Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế thị xã tây ninh

87 930 7
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 09:05

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ - TẠI TRUNG TÂM Y TẾ - THỊ XÃ TÂY NINH LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - 2013 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ - TẠI TRUNG TÂM Y TẾ - THỊ XÃ TÂY NINH LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DSCK CẤP I Kính gửi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I - Phòng Sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội - Giáo viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Trâm Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Diệu Hiền Tên đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thị xã Tây ninh. Chuyên ngành: Tổ chức quản lý dược Mã số: CKI 60 73 20 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào lúc 11h ngày 24 tháng 10 năm 2013 Quyết định số 671/QĐ-DHN ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội. NỘI DUNG SỮA CHỮA HOÀN CHỈNH 1.Nội dung đã được sữa chữa theo yêu cầu của Hội đồng: *Yêu cầu của Hội đồng trước khi sữa chữa hoàn chỉnh : - Bổ sung cở mẫu nghiên cứu và chỉnh sữa lại dấu phẩy theo số thập phân không ghi dấu chấm. - Phân tích hiệu quả điều trị chỉnh lại đánh giá kết quả điều trị. - Bổ sung tiêu chuẩn loại trừ : những bệnh nhân không tuân t hủ điều trị. *Nội dung đã chỉnh sữa theo yêu cầu của Hội đồng như sau: - Đã bổ sung áp dụng cỡ mẫu nghiên cứu theo yêu cầu của Hội đồng và chỉnh sữa dấu thập phân. - Đã chỉnh sữa hiệu quả điều trị thành kết quả điều trị và bổ sung tiêu chuẩn loại trừ theo yêu cầu của Hội đồng. 2. Những nội dung xin bảo lưu ( nếu có). Yêu cầu giải trình cụ thể những điểm xin bảo lưu. Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Đại diện tập thể hướng dẫn Học viên ( ký và ghi rõ họ tên) ( ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Diệu Hiền LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Ban giám hiệu – Phòng Đào tạo sau đại học- Thư viện- các bộ môn Trường Đại học Dược Hà Nội Các thầy, cô giáo Trường Đại học Dược Hà Nội. Những người thầy đã tận tình chỉ dạy và truyền thụ kiến thức cho tôi trong những năm tháng học tập tại trường. Đặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Vũ Thị Trâm đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Ban giám đốc- Phòng Tổ chức hành chính- phòng Kế hoạch điều dưỡng- phòng Tài chính kế toán -khoa Khám - khoa Dược –CLS của Trung tâm Y tế Thị xã Tây ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thu nhập số liệu luận văn. Các đồng nghiệp nơi tôi công tác Tôi xin cảm ơn ba, mẹ và những người thân yêu trong gia đình đã cùng chia sẻ những khó khăn t rong cuộc sống giúp đỡ tôi về mọi mặt. Đã dành cho tôi những tình cảm, sự động viên trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quý báu đó…! Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Diệu Hiền MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 3 1.1 Tình hình mắc bệnh ĐTĐ trên thế giới và Việt nam 3 1.2 Định nghĩa bệnh ĐTĐ 4 1.3 Chẩn đoán bệnh ĐTĐ 4 1.4 Phân loại bệnh ĐTĐ 4 1.5 Các yếu tố nguy cơ 6 1.6 Các xét nghiệm cận lâm sàng 6 1.7 Biến chứng của ĐTĐ 8 1.8 Điều trị ĐTĐ 10 CHƯƠNG 2.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2 Phương pháp nghiên cứu 24 CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 28 3.1.1 Tuổi / Giới tính 28 3.1.2 Thời gian mắc bệnh 28 3.1.3 Bệnh mắc kèm 29 3.1.4 Chỉ số huyết áp 30 3.1.5 Chỉ số thể hiện thể trạng bệnh nhân 30 3.1.6 Chỉ số glucose máu và lipid máu khi bắt đầu điều trị 31 3.1.7 Chỉ số chức năng gan, thận khi bắt đầu điều trị. 32 3.2 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ 33 3.2.1 Các nhóm thuốc được sử dụng điều trị ĐTĐ 33 3.2.2 Tỷ lệ sử dụng của các nhóm thuốc tại mẫu nghiên cứu 33 3.2.3 Các phác đồ điều trị ĐTĐ type 2 34 3.2.4 Liều lượng các thuốc được dùng trong mẫu nghiên cứu 36 3.2.5Các thuốc điều trị tăng huyết áp và rối loạn lipid gặp trong mẫu nghiên cứu… 37 3.3 Phân tích hiệu quả điều trị cho các BN ĐTĐ type 2 trong mẫu NC 39 3.3.1Mức độ kiểm soát chỉ số glucose máu sau các tháng điều trị 39 3.3.2 Đánh giá hiệu quả kiểm soát các yếu tố nguy cơ kèm theo đái tháo đường 41 3.3.3 Các tác dụng không mong muốn 49 CHƯƠNG 4.BÀN LUẬN 50 4.1 Đặc điểm bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 50 4.2 Sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường type 2 53 4.3.Về hiệu quả điều trị 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADA : American Diabetes association ( Hiệp hội đái tháo đường Mỹ) ADR : Adverse Drug Reactio(Tác dụng không mong muốn do thuốc) ALAT: Alanin Amino Trasferase ASAT: Aspartat Amino Transferase ATP: Adult Treatment Panel ( Điều trị cho người lớn) BHYT: Bảo hiểm y tế BMI: Body Mass Index BN: Bệnh nhân ĐTĐ: Đái tháo đường GLUT: Glucose Tranporter ( Protein vận chuyển glucose vào tế bào) HATT : Huyết áp tâm thu HbA 1c : Glycosylated Hemoglobin A 1c ( Hemoglobin gắn glucose) HATr : Huyết áp tâm trương HDL-C: High DensityLipoprotein Cholesterol(Lipoproteintỷ trọng cao) IDF: International Diabetes Federation( Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) IU: Internatinonal Unit ( Đơn vị quốc tế) JNC: Joint Natinaol Committee ( Ủy ban liên hiệp các quốc gia) LDL-C: Low DensityLipoproteinCholesterol(Lipoproteintỷ trọng thấp) NC: Nghiên cứu RLLP: Rối loạn lipoprotein SD: Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) STT: Số thứ tự TB: Trung bình T1/2: Thời gian bán thải THA: Tăng huyết áp WHO: World Health Organizartion ( Tổ chức y tế thế giới) XN: Xét nghiệm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mục tiêu điều trị theo WHO 2002 11 Bảng 1.2 Dược động học của một số sulfonylurea thế hệ thứ 2 14 Bảng 1.3 Liều lượng áp dụng trong LS của các sulfonylurea TH thứ 2 14 Bảng 1.4 Dược động học của insilin sau khi tiêm dưới da 21 Bảng 2.1 Mục tiêu điều trị theo WHO 27 Bảng 2.2 Mức độ đánh giá chức năng gan, thận 27 Bảng 2.3 Phân loại thể trạng dựa trên BMI theo tiêu chuẩn của WHO… 27 Bảng 3.1 Tỷ lệ tuổi và giới tính của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu…… 28 Bảng 3.2 Thời gian mắc bệnh của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 29 Bảng 3.3 Tỷ lệ bệnh nhân bị các bệnh mắc kèm 29 Bảng 3.4 Các chỉ số huyết áp của bệnh nhân khi bắt đầu điều trị 30 Bảng 3.5 Chỉ số BMI của bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu 30 Bảng 3.6 Các chỉ số glucose máu và lipid máu khi bắt đầu điều trị 31 Bảng 3.7 Các chỉ số xét nghiệm chức năng gan, thận của mẫu NC 32 Bảng 3.8 Danh mục thuốc ĐTĐ type 2 được sử dụng trong mẫu NC 33 Bảng 3.9 Tỷ lệ sử dụng các nhóm thuốc trong mẫu nghiên cứu 34 Bảng 3.10 Các phác đồ điều trị ĐTĐ type 2 trong mẫu nghiên cứu 35 Bảng 3.11 Liều dùng hàng ngày thuốc điều trị đái tháo đường trong mẫu nghiên cứu 36 Bảng 3.12 Các thuốc điều trị THA gặp trong mẫu nghiên cứu 38 Bảng 3.13 Các thuốc điều trị RLLP máu gặp trong mẫu nghiên cứu 39 Bảng 3.14 Sự thay đổi nồng độ glucose máu sau các tháng điều trị 40 Bảng 3.15 Mức độ kiểm soát glucose máu sau các tháng điều trị 40 Bảng 3.16 Sự thay đổi chỉ số lipid máu sau sáu tháng điều trị 42 Bảng 3.17 Mức đánh giá chỉ số lipid máu sau sáu tháng điều trị 43 Bảng 3.18 Sự thay đổi chỉ số chức năng gan, thận sau sáu tháng điều trị 45 Bảng 3.19 Kiểm soát chức năng gan, thận sau sáu tháng điều trị 46 Bảng 3.20 Bảng chỉ số BMI của bệnh nhân trước điều trị và sau điều trị 47 Bảng 3.21 Mức độ kiểm soát chỉ số huyết áp sau sáu tháng điều trị 48 Bảng 3.22 Tỷ lệ tác dụng không mong muốn 49 [...]... tài: “ Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đƣờng type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thị xã T y Ninh ” với các mục tiêu sau: 1 .Khảo sát đặc điểm bệnh nhân ĐTĐ type 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế Thị xã T y Ninh 2 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh ĐTĐ type 2 trên bệnh nhân ngọai trú tại Trung tâm Y tế Thị xã 3 Đánh giá kết quả điều trị của... 27 .Hoàng thị Bích Ngọc (20 11) Hóa sinh bệnh đái tháo đường, NXB Y học Hà Nộị 28 Thái Hồng Quang( 20 10).Thực hành lâm sàng bệnh đái tháo đường Nhà xuất bản y học 29 Đỗ Trung quân ( 20 07) Đái tháo đường và điều trị, NXB Y học trang 7-61 30 Đỗ Trung Quân (20 07) Biến chứng đái tháo đường và điều trị, NXB Y học trang 24 7 -28 6 31 Đỗ Trung Quân (20 09) Bệnh nột tiết chuyển hóa thường gặp, NXB Y học trang 26 2 -28 2 32. .. Phan Thị C 1937 Nữ Phường 1 .Thị xã TN 19 160 Nguyễn Trí C 1944 Nam Phường 1 .Thị xã TN 20 23 2 Phạm Thị C 1946 Nữ Ninh Thạnh.TX TN 21 23 6 Trần Kim C 1943 Nữ Phường 2 TX TN 22 165 Vương Thị C 1938 Nữ Huyện Hòa Thành 23 23 9 Nguyễn Thị C 1948 Nữ Ninh Thạnh.TXTN 24 24 5 Nguyễn Thị C 1934 Nữ Phường 3.TXTN 25 24 9 Đinh Đức Đ 1961 Nam Ninh Sơn .Thị xã TN 26 25 0 Phan Thị Đ 1947 Nữ Phường 2. TXTN 27 25 6 Nguyễn Thị. .. 23 7 -28 6 18 Nguyễn Huy Cường (20 10 ) Bệnh đái tháo đường- Những quan điểm hiện đại, NXB Y học, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Ngọc Diệp ( 20 09) Đánh giá hiệu quả tư vấn trong điều trị đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa khu vực thống nhất Đồng nai Luận văn DSCK cấp 1, trường Đại học y dược TPHCM 20 .Nguyễn Văn Đặng ( 20 10) Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc và hiệu quả điều trị đái tháo đường type 2 trên bệnh. .. năm 4 Bệnh nhân có các biến chứng của bệnh đái tháo đường: Có - Cấp tính: Hôn mê Nhiễm trùng - Mạn tính: Tim mạch Thận 5 Bệnh nhân mắc kèm bệnh: Có -Tăng huyết áp Không - Rối loạn lipid máu 6 Thuốc điều trị đái tháo đường: -1 thuốc -3 thuốc -2 thuốc 7 .Thuốc điều trị tăng huyết áp: -1 thuốc -3 thuốc -2 thuốc - 4 thuốc 8 .Thuốc điều trị rối loạn lipid máu: -1 thuốc -2 thuốc 9 .Thuốc khác: -1 thuốc -3 thuốc. .. Nội 24 Nguyễn Quốc Huy (20 09) Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trong điều trị đái tháo đường type2 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Luận văn DSCK cấp 1, trường đại học Y dược TPHCM 25 Nguyễn Thế Khánh, Phạm Dương Tử (20 05)Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học trang 61-63 26 .Nguyễn Ngọc Minh (20 06) Hiệu quả và tính an toàn của Glyclazid trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới được chẩn đoán 27 .Hoàng... Hiệp Ninh. TXTN 28 23 0 Nguyễn Thị Đ 1947 Nữ Hiệp Ninh TXTN 29 26 0 Nguyễn Đ 19 52 Nam Ninh Sơn TXTN 30 26 9 Nguyễn Thị Đ 1 927 Nữ Ninh Thạnh.TXTN 31 26 5 Ngô Đình Đ 19 52 Nam Ninh Sơn.TXTN 32 270 Hồ Tấn Đ 19 52 Nam Ninh Sơn.TXTN 33 27 5 Lê Thị Đ 1940 Nữ Huyện Hòa Thành 34 27 6 Lý Thị Đ 1946 Nữ Huyện Châu Thành 35 27 8 Lê Thị G 1950 Nữ Huyện Châu Thành 36 28 0 Nguyễn Văn G 1938 Nam Phường 1 .Thị xã TN 37 300 Lê Thị. .. Phường 1 .Thị xã TN 48 26 6 Trần Thị H 1951 Nữ Phường 1 .Thị xã TN 49 27 1 Cao Minh H 1951 Nam Phường 2. Thị xã TN 50 27 0 Hồ Thị Kim H 1951 Nữ Phường 2. Thị xã TN 51 24 5 Lưu Anh K 1955 Nam Ninh Sơn .Thị xã TN 52 239 Huỳnh Văn K 19 62 Nam Ninh Thạnh TXTN 53 23 5 Nguyễn Thị K 1946 Nữ Phường 4 .Thị xã TN 54 25 4 Phạm Văn K 1946 Nam Phường 4 .Thị xã TN 55 325 Phạm K 1946 Nam Ninh Sơn .Thị xã TN 56 339 Nguyễn Thị K 1948... Phường 2. Thị xã TN 57 1 52 Đinh Công K 1947 Nam Phường 3 .Thị xã TN 58 163 Nguyễn Thị Kim L 1973 Nữ Phường 3 .Thị xã TN 59 155 Trần Kim L 1958 Nữ Hiệp Ninh. TXTN 60 27 7 Đinh Thị Kim L 1937 Nữ Thạnh Tân TXTN 61 27 2 Nguyễn Thị L 1937 Nữ Phường 3 .Thị xã TN 62 2 42 Nguyễn Văn L 1935 Nam Ninh Sơn .Thị xã TN 63 25 3 Nguyễn Thị L 1951 Nữ Phường 1 .Thị xã TN 64 23 7 Võ Thị L 1947 Nữ Phường 4 .Thị xã TN 65 26 4 Nguyễn Văn... Nữ Phường 2. Thị xã TN 75 22 2 Phạm Thị N 1938 Nữ Hiệp Ninh. TXTN 76 24 1 Nguyễn Thị N 1944 Nữ Ninh Thạnh TXTN 77 22 8 Đặng Thị N 1939 Nữ Phường 1 .Thị xã TN 78 28 0 Phạm Thị N 1931 Nữ Huyện Châu Thành 79 28 7 Nguyễn Minh P 1971 Nữ Ninh Sơn .Thị xã TN 80 24 0 Trần Ngọc P 1966 Nữ Phường 1 .Thị xã TN 81 25 6 Dương Tấn P 1937 Nam Tân Bình .Thị xã TN 82 286 Nguyễn Văn P 1955 Nam Huyện Châu Thành 83 28 3 Nguyễn Văn P . HIỀN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ - TẠI TRUNG TÂM Y TẾ - THỊ XÃ T Y NINH LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP. Vũ Thị Trâm Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Diệu Hiền Tên đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Thị. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ - TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế thị xã tây ninh, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế thị xã tây ninh, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú tại trung tâm y tế thị xã tây ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay