Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1

3 346 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. điểm :6, 0đ Tỉ lệ :60 % Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm :6, 0đ Tỉ lệ :60 % Số câu :1 Số điểm: 6, 0 Tỉ lệ :60 % T Ổ N G Số câu 1 1 1 4 Điểm 2,0đ 2,0đ 6, 0đ 10 đ Tỷ lệ 20% 20% 60 % 10 0% ĐỀ: Câu 1: (1 ) Kể. câu :1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu :1 Số điểm:2đ Tỉ lệ:20% Số câu:2 Số điểm: 2,0đ Tỉ lệ:20% III/ Tập làm văn Văn tự sự Biết viết bài văn kể chuyện Số câu :1 Số điểm :6, 0đ Tỉ. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2 013 - 2 014 MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian chép đề) ĐỀ SỐ 1 MA TRẬN ĐỂ Nội dung kiến thức Nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1, Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1, Đề kiểm tra Học kì 1 Ngữ văn lớp 6 số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn