Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA

65 208 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 22:01

. trung tâm đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế Athena. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung đào tạo Quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế Athena. 9 )C. số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng tại Trung tâm đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế Athena. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tất cả nhân viên đang làm việc tại Trung. viên khoa Quản trị kinh doanh, trước một vấn đề đáng được quan tâm em đã mạnh dạn chọn đề tài : “ Thực trạng công tác tuyển dụng tại trung tâm đào tạo Quản trị mạng và An ninh mạng quốc tế Athena
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA, Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA, Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn