo đảm liên quan đến các chủ nợ khác của người vay. _______________________________________________________________ Sinh viên thực hiện: Mai Bảo Ngọc- Lớp: KT&QLC46 10 [...]... quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK 1 Khái quát quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Habubank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên Việt Nam được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu ban đầu là hoạt động tín dụng dịch vụ trong lĩnh vực phát triển nhà Tiền thân của Habubank. .. đích các công cụ quản là gì? Từ bốn yêu cầu trên, ta thể nêu ra một định nghĩa khái quát về quản rủi ro tín dụng như sau: Quản rủi ro tín dụng là việc các nhà quản trị Ngân hàng lập kế hoạch hoạt động sử dụng các công cụ quản thích hợp nhằm tối ưu hoá khả năng thu hồi vốn vay từ khách hàng hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các khoản nợ xấu 2.2 Mục tiêu quản rủi ro tín dụng. .. nay trong quản trị điều hành hoạt động kinh doanh Ngân hàng là làm sao để đảm bảo an toàn tín dụng, cải thiện tình hình tài chính nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng là điều khó tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, quản rủi ro tín dụng nhằm mục đích tối đa hoá tỷ lệ thu hồi vốn thông qua việc duy trì một mức độ rủi ro nhất định Quản rủi ro tín dụng. .. nhuận của Ngân hàng đã tăng lên gấp 2 lần: 365.632 triệu đồng của năm 2007 so với 185.193 triệu đồng so với năm 2006 Thu nhập bình quân của đội ngũ nhân viên ngân hàng cũng được cải thiện ràng Đến năm 2007, thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên Ngân hàng HABUBANK là 8,32 triệu đồng 2 Thực trạng rủi ro tín dụng quản rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Nội HABUBANK 2.1... chia giới hạn rủi ro Để tránh xảy ra rủi ro, Ngân hàng cần tiến hành đa dạng hoá các hình thức đầu tư, Ngân hàng thể phân chia rủi ro trong hoạt động tín dụng bằng các hình thức sau: Đa dạng hoá khách hàng, tiến hành cho nhiều khách hàng vay Chính sách khách hàng của từng Ngân hàng là không giống nhau, mỗi Ngân hàng những thế mạnh riêng qua đó sẽ lựa chon thị trường mục tiêu phù hợp, Ngân hàng. .. Habubank là Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam kết hợp với các cổ đông bao gồm Uỷ ban Nhân dân Thành phố Nội một số doanh nghiệp quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản nhà du lịch Với số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, Habubank được phép kinh doanh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong 99 năm Tháng 10 năm 1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép Ngân hàng thực... 2 Quản rủi ro tín dụng 2.1 Khái niệm quản rủi ro tín dụng Để một khái niệm chính xác, đầy đủ về quản rủi ro tín dụng, thể nhiều cách định nghĩa khác nhau, điều này do mục đích của việc nghiên cứu quyết định Trên giác độ quản trị Ngân hàng thì việc định nghĩa quản rủi ro tín dụng là việc trả lời ngắn gọn 4 câu hỏi chính: Ai là người trách nhiệm quản lý? Đối tượng cần quản lý. .. giảm sút trong số dư trên tài khoản séc Những thay đổi trong thủ tục thanh toán của khách hàng sẽ là dấu hiệu cho Ngân hàng thấy sự thay đổi trong việc sử dụng tiền vay của khách hàng Ngân hàng cần phải kiểm tra, xem xét qua đó đưa ra biện pháp xử kịp thời 2.4 Ý nghĩa của quản rủi ro tín dụng Hiện nay, một trong những mặt yếu kém của hệ thống Ngân hàng thương mại là chất lượng tín dụng thấp, nợ... tại phát triển của một Ngân hàng Vì vậy, sự tăng về số dư nợ sẽ là tín hiệu đáng mừng cho Ngân hàng song cũng tiềm ẩn xác suất rủi ro lớn Lúc này nhà quản trị Ngân hàng đứng trước lựa chọn là số dư nợ tăng hạn chế rủi ro tín dụng thể xảy ra Thứ hai, khi bước vào chế thị trường thị sự cạnh tranh gay gắt buộc các Ngân hàng giành giật lấy khách hàng, chính sự giành giật này cũng tiềm ẩn rủi ro. .. tính quan liêu trong hệ thống cũng như nâng cao tính năng động của tổ chức Ðặc điểm nổi bật của mô hình Habubank là tập trung vào khách hàng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp quản rủi ro hiệu quả Rủi romột phần gắn liền với mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng Kiểm tra quản rủi ro sao cho cân bằng được mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận trước hết đòi hỏi một cấu tổ chức phù hợp chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý rủi ro tớn dụng ở Ngõn hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK, Một số giải pháp quản lý rủi ro tớn dụng ở Ngõn hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK, Một số giải pháp quản lý rủi ro tớn dụng ở Ngõn hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội HABUBANK, Khái niệm rủi ro tín dụng và phân loại rủi ro tín dụng, Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng, Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng, Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng, Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng, Ý nghĩa của quản lý rủi ro tín dụng, Chứng khốn kinh doanh Cho vay khách hàng Chứng khốn đầu tư 154.802 Góp vốn, đầu tư dài hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư tài sản có khác Tổng tài sản, Tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức và quyền hạn của cán bộ các phòng ban, Bố sung các phương thức cho vay Xác định cơ cấu tín dụng hợp lý và tiến hành phân loại khách hàng, Tăng cường cơng tác giám sát các món vay và kiểm tra nội bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn