Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 7

4 454 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 13 – 20 14 Môn: Ngữ văn lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I- Trắc nghiệm (2, 0 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 13 – 20 14 Môn: Ngữ văn lớp 6 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I- Trắc nghiệm (2, 0 điểm) Trả lời bằng. có từ là (0 ,25 điểm) - Chỉ đúng kiểu câu trần thuật đơn có từ là (0 ,25 điểm) Câu 2 (2, 0điểm) Yêu cầu: -Đoạn văn trên trích trong văn bản Cây tre Việt Nam của tác giả Thép Mới, đoạn văn cho thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 7, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 7, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn