Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An môn vật lý

6 334 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2015, 22:35

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2014 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 198 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một chất điểm đang dao động điều hòa trên 1 đoạn thẳng xung quanh vị trí cân bằng O với chu kỳ T=1(s). Gọi A, B là 2 điểm trên đoạn thẳng đó và cùng cách đều O. Cho biết trong quá trình dao động cứ sau ∆t (s) thì chất điểm lại đi qua các điểm A, O, B và độ lớn gia tốc của nó lúc đi qua các điểm A, B là 2 80 3 /cm s . Lấy 2 10 π = . Biên độ dao động của chất điểm là A. 4 cm B. 8 cm C. 2 cm D. 12 cm Câu 2: Pha của dao động dùng để xác định A. Tần số dao động B. Biên độ dao động C. Trạng thái dao động D. Chu kì dao động Câu 3: Chọn câu sai: Dùng phương pháp ion hoá có thể phát hiện ra A. Tia gamma B. tia tử ngoại C. tia X mềm D. tia X cứng Câu 4: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: 6 100 2. os 100 ( )u c t V π π    ÷   = − và cường độ dòng điện qua mạch là 2 4 2. os 100 ( )i c t A π π    ÷   = − . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là A. 200W B. 600W C. 400W D. 800W Câu 5: Chọn câu sai: A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra B. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75µm Câu 6: Một ăng ten ra đa phát ra sóng điện từ đến một máy bay đang bay về phía ra đa. Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 60µs. Ăng ten quay với tần số góc n = 18vòng/min. ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay ăng ten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 56µs. Tốc độ trung bình của máy bay là A. 180km/h B. 648km/h C. 972km/h D. 270km/h Câu 7: Khi nói về tính chất sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? A. Sóng điện từ truyền được trong chân không B. Sóng điện từ thuộc loại sóng ngang C. Tại mỗi điểm có sóng điện từ, ba vectơ B , E , v làm thành tam diện vuông thuận D. Sóng điện từ truyền đi mang theo năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số Câu 8: Mạch RLC nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi còn tần số thay đổi được. Các đại lượng R, L, C không đổi. Lúc đầu tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, tăng dần tần số từ giá trị này thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở A. Luôn tăng B. Tăng sau đó giảm C. Giảm sau đó tăng D. Luôn giảm Trang 1/6 - Mã đề thi 198 Câu 9: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q=5,66.10 -7 C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79m/s 2 . Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc: A. 10 0 B. 20 0 C. 30 0 D. 60 0 Câu 10: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S 1 S 2 = 9 λ , phát ra hai dao động cùng pha nhau, cùng biên độ bằng a. Trên đoạn S 1 S 2 , số điểm có biên độ 1,5.a cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn là A. 18 B. 16 C. 9 D. 8 Câu 11: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 100 V, tần số 50 Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng là 2 A và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 100 3 V . Giá trị điện dung của tụ điện là A. 4 2 .10 F π − B. 4 3 .10 F π − C. 4 1 .10 2 F π − D. 4 10 F π − Câu 12: Một dao động có phương trình = π u a sin 20 t (t tính bằng s). Sau thời gian 2,7s thì sóng tạo ra bởi dao động này sẽ truyền đi được quãng đường bao nhiêu lần bước sóng? A. 27 lần B. 26 lần C. 40 lần D. 54 lần Câu 13: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào A. bản chất môi trường và cường độ sóng B. bản chất môi trường và biên độ sóng C. bản chất và nhiệt độ của môi trường D. bản chất môi trường và năng lượng sóng Câu 14: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có điện trở r = 0,5Ω, độ tự cảm 275µH, và một tụ điện có điện dung 4200pF. Để duy trì dao động của mạch với điện áp cực đại trên tụ là 6V cần phải cung cấp cho mạch một công suất là A. 513µW B. 513mW C. 137µW D. 137mW Câu 15: Đối với máy biến áp phát biểu nào sau đây là sai? A. Có thể chỉ cần dùng một cuộn dây B. Lõi sắt chỉ có tác dụng cố định hai cuộn dây C. Máy biến áp được sử dụng trong truyền tải điện D. Hiệu suất của máy biến áp thường rất cao Câu 16: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2,5%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần gần đúng là: A. 4% B. 5% C. 6% D. 2,5% Câu 17: Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau và treo vào một lò xo thẳng đứng bằng các sợi dây mảnh, không dãn (vật A treo vào lò xo). g là gia tốc rơi tự do. Khi hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta cắt đứt dây nối hai vật. Gia tốc của A và B ngay sau khi dây đứt lần lượt là A. g và 2 g . B. g và g. C. 2 g và 2 g . D. 2 g và g Câu 18: Khi con lắc đơn dao động với phương trình 5sin10 ( )s t cm π = thì thế năng của nó biến đổi với tần số bằng A. 5 π Hz B. 2,5 Hz C. 5 Hz D. 10 Hz Câu 19: Mạch điện xoay chiều không tiêu thụ điện năng khi mạch đó A. có cộng hưởng điện B. có một cuộn dây nối tiếp với tụ điện C. chỉ có cuộn dây Trang 2/6 - Mã đề thi 198 D. có cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện Câu 20: Điểm sáng S trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm và cách thấu kính 15 cm. Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s trên trục Ox vuông góc với trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu. Biên độ dao động A = 4cm. Tốc độ trung bình của ảnh S’ của điểm sáng S trong một chu kì dao động là: A. 16 cm/s B. 4 cm/s C. 12 cm/s D. 18 cm/s Câu 21: Mạch điện nối tiếp R, L, C trong đó cuộn dây thuần cảm (Z L < Z C ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 4 200 2. os 100 ( )u c t V π π    ÷   = + . Khi R = 50 Ω công suất mạch đạt giá trị cực đại. Biểu thức dòng điện qua mạch lúc đó: A. ( ) 4 2. os 100 ( )i c t A π = B. 4 4 . os 100 ( )i c t A π π    ÷   = + C. 4 2 2 . os 100 ( )i c t A π π    ÷   = + D. 4 2 . os 100 ( )i c t A π π    ÷   = + Câu 22: Một sóng cơ có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm trên phương truyền sóng có độ lệch pha bằng / 3 π rad thì chúng cách nhau một khoảng A. 0,233m B. 4,434m C. 0,476m D. 2,217m Câu 23: Một máy biến áp có lõi đối xứng gồm bốn nhánh nhưng chỉ có hai nhánh được quấn hai cuộn dây. Khi mắc một cuộn dây vào điện áp xoay chiều thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho các nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 có 1200 vòng dây vào điện áp hiệu dụng 120 V thì ở cuộn 2 khi để hở có điện áp hiệu dụng là 80 V. Số vòng dây của cuộn 2 là A. 800 vòng. B. 1800 vòng. C. 3200 vòng. D. 2400 vòng. Câu 24: Lực phục hồi để tạo ra dao động điều hòa của con lắc đơn là A. Thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo B. Sức căng của dây treo C. Hợp của trọng lực và sức căng của dây treo vật nặng D. Hợp của sức căng dây treo và thành phần trọng lực theo phương dây treo Câu 25: Tạo sóng dừng ổn định trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định có chiều dài 1,2m. Các điểm trên dây dao động với cùng biên độ 6 mm cách đều nhau những khoảng là 15cm. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm trên dây dao động với cùng biên độ 3 2mm bằng A. 115cm B. 50cm C. 110cm D. 10cm Câu 26: Mắc động cơ không đồng bộ ba pha vào mạng điện xoay chiều ba pha thì từ trường quay tạo thành có tốc độ góc A. bằng tần số góc của dòng điện B. bằng tốc độ góc của rô to C. nhỏ hơn tần số góc của dòng điện D. bằng ba lần tần số góc của dòng điện Câu 27: Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x 2,5cos 10 t 2 π   = π +  ÷   (cm). Tốc độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động là A. 5(m/s) B. 5(cm/s) C. 50(m/s) D. 50(cm/s) Câu 28: Cho sóng cơ ổn định, truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 2,4m/s, tần số sóng là 20 Hz, biên độ sóng là 4 mm. Hai điểm M và N trên dây cách nhau 37 cm. Sóng truyền từ M tới N. Tại thời điểm t, sóng tại M có li độ –2 mm và đang đi về vị trí cân bằng. Vận tốc sóng tại N ở thời điểm (t – 1,1125) s là A. 8 3 /cm s π − B. 80 3 /mm s π C. 8 c /m s π − D. 16 c /m s π Câu 29: Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra A. chỉ với lăng kính thuỷ tinh Trang 3/6 - Mã đề thi 198 B. chỉ ở mặt phân cách giữa một môi trường rắn hoặc lỏng với chân không (hoặc không khí) C. chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc lỏng D. ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hoà với biên độ A. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo không thể A. bằng trọng lượng của vật B. bằng 2 1 lực đàn hồi cực đại C. nhỏ hơn trọng lượng của vật D. bằng 0 Câu 31: Một tụ điện có điện dung 1 ( ) 60 C mF π = mắc nối tiếp với điện trở 300( )R = Ω thành một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là A. 32,22 J. B. 1047 J. C. 1936 J. D. 2148 J. Câu 32: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 2 8cos( ) 3 x t π π = − (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ 1 6cos( ) 3 x t π π = + (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là A. 2 2cos( ) 3 x t π π = + (cm) B. 2 2 14cos( ) 3 x t π π = − (cm) C. 2 14cos( ) 3 x t π π = + (cm) D. 2 2 2cos( ) 3 x t π π = − (cm) Câu 33: Người ta truyền tải một dòng điện xoay chiều một pha với công suất tại trạm phát không đổi đi xa. Nếu tăng hiệu điện thế nơi phát lên 2 lần thì công suất nhận được nơi tiêu thụ tăng 1,5 lần. Hiệu suất truyền tải sau khi tăng thế là A. 75% B. 84% C. 94% D. 90% Câu 34: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện áp ổn định ( ) 0 os 100 ( ) U u c t V π = thì thấy khi 4 1 10 ( )C FC π − == hay 4 1 10 ( ) 3 C FC π − == mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng dòng điện qua mạch trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Điện trở thuần R là A. 100 3 Ω B. 100Ω C. 200Ω D. 100 3 Ω Câu 35: Độ cao của âm phụ thuộc vào A. biên độ và bước sóng B. cường độ và tần số của âm C. tần số của âm D. biên độ Câu 36: Mắc mạch RLC không phân nhánh vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị cực đại 100V. Tại thời điểm t, hiệu điện thế trên các phần tử R; L; C lần lượt là: 0; -100V và 40V. Tại thời điểm 1 ( ) 600 t s + , giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện áp hai đầu mạch có giá trị lần lượt là A. -40V và 11,96V B. 40V và 11,96V C. -40V và -99,28V D. 40V và -99,28V Câu 37: Khi cho một tia sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào một môi trường trong suốt Z, người ta đo được vận tốc truyền của ánh sáng tăng một lượng 7 5.10 /v m s ∆ = . Biết thủy tinh đối với tia sáng đơn sắc đó có chiết suất là 1,5. Môi trường trong suốt Z có chiết suất tuyệt đối bằng Trang 4/6 - Mã đề thi 198 A. 2,0 B. 1,0 C. 1,2 D. 1,8 Câu 38: Mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm và tụ C (R, L, C hữu hạn và khác 0). Ở thời điểm t điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L có giá trị bằng nửa giá trị biên độ tương ứng của chúng. Tìm hệ số công suất của mạch A. 0 B. 0,5 C. 0,71 D. 0,87 Câu 39: Một mạch dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện C 1 và C 2 . Khi mắc cuộn dây riêng với từng tụ C 1 và C 2 thì chu kì dao động của mạch tương ứng là T 1 = 3ms và T 2 = 4ms. Chu kì dao động của mạch khi mắc đồng thời cuộn dây với C 1 song song C 2 là A. 5 ms B. 10 ms C. 7 ms D. 11ms Câu 40: Một mạch dao động được dùng làm mạch chọn sóng trong máy thu thanh vô tuyến điện cộng hưởng với một sóng điện từ có bước sóng 400 m. Tần số dao động riêng của mạch đó là A. 7,5 MHz B. 0,75 MHz C. 0,75 KHz D. 7,5 KHz Câu 41: Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định, có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha là ϕ so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là u LC và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là u R . Biểu thức điện áp cực đại hai đầu điện trở R là A. 0R LC R U u cos u sin= ϕ+ ϕ B. 2 2 2 LC 0R R u U u tan   = +  ÷ ϕ   C. ( ) 2 2 2 R 0R LC u U u tan   = +  ÷ ϕ   D. 0R LC R U u sin u cos= ϕ+ ϕ Câu 42: Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q 0 và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I 0 . Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng I 0 /n (với n>1) thì điện tích một bản của tụ có độ lớn A. q= n n 2 1 2 − q 0 . B. q= n n 2 12 2 − q 0 C. q= n n 12 2 − q 0 . D. q= n n 1 2 − q 0 . Câu 43: Biết tần số của hoạ âm bậc 3 mà ống sáo có 1 đầu kín, 1 đầu hở phát ra là 1320 Hz, vận tốc truyền âm v = 330 m/s. Chiều dài của ống sáo là A. 31,25 cm. B. 16,25 cm. C. 25,75 cm. D. 18,75 cm. Câu 44: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng, người ta đặt màn quan sát cách hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm; Nếu tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 2.ΔD thì khoảng vân là 3i (mm); Nếu khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe thêm một khoảng ΔD thì khoảng vân là i. Còn khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 5.ΔD thì khoảng vân là A. 4mm B. 3 mm C. 2mm D. 5 mm Câu 45: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,75µm, biết S 1 S 2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm là A. 2mm B. 2,5mm C. 4,5mm D. 3mm Câu 46: Một thấu kính hội tụ mỏng, có 2 mặt cầu giống nhau bán kính 20cm. Chiết suất của thấu kính đối với ánh sáng đỏ là n đ = 1,50; đối với ánh sáng tím là n t = 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím là A. 1,50cm B. 1,481cm C. 1,492cm D. 1,96cm Trang 5/6 - Mã đề thi 198 Câu 47: Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra N=3.10 14 phôtôn. Những phôtôn có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 10 -10 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này là A. 60% B. 0,8% C. 79,5% D. 1,26% Câu 48: Con lắc lò xo có k= 40N/m, M= 400g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Một vật khối lượng m=100g bay theo phương ngang với vận tốc v 0 =1m/s đến va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm với M. Chu kỳ và biên độ của vật M sau va chạm là A. T= 5 s π và A= 4 cm B. T=π s và A= 4cm C. T= π s và A= 5cm D. T= s 5 π và A=5cm Câu 49: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm là một A. elip B. đoạn thẳng C. hyperbol D. đường thẳng Câu 50: Dòng điện chạy qua đoạn mạch điện xoay chiều có dạng 2cos(100 ) 6 i t A π π = + , điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12V và sớm pha 6 π so với dòng điện. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là A. 12cos(100 ) 6 u t V π π = + B. 12 2 cos(100 )u t V π = C. 12 2 cos(100 ) 3 u t V π π = + D. 12cos(100 ) 3 u t V π π = + HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 198 . ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT NĂM 2 014 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 19 8 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: . n đ = 1, 50; đối với ánh sáng tím là n t = 1, 54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím là A. 1, 50cm B. 1, 481cm C. 1, 492cm D. 1, 96cm Trang 5/6 - Mã đề thi 19 8 Câu. 7 5 .10 /v m s ∆ = . Biết thủy tinh đối với tia sáng đơn sắc đó có chiết suất là 1, 5. Môi trường trong suốt Z có chiết suất tuyệt đối bằng Trang 4/6 - Mã đề thi 19 8 A. 2,0 B. 1, 0 C. 1, 2 D. 1, 8 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An môn vật lý, Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An môn vật lý, Đề thi thử ĐH lần 1 năm 2014 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An môn vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay