Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc năm 2012

69 888 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 09:26

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI *** PHẠM THỊ LAN HẠNH PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2014 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI *** PHẠM THỊ LAN HẠNH PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK60720412 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương Nơi thực hiện: Trường Đại học Dược Hà Nội Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Thời gian thực hiện: từ 01/01/2012 đến 31/12/2014 HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành khóa luận tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo, gia đình, bạn bè và những người đã giúp đỡ, ủng hộ tôi trong thời gian qua. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – người thầy kính mến đã tận tình chỉ bảo tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài. Cảm ơn cô vì ngoài những kiến thức chuyên môn tôi còn được dạy phương pháp làm việc hiệu quả, khoa học, trung thực. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các thầy cô trong bộ môn Quản lý và Kinh tế dược đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc và khoa Dược bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc - nơi tôi công tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn bè trong lớp CKI khóa 14 và các bạn bè thân thiết đã cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và dành cho tôi những tình cảm, sự động viên khích lệ trong suốt thời gian qua Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014 Phạm Thị Lan Hạnh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADR Adverse Drug Reaetion Phản ứng có hại của thuốc BYT Bộ y tế BV Bệnh viện BHYT Bảo hiểm y tế DLS Dược lâm sàng DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu DMTCY Danh mục thuốc chủ yếu DMT Danh mục thuốc DMTBV Danh mục thuốc bệnh viện GMP Good manufacturing practices Thực hành tốt sản xuất thuốc GDP Gross Domestic product Tổng thu nhập quốc dân HĐT&ĐT Drug and Therapeutics Committee Hội đồng thuốc và điều trị ICD - 10 International Classification Diseases Phân loại quốc tế bệnh tật KCB Khám chữa bệnh KHKT Khoa học kỹ thuật MHBT Mô hình bệnh tật UBND Ủy ban nhân dân WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện năm 2012 20 1.2 Tỷ lệ mắc bệnh của trẻ em tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh 3.1 Danh sách 10 thuốc sử dụng nhiều nhất năm 2011 32 3.2 Cơ cấu nhóm thuốc và giá trị sử dụng năm 2012 33 3.3 Cơ cấu tiêu thụ thuốc tại bv theo nguồn gốc, xuất xứ 35 3.4 Cơ cấu thuốc ngoại nhập trong DMT sử dụng tại bệnh viện 36 3.5 Tỷ lệ thuốc mang tên gốc - thuốc mang tên biệt dược 37 3.6 Tỷ lệ thuốc đơn thành phần và thuốc đa thành phần trong 38 3.7 Tỷ lệ thuốc uống và thuốc tiêm trong DMT 38 3.8 Cơ cấu DMT sử dụng của BV theo quy chế chuyên môn 39 3.9 Cơ cấu nhóm thuốc ABC của Danh mục thuốc tiêu thụ năm 2012 40 3.10 Danh sách 10 thuốc có giá trị sử dụng cao nhất năm 2012 41 3.11 Nguồn gốc xuất xứ các thuốc nhóm A 42 3.12 Số lượng thuốc thuộc danh mục thuốc chủ yếu ban hành tại TT 31 năm 2011 43 3.13 Cơ cấu nguồn kinh phí của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc 43 3.14 Kinh phí sử dụng mua thuốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc năm 2012 44 DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Các yếu tố để xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 3 1.2 Mô hình bệnh tật của hệ thống bệnh viện 4 1.3 Mối quan hệ giữa phác đồ điều trị và danh mục thuốc 6 1.4 Chu trình quản lý cung ứng thuốc 10 1.5 Mô hình tổ chức Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc 19 3.1 Giá trị tiêu thụ thuốc 35 3.2 Cơ cấu mặt hàng thuốc 35 3.3 Cơ cấu thuốc ngoại nhập được sử dụng tại bệnh viện 36 3.4 Tỷ lệ thuốc mang tên gốc - thuốc mang tên biệt dược 37 3.5 Khoản mục thuốc 40 3.6 Giá trị tiêu thụ thuốc 40 3.7 Cơ cấu nguồn kinh phí của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc 44 Mục Lục ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1 3 TỔNG QUAN 3 1.1. Hoạt động lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc bệnh viện. 3 1.1.1. Mô hình bệnh tật chung tại bệnh viện 4 1.1.2. Hướng dẫn điều trị chuẩn ( STG) 5 1.1.3. Danh mục thuốc thiết yếu ở Việt Nam. 6 1.1.4. Danh mục thuốc chủ yếu. 7 1.1.5. Hội đồng thuốc và điều trị (HĐT&ĐT) 8 1.1.6. Danh mục thuốc bệnh viện 10 1.2. Tình hình chung về thực trạng danh mục thuốc trong các bệnh viện nước ta hiện nay 13 1.3. Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc 17 1.3.1. Lịch sử hình thành. 17 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ 18 1.3.3. Mô hình tổ chức của bệnh viện. 19 1.3.4. Mô hình bệnh tật bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc năm 2012 20 1.3.5. Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc 23 Chương 2 25 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 25 2.3.2. Trình bày số liệu 27 2.3.3. Đánh giá tính phù hợp danh mục thuốc đã sử dụng với danh mục thuốc chủ yếu. 27 2.3.4. Đánh giá tính phù hợp danh mục thuốc đã sử dụng với nguồn ngân sách bệnh viện. 27 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1. Phân tích hoạt động xây dựng danh mục thuốc của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012. 28 3.1.1. Hoạt động xây dựng danh mục thuốc của Bệnh viện 28 3.1.2. Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2011 tại bệnh viện. 32 3.2. Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2012 tại bệnh viện. 33 3.2.1. Cơ cấu DMT theo nhóm tác dụng dược lý 33 3.2.2. Cơ cấu thuốc tiêu thụ theo nguồn gốc, xuất xứ 35 3.2.3. Cơ cấu thuốc mang tên gốc và thuốc mang tên biệt dược 37 3.2.4. Tỷ lệ thuốc đơn thành phần và đa thành phần 37 3.2.5. Tỷ lệ thuốc uống và thuốc tiêm 38 3.2.6. Cơ cấu DMT sử dụng tại BV theo quy chế chuyên môn 39 3.2.7. Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo phân loại ABC 39 3.2.8 Đánh giá tính phù hợp danh mục thuốc đã sử dụng với danh mục thuốc chủ yếu. 42 3.2.9. Đánh giá tính phù hợp danh mục thuốc sử dụng với nguồn ngân sách bệnh viện 43 Chương 4 45 BÀN LUẬN 45 4.1. Hoạt động xây dựng danh mục thuốc của Hội đồng thuốc & Điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 45 4.1.1. Quy trình xây dựng danh mục thuốc của bệnh viện 45 4.1.2. Lựa chọn và phê chuẩn DMT của bệnh viện 46 4.2. Cơ cấu DMT và tính phù hợp của DMT đã sử dụng năm 2012 tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc 49 4.2.1. Cơ cấu DMT theo nhóm tác dụng dược lý. 49 4.2.2. Cơ cấu thuốc tiêu thụ theo nguồn gốc, xuất xứ 49 4.2.3. Cơ cấu danh mục thuốc theo phân loại ABC 51 4.2.3. Tính phù hợp danh mục thuốc sử dụng với nguồn ngân sách bệnh viện 52 KẾT LUẬN 54 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, có thể cứu mạng sống của con người và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng chi phí cho thuốc cũng khá đắt. Ở nhiều quốc gia, chi phí cho thuốc chiếm tỷ lệ ngân sách y tế rất lớn (30- 40%) [19]. Tại Việt Nam, tiền thuốc bình quân đầu người/ năm đã tăng từ 7,6 USD năm 2003, năm 2008 là 16,45 USD đến năm 2012 là 22,5 USD và năm 2013 là 29,7 USD [6],[7]. Trong bối cảnh nước ta đang bước vào nền kinh tế thị trường và tham gia hội nhập tổ chức thương mại quốc tế, thị trường thuốc phát triển liên tục với sự đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như nguồn cung cấp, tình trạng thiếu thuốc phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được khắc phục. Tuy nhiên, do sự mất cân đối về nhóm dược lý với thuốc sản xuất trong nước, sản xuất chủ yếu các nhóm thuốc chống nhiễm khuẩn, ký sinh trùng (19,4%); vitamin và khoáng chất (11,8%); hạ nhiệt giảm đau chống viêm (10,4)%; thuốc tác dụng trên dạ dày, ruột (4,2%); đối với những thuốc điều trị chuyên khoa tim mạch, ung thư, thuốc nội tiết ít được sản xuất dẫn đến các doanh nghiệp đạp giá nhau trên thị trường. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu các thuốc bán chạy, lợi nhuận cao, chưa phù hợp với mô hình bệnh tật, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, họ dùng lợi ích bẻ cong thị hiếu người tiêu dùng, dùng hoa hồng trong đấu thầu thuốc bệnh viện và thường liên minh với các bác sĩ tại các bệnh viện và các phòng khám tư nhân để tiếp thị thuốc, từ đó ảnh hưởng không tốt đến việc cung ứng thuốc và sử dụng thuốc của bệnh viện [13]. Việc dùng thuốc thiếu hiệu quả và bất hợp lý là nguyên nhân làm tăng đáng kể chi phí cho người bệnh [7], tạo gánh nặng cho nền kinh tế xã hội, và gây ra những hậu quả lớn về sức khỏe trong cộng đồng. Việc lạm dụng, kê quá nhiều thuốc trong một đơn thuốc, hay hướng dẫn không đầy đủ cho người bệnh [...]... Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 ’ được thực hiện với các mục tiêu như sau: 1 Mô tả hoạt động xây dựng danh mục thuốc của Hội đồng thuốc và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 2 Phân tích cơ cấu và đánh giá tính phù hợp của Danh mục thuốc đã sử dụng năm 2012 tại BV Sản Nhi 2 Chương I TỔNG QUAN 1.1 Hoạt động lựa chọn, xây dựng danh mục. .. nước, thu một phần viện phí và bảo hiểm y tế) HĐT&ĐT của bệnh viện có chức năng tư vấn cho giám đốc bệnh viện các vấn đề liên quan đến thuốc, lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc bệnh viện, điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc trong bệnh viện Danh mục thuốc bệnh viện (DMTBV) là danh mục những loại thuốc cần thiết thỏa mãn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện... trình quản lý cung ứng thuốc 1.1.6 Danh mục thuốc bệnh viện Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân Để thực hiện mục tiêu của chính sách thuốc quốc gia về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả thì việc xây dựng Danh mục thuốc có vai trò quan trọng trong chu trình quản lý thuốc trong bệnh viện Vì thế bệnh viện nên có một danh mục các thuốc đảm bảo chất lượng,... trong danh mục thuốc; phác đồ điều trị chuẩn làm cơ sở cho việc xây dựng danh mục thuốc; quy định sử dụng các thuốc không nằm trong danh mục, các thuốc đắt tiền hoặc nguy hiểm … - Đánh giá và lựa chọn thuốc cho danh mục thuốc bệnh viện - Xây dựng hướng dẫn điều trị chuẩn - Phân tích sử dụng thuốc, nhận định các vấn đề - Tiến hành các biện pháp can thiệp hiệu quả để nâng cao thực hành sử dụng thuốc. .. thành mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện là công tác cung ứng thuốc trong đó hoạt động xây dựng danh mục thuốc bệnh viện là hoạt động đầu tiên trong chu trình cung ứng thuốc Bệnh viện Sản & Nhi Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên khoa phân hạng II, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011 và là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện. .. về lựa chọn sử dụng thuốc thành phẩm như sau: ưu tiên lựa chọn thuốc generic, 10 thuốc đơn chất, thuốc sản xuất trong nước, thuốc của các doanh nghiệp dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) Căn cứ vào danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc chủ yếu và các qui định về sử dụng danh mục thuốc do Bộ Y tế ban hành, đồng thời căn cứ vào mô hình bệnh tật và kinh phí của bệnh viện (ngân sách... viện Sản Trung ương và Nhi trung ương Bệnh viện có nhi m vụ khám, chữa bệnh cho phụ nữ có thai và trẻ em Việc lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc và cung ứng thuốc trong công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện nói chung và bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi nói riêng đang là mối quan tâm của toàn xã hội Để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng thuốc khám & điều trị cho người bệnh tại bệnh viện, ... 1.3 Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc 1.3.1 Lịch sử hình thành Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập tại Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011, là bệnh viện hạng II với quy mô hoạt động là 200 17 giường bệnh (giường thực kê 385 giường) và 17 khoa, phòng và là tuyến khám,chữa bệnh cao nhất cho các bà mẹ và trẻ em trong tỉnh. .. tại bệnh viện có xu hướng ngày càng tăng Theo thống kê năm 2012, bệnh viện khám cho 36.500 lượt bệnh nhân và tiếp nhận xấp xỉ 15000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú Từ các kết quả thu được của bệnh viện đến Tháng 5/2013 Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định chọn là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Sản trung ương và Nhi trung ương nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương 1.3.2 Chức năng nhi m vụ Bệnh. .. Chức năng nhi m vụ Bệnh viện Sản & Nhi Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên khoa về Sản và Nhi đứng đầu trong tỉnh và thực hiện những chức năng nhi m vụ: * Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh - Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh và tỉnh lân cận - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại các công ty nhi u cán bộ nữ * Đào tạo cán bộ y tế Bệnh viện là cơ sở thực hành . việc sử dụng thuốc khám & điều trị cho người bệnh tại bệnh viện, đề tài Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 ’ được thực hiện với các mục tiêu. dựng danh mục thuốc của Hội đồng thuốc và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012. 2. Phân tích cơ cấu và đánh giá tính phù hợp của Danh mục thuốc đã sử dụng năm 2012 tại BV Sản. 3.1.1. Hoạt động xây dựng danh mục thuốc của Bệnh viện 28 3.1.2. Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2011 tại bệnh viện. 32 3.2. Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2012 tại bệnh viện. 33 3.2.1. Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc năm 2012, Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc năm 2012, Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện sản nhi tỉnh vĩnh phúc năm 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn