Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 18

10 357 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2015, 16:07

. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN ĐỀ THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN. Thời gian làm bài: 180 phút. Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 1y x x = − + + . a). CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT CẤP QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Câu Đáp án Điể m 1 (2,0 điểm) TXĐ: ¡ Giới hạn: lim , lim x x y y →−∞ →+∞ = −∞ = −∞ 0,25 Sự biến thi n: / 3 4 4 ,y x. thị hàm số. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương Tiếp tuyến với đồ thị hàm số Số câu Số điểm (Tỉ lệ) 1 1,0 (10%) 1 1,0 (10%) 2 2,0 (20%) 2. Phương trình lượng giác Dạng cơ bản Số câu Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 18, Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 18, Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay