Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở bệnh viện mắt trung ương năm 2014

71 1,391 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2015, 21:56

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2015 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MAI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Liên Hương 2. ThS. Vũ Hồng Minh Nơi thực hiện: 1. Bộ môn Dược Lâm Sàng 2. Bệnh viện mắt trung ương HÀ NỘI - 2015 2 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới : TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Trưởng BM Dược lâm sàng, trường Đại học dược Hà Nội ThS. Vũ Hồng Minh - Trưởng khoa Dược, bệnh viện Mắt trung ương là những người thầy đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng Đào tạo, các thầy cô bộ môn dược lâm sàng và các thầy cô giáo trường Đại học dược Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để em hoàn thành khóa luận của mình. Em cũng xin gửi lời cám ơn tới Ban giám đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp, các anh chị Phòng Thống kê dược, kho Bệnh án của bệnh viện Mắt trung ương, đặc biệt chị Hoàng Ngân và anh Nguyễn Duy Trường đã luôn nhiệt tình giúp đỡ, động viên em trong quá trình em thực hiện đề tài tại bệnh viện. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ, ông bà, em trai, những người thân trong gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên, ủng hộ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Hà Nội, tháng 5/2015 Sinh viên Nguyễn Thị Mai 3 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN 2 1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHIỄM KHUẨN VÀ KHÁNG SINH SỬ DỤNG TRONG NHÃN KHOA 2 1.1.1. Vài nét về nhiễm khuẩn nhãn khoa 2 1.1.2. Kháng sinh sử dụng trong nhãn khoa 3 1.1.2.1. Khái niệm và phân loại kháng sinh: 3 1.1.2.2. Nguyên tắc chung về sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa: 4 1.1.2.3. Những kháng sinh thông thường được sử dụng trong nhãn khoa…………. 6 1.1.2.4. Các đường dùng cơ bản của kháng sinh trong nhãn khoa: 7 1.1.3. Đặc điểm sử dụng của kháng sinh ceftazidim trong nhãn khoa 8 1.1.3.1. Đặc điểm của kháng sinh ceftazidim 8 1.1.3.2. Những hướng dẫn điều trị hiện hành về sử dụng ceftazidim trong nhãn khoa 9 1.1.3.3. Một số nghiên cứu về độ nhạy của ceftazidim trong bệnh nhiễm khuẩn mắt 10 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG KHÁNG SINH 11 1.2.1. Đánh giá định lượng: 11 1.2.2. Đánh giá định tính 13 1.2.2.1. Khái niệm: 13 1.2.2.2. Các bước thực hiện: 13 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1. QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU 16 2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 16 2.2.1. Phân tích số liệu sử dụng kháng sinh tại bệnh viện năm 2014 16 4 2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim (Fortum) - một kháng sinh được dùng phổ biến tại bệnh viện. 17 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.3.1. Phân tích số liệu sử dụng kháng sinh 18 2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh Ceftazidim (Fortum) 19 2.4. XỬ LÝ SỐ LIỆU 20 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2014 21 3.1.1. Phân tích danh mục thuốc kháng sinh được sử dụng 21 3.1.1.1. Phân tích danh mục kháng sinh theo nhóm thuốc 21 3.1.1.2. Phân tích danh mục thuốc kháng sinh theo đường dùng 21 3.1.1.3. Khảo sát danh mục kháng sinh sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ……………… 22 3.1.2. Khảo sát số lượng sử dụng kháng sinh 23 3.1.2.1. Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm 23 3.1.2.2. Số lượng sử dụng kháng sinh đường uống 24 3.1.2.3 . Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt 26 3.1.3. Khảo sát chi phí sử dụng kháng sinh 29 3.1.3.1. Chi phí cho kháng sinh trong tương quan với tất cả các thuốc được sử dụng theo phân tích ABC 29 3.1.3.2. Những thuốc kháng sinh xếp hạng A trong phép phân tích ABC với tất cả các loại thuốc trong bệnh viện 30 3.1.4. Phân tích số lượng sử dụng ceftazidim (Fortum) theo khoa phòng và theo thời gian trong năm để làm căn cứ chọn mẫu 30 3.1.4.1 Số lượng Fortum sử dụng theo khoa phòng 30 3.1.4.2 Số lượng Fortum sử dụng theo tháng 31 3.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CEFTAZIDIM (FORTUM) TẠI CÁC KHOA PHÒNG LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRONG THÁNG 11/2014 32 3.2.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân 32 5 3.2.1.1. Đặc điểm về tuổi 32 3.2.1.2. Đặc điểm về giới tính 32 3.2.1.3. Tình hình làm xét nghiệm vi khuẩn của nhóm bệnh nhân 33 3.2.1.4. Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân 34 3.2.1.5. Kết quả điều trị của bệnh nhân 34 3.2.1.6. Chức năng thận của bệnh nhân thông qua chỉ số ure 34 3.2.1.7. Các can thiệp ngoại khoa 35 3.2.2. Thực trạng sử dụng kháng sinh ceftazidim (Fortum) 35 3.2.2.1. Khảo sát chỉ định của kháng sinh ceftazidim (Fortum) 35 3.2.2.2. Khảo sát đường dùng của kháng sinh ceftazidim (Fortum) 36 3.2.2.3. Khảo sát liều dùng 37 3.2.2.4. Tình hình phối hợp kháng sinh Fortum với các kháng sinh khác……… 38 3.2.2.5. Khảo sát thời gian dùng thuốc 38 3.2.2.6. Giám sát điều trị, theo dõi các phản ứng có hại 39 Chương 4: BÀN LUẬN 40 4.1. BÀN LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 4.1.1. Phương pháp khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 40 4.1.2. Phương pháp phân tích tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim (Fortum) 41 4.2. BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ 41 4.2.1. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 41 4.2.2. Bàn luận về tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim 43 4.2.2.1. Về các vấn đề chung trên bệnh nhân 43 4.2.2.2. Về tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT: ADR Phản ứng có hại của thuốc (Adverse Drug Reaction) DDD Liều xác định hàng ngày (Defined Daily Dose) DTC Hội đồng thuốc cá điều trị (The Drug and therapeurics Committee) DUE Đánh giá sử dụng thuốc (Drug use evaluation) DUR Đánh giá sử dụng thuốc (Drug use review) KGM Khoa Kết giác mạc KS Kháng sinh MUE Đánh giá sử dụng thuốc (Medication use evaluation) TMC Tĩnh mạch chậm TTT Thủy tinh thể VMNN Viêm mủ nội nhãn 7 DANH MỤC VIẾT TẮT CÁC TÊN VI KHUẨN B.fragilis Bacteroides fragilis C. diphtheria Corynebacterium diphtheriae C.difficile Clostridium difficile C.trachomatis Chlamydia trachomatis E.coli Escherichia coli H.influenzae Haemophylus influenzae K.pneumoniae Klebsiella pneumoniae L.monocytogenes Listeria monocytogenes N.gonorrhea Neseria gonorrhea P.aeruginosa Pseudomonas aeruginosa P.pseudomallei Pseudomonas pseudomallei S.aureus Staphylococcus aureus S.epidermidis Staphylococcus epidermidis S.marcescens Serratia marcescens S.pneumoniae Streptococcus pneumoniae S.pyogenes Streptococcus pyogenes S.typhi Salmonella typhi T. pallidum Treponema pallidum 8 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Nội dung bảng Trang Bảng 2.1 Kết quả lựa chọn bệnh án 17 Bảng 3.1 Danh mục kháng sinh sử dụng theo nhóm 21 Bảng 3.2 Danh mục kháng sinh sử dụng theo đường dùng 22 Bảng 3.3 Danh mục kháng sinh sử dụng theo nguồn gốc 22 Bảng 3.4 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm theo hoạt chất 23 Bảng 3.5 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm theo khoa phòng 24 Bảng 3.6 Số lượng sử dụng kháng sinh đường uống theo nhóm 24 Bảng 3.7 Số lượng sử dụng của các kháng sinh nhóm beta – lactam 25 Bảng 3.8 Số lượng sử dụng kháng sinh đường uống theo khoa phòng 26 Bảng 3.9 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt theo nhóm 26 Bảng 3.10 Số lượng sử dụng của các kháng sinh tra mắt nhóm aminoglycosid 27 Bảng 3.11 Số lượng sử dụng của các kháng sinh tra mắt nhóm Quinolon 28 Bảng 3.12 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt theo khoa phòng 28 Bảng 3.13 Chi phí cho kháng sinh trong tương quan với tất cả các thuốc được sử dụng theo phân tích ABC 29 Bảng 3.14 Những thuốc xếp hạng A trong phép phân tích ABC với tất cả các loại thuốc trong bệnh viện 30 Bảng 3.15 Số lượng Fortum sử dụng theo khoa phòng 31 Bảng 3.16 Số lượng Fortum sử dụng theo tháng 31 9 Bảng 3.17 Đặc điểm về giới tính của bệnh nhân 32 Bảng 3.18 Tình hình làm xét nghiệm vi khuẩn học trên bệnh nhân 33 Bảng 3.19 Tình hình xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh 33 Bảng 3.20 Thời gian nằm viện trung bình của bệnh nhân 34 Bảng 3.21 Kết quả điều trị của bệnh nhân 34 Bảng 3.22 Chức năng thận của bệnh nhân thông qua chỉ số ure 34 Bảng 3.23 Can thiệp ngoại khoa được thực hiện trên bệnh nhân 35 Bảng 3.24 Chỉ định của kháng sinh ceftazidim (Fortum) 35 Bảng 3.25 Đánh giá chỉ định của kháng sinh ceftazidim (Fortum) 36 Bảng 3.26 Đường dùng của kháng sinh ceftazidim (Fortum) 36 Bảng 3.27 Liều dùng toàn thân (tiêm tĩnh mạch chậm) 37 Bảng 3.28 Liều của đường dùng tại chỗ (tiêm nội nhãn) 37 Bảng 3.29 Phối hợp kháng sinh ceftazidim (Fortum) với các kháng sinh khác 38 Bảng 3.30 Thời gian dùng kháng sinh ceftazidim (Fortum) 38 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình Nội dung Trang Hình 2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 16 Hình 3.1 Số lượng ceftazidim (Fortum) sử dụng theo tháng 31 Hình 3.2 Đặc điểm về tuổi của bệnh nhân 32 [...]... khám chữa bệnh Tại bệnh viện Mắt Trung ương, chưa có nghiên cứu nào lớn cung cấp số liệu và thông tin về việc sử dụng kháng sinh Vì vậy, để góp phần giúp Hội đồng thuốc điều trị và khoa Dược bệnh viện Mắt Trung ương có những điều chỉnh phù hợp trong quản lý và sử dụng kháng sinh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Mắt Trung ương trong năm 2014 với... kháng sinh được sử dụng Kho bệnh án Mục tiêu thứ nhất phân tích số liệu sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Bệnh án đạt tiêu chuẩn lựa chọn Dữ liệu từ bệnh án Phân tích danh mục sử dụng Phân tích số lượng sử dụng Chọn 1 kháng sinh để phân tích tình hình sử dụng( *) Phân tích chi phí phân tích tình hình sử dụng kháng sinh được lựa chọn Mục tiêu thứ hai ( ) * : Từ kết quả phân tích số liệu sử dụng kháng sinh. .. Đường tra mắt: số lượng sử dụng được tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất, thường là tub hoặc lọ Phân tích chi phí của các kháng sinh: - Chi phí cho kháng sinh trong tương quan với tất cả các thuốc được sử dụng theo phân tích ABC - Chi phí của những kháng sinh xếp hạng A 2.3.2 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh Ceftazidim (Fortum) Để phân tích tình hình sử dụng kháng sinh Ceftazidim tại bệnh viện, chúng... Excel 2010, với phương pháp thống kê mô tả đơn thuần, chủ yếu sử dụng các hàm SUM, COUNT, COUNTIF, AVERAGE, AVEDEV,… 21 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2014 3.1.1 Phân tích danh mục thuốc kháng sinh được sử dụng 3.1.1.1 Phân tích danh mục kháng sinh theo nhóm thuốc Bảng 3.1: Danh mục kháng sinh sử dụng theo nhóm STT Nhóm kháng sinh Nhóm Beta –... định Đánh giá số lượng sử dụng dựa trên chi phí sử dụng kháng sinh: trong lịch sử, tính toán chi phí sử dụng kháng sinh đã từng được sử dụng để ước tính việc sử dụng kháng sinh Mặc dù phương pháp này vẫn chỉ là sự ước chừng việc sử dụng trong một số hoàn cảnh, nó có thể thiên lệch đáng kể so với việc sử dụng trên thực tế Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là giá của mỗi kháng sinh thay đổi theo thời... sử dụng kháng sinh tại bệnh viện trong năm 2014 2 Phân tích thực trạng sử dụng một kháng sinh được dùng phổ biến tại bệnh viện Trong nghiên cứu này, căn cứ vào kết quả phân tích số liệu sử dụng kháng sinh, kết hợp với nhu cầu thông tin của Khoa Dược bệnh viện, chúng tôi chọn ra kháng sinh ceftazidim (Fortum) để nghiên cứu trong mục tiêu thứ 2 2 Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ NHIỄM KHUẨN VÀ KHÁNG... thời tham khảo nhu cầu thông tin của khoa Dược bệnh viện Mắt Trung ương, kháng sinh được lựa chọn phân tích tình hình sử dụng là ceftazidim (Fortum) Hình 2.1: Sơ đồ qui trình nghiên cứu 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phân tích số liệu sử dụng kháng sinh tại bệnh viện năm 2014 Đối tượng nghiên cứu cho mục tiêu này bao gồm: 17 - Phiếu xuất kho thuốc hàng tháng từ tháng 1 /2014 đến tháng 12 /2014 từ Phòng... phân tích đánh giá thuốc theo phương pháp ABC được thực hiện thường niên của Hội đồng thuốc và điều trị tại bệnh viện đối với các thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện trong 01 năm từ 10/2013 đến 09 /2014 2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim (Fortum) - một kháng sinh được dùng phổ biến tại bệnh viện Đối tượng nghiên cứu cho mục tiêu này là toàn bộ bệnh án của những bệnh nhân điều trị... nhiên, về số thuốc, nhóm thuốc ngoại được sử dụng với tỷ lệ lớn hơn: gần 71% trong khi thuốc nội chỉ chiếm hơn 29% 23 3.1.2 Khảo sát số lượng sử dụng kháng sinh 3.1.2.1 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm theo từng hoạt chất - Bảng 3.4: Số lượng sử dụng kháng sinh đường tiêm theo hoạt chất ST T 1 2 3 4 5 Nhóm kháng sinh Tên hoạt chất và hàm lượng Beta - lactam... 3,54 175003 100,00 Tổng Nhận xét: kháng sinh đường uống được sử dụng với số lượng khá đồng đều giữa các khoa phòng, không có khoa nào sử dụng với số lượng vượt trội 3.1.2.3 Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt - Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt theo nhóm Bảng 3.9 : Số lượng sử dụng kháng sinh đường tra mắt theo nhóm STT Nhóm 1 Nhóm aminoglycosid Số lượng sử dụng (lọ/tub) 31911 2 Nhóm quinolon . sử dụng kháng sinh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Mắt Trung ương trong năm 2014 với 2 mục tiêu: 1. Phân tích số liệu sử dụng kháng. quả khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh 41 4.2.2. Bàn luận về tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim 43 4.2.2.1. Về các vấn đề chung trên bệnh nhân 43 4.2.2.2. Về tình hình sử dụng kháng sinh. liệu sử dụng kháng sinh tại bệnh viện năm 2014 16 4 2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh ceftazidim (Fortum) - một kháng sinh được dùng phổ biến tại bệnh viện. 17 2.3. PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở bệnh viện mắt trung ương năm 2014, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở bệnh viện mắt trung ương năm 2014, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh ở bệnh viện mắt trung ương năm 2014, Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN, PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BỆNH NHÂN HỒI CỨU BỆNH ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay