Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 8

3 376 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13– 20 14 MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 6 Thời gian làm bài 90 phút Đề bài gồm 01 trang Câu 1 (2 điểm) Cho đoạn văn sau: “Những động tác thả. sinh:………………………………… Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2: ……………………. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 NĂM HOC: 20 13 - 20 14 Đáp án gồm 02 trang Câu. hùng vĩ.” a. Đoạn văn trên nằm ở văn bản nào? của ai? b. Đoạn Văn bản miêu tả cảnh gì? Qua cách miêu tả đó giúp em hình dung về cảnh sắc của khúc sông nơi đây như thế nào? Câu 2 (3 điểm) a. So
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 8, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 8, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn