Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 9

8 337 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. Phúc T Lớp : 6A Họ tên : Kiểm tra : Học kỳ II Môn: Ngữ văn - Lớp 6 Năm hoc: 20 07 -20 08 Điểm Lời phê của giáo viên đề chẵn Phần I: Trắc nghiệm (4đ) Chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: 1. Văn. Phúc T Lớp : 6A Họ tên : Kiểm tra : Học kỳ II Môn: Ngữ văn 6 Năm học: 20 07 -20 08 Điểm Lời phê của giáo viên đề lẻ Phần I: Trắc nghiệm (4đ) Chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: 1. Văn bản. A 2. B 9. D 16. A 3. A 10. C 4. D 11.C 5. B 12. B 6. D 13. D 7. D 14. C Phần tự luận: Câu 2( 2đ) Về phơng pháp: Học sinh viết đoạn văn có bố cục 3 phần, khái quát ý triển khai và kết luận ý. Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 9, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 9, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn