Chất lượng dịch vụ trong mạng IP

24 328 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 11:17

Ngày nay, Internet đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Internet đã mở ra một chân trời mới đối với nhân loại . giảm xuống. Tuy -6- IP IP Forwarding IP IP IP IP Tail-drop Tail-drop IP IP IP IP Chương 1 Chất lượng dịch vụ trong mạng IP nhiên giải pháp sẽ không. 1 Chất lượng dịch vụ trong mạng IP về chất lượng dịch vụ như độ trễ, độ trượt hay mất gói của gói tin khi đi qua node dịch vụ DiffServ. Các node dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Chất lượng dịch vụ trong mạng IP, Giới thiệu chương Ưu và nhược điểm của mạng IP .1Ưu điểm, Độ trễ delay Độ trượt Jitter Mất gói loss, Tăng băng thông Giảm trễ, Giao thức dự trữ tài nguyên RSVP Resource Reservation Protocol Cách thức hoạt động của RSVP, Điểm mã dịch vụ phân biệt DSCP DiffServ code point Xử lý từng chặn PHB Per-hop Behavior, Ưu điểm  Khả năng mở rộng Hạn chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay