Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 4b

2 532 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 08:43

. ĐỀ 4 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Ngữ Văn 6 (Thời gian làm bài: 90 phút) Năm học: 20 13 -20 14 I/ Trắc nghiệm: (2. điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả. giả. 4. “Gấp lại những bức tranh của Mèo, tôi lén trút ra một tiếng thở dài”. Tại sao người anh trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi” lại như vậy? A. Vì những bức tranh của em gái vẽ rất buồn. . trên đều đúng. II/ Tự luận: (8 điểm) Câu 1: (1 điểm)Thế nào là câu trần thuật đơn? Cho ví dụ? Câu 2: (2 điểm) Cảm nhận khổ thơ cuối của bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ. Câu 2: (5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 4b, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 4b, Đề kiểm tra Học kì 2 Ngữ văn lớp 6 số 4b

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn