Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ.DOC

1 491 8
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 22:32

HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ- KHỐI 10 Năm 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Thời gian làm bài: 180 phút Đề này có 01 trang, gồm 7 câu) Câu 1 (2,5 điểm) Dựa trên những cơ sở nào để người Hi Lạp và Rô – ma cổ đại sáng tạo ra nền văn hóa cao hơn sơ với các thời kì trước Câu 2 (3,0 điểm) Nêu tóm tắt những thành tựu văn hóa quan trọng của nhân dân Trung Quốc trong thời phong kiến. Kể tên bốn phát minh lớn nhất về kĩ thuật của Trung Quốc thời kì này Câu 3 (3,0 điểm) Phân tích những tiền đề dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý ở châu Âu trong thời hậu kì trung đại. Tại sao nói các cuộc phát kiến địa lí là biểu hiện suy tàn của chế độ phong kiến? Câu 4 (2,5 điểm) Trình bày những cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc. Nêu vị trí của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc đối với lịch sử Việt Nam Câu 5 (3,0 điểm) Hãy nêu những bài học về huy động sức mạnh toàn dân và nghệ thuật tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của quân dân nhà Trần thế kỉ XIII. Những bài học đó được Đảng và nhân dân ta vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)? Câu 6 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của văn hóa Thăng Long thời Lí, Trần, Lê. Câu 7 (3,0 điểm) Triều Nguyễn ở Việt Nam được thiết lập trong bối cảnh lịch sử nào? Hãy đánh giá mặt tích cực và tiêu cực trong các chính sách kinh tế của nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX Hết Người ra đề Nguyễn Thị Thúy Nga Số điện thoại: 0915.842.499 . HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ- KHỐI 10 Năm 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Thời gian làm bài: 180 phút Đề này có 01 trang,. Nguyễn ở Việt Nam được thi t lập trong bối cảnh lịch sử nào? Hãy đánh giá mặt tích cực và tiêu cực trong các chính sách kinh tế của nhà Nguyễn đầu thế kỉ XIX Hết Người ra đề Nguyễn Thị Thúy. đó được Đảng và nhân dân ta vận dụng như thế nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945- 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)? Câu 6 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ.DOC, Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ.DOC, Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ.DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay