Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng ở công ty TNHH Nội Thất Thành Phát

43 335 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 16:21

Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng ở công ty TNHH Nội Thất Thành Phát Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỞ ĐẦU Việt Nam là nước hiện nay có nền kinh tế cũng khá phát triển, sự phát triển này một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, mặt khác nó cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp để có chỗ đứng trên thị trường. Kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường phải chấp nhận rủi ro. Khả năng không tiêu thụ được sản phẩm của doanh nghiệp thông thường là rất lớn. Doanh nghiệp có thể gặp may từng thương vụ, nhưng trong thời gian lâu dài- như thực tiễn đã chứng minh- hiểm hoạ phá sản luôn luôn xuất hiện khi mà “ bán hàng giống như một bước nhảy nguy hiểm chết người”. Do vậy tiêu thụ sản phẩm có thể coi là khá khó khăn. Sản xuất và kinh doanh là một quá trình bao gồm nhiều công đoạn, nhiều khâu rất phức tạp và gắn bó khăng khít với nhau. Kết quả của khâu này ảnh hưởng đến kết quả của khâu khác. Do vậy- tiêu thụ sản phẩm với danh nghĩa là khâu cuối cùng được coi là khâu quan trọng, quyết định các khâu khác, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau này. Mục đích cuối cùng của kinh doanh là tìm được lợi nhuận để có thể duy trì sự phát triển của doanh nghiệp. Và để thực hiện mục tiêu đó doanh nghiệp phải coi trọng hoạt động tiêu thụ sản phẩm.(“suy cho đến cùng người ta đều sống nhờ bán một cái gì đó”-R.L.Stevenson). Công ty TNHH Nội Thất Thành Phát, là một công ty tư nhân kinh doanh nội thất. Sau 6 năm hình thànhphát triển cũng đã có một chỗ đứng trên thị trường. Công ty một mặt vừa sản xuất, một mặt vừa kinh doanh nội thất nên tiêu thụ sản phẩm là một khâu quan trọng quyết định sự tồn tại của công ty. Thời gian thực tập công ty em thấy rằng để có một chỗ đứng trên thị trường, để tìm được đầu ra hợp lý công ty cần phải nỗ lực hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng. Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Để hiểu hơn về vấn đề này em đã nghiên cứu đề tài: “Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng công ty TNHH Nội Thất Thành Phát”. Mục đích là tìm hiểu quá trình sản xuất và kinh doanh đồ nội thất văn phòng của công ty, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả tiêu thụ đồ nội thất dựa trên những mặt mạnh và mặt yếu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và có những biện pháp để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, thu được nhiều lợi nhuận giúp công ty phát triển bền vững. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm và khát quát công ty TNHH Nội Thất Thành Phát. Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng công ty TNHH Nội Thất Thành Phát. Chương III: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng của công ty TNHH Nội Thất Thành Phát. Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ KHÁT QUÁT CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH PHÁT. I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM. 1. Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đối với mọi doanh nghiệp, quá trình sản xuất kinh doanh phải tiến hành nhiều hoạt động trong đó có tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng và mấu chốt nhất. Các doanh nghiệp phải tự mình quyết định 3 vấn đề trung tâm : Sản xuất cái gì? bằng cách nào? Cho ai? Cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cần hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ : Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất đến thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng… nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ sản phẩm gắn liền với sự thanh toán giữa người bán và người mua và sự chuyển quyền sở hữu hàng hoá. Cũng theo đó, hoạt động tiêu thụ sản phẩm được coi như là hoạt động cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.Thực tế cho thấy, thích ứng với mỗi cơ chế quản lý kinh tế khác nhau, công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ thực hiện theo các hình thức khác nhau. Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quá trình tiêu thụ sản phẩm được thể hiện mô hình sau: Mô hình 1.1: Tiêu thụ sản phẩm 1.2 Vai trò và đặc điểm của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 1.2.1 Vai trò. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm như trên đã đề cập là hoạt động cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vai trò của nó lại tác động tới toàn Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Nghiên cứu thị trường Thị trường Lập các kế hoạch tiêu thụ Quản lý hệ thống phân phối Quản lý dự trữ và hoàn thiện SP Quản lý lực lượng bán Hàng hoá, dịch vụ Tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ Dich vụ sản phẩm Thị trường Giá, doanh số Phân phối và giao tiếp Ngân quỹ Thông tin thị trường Phối hợp và tổ chức thực hiện các kế hoạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bộ quá trình này và tác động tới mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh ởdoanh nghiệp hay toàn bộ kết quả , hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều thể hiện khâu tiêu thụ. Điều đó thể hiện qua các lý do: Thứ nhất; doanh nghiệp có bán được sản phẩm cho khách hàng thì mới thu hồi vốn (để trang trải, bù đắp các chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh) và thu được lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận là mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp sản xuất. Nếu xem xét trên góc độ tái sản xuất kinh doanh người ta dùng lợi nhuận thu được để bổ sung vào vốn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tái đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Thứ hai; sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tức là sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu thị trường, được thị trường chấp nhận từ đó đánh giá mức độ thoả mãn của sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói riêng và doanh nghiệp nói chung đối với nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Như vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến sản phẩm dẫn đến sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tốt hơn về chất lượng, giá,dịch vụ…so với đối thủ cạnh tranh. Thứ ba; sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất và bán điều đó có nghĩa là các nguồn lực của xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng được đưa vào sản xuất để tạo ra sản phẩm. Tóm lại; hoạt động tiêu thụ sản phẩmhoạt động cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất nhưng vai trò của nó đã tác động tới toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 1.2.2. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp. Thứ nhất, trong tiêu thụ, khách hàng chỉ quan tâm đến hàng hoá có chất lượng cao, giá cả hợp lý và được tiêu thụ một cách thuận lợi. Đặc điểm này xuất phát từ cơ chế thị trường số lượng người mua thường có hạn mà số người bán thì không ngừng tăng cả về số lượng và quy Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mô, dẫn đến người mua có quyền được lựa chọn người bán, họ chỉ mua sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Nếu người bán không đáp ứng được thì khả năng hàng hoá không tiêu thụ được là rất lớn và dẫn đến phá sản. Thứ hai, người mua hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến lợi ích của mình. Do khách hàng có quyền quyết định tối ưu, nên họ sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi mua. Họ sẽ cân đo giữa một bên là số tiền mà họ bỏ ra với một bên là lợi ích mà họ nhận được khi tiêu dùng sản phẩm đó. Và để tiêu thụ được sản phẩm các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề này. Thứ ba, sản phẩm được tiêu thụ theo những hình thức khác nhau, có thể là trực tiếp từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng cuối cùng, có thể qua một khâu trung gian. Đặc điểm này tuỳ theo quy mô khối lượng của sản phẩm, nếu khối lượng nhiều một doanh nghiệp không thể đảm nhận hết, để tiêu thụ được nhanh chóng họ cần đến một trung gian để trợ giúp. Nếu chủng loại hàng hoá tương đối ít, doanh nghiệp không có đủ khả năng về tài chính để thuê các trung gian thì có thể tự mình phân phối hàng hoá trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. Thứ tư, nhu cầu của khách hàng luôn luôn thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp Nhu cầu của con người luôn thay đổi đó là một tất yếu. Do xã hội luôn biến đổi và khoa học công nghệ không ngừng phát triển. Mặt khác, đời sống con người hiện nay có tiến bộ, họ luôn thích những thứ mới lạ. Phần thưởng là lợi nhuận sẽ thuộc về ai nếu người đó đưa được sản phẩm mới ra thị trường và thoả mãn được nhu cầu của con người. Thứ năm, tiêu thụ sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm, bảo đảm tính liên tục trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sự cung cấp đầy đủ và liên tục sản phẩm trong quá trình tiêu thụ là rất quan trọng. Khách hàng luôn xuất hiện nhu cầu mới và mong muốn nhu cầu đó được đáp ứng một cách ngay lập tức, nếu một doanh nghiệp không đáp ứng được thì khách hàng sẽ tìm đến doanh nghiệp khác để mua hàng như vậy doanh nghiệp sẽ mất khách hàng và về lâu dài dễ rơi vào tình trạng phá sản khi mà khách hàng là người đem lại lợi nhuận cho công ty. 2. Nội dung tiêu thụ sản phẩm. Theo quan điểm kinh doanh kinh tế hiện đại, thì quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm sẽ gồm những nội dung sau: 2.1 Nghiên cứu thị trường. Mục đích của nghiên cứu thị trường là nhằm xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm, để lựa chọn cơ cấu hàng hoá tiêu thụ, đề ra chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Đồng thời thực hiện phương châm: sản xuất kinh doanh dựa trên cái mà thị trường cần chứ không phải dựa trên cái mà doanh nghiệp sẵn có. Nghiên cứu thị trường là việc phân tích về lượng và chất của cung và cầu một sản phẩm hay dịch vụ. Và nhằm làm rõ về các vấn đề: thị trường triển vọng, khả năng tiêu thụ, biện pháp để đẩy nhanh tiêu thụ, mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất… Phương pháp nghiên cứu thị trường có thể là tại bàn và hiện trường tuỳ theo khả năng của từng công ty. 2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch là việc lập các kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm, là cơ sở quan trọng để đảm bảo cho quá trình kinh doanh được liên tục. Các kế hoạch được lập trên cơ sở kết quả hoạt động nghiên cứu thị trường. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đề cập các vấn đề: khu vực thị trường, tập hợp khách hàng, sản phẩm, giá cả, doanh số, phân phối, giao tiếp, dịch vụ Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khách hàng, ngân quỹ cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm, các yêu cầu về nhân lực, tài lực và vật lực cho việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 2.3 Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán là hoạt động tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh trong khâu lưu thông. Đối với doanh nghiệp thương mại cần chuẩn bị đầy đủ hàng hoá để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng, … Do đặc thù của doanh nghiệp thương mại là lưu động nên để quá trình tiêu thụ được liên tục thì doanh nghiệp thương mại cần thu mua đủ hàng hoá về để dự trữ trong kho, bảo quản, kiểm tra kiểm nhận hàng hoá để tránh những hàng hoá kém chất lượng, và thực hiện bao gói hàng hoá cẩn thận, tiếp nhận đầy đủ hàng hoá về số lượng và chất lượng. Đối với doanh nghiệp sản xuất, khâu này đơn giản hơn. Do đặc thùsản xuất nên hàng hoá luôn có sẵn trong kho. Việc chuẩn bị hàng hoá tương đối đơn giản, trước khi xuất bán cần xem xét phân loại, sắp xếp hàng hoá kho- bảo quản và ghép đồng bộ để xuất bán cho khách hàng. 2.4 Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm được thực hiện bằng nhiều hình thức( kênh) khác nhau, để hoạt động tiêu thụ có hiệu quả cần phải lựa chọn kênh tiêu thụ hợp lý. Căn cứ vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng ta có kênh tiêu thụ trực tiếp và kênh tiêu thụ gián tiếp. Kênh tiêu thụ trực tiếp là hình thức doanh nghiệp bán thẳng sản phẩm của mình cho người tiêu dùng cuối cùng không qua một khâu trung gian nào. Ưu điểm: giảm chi phí lưu thông , thời gian sản phẩm tới tay người tiêu dùng nhanh hơn, doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của mình song nó cũng có những bất cập như là : phải mất nhiều công sức và thời gian vào quá trình tiêu thụ hàng hoá, tiếp xúc với nhiều bạn hàng. Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mô hình 1.2. Hình thức tiêu thụ trực tiếp: Theo đó, kênh gián tiếp là hình thức mà doanh nghiệp bán sản phẩm của mình cho người tiêu dùng cuối cùng qua các khâu trung gian. Khâu trung gian này có thể là các nhà bán lẻ, bán buôn. Với hình thức này doanh nghiệp có được một khối lượng hàng lớn được tiêu thụ do vậy thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đó, hình thức này có nhược điểm là tăng chi phí tiêu thụ, do qua trung gian nên nhiều khi không kiểm soát được các khâu trung gian, Mô hình 1. 3. Hình thức tiêu thụ gián tiếp: Mỗi hình thức đều có các ưu điểm và nhược điểm riêng, doanh nghiệp cần dựa vào năng lực của mình để lựa chọn được hình thức tiêu thụ phù hợp. 2.5 Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Xúc tiến là hoạt động thông tin Marketing tới khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Các thông tin bao gồm: thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm, phương thức phục vụ…Xúc tiến bán hàng có ý nghĩa quan trọng khi doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh được thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thương trường. Yểm trợ là hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp. Xúc tiến và yểm trợ là các hoạt động rất quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp. Nó có tác dụng hỗ trợ và thúc đẩy công tác tiêu thụ, giúp cho Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A Nhà sản xuất Người tiêu dùng Nhà sản xuất Trung gian thương mại Người tiêu dùng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiệp có điều kiện mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, củng cố và phát triển thị trường. 2.6. Tổ chức hoạt động bán hàng. Bán hàng là một trong những khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh, là hoạt động mang tính nghệ thuật, tác động đến tâm lý người mua nhằm đạt mục tiêu bán được hàng. Để bán được hàng, người bán cần quan tâm đến diễn biến tâm lý của khách hàng để từ đó có các tác động kịp thời kích thích họ mua hàng. Sự diễn biến tâm lý của người mua: Sự chú ý-> quan tâm hứng thú -> nguyện vọng mua -> quyết định mua. 2.7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Sau mỗi chu kỳ kinh doanh, các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm xem xét khả năng mở rộng hay thu hẹp thị trường, hiệu quả kinh doanh, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ để từ đó có biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ kỳ sau được phát triển tốt hơn, mạnh hơn. Để đánh giá kết quả kinh doanh ta có các chỉ tiêu sau: Một là: tổng lợi nhuận thu được trong kỳ. Hai là: Mức doanh lợi trên doanh số bán ra P’ 1 = P/ DS( %) Ba là: Mức doanh lợi trên vốn kinh doanh P’ 2 = P/ VKD(%) Bốn là : Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh P’ 3 = P/C fkd (%) Năm là: Năng suất lao động bình quân của một lao động W= DT/ LĐ bq hoặc W= TN/LĐ bq Chỉ tiêu doanh thu (P=∑P*Q) bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu bất thường. Doanh thu từ Tr n Th Kim Oanh L p: Th   n g m i 46A [...]... định Công ty chủ yếu thực hiện chức năng mua nguyên liệu sản xuất sản phẩm để bán nên vốn cố định chiếm ít CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THÀNH PHÁT I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNGHOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NỘI THẤT VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY 1 Đặc điểm sản phẩm nội thất văn phòng 1.1 Đặc điểm sản phẩm nội thất văn phòng Hoạt động sản. .. 0918.775.368 2 Đặc điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng của công ty Hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng của công ty có một đặc điểm khác so với các công ty lớn như: Hoà phát, Trường phátsản phẩm của công ty được bán đến tận công trình hay nói cách khác là bán trực tiếp không qua đại lý hay kênh phân phối nào Sự khác biệt này thứ nhất, một phần là do quy mô của công ty vẫn còn nhỏ,... chiếm lĩnh thị trường của mình Công ty TNHH Nội Thất Thành Phát kinh doanh trong lĩnh vực nội thất Tr n Th Kim Oanh L p : Th n g m i 46A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất làm vừa lòng khách hàng trong đó có mặt hàng nội thất văn phòng Sản phẩm nội thất văn phòng của công ty TNHH Nội Thất Thành Phát bao gồm: bàn, ghế, tủ, rèm(mành),... bạn thành lập công ty kinh doanh nội thất. Và lấy tên là công ty TNHH Nội Thất Thành Phát Công ty được thành lập theo sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội vào ngày 02/05/2002 Công ty được thành lập trong điều kiện đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá với các nước trong khu vực Ban đầu, Công ty chủ yếu thực hiện chức năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất. .. mình Thứ hai là sản phẩm của công ty không sản xuất hàng loạt mà sản xuất đơn chiếc nên không cần qua đại lý hay môi giới Vì khi qua đại lý hay môi giới là khi sản phẩm của công ty nhiều và công ty không thể đảm nhận hết Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, theo thiết kế của mỗi công ty nên khi sản phẩm được sản xuất ra thì công ty nhận lắp đặt ngay tại công ty bạn hàng theo đúng cam kết và tiêu chuẩn bản... máy của công ty TNHH Nội Thất Thành Phát Ban GĐ Phòng HCNS Phòng Kế Toán Phòng Thiết Kế Tổ mộc Phòng Kinh doanh Tổ sơn Tổ cắt Xưởng sản xuất Tổ lắp đặt 3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty Công ty TNHH Nội Thất Thành Phát được tổ chức theo kiểu trực tuyến, trong đó có một cấp trên và các cấp dưới Cấp lãnh đạo trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về sự tồn tại của công ty Ban giám... cải tiến về công nănv, công dụng và thiết kế Hầu hết sản phẩm của công ty nói chung và sản phẩm nội thất văn phòng nói riêng đều được sản xuất và quản lý dựa trên hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001 Công ty xây dựng hệ thống quản lý chất lượng này với phương châm: Hệ thống quản lý tốt thì sản phẩm mà hệ thống đó sản xuất ra cũng sẽ tốt Mặt hàng nội thất văn phòng là mặt hàng công nghiệp,... công ty khác nhau nên mỗi sản phẩm được thiết kế ra để phù hợp với kiến trúc không gian mỗi văn phòng Một đặc điểm nổi trội nữa là, sản phẩm nội thất văn phòng được chế biến từ gỗ do công ty sản xuất có nước sơn phủ và nước mạ đặc biệt làm bóng bề mặt, khi khách hàng nhìn vào sản phẩm có cảm giác dễ chịu Tiếp theo, tác dụng của làm bóng bề mặt là tránh mỗi mọt, ẩm mốc Sản phẩm nội thất văn phòng là sản. .. liệu nào đảm bảo chất lượng mới đưa vào sản xuất Công ty TNHH Nội Thất Thành Phát là một công ty vừa và nhỏ kinh doanh mặt hàng nội thất Để đảm bảo phát triển bền vững thì công ty luôn tìm cách giảm chi phí đến mức tối thiểu Vì vậy khi đưa ra thị trường, các sản phẩm nội thất của công ty luôn có chất lượng tốt, chi phí mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh Tr n Th Kim Oanh L... nhiệm giao thầu trang bị nội thất những công trình lớn như: Công ty VINATA, Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Nghệ An, Tổng Công ty Dầu Khí, Trung tâm đào tạo BCVT 1, Bảo Hiểm Dầu Khí, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An… Công ty TNHH Nội Thất Thành Phát sản xuất và kinh doanh luôn lấy phương châm: sức trẻ sáng tạo làm hành động, coi mặt trận khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng ở công ty TNHH Nội Thất Thành Phát, Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng ở công ty TNHH Nội Thất Thành Phát, Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng ở công ty TNHH Nội Thất Thành Phát, Vai trò và đặc điểm của hoạt động tiêu thụ sản phẩm., Nghiên cứu thị trường. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán., Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm., Tổ chức hoạt động bán hàng. Nhiệm vụ., Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh., Về thị trường. Đặc điểm sản phẩm nội thất văn phòng., Đặc điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm nội thất văn phòng của cơng ty., Những nhân tố khách quan 1 Môi trường kinh tế quốc dân, Những nhân tố chủ quan.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay