Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6b

3 844 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. ĐỀ SỐ 06 BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC KỲ II NĂM HỌC: 20 13 - 20 14 Môn: Ngữ văn 6 ( thời gian làm bài 90 / ) Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Trả lời bằng cách. đúng nhất. 1.Thành phần nào được coi là thành phần chính của câu? a.Trạng ngữ c.Vị ngữ b.Chủ ngữ d.Chủ ngữ và vị ngữ. 2. Câu thơ sau thuộc loại ẩn dụ gì? “ Một tiếng chim kêu sáng cả rừng” -. nghiệm (2 ) mỗi câu đúng cho 0 .25 đ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 D D A B C D A D Phần II Tự luận (8 đ) Câu 1: (1đ) - Nêu đúng khái niệm câu trần thuật đơn không có từ là (0 .25 đ) +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6b, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6b, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn