Bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

15 312 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 18:45

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 12 2 BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP NỘI DUNG 1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập. Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới Bối cảnh Quốc tế Trong nước Diễn biến Thành tựu - Cuộc CMKHKT hiện đại. - Đông Âu XHCN và Liên Xô: kinh tế suy thoái. Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề (lạm phát cao, kéo dài). -1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN) -1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK) - Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát. - Tốc độ tăng trưởng KT cao. - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH. Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ. - Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo. Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực Bối cảnh Quốc tế . Trong nước Diễn biến Thành tựu Khó khăn Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét. - Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế. - Kinh tế Đông Âu và Liên Xô: suy thoái.  Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn. - 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ. - 7/1995: Gia nhập ASEAN. - Tham gia diễn đàn APEC. - 1/2007: Gia nhập WTO. -Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài. - Đẩy mạnh hợp tác toàn diện. - Ngoại thương phát triển nhanh (17,9%/năm 1986- 2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng. Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế… 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực Chiến lược tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo Kinh tế Xã hội Môi trường Đối ngoại -Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. -Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa mới chống tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường. Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực quốc gia. Phát triển bền vững 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta. Hoàn thành sơ đồ khung sau đây Câu hỏi củng cố Năm 1975 Năm 1986 Năm 1995 Năm 1997 Năm 2007 Đất nước thống nhất. Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN. Khủng hoảng tài chính Châu Á. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Chọn năm và nêu sự kiện xảy ra trong năm đó Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Biểu hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế nặng nề Một trong ba xu thế đổi mới-1986 Cơ sở phát triển nền kinh tế bền vữngAFTA là khu vực mậu dịch tự do của tổ chức nào? Mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nổi tiếng Nguồn vốn đầu tư nước ngoài giúpcải thiện CSHTTổ chức kinh tế gồm nhiều nước Châu Á-TBD. NE ASA HC A P E AO D P E CA L A M P H A T OG I A L U U U CIT R T H 1 2 3 4 5 6 7 ĐOÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC KẾT QUẢ Ô CHỮ HỘI NHẬP [...]... biến rõ nét Dùng các mũi tên nối các ý ở 2 cột sau đây sao cho phù hợp Diễn biến của quá trình hội nhập Đầu 19 95 7 -19 95 1- 2007 VN gia nhập WTO VN và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ VN gia nhập ASEAN HỘI NHẬP GDP theo giá so sánh 19 94, phân theo thành phần kinh tế Nghìn tỉ đồng 2005 2003 2000 19 97 19 95 19 91 1989 19 86 năm ...NHÓM 1 NHÓM 2 Tăng trưởng kinh tế 19 75-2005 Các nhóm hãy nhận xét các biểu đồ sau đây và kết luận về thành tựu đạt được NHÓM 3 Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 19 90-2005 NHÓM 4 Tỉ lệ nghèo của cả nước Thành tựu của công cuộc đổi mới Tăng trưởng kinh tế khá cao Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH Đẩy lùi lạm . BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 12 2 BÀI 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP NỘI DUNG 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách. tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực. 3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập. Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau 1. Công cuộc đổi mới. công cuộc đổi mới ở nước ta. Hoàn thành sơ đồ khung sau đây Câu hỏi củng cố Năm 19 75 Năm 19 86 Năm 19 95 Năm 19 97 Năm 2007 Đất nước thống nhất. Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội. Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập, Bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập, Bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn