Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non

103 794 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 15:17

1. Lý do chọn đề tài + Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học cũng như trang bị các thiết bị trợ giảng bằng hệ thống đa phương tiện. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo. Ngày 5/7/2006 Bộ trưởng Bộ GD – ĐT đã ký Quyết định số 3382/QĐ-BGD&ĐT-GDMN về việc phê duyệt dự án “Ứng dụng CNTT trong Giáo dục Mầm non”. Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, cấp học giáo dục mầm non (GDMN) đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong đó có hoạt động Làm quen với văn học. + Hoạt động làm quen với văn học (LQVVH) cho trẻ, đặc biệt là trẻ 5 - 6 tuổi là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng ở bậc học mầm non, đó là rèn luyện và phát triển ở trẻ các kỹ năng nghe nói cần thiết, Biết cách diễn đạt ý nghĩ, mong muốn, của mình một cách rõ ràng với tất cả mọi người xung quanh. Cho trẻ làm quen với các kỹ năng đọc, viết ban đầu để chuẩn bị vào lớp một. Chính vì vậy, nó đáp ứng được định hướng của chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo thông tư số 17/2009/TT - BGDĐT ngày 25/7/2009 là tạo cơ hội cho trẻ hoạt động và tích cực hoá các hoạt động của trẻ. Do vậy, gia đình và lớp mẫu giáo 5 tuổi cần có ý thức trau dồi ngôn ngữ cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi thông qua mọi hoạt động chăm sóc – giáo dục hàng ngày, trong đó hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo là một trong những hoạt động PTNN (PTNN) đóng vai trò quan trọng đối với trẻ. + Giáo dục mầm non - cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm vào giảng dạy. Đối tượng giảng dạy của giáo viên mầm non (GVMN) là trẻ ở độ tuổi mầm non với đặc điểm tư duy trực quan là chủ yếu. Ở trẻ, khả năng tập trung chú ý còn ngắn và chưa bền vững nhưng trẻ lại rất dễ hứng thú với các hình ảnh trực quan minh hoạ gây ấn tượng, tác động đến mọi giác quan như: hình ảnh, âm thanh, màu sắc sống động. Vì thế, sử dụng phần mềm thiết kế các hoạt động học tập đặc biệt là hoạt động làm quen với văn học sẽ kích thích hứng thú, sự tập trung chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ vào nội dung của hoạt động, từ đó những kiến thức được tiếp cận sẽ khắc sâu hơn trong trí nhớ của trẻ. + Hiện nay các trường mầm non có điều kiện đầu tư và trang bị Tivi, đầu Video, xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính và máy chiếu, nối mạng internet. Một số trường còn trang bị thêm máy quay phim, chụp ảnh,...tạo điều kiện cho GVMN có thể sử dụng CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các hoạt động giáo dục. Qua đó người GVMN không những phát huy được tối đa khả năng làm việc của mình mà còn trở thành một người giáo viên (GV) năng động, sáng tạo và hiện đại, phù hợp với sự phát triển của người giáo viên trong thời đại CNTT. + Thực tế hiện nay, việc sử dụng CNTT trong giáo dục mầm non có những khó khăn, hạn chế đáng kể: Việc xác định tầm quan trọng của việc sử dụng CNTT trong giáo dục mầm non của các cấp, các ngành ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức. Mặt khác, bên cạnh những ưu điểm như GV ứng dụng CNTT một cách phong phú , đa dạng góp phần làm cho hoạt động học sáng tạo hơn, trẻ hứng thú hơn với giờ học, thích đi học hơn, thích đến trường mầm non hơn…thì vẫn có những GV còn lúng túng hoặc còn mất rất nhiều thời gian trong việc sử dụng các sản phẩm phần mềm CNTT vào các hoạt động học tập đặc biệt là sử dụng phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non.” Là rất cần thiết trong giai đoạn hiên nay. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM _____________  ______________ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM THIẾT KẾ BÀI DẠY KỂ CHUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON MÃ SỐ: V2012 - 12 Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài HÀ NỘI - 2013 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 1. Trần Yến Mai – Trung tâm NCCSVC, TBDH, ĐCTE, chủ nhiệm đề tài. 2. Phan Đông Phương - Trung tâm NCCSVC, TBDH, ĐCTE, thành viên. ĐƠN VỊ THAM GIA CỘNG TÁC 1. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2. Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo 3. Một số trường mầm non thành phố Hà Nội 4. Trung tâm sản xuất thiết bị giáo dục mầm non DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh TBDH Thiết bị dạy học GD Giáo dục MN Mầm non TBDHMN Thiết bị dạy học mầm non TB Thiết bị MG Mẫu giáo MN Mầm non PTNN PTNN LQVVH Làm quen với văn học TGXQ Thế giới xung quanh ĐDĐC Đồ dùng đồ chơi CSVC Cơ sở vật chất YC Yêu cầu CSGD Chăm sóc giáo dục PPGD Phương pháp giáo dục CNTT Công nghệ thông tin PMDH Phần mềm dạy học PM Phần mềm MỤC LỤC Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nội dung nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Sản phẩm khoa học của đề tài 4 7. Thời gian thực hiện: năm 2012 4 8. Đội ngũ nghiên cứu và lực lượng tham gia 4 9. Kinh phí thực hiện: 25.000.000đ 4 Phần 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài: 5 1.1.1 Phần mềm (software) : 5 1.1.2. Về phân loại phần mềm dạy học 5 1.2. Phần mềm dạy học hỗ trợ hoạt động kể chuyện trong trường mầm non 7 1.3. Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin 10 1.3.1. Đặc điểm phát triển nhận thức 10 1.3.2. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ 12 1.3.3. Đặc điểm phát triển vận động tinh 13 1.3.4. Đặc điểm phát triển xúc cảm, tình cảm và kĩ năng xã hội 13 1.3.5. Đặc điểm phát triển thẩm mĩ 14 1.4. Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm thiết kế câu chuyện 14 1.4.1. Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: 14 1.4.2. Định hướng ứng dụng CNTT chung vào hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay 17 1.5. Một số lưu ý khi cho trẻ mầm non tiếp xúc với máy tính 21 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 22 2.1. Tổng quan một số một số phần mềm công cụ thường được giáo viên mầm non sử dụng trong trường mầm non 22 2.1.1. Phần mềm công cụ chung 22 2.1.2. Phần mềm công cụ đặc thù môn học 24 2.2. Tình hình sử dụng phần mềm công cụ thiết kế bài dạy kể chuyện trong trường MN 32 III. Nguyên tắc, quy trình sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện 43 3.1. Nguyên tắc thiết kế câu chuyện trên phần mềm dạy học cho trẻ mầm non 43 3.1.1. Phù hợp với mục tiêu của giáo dục mầm non 43 3.1.2. Phù hợp với nội dung giáo dục mầm non 44 3.1.3. Phù hợp với phương pháp giáo dục mầm non 44 3.1.4. Phù hợp với điều kiện của trường, lớp mầm non và của địa phương 45 3.2. Quy trình thiết kế câu chuyện từ phần mềm dạy học 46 IV. THIẾT KẾ CÂU CHUYỆN CÓ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM (ví dụ minh họa) 50 4.1. Lựa chọn phần mềm 50 4.2. Hướng đẫn sử dụng phần mềm: (xem phần phụ lục) 51 4.3. Thiết kế câu chuyện có ứng dụng phần mềm: 51 4.3.1. Cách thức thiết kế: 51 4.3.2. Thiết kế câu chuyện:(ví dụ minh họa) 51 4.4. Giá trị ứng dụng của câu chuyện “Khỉ con và cá Sấu” và "sinh nhật Thỏ hồng" 72 4.4.1. Đối với hoạt động học có chủ đích (trên tiết học) dưới hình thức cả lớp GV có thể sử dụng câu chuyện tranh với các loại tiết: 72 4.4.2. Đối với hoạt động góc và hoạt động chiều 73 Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 74 3.1. Kết luận 74 3.2. Khuyến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG Hình 1: Giao diện phần mềm Microsoft Office PowerPoint 23 Hình 2: Giao diện1 phần mềm Kid Pix 24 Hình 3: Giao diện2 phần mềm Kid Pix 24 Hình 4: Giao diện phần mềm HappyKid 27 Hình 5: Giao diện phần mềm Kidsmart 28 Hình 6: Một số thông tin chung về GV 32 Bảng 1: Nhận thức của CBQL và GVMN về sự cần thiết sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện của trẻ MG 5-6 tuổi 33 Hình 7: Biểu đồ về mức độ sử dụng một số PM của GV 34 Bảng 2: Bảng tổng hợp ý kiến của GV đánh giá tác dụng của việc tổ chức hoạt động kể chuyện có sử dụng phần mềm 39 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.Tên đề tài nghiên cứu: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non. Mã số: V2012 - 12 2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Trần Yến Mai 3. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu CSVC, TBDH, ĐCTE 4. Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện KHGDVN (TS Trần Thị Ngọc Trâm); Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công ty Cổ phần TBGD I; 5. Thời gian thực hiện: 8/2012 - 8/2013. 6. Mục đích: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn, từ đó đề xuất quy trình thiết kế bài dạy kể chuyện trong trường mầm non. 7. Nội dung nghiên cứu: 7.1. Nghiên cứu lý luận: - Làm rõ một số khái niệm khoa học: Phần mềm; phần mềm dạy học; - Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin; - Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện; - Các phần mềm dùng cho hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi; 7.2. Nghiên cứu thực tiễn : Thực tế về trang bị và sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN; 7.3. Nguyên tắc, quy trình sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện:- Nguyên tắc thiết kế; - Quy trình thiết kế. 7.4. Thiết kế câu chuyện có ứng dụng phần mềm(ví dụ minh họa): - Tên câu chuyện và nội dung câu chuyện;- Định hướng thiết câu chuyện;- Giá trị ứng dụng của câu chuyện. 8. Kết quả nghiên cứu: * Đề tài đã phát triển làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Cụ thể: - Hệ thống khái niệm chuyên ngành, chuyên sâu: Khái niệm phần mềm; phần mềm dạy học; - Đặc điểm tâm lý trẻ 5 - 6 tuổi với việc ứng dụng công nghệ thông tin; - Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện; - Nghiên cứu về các phần mềm dùng cho hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi; * Đề tài đã đề xuất hệ thống các nguyên tắc và một quy trình sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện phục vụ cho hoạt động LQVVH trong trường MN. Hệ thống các nguyên tắc và quy trình thiết kế đó là: + Nguyên tắc thiết kế: 1. Phải tuân thủ mục tiêu của GDMN; 2. Phù hợp với nội dung giáo dục mầm non; 3. Phù hợp với phương pháp giáo dục mầm non; 4. Phù hợp với điều kiện của trường, lớp mầm non và của địa phương; 5. Phù hợp với vùng miền + Quy trình thiết kế gồm 5 bước có tính khả thi cao: 1.Nghiên cứu kỹ các chủ đề, nội dung hoạt động giáo dục, tài liệu hướng dẫn GDMN; 2. Xây dựng kịch bản sư phạm cho việc thiết kế câu chuyện trên máy tính; 3.Thể hiện kịch bản sư phạm trên máy tính; 4. Xem xét, điều chỉnh, thể hiện chạy thử (dạy thử); 5.Viết bản hướng dẫn sử dụng. * Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất những kiến nghị đối với các cấp quản lý GDMN, GV trực tiếp thực hiện CSGD trẻ 5 - 6 tuổi về những yêu cầu và điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH đặc biệt là TBDH hiện đại phục vụ cho hoạt động PTNN mà ở đây là sử dụng phần mềm vào thiết kế câu chuyện phục vụ cho hoạt động LQVVH trong trường MN. Đó là các yêu cầu về trang bị CSVC và TBDH, về quản lý và sử dụng THDH. Đặc biệt là các yêu cầu về bồi dưỡng GV nhằm không ngừng nâng cao trình độ sư phạm nói chung và kỹ năng sử dụng CNTT nói riêng trong quá trình CSGD trẻ. SUMMARY 1. Name of research: Using a software unit design storytelling for children in kindergarten preschool. Code Number: V2012 – 12 2. Coordinator: Trần Yến Mai MA. Tel: 04.38642687 3. Implementing Institution: The research center for school facilities, teaching equipment, and children’s toys, Vietnam Institute for Educational Science 4. Individual agencies and coordinated implementation: Centre for Early Childhood Education Research, Educational Science Institute Vietnam, Early Childhood Education Department, Ministry of Education and Training, Equipment Joint Stock Company Education 1 5. Implementation time Performance: 8 / 2012 -8 /2013. 6. Purpose: Use some software unit design storytelling for preschoolers large, then the proposed unit design processes in preschool storytelling. 7. Research Contents: 7.1. Research reasoning: - Clarifying some scientific concepts: Software, educational software; - Psychological Characteristics children 5-6 years old with the application of information technology; - Kindergarten Program 5-6 current age and the requirements for application software to design story; - the software used for storytelling activities for children kindergarten age 5-6; 7.2. Practical Research: Facts about the equipment and use some software to design lessons for children 5-6 years old narrator in the MN; 7.3. Principles and processes used to design software story: - Design Principles; - Design Process. 7.4. Story design software applications (examples): - Name of stories and story content; - Orientation set story; - Application Value of the story. 8. Research results: [...]... động kể truyện hiện nay III Sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non Nghiên cứu sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mầm non 1 Phần mềm HappyKid 2 Phần mềm Kid Pix 3 Phần mềm Kidsmart: 4 Phần mềm LEARNING FUN STORY 3 4 Phạm vi nghiên cứu Sử dụng phần mềm để thiết kế câu chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non tại... phẩm phần mềm CNTT vào các hoạt động học tập đặc biệt là sử dụng phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non 2 Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non. ” Là rất cần thiết trong giai đoạn hiên nay 2 Mục đích nghiên cứu Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn, ... có liên quan đến sử dụng phần mềm) - Nghiên cứu về các phần mềm dùng cho hoạt động kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi + Các khái niệm liên quan về phần mềm + Tác dụng của sử dụng phần mềm vào hoạt động kể chuyện với trẻ 5 tuổi II Nghiên cứu thực tiễn - Thực tiễn về trang bị và sử dụng phần mềm vào hoạt động kể chuyện hiện nay trong các trường mầm non - Nhu cầu của các trường mầm non đối với CNTT... đánh giá cái hay, cái đẹp của trẻ trong quá trình giáo dục qua việc sử dụng một số phần mềm thiết kế câu chuyện rất phù hợp với trẻ 1.4 Chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi hiện nay và những yêu cầu khi ứng dụng phần mềm thiết kế câu chuyện 1.4.1 Hoạt động kể chuyện với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: + Hoạt động kể chuyện là hoạt động thường xuyên của trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi trong trường mầm non, đòi hỏi phải biết cách... người lớn, bạo lực II CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1 Tổng quan một số một số phần mềm công cụ thường được giáo viên mầm non sử dụng trong trường mầm non - Trong phần tổng quan này, chúng tôi phân chia các PMCC mà GV thường dùng để dạy học trong trường mầm non theo chức năng công cụ chung và chức năng đặc thù môn học Việc phân chia này cũng chỉ có tính tương đối Trong lĩnh vực sử dụng PMCC để thiết kế bài dạy kể chuyện, ... 2.1.1 Phần mềm công cụ chung Như đã nêu trên có rất nhiều PMCC có thể sử dụng để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mầm non Nhưng trong phần này chúng tôi đi sâu giới thiệu phân tích một số PMCC chung tương đối dễ sử dụng mà giáo viên thường dùng để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mầm non đó là PM Microsoft Office PowerPoint 22 Phần mềm Microsoft Office (PowerPoint): Hệ thống thanh công cụ Slide, nơi... education BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN Tên đề tài: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non Chủ nhiệm đề tài: Th.s Trần Yến Mai Phần 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài + Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học cũng như trang bị các thiết bị trợ giảng bằng... các phần mềm khác - Đưa được Video, âm thanh, hình ảnh vào Những hạn chế của phần mềm: - Chưa có thiết kế sẵn bộ công cụ tạo các câu truyện cho trẻ mầm non - Chưa có thư viện tư liệu dành riêng cho giáo dục mầm non của Việt Nam 2.1.2 Phần mềm công cụ đặc thù môn học Trong phần này chúng tôi đi sâu giới thiệu, phân tích một số PMCC đặc thù môn học mà GV thường dùng để dạy trẻ học trong trường mầm non. .. chuyện khác nhau Giáo viên có thể cho trẻ quan sát các nhân vật minh hoạ trong các câu chuyện với các cử động hoạt hình trên máy tính, hay cho một nhân vật trong một câu chuyện hoặc hình ảnh trong một câu chuyện nào đó xuất hiện để trẻ gọi tên nhân vật, hình ảnh trong câu chuyện, mà trẻ đã biết để liên hệ tới câu chuyện đó Từ đó tiếp tục cho trẻ kể lại câu chuyện góp phần khắc sâu những hình ảnh trong. .. trong truyện kể thì sẽ giúp cho trẻ (người nghe) chuyện hiểu rõ hơn, nắm chuyện sâu sắc hơn Có nhu cầu tham gia vào câu chuyện như: kể lại chuyện, đóng kịch… + Kể chuyện có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển lời nói cho trẻ đặc biệt khi trẻ được kể chuyện kết hợp với sử dụng máy tính sẽ giúp trẻ khắc sâu biểu tượng kích thích sự phát triển tư duy, trí nhớ bổ sung vào vốn kinh nghiệm của trẻ góp phần . tài Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non. ” Là rất cần thiết trong giai đoạn hiên nay. 2. Mục đích nghiên cứu Sử dụng một số phần mềm thiết. 8/2013. 6. Mục đích: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn, từ đó đề xuất quy trình thiết kế bài dạy kể chuyện trong trường mầm non. 7. Nội dung nghiên cứu:. các trường mầm non. - Nhu cầu của các trường mầm non đối với CNTT vào hoạt động kể truyện hiện nay III. Sử dụng một số phần mềm để thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non, Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non, Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non, - Đây là phần mềm chuyên dụng với nội dung đã được lập trình sẵn và chỉ phục vụ chủ yếu về lĩnh vực làm quen với chữ cái. Mọi lĩnh vực khác phần mềm không có chức năng sử dụng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay