Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

17 483 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 10:29

Đề tài : Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mở đầu Quá trình chuyển nền kinh tế nớc ta theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc đã đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới công cụ quản lý kinh tế. Cùng với quá trình đổi mới nổi lên hàng đầu là làm thế nào có đợc thông tin hữu ích về mặt kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung hệ thống doanh nghiệp ngân hàng nói riêng. Về hệ thống ngân hàng đặt lên hàng đầu là các Ngân hàng Quốc doanh nh Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt nam, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng Ngoại thơng vv Trong phạm vi báo cáo thực tập của mình với t cách là ngời đi tìm hiểu cơ cấu cách thức hoạt động. Do đó cha phần nào nói lên hết đợc những vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng hiện nay. Báo cáo của em bao gồm ba phần chính Chơng I: Sự hình thành phát triển của Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam Chơng II: Những nội dung chính của Báo cáo Chơng III: Các giải pháp nhằm phát triển bền vững của NHĐT - phát triển - Việt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I Sự hình thành phát triển của Ngân hàng Đầu t Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam (NHĐT & PTVN) đợc thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của thủ tớng Chính phủ. 43 năm qua (NHĐT & PTVN) đã có những tên gọi: - Ngân hàng kiến thiết Việt Nam - Ngân hàng Đầu t xây dựng Việt Nam - Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam Từ ngày 14/11/1990 Ngân hàng ĐT & PTVN là một doanh nghiệp nhà nớc hạng đặc biệt, đợc tổ chức theo mô hình tổng Công ty nhà nớc (tập đoàn) mang tính hệ thống cao bao gồm hơn 112 chi nhánh các Công ty trên toàn quốc, có 3 đơn vị liên doanh với nớc ngoài ( 2 ngân hàng 1 Công ty ), hùn vốn với 5 tổ chức tín dụng. Trọng tâm hoạt động là nghề nghiệp truyền thống của (NHĐT & PTVN) là phục vụ Đầu t Phát triển, các dự án thực hiện chơng trình phát triển kinh tế then chốt của đất nớc. Thực hiện đầy đủ các mặt nghiệp vụ của Ngân hàng phục vụ các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, Tổng Công ty, NHĐT PT không ngừng mở rộng đại lý với hơn 400 Ngân hàng quan hệ thanh toán với 50 ngân hàng trên thế giới. Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam là một ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia phục vụ đầu t phát triển. Quá trình 43 năm xây dựng, trởng thành phát triển luôn gắn liền với giai đoạn lịch sử của đất nớc. 1. Giai đoạn 1957 - 1974 thời kỳ, khôi phục kinh tế thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1957 đến năm 1960, Thời kỳ khôi phục kinh tế thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (NHĐT & PTVN) đã cung ứng 1.483 tỷ đồng (Theo giá năm 1960) cho kiến thiết cơ bản, góp phần hàn gắn vết thơng chiến tranh, khôi 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, tạo đà bớc vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Những công trình hoàn thành vào thời kỳ này nh: Hệ thống đê điều, công trình Đại thuỷ nông Bắc Hng Hải - Công trình Đại thuỷ nông đầu tiên của nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà sau chiến tranh chống Pháp, các mỏ than Quảng Ninh, Bắc Thái, các Nhà máy Điện Yên Phụ, Uông Bí Vinh; Trờng ĐH Bách Khoa, Đại học Kinh tế Kế hoạch vv . có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự chăm lo của Đảng, của nhà nớc, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ mới. Ngày 19/11/1960, Chính phủ đã có nghị định số 65 ban hành Quy chế quảnđầu t xây dựng cơ bản do (NHĐT & PTVN) chuẩn bị. Đây là quy chế quảnđầu t xây dựng cơ bản đầu tiên của nớc Việt Nam dân chủ Cộng hoà chấm dứt thời kỳ quản lý vốn theo chế độ thục thanh, thục chi, sang đầu t có trình tự, thanh toán khối lợng xây dựng cơ bản hoàn thành theo thiết kế đợc duyệt. Thời kỳ này, NHĐT %PTVN đã cung ứng vốn 3.267 tỷ đồng (theo giá 1964) tơng đơng 22.000 tỷ đồng (Theo giá năm 1995) mang lại thu nhập quốc dân cho toàn xã hội là 19,7 tỷ đồng (thơng đơng 197.000 tỷ đồng theo giá 1995); hiệu quả thu nhập quốc dân mang lại trên một đồng vốn đầu t mang lại 0,49 đồng, có những năm đạt 0,55 đồng NHĐT & PTVN đã góp phần Đầu t xây dựng hoàn thành hàng trăm công trình vào sử dụng nh: Khu công nghiệp Cao Xà Lá Thợng Đình - Hà Nội, khu công nghiệp Việt Trì, khu gang thép Thái Nguyên đứa con đầu lòng của nghề luyện kim Việt Nam, Đờng dây điện cao thế 110 KV Việt Trì rất nhiều công trình khác vv Từ năm 1961 - 1975 Thời kỳ xây dựng cơ bản trong thời chiến. NHĐT & PTVN đã cung ứng vốn kịp thời cho các công trình phòng không thời chiến Sơ tán. Thời kỳ này NHĐT & PTVN đã cung ứng vốn 3.049 tỷ đồng (theo giá 1964). NHĐT & PTVN đã thành lập chi nhánh đặc biệt phục vụ các công trình 71, 15A, 15 B; 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Giai đoạn, thời kỳ khôi phục phát triển kinh tế sau khi đất nớc hoàn toàn thống nhất, cả nớc tiến lên chủ nghĩa xã hội 1976 - 1989 NHĐT & PTVN đã góp phần thực hiện đờng lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng lần thứ IV, V, VI là phơng hớng đầu t khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, tạo những tiền đề để đầu t phát triển kinh tế. Thời kỳ này NHĐT & PTVN đã cung cấp 237,6 tỷ đồng cho đầu t xây dựng cơ bản (theo giá năm 1982) tơng đơng 26.275 tỷ đồng ( theo giá năm 1995). NHĐT % PT đã cung ứng vốn cho các công trình nông nghiệp, công nghiệp giao thông vận tải, công trình phúc lợi đặc biệt u tiên các công trình trọng điểm. Công trình then chốt của nền kinh tế quốc dân. NHĐT & PTVN góp phần đa dạng hoá sử dụng 358 công trình lớn trên hạn ngạch. Trong đó có công trình quan trọng nh: Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam, 3 Tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại; 2 Nhà máy Xi Măng Bỉm Sơn vv NHĐT & PTVN góp phần cùng với nhân dân cả nớc thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị xây dựng bảo vệ tổ quốc. 3. Giai đoạn từ 1990 - 1999 thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng Nhà nớc. Bớc vào thời kỳ thực hiện chủ trơng đổi mới kinh tế của Đảng nhà nớc, hoạt động của (NHĐT PT) có những thuận lợi cũng nh khó khăn, thử thách. Về lợi nhuận: có các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, lần thứ VII, lần thứ VII soi đờng đợc sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN. Song bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của NHĐT & PT cũng gặp không ít khó khăn, thử thách nh: Khó khăn: Là một ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong đầu t phát triển những nguồn vốn của ngân hàng ĐT & PTVN còn ít, cơ cấu nguồn vốn còn cha hợp lý. - Nhiều hoạt động của Ngân hàng còn sơ khai, cha đợc ứng dụng các công nghệ hiện đại. - Nhiều hoạt động của Ngân hàng còn sơ khai, cha đợc đáp ứng các công nghệ hiện đại. - Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ còn sơ khai, bất cập 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Đặc biệt từ năm 1995, khi chuyển nhiệm vụ cấp phát vốn từ (NHĐT & PTVN) sang tổng cục Đầu t (Thuộc Bộ Tài Chính), Ngân hàng ĐT & PTVN thực sự hoạt động nh một ngân hàng thơng mại. Nhng lại bớc vào thơng trờng sau các ngân hàng Thơng mại nên cha có nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy toàn hệ thống NHĐT & PT VN đã phát huy những thuận lợi, nhận thức rõ các khó khăn, thử thách, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự tin tinh thần không chán bớc mọi khó khăn NHĐT & PTVN luôn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đợc giao. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng II Những nội dung chính của báo cáo 1. Mục tiêu phơng châm hành động 1.1. Mục tiêu: Mục tiêu xuyêt suốt mọi hoạt động của ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam. - Vì mục tiêu sự nghiệp đầu t phát triển mục tiêu chính sách tiền tệ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. - Vì hiệu quả sản xuất kinh doanh của bạn hàng - Vì sự phát triển bền vững hội nhập khu vực quốc tế 1.2. Phơng châm hành động: Trong quá trình hoạt động quốc doanh, là lực lợng chủ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia nhằm ổn định tiên tệ, phát triển kinh tế xã hội. - Phát huy truyền thống ngân hàng chủ lực trong phục vụ đầu t phát triển, xây dựng lực lợng sản xuất tiên tiến. - Vì hợp tác càng phát triển trong quan hệ hợp tác quốc tế. - Phát huy nội lực giữ vững vị thế uy tín NHĐT & PTVN tỏng nớc thị trờng quốc tế. 2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu t, đợc phân làm 9 phòng ban chính. Mỗi phòng ban đợc phân công có nhiệm vụ chức năng riêng. Nhng chúng ta đã biết mỗi nghiệp vụ của Ngân hàng đều phải qua rất nhiều phòng ban. 2.1. Phòng điện toán Là đơn vị trực thuộc bộ máy tổ chức của SGD đợc thành lập theo quyết định của Tổng giám đốc NHĐT & PTVN - Chức năng của phòng Điện toán Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin phục vụ cho hoạt động của SGD. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tham mu cho giám đốc, chiến lợc phát triển CNTT tại SGD. - Nhiệm vụ: + Tiếp nhận triển khai các chơng trình ứng dụng cho ban CN tin học NHĐT & PTVN bàn giao + Xây dựng các chơng trình ứng dụng theo tiêu chuẩn ISO, phục vụ cho các phòng ban, nghiệp vụ, chi nhánh trực thuộc, đáp ứng nhu cầu quản lý của lãnh đạo đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng tại sở giao dịch. 2.2. Phòng tài chính kế toán. Là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Sở giao dịch đợc thành lập theo quyết định của Giám đốc NHĐT & PTVN. - Chức năng: Thực hiện HTKT để phản ánh đầy đủ chính xác, đầy đủ mọi hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ phát sinh của Sở giao dịch/ - Nhiệm vụ: Hớng dẫn cung cấp các văn bản liên quan đến công tác KTTC. + Tổ chức hớng dẫn nghiệp vụ TC - KT khi có thay đổi + Tham mu cho giám đốc SGD duyệt kế hoạch TC cho các chi nhánh. 2.3. Phòng quản lý khách hàng Là đơn vị thuộc SGD tham mu cho giám đốc trong việc xây dựng chính sách khách hàng kế hoạch Marketing. Là đầu mối tổ chức thực hiện chính sách khách hàng của SGD. - Chức năng nhiệm vụ: + Nghiên cứu thị trờng, xác định thị phần của SGD để tham mu cho giám đốc xây dựng chiến lợc khách hàng. Định hớng phát triển nền khách hàng bền vững phục vụ kinh doanh của SGD. + Phòng quản lý khách hàng cung cấp các báo cáo liên quan đến thị trờng xu hớng của KH các chính sách KH của phòng theo yêu cầu của Giám đốc SGD. + Các thông tin về các đối tợng KH lãi suất, đối thủ cạnh tranh xu hớng của thị trờng tổng hợp báo cáo giám đốc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4. Phòng tín dụng Là đơn vị thuộc SGD NHĐT PT có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tham mu cho giám đốc về hoạt động kinh doanh tiền tệ thông qua nhiệm vụ tín dụng dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần vay bằng VNĐ ngoại tệ. - Chức năng nhiệm vụ Thực hiện việc cho vay ngắn hạn, dài hạn bằng VNĐ hoặc ngoại tệ bảo lãnh cho khách hàng theo chế độ tín dụng hiện hành. Bảo đảm an toàn, hiệu quả của đồng vốn thực hiện huy động vốn từ mọi nguồn hợp pháp của các khách hàng. Thực hiện t vấn trong hoạt động tín dụng dich uỷ thác đầu t theo quy định. + Trao đổi ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến dự án đâu t, khoản vay hoặc bảo lãnh. + Thông báo các ý kiến của hội đồng tín dụng chỉ đạo của NHĐT & PTVN. Cũng nh Giám đốc SGD liên quan đến các quyết định tín dụng của chi nhánh báo cáo. 2.5. Phòng tổ chức hành chính kho quỹ: Đây là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của NHĐT & PTVN đợc thành lập theo QĐ số 210 ngày 18/12/1999 của Tổng giám đốc NHĐT & PTVN - Chức năng: + Lam tham mu cho giám đốc trong việc thực hiện các chủ trơng chính sách chế độ của nhà nớc ngành về tổ chức cán bộ lao động tiền lơng Bảo hiểm xã hội đối với ngời lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ kinh doanh của SGD. + Gửi báo cáo tình hình nhân sự theo yêu cầu của giám đốc phòng tổ chức hành chính. Gửi các báo cáo khác liên quan đến công tác tổ chức lãnh đạo, lao động, tiền lơng để phòng tổ chức hành chính tổng hợp Báo cáo giám đốc SGD. Nhiệm vụ: + Đề xuất về việc mở rộng, sắp xếp mô hình tổ chức phù hợp với hoạt động kinh doanh của SGD theo định hớng phát triển của toàn ngành. + Báo cáo mức tồn quỹ hàng ngày về các loại ngân phiếu thanh toán tiền mặt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.6. Phòng giao dịch: Đợc thành lập theo quyết định của Tổng giám đốc: - Chức năng nhiệm vụ: + Trực tiếp nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế , huy động vốn đầu t, thực hiện nghiệp vụ tín dụng một loại nghiệp vụ Ngân hàng theo sự phân công của SGD. +Tham mu cho giám đốc về chính sách lãi suất về hình thức kỳ hạn huy động vốn. + Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để nghiên cứu xây dựng các chính sách về chiến lợc hoạt động kinh doanh của GSD. 2.7. Phòng nguồn vốn - kinh doanh Đây là đơn vị thuộc bộ Máy tổ chức của SGD (NHĐT & PTVN) có các chức năng nhiệm vụ chủ yếu. - Chức năng: + Tham mu cho Giám đốc về chính sách kinh doanh các phơng hớng thực hiện cụ thể trong từng thời kỳ phù hợp với chính sách phát triển chung của (NHĐT & PTVN). + Tổ chức quản điều hành tài sản nợ, tài sản có bằng tiền của SGD để đảm bảo kinh doanh có kết quả an toàn tuân theo quy định của pháp luật trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ kinh doanh tại SGD theo phân công. + Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật t vấn theo yêu cầu, tổng hợp tin báo cáo thống kê phòng ngừa rủi ro phục vụ công tác điều hành của ngành SGD. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ tổ chức tại SGD I BIDV nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại theo hớng dẫn chỉ đạo của (NHĐT & PTVN). - Nhiệm vụ + Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán nhập, hàng xuất chuyển nhận tiền kiều hối. Theo QĐ hiện hành của NHNN - VN. +Tham gia kế hoạch kinh doanh chung trực tiếp kinh doanh, thực hiện kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực thanh toán quốc tế các dịch vụ đối ngoại phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu đề xuất phơng hớng. 10 Ban giám đốc Tín dụng 1 Tín dụng 2 Q. lý khách hàng TC. Kho quỹ Tài chính Kế toán TT. Quốc tế Điện toán Nguồn vốn kinh doanh Phòng giao dịch Kế hoạch phát triển Chứng khoán Văn phòng Kế toán nội bộ Tổ chức cán bộ Đào tạo [...]... tiếp tục thâm nhập vào thị trờng vốn trong nớc, thông qua việc đúc rút kinh nghiệm phát triển các giải pháp đã có để tăng cờng huy động vốn trung dài hạn Đi đôi với việc phát triển đợc nền vốn ngắn hạn hiện có, có bớc chuyển mạnh mẽ tín dụng đầu t phát triển theo cơ chế thị trờng, theo khuôn khổ quy định của pháp luật, đảm bảo cho vay thu đợc nợ (gốc lãi) đúng hạn không để phát sinh nợ quá hạn... vị thế ngân hàng chủ lực trong đầu t, phát triển góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, đảm bảo an toàn hệ thống tiếp tục tạo những tiền đề vững chắc cho phát triển bền vững chủ động từng bớc hội nhập, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội mục tiêu, giải pháp của chính sách tiền tệ quốc gia năm 2000 I Giải pháp 1 Giải pháp trong kinh doanh Giữ vững các khách hàng truyền... dẫn đến việc kém khả năng thanh toán của ngân hàng Do vậy chúng ta cần phải có các giải pháp để cân bằng các nguồn vốn trên 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng III Một số giải pháp kiến nghị để phát triển bền vững Toàn hệ thống (NHĐT & PTVN) tiếp tục phát huy nội lực truyền thống đẩy mạnh đổi mới công nghệ phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất... tác phát triển Phát triển chiều sâu với các bạn hàng truyền thống, các tổ chức tài chính tín dụng trong ngoài nớc để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chú trọng tranh thủ quan hệ hợp tác trong nớc, hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính tiền tệ, tổ chức tài chính tiền tệ trên thế giới II Một số kiến nghị 1 Đối với nhà nớc Chúng ta có thể nhận thấy chỉ có một phần trong nớc đợc sử dụng cho đầu. .. truyền thống, trớc hết là tổng Công ty lớn, chủ động chọn lựa các khách hàng tốt, để đầu t tích cực nghiên cứu, để xác định những lĩnh vực trọng điểm, các khu vực kinh tế trọng điểm, để tiếp tục mở rộng khách hàng, nâng thị phần, đẩy mạnh thị phần mở rộng thị trờng bằng đổi mới nâng cao chất lợng sản phẩm truyền thống, đáp ứng nhu cầu về vốn, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thuộc mọi thành phần... thác hết tiềm năng này nâng sức cạnh tranh thu hút vốn từ thị trờng thế giới Nhà nớc cần ổn định nền kinh tế vĩ mô, trong lĩnh vực ngân hàng - ổn định kinh tế vĩ mô - ổn định chính trị - ổn định tiền tệ - Có chính sách phát triển kinh tế đúng đắn 2 Đối với ngân hàng nhà nớc Nhằm hớng tới mở rộng huy động vốn trung dài hạn trong nền kinh tế, đặc biệt là "kênh" qua NHTM NHNN cần có chính sách... chính + Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ + Cho vay ứng dụng các đề tài nghiên cứu KH SX + Cho vay kết hợp với quỹ phát triển + Cho vay đồng tài trợ các dự án + Cho vay tiêu dùng + Các loại cho vay trung dài hạn khác 3.3 Thanh toán quốc tế * Giao dịch L/C hàng xuất 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thông báo L/C các sửa đổi (nếu có) - Giấy giới thiệu... kiểm soát Đổi mới công tác tổ chức cán bộ nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, trên dới một lòng vì mục tiêu chung Nâng cao chất lợng kỷ cơng để khai thác mọi tiềm năng của tổ chức, cá nhân đi liền với củng cố hoàn chỉnh mạng lới kinh doanh, đào tạo sắp xếp cán bộ quản trị điều hành các cấp, triển khai thực hiện nghị quyết TW6 (lần 2) về xây dựng chỉnh đốn đảng 15 Website: http://www.docs.vn... của SGDI Hoạt động huy động vốn cho vay của SGDI trong năm 2002 đều có những bớc tăng trởng đáng kể Tổng nguồn huy động vốn đến năm 2002 đạt 8.515 tỷ VNĐ phát triển 20,8% so với 2001 cùng với việc tăng trởng NV tín dụng nh vậy cơ cấu tài sản (Nợ - Có) của SGD cũng có những bớc cải thiện đáng kể nhằm từng bớc cơ cấu (N - C) của TS theo hớng bền vững Tổng d nợ so với tổng nguồn vốn huy động (đã quy... việc huy động vốn sử dụng vốn VNĐ tăng lên đạt 1.859 tỷ VNĐ vào cuối năm 2002 ( Khoảng cách từ 373 tỷ VNĐ vào thời điểm tháng 4/2002) Trong năm 2002 tỷ trọng trung dài hạn VNĐ chiếm tới 75% d nợ tín dụng VNĐ trong khi nguồn vốn tăng dài hạn chỉ đạt 33% Mặt khác mặc dù xếp vào nguồn vốn trung dài hạn nhng nguồn vốn này chủ yếu có thời hạn 12 tháng Trong khi tín dụng trung dài hạn của SGD
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Giai đoạn từ 1990 - 1999 thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc., Phòng điện toán Phòng tài chính kế toán. Phòng quản lý khách hàng Phòng tín dụng, Phòng tổ chức hành chính kho quỹ: Phòng giao dịch: Phòng nguồn vốn - kinh doanh, Thực trạng của pháp sinh, hoạt động tài chính của SGDI, Giải pháp trong kinh doanh Giải pháp về công nghệ Giải pháp xây dựng nguồn lực tài chính:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn