Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ.doc

84 1,169 8
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2012, 16:59

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngLỜI MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tài.Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sự điều tiết của nhà nước với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh thì việc duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị trường khách hàng cũng như các nhà cung cấp là một yếu tố hết sức quan trọng. Không ngoại trừ một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế nào lại muốn mình hoạt động kinh doanh không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ cũng không phải là ngoại lệ. Để duy trì sự phát triển lâu dài, bền vững thì bắt buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên, tích cực tạo dựng, vun đắp các mối quan hệ và cũng như vậy bộ phận văn phòng công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ luôn góp phần giúp công ty thực hiện công tác này vì văn phòng luôn được coi như bộ mặt của toàn công ty.Hoạt động văn phòng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội nói chung cũng như công ty Nam Đình Vũ nói riêng. Chỉ cần lấy một mảng nhỏ của công tác văn phòng đó là thu thập và xử lý thông tin để làm bằng chứng chúng ta thấy được tầm quan trọng của văn phòng. Hàng ngày tại công ty thường xuyên các văn bản đi, văn bản đến. Nếu không văn phòng mà cụ thể là phòng văn thư là nơi tiếp nhận xử lý và giải quyết số văn bản đó thì mọi hoạt động của công ty sẽ gặp khó khăn và thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng.Sau quá trình thực tập tại công ty Nam Đình Vũ em nhận thấy công tác văn phòngcông ty thực sự là một hoạt động hết sức cần thiết. Mặc dù công ty đã nhiều cố gắng để hoàn thiện công tác này nhưng bên cạnh đó vẫn nhiều vấn đề cần được bổ sung và đổi mới. Là một sinh viên thực tập tại sở em mong muốn bằng sự am hiểu ít ỏi và chưa kinh nghiệm của mình cố gắng đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng của công ty. Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 1Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngĐó là lí do em chọn và nghiên cứu đề tài: " Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ".2. Mục đích nghiên cứu.Qua việc nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận về văn phòngcông tác văn phòng, từ đó phân tích, so sánh, đánh giá thực trạng công tác văn phòng của công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ để thể rút ra điểm mạnh, điểm yếu của công tác văn phòng tại công ty nhằm chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu, xem xét và cần giải quyết đối với công tác văn phòng công ty. Bên cạnh đó em cũng xin phép được đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.- sở lý luận về văn phòng và nghiên cứu thực tiễn các hoạt động của văn phòng tại công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ.- Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của công ty.- cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh của công ty và đặc biệt là bộ phận văn phòng của công ty.- Nghiên cứu thực trạng công tác văn phòng của công ty như: công tác văn thư lưu trữ, công tác tham mưu tổng hợp, công tác hậu cần, .- Đánh giá hiệu quả các hoạt động văn phòng công ty như: Ưu điểm, mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần hoàn thiện công tác văn phòng tại công ty.4. Phương pháp nghiên cứu.Luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây.- Phương pháp duy vật biện chứng.- Phương pháp phân tích tổng hợp.- Phương pháp thống kê.- Phương pháp điều tra khảo sát.- Phương pháp so sánh.- Phương pháp mô tả.Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 2Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòng5. Kết cấu đề tài.Ngoài phần mở đầu, kết luận, giới thiệu tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chương.Chương I: Những vấn đề bản về văn phòng.Chương II: Thực trạng công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ.Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty CPĐT Nam Đình Vũ.Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 3Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngCHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ VĂN PHÒNGI. NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.1. Một số khái niệm.1.1. Khái niệm văn phòng.Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế khu vực và thế giới, các quan doanh nghiệp nước ta luôn tự đổi mới, tự khẳng định mình để hoà nhập với sự phát triển đó. Để đáp ứng yêu cầu này nhiều quan, doanh nghiệp ra đời kéo theo sự hình thành hệ thống văn phòng trong quan doanh nghiệp đó với mục đích đảm bảo cho sự tồn tại phát triển của mình.Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một quan, văn phòng được hiểu như một bộ máy điều hành, tổng hợp giúp thủ trưởng điều hành hoạt động của quan đơn vị đó. Ngoài ra văn phòng còn được hiểumột loại hoạt động trong quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội. Như vậy thuật ngữ văn phòng thể hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng: Văn phòng là bộ máy giúp việc cho quan, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo cho các pháp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình một cách hiệu lực và hiệu quả.Theo nghĩa hẹp: Văn phòng là trụ sở làm việc của quan, tổ chức, doanh nghiệp, là nơi giao tiếp các hoạt động của quan, tổ chức, cá nhân.Do đó, thể định nghĩa khái quát văn phòng như sau:" Văn phòng là thực thể tồn tại khách quan trong mỗi tổ chức; là bộ máy điều hành tổng hợp của quan, đơn vị; là nơi thu nhận, xử lý thông tin nhằm hỗ trợ cho các hoạt động quản lý của các nhà lãnh đạo; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực dịch vụ, hậu cần và đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động của quan, đơn vị được thông suốt, hiệu quả".Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 4Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngTrong công cuộc đổi mới công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như hiện nay thì thể nhận thấy rằng bất kỳ một tổ chức nào cũng cần hoạt động quản trị. Doanh nghiệp - là trọng tâm của nền kinh tế thì càng cần đến hoạt động quản trị. Một doanh nghiệp muốn hoạt động tốt thì cần sự đóng góp không nhỏ của văn phòng. Mà văn phòng muốn hoạt động hiệu quả thì cần phải quản lý tốt. Vậy quản trị văn phòng là gì?1.2. Khái niệm quản trị văn phòng.Quản trị văn phòng ở đây thể hiểu đó là sự tác động của chủ thể quản trị( con người) lên đối tượng quản trị ( lao động, các yếu tố vật chất, phi vật chất .) trong văn phòng nhằm góp phần đạt được mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp. Đó là toàn bộ các hoạt động tổ chức, quản lý và sử dụng thông tin dữ liệu để duy trì hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu mong muốn.Ngày nay trên thực tế hoạt động quản trị diễn ra rất sôi nổi. Sôi nổi vì các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều hội mới, đồng thời cũng phải đáp ứng nhiều đòi hỏi cao của xã hội, phải đương đầu với nhiều thách thức ngày càng gay gắt hơn. Trong thời đại ngày nay để giành được chỗ đứng và sự phát triển các nhà quản trị doanh nghiệp phải nhanh chóng và mạnh dạn vận dụng nhiều lý thuyết mới về quản trị doanh nghiệp.2. Vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác văn phòng.Chúng ta thể khẳng định văn phòngmột bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp cho dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp nhân, doanh nghiệp quy mô lớn hay nhỏ.Văn phòngphòng hành chính là " bộ nhớ " của thủ trưởng, là tai, là mắt của doanh nghiệp. Nếu văn phòng làm việc lề nếp, kỷ cương và khoa học thì công việc của doanh nghiệp sẽ chạy đều, quản lý hành chính sẽ thông suốt và hiệu quảTrong thời đại " bùng nổ thông tin" các doanh nghiệp đều rất quan tâm đến việc thu thập, sử dụng thông tin để được các quyết định đúng đắn, kịp thời và hiệu quả cao cho đơn vị, cho xã hội. Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 5Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngYếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp là do họ lợi thế về thông tin và coi thông tin là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của doanh nghiệp. Mà hoạt động thông tin gắn liền với công tác văn phòng cho nên hoạt động văn phòng vị trí vô cùng quan trọng không ngoại trừ doanh nghiệp nào.Văn phòng là bộ máy giúp việc tham mưu cho lãnh đạo để giải quyết mọi công việc của quan. Văn phòng tham mưu cho lãnh đạo về các chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trên thị trường, tham mưu về các vấn đề thưởng phạt đối với các CBCNV trong doanh nghiệp.Văn phòng là bộ mặt của doanh nghiệp, văn phòng thay mặt cho doanh nghiệp tham gia công tác đối nội, đối ngoại. Ví dụ như Giám đốc ra quyết định về việc khen thưởng đối với những CBCNV hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao thì quyết định đó sẽ được chuyển đến bộ phận văn phòng, sau đó bộ phận văn phòng nhiệm vụ thông báo cụ thể xuống từng cá nhân được khen thưởng.Văn phòng trách nhiệm nghiên cứu, xem xét và đề xuất các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, trách nhiệm giải quyết công việc của thủ trưởng giúp lãnh đạo quan chỉ đạo, điều hành công việc một cách nhanh chóng kịp thời và đạt hiệu quả cao. Với những công việc mang tính chất không quan trọng như: giải quyết nghỉ phép cho CBCNV, giải quyết những thắc mắc của khách hàng .thì văn phòng thể giúp lãnh đạo giải quyết nhằm giảm bớt gánh nặng công việc cho lãnh đạo.Văn phòng cung ứng các điều kiện vật chất như: nhà cửa, vật tư, phương tiện, máy móc, công cụ tài chính . đó là hoạt động hậu cần của văn phòng. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể và khả năng cho phép mà văn phòng phải cung ứng đủ đúng và kịp thời trang thiết bị cho các đơn vị, cá nhân.II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC VĂN PHÒNG.1. Chức năng của văn phòng.Tuỳ theo quy mô tổ chức và tính chất hoạt động của mỗi doanh nghiệp mà văn phòng được hình thành lớn, nhỏ khác nhau, nhưng dù được tổ chức theo cách nào thì văn phòng cũng ba chức năng bản sau đây.- Chức năng tham mưu.Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 6Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngHoạt động của bất kỳ quan, doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó yếu tố chủ quan thuộc về người quản lý. Do vậy muốn những quyết định đúng đắn, khoa học người thủ trưởng cần căn cứ vào những yếu tố khách quan, những ý kiến tham gia góp ý của các cấp quản lý, những người trợ giúp tham mưu. Những ý kiến đó được văn phòng tập hợp, chọn lọc để đưa ra những quyết định chung nhất nhằm cung cấp cho nhà lãnh đạo những thông tin, phương án kịp thời và hợp lý.Hoạt động này luôn tỏ ra cần thiết và hữu hiệu vì người lãnh đạo thể tập hợp được ý kiến của các nhân viên cấp dưới, do đó sẽ đưa ra được các quyết định đúng đắn, phù hợp với mong muốn nguyện vọng của đông đảo CBCNV.Bên cạnh đó hoạt động tham mưu của văn phòng cũng giúp cho các nhà quản lý giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực tế một cách linh hoạt chính xác.- Chức năng tổng hợp.Kết quả của việc tham mưu phải xuất phát từ những thông tin đầu vào và cả những thông tin đầu ra, thông tin phản hồi trên mọi lĩnh vực của mọi đối tượng mà văn phòng thu thập được. Những thông tin ấy cần phải được văn phòng sàng lọc, phân tích tổng hợp, quản lý và sử dụng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ thông tin về thị trường thì được nhà quản lý áp dụng trong việc ra các quyết định về sản xuất sản phẩm nào, giá cả ra sao .Trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng thông tin thì văn phòng phải tuân thủ theo những nguyên tắc và trình tự nhất định: thu thập đầy đủ, phân loại và chọn lựa nhanh chóng, kịp thời và chất lượng thì mới mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.- Chức năng hậu cần.Hoạt động của doanh nghiệp không thể thiếu các điều kiện vật chất như: nhà cửa, phương tiện, thiết bị, công cụ tài chính .Các điều kiện ấy được quản lý sắp xếp, phân phối và không ngừng được bổ sung để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của công việc này thuộc về chức năng hậu cần của văn phòng. Đây là hoạt động mang tính chất đặc thù của văn phòng, ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 7Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngDoanh nghiệp muốn hoạt động cần nguyên liệu, vật liệu, phương tiện, nguồn tài chính song hiệu quả hoạt động lại phụ thuộc vào phương thức quản lý sử dụng các yếu tố đó như thế nào của mỗi văn phòng. Chi phí thấp nhất để đạt hiệu quả cao nhất là phương châm hoạt động của công tác văn phòng.Trụ sở cũng như phòng làm việc của quan văn phòng phải cách sắp xếp phù hợp với mỗi loại công việc, với mỗi vị trí làm việc, trong từng điều kiện môi trường cụ thể cho dù các thiết bị, các phương tiện đơn hay hiện đại cũng cần được bố trí hợp lý, tiện lợi và hiệu quả. như vậy mới thể đem lại một môi trường làm việc tốt cho nhân viên kích thích họ làm việc hăng say, hiệu quả và đem lại năng suất lao động cao hơn cho doanh nghiệp. Ví dụ phòng Tổ chức - Hành chính phải giao tiếp với khách, đối tác, các CBCNV trong công ty nhiều đòi hỏi phải được bố trí ở vị trí lối ra vào thuận tiện và rộng rãi chỗ đỗ xe Những vật dụng thường xuyên và nguồn tài chính cung cấp cho các hoạt động của doanh nghiệp do văn phòng cung cấp phải trên sở định mức tiêu dùng hoặc kỳ hạn sử dụng. Ví dụ như máy đếm tiền của phòng kế toán được sử dụng trong 5 năm thì sau 5 năm văn phòng phải cung cấp máy đếm tiền cho phòng kế toán.Tóm lại, Văn phòngđầu mối giúp lãnh đạo thực hiện các chức năng tham mưu, tổng hợp, hậu cần. Các chức năng này vừa độc lập, vừa hỗ trợ, bổ sung cho nhau nhằm khẳng định sự cần thiết, khách quan tồn tại, duy trì và phát triển công tác văn phòng.2. Nhiệm vụ của văn phòng.Từ chức năng chung của mỗi tổ chức, người ta phân thành các chức năng cụ thể, chi tiết. Những chức năng cụ thể ấy lại tồn tại trong từng điều kiện không gian, thời gian, lĩnh vực, tích chất, hình thức cũng như nội dung cụ thể nên còn gọi là nhiệm vụ. Theo các chức năng trên của văn phòng ta thể xác định nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng như sau:2.1. Văn phòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình.Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 8Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngVăn phòng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, hàng quý, hàng tháng và lịch làm việc hàng tuần của quan, doanh nghiệp.Xây dựng chương trình làm việc của doanh nghiệp là sự hình thành công việc của doanh nghiệp, là mục tiêu định hướng của hoạt động quản lý theo thời gian nhất định.Chương trình làm việc là kế hoạch tác chiến giúp cho sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp được toàn diện, vừa đảm bảo thực thi các nhiệm vụ trước mắt cũng như nắm bắt được các công việc trong thời gian dài.Khi xây dựng chương trình làm việc văn phòng phải nêu ra các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp và tiến độ cụ thể đối với từng công việc mà công ty, các phòng ban cần thực hiện. Xây dựng chương trình sát, đúng là việc khó song việc tổ chức thực hiện tốt chương trình đã vạch ra lại còn khó hơn.Vì vậy ngoài việc xây dựng tốt nội dung chương trình kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, văn phòng còn phải thường xuyên đôn đốc theo dõi việc thực hiện chương trình, đồng thời xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tuân thủ theo những quy định chặt chẽ về tổ chức, về chế hoạt động và các điều kiện duy trì hoạt động. Vì vậy phải nội quy, quy chế cụ thể để xác định mọi mối quan hệ công tác trong doanh nghiệp cùng phục vụ mục tiêu chung. Văn phòng phải là đầu mối của việc xây dựng chương trình kế hoạch và xây dựng quy chế hoạt động để đảm bảo hoàn thành kế hoạch của toàn doanh nghiệp.2.2. Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin.Thông tin là nguồn, là căn cứ để người lãnh đạo đưa ra những quyết định sáng suốt, kịp thời và hiệu quả. Người lãnh đạo không thể thời gian để thu thập cũng như xử lý mọi thông tin từ mọi nguồn tin khác nhau mà cần phải sự trợ giúp của văn phòng. Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 9Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng Đại học dân lập hải phòngVăn phòng được coi như " cổng gác thông tin" của doanh nghiệp vì mọi nguồn thông tin đến hay đi đều được thu nhận, xử lý và chuyển phát từ văn phòng. Từ những nguồn tin được tiếp nhận, văn phòng phân loại thông tin theo kênh thích hợp để chuyển phát hay lưu trữ. Đây là hoạt động quan trọng trong doanh nghiệp, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy văn phòng phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt về văn thư lưu trữ khi thu nhận xử lý, bảo quản và chuyển phát thông tin. Nếu thông tin được thu thập một cách đầy đủ, kịp thời được xử lý một cách nghiêm túc, khoa học đáp ứng yêu cầu của người quản lý thì người lãnh đạo sẽ được những quyết định sáng suốt và ngược lại thì quyết định của người lãnh đạo sẽ không hiệu quả, đôi khi còn gây hậu quả xấu đến mục tiêu của doanh nghiệp.2.3. Thực hiện nhiệm vụ biên tập, phát hành và quản lý chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bản.Văn bản là phương tiện ghi tin hữu hiệu và chính xác. Thông tin trong văn bản bao gồm: Các thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý và quản lý Mọi doanh nghiệp sử dụng văn bản như một phương tiện hữu hiệu để thực hiện và truyền đạt các quyết định quản lý. Tuy nhiên việc biên soạn, ban hành, xử lý và lưu trữ văn bản trong nhiều doanh nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế cả về nội dung và hình thức. Hiện nay đã luật ban hành văn bản và các văn bản hướng dẫn thống nhất trong việc ban hành văn bản quản lý nhà nước. Do đó nhân viên văn phòng cần phải nhanh chóng cập nhật để thể sửa đổi, bổ sung những sai sót trong văn bản của doanh nghiệp mình phù hợp với quy định chung của nhà nước.Ví dụ trước đây dưới tiêu ngữ thể gạch chân bằng nét đứt đoạn nhưng trong quy định của văn bản mới thì dưới tiêu ngữ là một nét liền, nhân viên văn phòng phải cập nhật từ những cái nhỏ nhất đó.2.4. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy văn phòng.Muốn hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, tự bản thân văn phòng phải xây dựng được cấu tổ chức, hợp lý, năng động và hiệu quả. Việc tổ chức bộ máy văn phòng cũng cần tuân thủ những nguyên tắc tổ chức chung của doanh nghiệp để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống. Tuy nhiên hoạt động văn Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 10[...]... hoạt động quản lý của công ty. Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 36 Nâng cao hiệu quả cơng tác văn phịng Đại học dân lập hải phòng Một số mẫu sổ liên quan đến văn bản đến.Mẫu 1: Dấu đến ( Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính)Cơng ty Nam Đình hai mẫu sổ văn bản đến:Mẫu 2: Bìa sổ đăng ký văn bản đến. ( Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính)Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P CƠNG TY CPĐT NAM ĐÌNH VŨ... họp.3.6. Công tác văn thư lưu trữ. Công tác văn thư lưu trữ giữ vị trí quan trọng trong cơng tác văn phịng của mỗi quan, đơn vị. Làm tốt cơng tác này cũng chính là việc thực hiện các hoạt động văn phịng thơng suốt hiệu quả. 3.6.1. Công tác văn thư." Công tác văn thư là hoạt động đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ cơng tác quản lý bao gồm tồn bộ các công việc về xây dựng văn bản và... chức năng trên của văn phịng ta thể xác định nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng như sau:2.1. Văn phịng thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình.Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 8 Nâng cao hiệu quả cơng tác văn phịng Đại học dân lập hải phịngCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CƠNG TÁC VĂN PHỊNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NAM ĐÌNH VŨI. KHÁI QT VỀ CƠNG TY CPĐT NAM ĐÌNH VŨ1. Q trình... Công tác thông tin báo cáo tại công ty trong hơn một năm qua đã luôn đồng hành cùng những quyết định đúng đắn của lãnh đạo công ty. Kết quả mặc dù là cơng ty trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng đã trở thành chủ đầu dự án khu công nghiệp Nam Đình Vũ - dự án quy mơ và tổng mức đầu lớn.• Bên cạnh đó, cơng tác thông tin báo cáo, xử lý thông tin tại công ty CPĐT Nam Đình Vũ cũng bộc lộ nhiều... ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ cũng khơng loại trừ.Khác với các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đơn thuần chỉ cần sản phẩm làm ra, tiêu thụ trên thị trường hoặc kinh doanh một mặt hàng hay dịch vụ thời gian ng đối ngắn là thể doanh thu dù lỗ hay lãi. Nhưng cơng ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ như đã trình bày ở trên là công ty kinh doanh hạ tầng khu cơng nghiệp phía nam bán đảo Đình. .. cơng ty: Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NAM ĐÌNH VŨTên quốc tế bằng tiếng anh: NAM DINH VU INVESTMENT JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: NDV• Trụ sở chính: Số 5 Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Số điện thoại: 0313569301 Số fax: 0313569300 Số vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồngTài khoản số 34784539 tại ngân hàng Á Châu – chi nhánh tại Hải PhịngMã số thuế... 0200756782.Cơng ty cổ phần đầu Nam Đình Vũ thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203003559 ngày 16/10/2007 và chính thức đi vào hoạt động ngày 18/2/2008. Công ty được thành lập bởi 2 pháp nhân và 3 thể nhân để đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển Nam Đình Vũ. Đây là sự kế thừa và phát huy năng lực, kinh nghiệm của những đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực đầu tư, ... kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải phịng06 Thủ tư ng chính phủBản phơ tơ ( Nguồn: Phịng Tổ chức - Hành chính)Mẫu 4: Bìa sổ đăng ký văn bản đến mật ( Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính)Mẫu 5: Nội dung sổ đăng ký văn bản mật đếnVũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P CÔNG TY CPĐT NAM ĐÌNH VŨPhịng Tổ chức - Hành chínhSỔ VĂN BẢN ĐẾN MẬT Số Hải phòng, năm 50 Nâng cao hiệu quả cơng tác văn phịng... về cả con người và tài sản của công ty. Nhân viên tạp vụ.Nhân viên tạp vụ chịu trách nhiệm về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong công ty, từ phòng tổng giám đốc, đến nơi làm việc của các phòng ban và tất cả các khu vệ sinh.2. Thực trạng cơng tác văn phịng tại cơng ty CPĐT Nam Đình Vũ.2.1. Cơng tác tham mưu, tổng hợp.Cơng tác tham mưu tại cơng ty CPĐT Nam Đình Vũ do phịng Tổ chức - Hành... của lãnh đạo công ty, Vũ Thị Thuỳ Dương - Lớp QT901P 32 Nâng cao hiệu quả cơng tác văn phịng Đại học dân lập hải phịngCó thể khẳng định cơng tác thơng tin báo cáo là khâu rất quan trọng trong chức năng tham mưu tổng hợp của văn phịng cơng ty CPĐT Nam Đình Vũ, nó quyết định đến hiệu quả chỉ đạo, điều hành của giám đốc công ty. Do đó thơng tin báo cáo ln được văn phịng cơng ty cập nhật hàng ngày . phận văn phòng công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ luôn góp phần giúp công ty thực hiện công tác này vì văn phòng luôn được coi như bộ mặt của toàn công ty. Hoạt. học dân lập hải phòngCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM ĐÌNH VŨI. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CPĐT NAM ĐÌNH VŨ1. Quá trình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại công ty cổ phần đầu tư Nam Đình Vũ.doc, Lí do chọn đề tài., Mục đích nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Một số khái niệm. Khái niệm văn phòng., Chức năng của văn phòng., Quá trình hình thành và phát triển., Chức năng, nhiệm vụ của cơng ty. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơng ty CPĐT Nam Đình Vũ. Tình hình lao động của cơng ty. BẢNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG, Hoạt động kinh doanh, Giải pháp về cơ cấu.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay