Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 13

5 308 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2015, 16:07

. Trường THPT Phan Bội Châu SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QUÔC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút Đề số 01 Câu 1. ( 2,0 điểm) Cho hàm số. sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐÁP ÁN 1 Gv Trần Văn May Trường THPT Phan Bội Châu Câu 1. ( 2,0 điểm) Cho hàm số 3. →−∞ = −∞ = +∞ - Bảng biến thi n : x – 0 2 + y ¢ - 0 + 0 – y + 3 –1 -  - Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2) Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–;0) và (2;+) - Hàm số đạt cực đại tại :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 13, Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 13, Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay