Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6

5 534 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:44

. bài văn miêu tả cảnh Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 1 Số điểm 0 ,25 Số câu Số điểm Số câu 1 Số điểm 5 Số câu 2 điểm5 ,25 5 ,25 % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu 10 Số điểm 2, 5 25 % Số. 4 Số điểm 2, 5 25 % Số câu 1 Số điểm 5 50% Số câu 15 Số điểm 10 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC : 20 13 -20 14 Môn: Ngữ văn 6 Thời gian : 90 phút( không kể thời gian giao đề) Họ và tên học. được những hình ảnh nhân hóa Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu 5 Số điểm 1 ,25 Số câu Số điểm Số câu 2 Số điểm 2 Số câu 7 điểm3 ,25 32, 5% Chủ đề 3 Tập làm văn - Văn miêu tả Nhận biết được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn