Quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoạt động của Công ty bảo hiểm Bảo Việt

32 572 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 15:05

Quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoạt động của Công ty bảo hiểm Bảo Việt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong công cuộc đổi mới phát triển của đất nớc ta , cùng với quá công nghiệp hóa , hiện đại hoá các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có những đóng góp nhất định luôn vơn tới sự hoàn thiện . Lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Các tổ chức tàI chính phi ngân hàng là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tàI chính tiền tệ , đợc thực hiện một số hoạt động ngân hàng nh là nội dung kinh doanh thờng xuyên , nhng không tiền gửi không kì hạn làm nhiệm vụ thanh toán . Các tổ chức này bao gồm :Công ty bảo hiểm , công ty tàI chính , công ty đầu t , uỷ thác các tổ chức tàI chính phi ngân hàng khác . Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay , dịch vụ bảo hiểm ngày càng phát triển , để minh chứng cho đIều này đó là sự ra đời , xuất hiện phát triển của hàng loạt các công ty bảo hiểm trong ngoàI nớc nh : Bảo Việt Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam , Prudential (Anh) ,Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ AIA ,Công ty bảo hiểm Bảo MinhBảo hiểm không chỉ thực hiện việc huy động vốn cho nền kinh tế mà đIêù quan trọng là góp phần bảo đảm sự ổn định tàI chính cho các cá nhân , gia đình ,cho mọi tổ chức , doanh nghiệp để khôI phục sản xuất kinh doanh . Ngày nay , bảo hiểm không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta , nó đã xâm nhập vào mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xã hội . Khi nền kinh tế càng phát triển , đời sống xã hội càng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn . Tuy nhiên , do hệ thống bảo hiểmViệt Nam còn khá mới mẻ nên phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức . Vì phần tài liệu thu thập đợc về các tổ chức trung gian tài chính phi ngân hàng còn hạn chế nên trong bài viết này em xin trình bày đề tài Quá trình hình thành, phát triển thực trạng hoạt động của công ty bảo hiểm Bảo Việt. Đề tài này sé giúp em có thêm nhiều kiến thức thực tiễn về vấn đề hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng nói chung lĩnh vực bảo hiểm nói riêng. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn cô giáo ,Thạc sĩ Ngô Tùng Thanh đã giúp em hoàn thành đề tài này . Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng , nhng do hạn chế về mặt lý luận cũng nh mặt thực tiễn nên trong quá trình viết bài em không thể tránh khỏi những thiếu xót .Em rất mong đợc sự góp ý của các thầy cô để đề tài này đợc hoàn thiện hơn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng i KháI quát chung về bảo hiểm I . kháI niệm bản chất của bảo hiểm 1 . Rủi ro các biện pháp đối với rủi ro Trong cuộc sống hàng ngày , trong hoạt động kinh tế của con ngời thờng có những tai hoạ , tai nạn , sự cố bất ngờ , ngẫu nhiên xảy ra , gây thiệt hại về ngời tài sản . Những tai hoạ , tai nạn , sự cố xảy ra một cách bất ngờ , ngẫu nhiên nh vậy gọi là rủi ro (risk ) . Để đối phó với các rủi ro con nguời đã ding các biện pháp sau đây : 1.1 Tránh rủi ro ( risk avoidance ) Tránh rủi ro tức là không làm một việc gì đó quá mạo hiểm , không chắc chắn . Biện pháp này có nhợc điểm là làm cho con ngời lúc nào cũng sợ sệt , không dám làm một việc gì , mà không dám là gì thì không thu đợc gì . 1.2. Ngăn ngừa , hạn chế rủi ro ( risk prevention ) Biện pháp này thể hiện ở việc các công ty , các cá nhân dùng những biện pháp để đề phòng , ngăn ngừa , hạn chế rủi ro hậu quả của nó nh : hệ thống phòng cháy , chữa cháy ; hệ thống bảo vệ chống trộm cắp ; các biện pháp an toàn lao động ; các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông Tuy nhiên , những biện pháp trên cũng không thể ngăn chặn đợc hết rủi ro xảy ra . 1.3 . Tự khắc phục rủi ro ( risk assumption ) Biện pháp này thể hiện ở việc các công ty , các cá nhân dự trữ một khoản tiền nhất định để khi có rủi ro xảy ra thì dùng khoản tiền đó để bù đắp , khắc phục hậu quả . Biện pháp này còn gọi là tự bảo hiểm ( self insurance ) . Biện pháp này cũng có những hạn chế nhất định nh : không phải là cá nhân nào hay công ty nào cũng có sẵn tiền để dự trữ ; tiền dự trữ không đủ để có thể bù đắp đợc những rủi ro , tổn thất lớn có tính chất thảm hoạ sẽ gây đọng vốn lớn trong xã hội nếu nh công ty nào , cá nhân nào cũng dự trữ vốn nh vậy . 1.4 . Chuyển nhợng rủi ro ( risk transfer ) Một cá nhân hay một công ty khi thấy tự mình không thể chịu đựng đợc một hoặc nhiều rủi ro lớn , có tính chất thảm hoạ , phải tìm cho mình một cách san sẻ bằng cách chuyển nhợng rủi ro cho các công ty khác . Khi đã chấp nhận rủi ro , các công ty khác đó phải bồi thờng những thiệt hại do rủi ro đã thỏ thuận gây ra , còn ngời chuyển nhợng rủi ro phải trả một khoản tiền . Biện pháp đó gọi là bảo hiểm . Biện pháp này có nhiều u điểm nh :không gây ra 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đọng vốn trong xã hội ; phạm vi bù đắp rộng lớn ; có thể bù đắp những rủi ro có tính chất thảm hoạ biện pháp này phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. 2 . Định nghĩa một số khái niệm trong bảo hiểm 2.1 . Định nghĩa Bảo hiểm nh đã nói ở trên là một biện pháp tốt nhất , hiệu quả nhất để khắc phục hậu quả của rủi ro . Có thể định nghĩa bảo hiểm nh sau : Bảo hiểm là một sự cam kết bồi thờng của ngời bảo hiểm đối với ngời đợc bảo hiểm về những thiệt hại , mất mát của đối tợng bảo hiểm do một rỉu ro đã thỏa thuận gây ra , với điều kiện ngời đợc bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tợng bảo hiểm đó đã nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm . 2.2 . Một số khái niệm trong bảo hiểm * Ngời bảo hiểm ( insurer ) là ngời nhận trách nhiệm về rủi ro, đợc hởng phí bảo hiểm phải bồi thờng thiệt hại khi có tổn thất xảy ra . Ngời bảo hiểm có thể là công ty bảo hiểm của nhà nớc hay của t nhân . * Ngời đợc bảo hiểm ( the insured ) là ngời có lợi ích bảo hiểm , là ngời bị thiệt hại khi có rủi ro xảy ra đợc ngời bảo hiểm bồi thờng . Ngời đợc bảo hiểm là ngời có tên trong hợp đồng bảo hiểm là ngời phải nộp phí bảo hiểm . * Đối tợng bảo hiểm ( subject-master insured ) là tài sản hoặc lợi ích mang ra bảo hiểm . Đối tợng bảo hiểm có thể là tài sản , con ngời hoặc trách nhiệm đối với ngời thứ ba . * Rủi ro đợc bảo hiểm ( risk insued against ) là rủi ro đã đợc thoả thuận trong hợp đồng . Ngời bảo hiểm chỉ bồi thờng những thiệt hại do những rủi ro đã thoả thuận gây ra mà thôi . * Phí bảo hiểm ( premium ) là một khoản tiền nhỏ mà ngời đợc bảo hiểm phải nộp cho ngời bảo hiểm để đợc bồi htờng . Mức phí bảo hiểm thờng do ng- ời bảo hiểm định ra trên cơ sở tính toán xác suất xảy ra rủi ro hoặc trên cơ sở thống kê những tổn thất nhằm đảm bảo số phí thu về đủ để bồi thờng để bù đắp các chi phí khác đồng thời có lãi . Số thu về phí bảo hiểm trong khi cha bồi thờng là một nguồn vốn quan trọng để công ty bảo hiểm đầu t sang các lĩnh vực kinh doanh khác Khi tham gia một nghiệp vụ bảo hiểm nào đó , nếu đối tợng bảo hiểm của ngời đợc bảo hiểm bị tổn thất do một rủi ro đợc bảo hiểm gây nên thì ngời bảo hiểm sẽ bồi thờng cho ngời đợc bảo hiểm . Khoản tiền mà công ty bảo hiểm bồi thờng là lấy từ số phí bảo hiểm mà tất cả những ngời tham gia đóng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bảo hiểm đã nộp . Trong số những ngời tham gia bảo hiểm không phải tất cả đều bị tổn thất mà chỉ có một hoặc một số ngời . Những ngời không bị tổn thất đơng nhiên là mất không số phí bảo hiểm ( trừ bảo hiểm nhân thọ ) . Nh vậy thực chất của bảo hiểm chỉ là việc phân chia tổn thất của hoặc một số ngời ra cho tất cả những ngời tham gia bảo hiểm cùng chịu . Do đó , một nghiệp vụ bảo hiểm nào đó muốn tiến hành đợc phải có nhieeuf ngời tham gia hay nói cách khác bảo hiểm đợc hoạt động trên cơ sở luật số đông . Càng nhiều ngời tham gia thì xác suất xảy ra rủi ro đối với tong ngời càng nhỏ bảo hiểm càng có lãi . 3 . Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm Hoạt động của bảo hiểm đợc tiến hành trên các nguyên tắc sau : 3.1 . Bảo hiểm một rủi ro chứ không bảo hiểm một sự chắc chắn Ngời bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm một rủi ro tức là bảo hiểm một sự cố , một tai nạn , tai hoạ xảy ra mọt cách bất ngờ , ngẫu nhiên , ngoài ý muốn của con ngời chứ không phải bảo hiểm một cái đã chắc chắn xảy ra cũng nh chỉ bồi thờng những cái do rủi ro gây ra chứ không phải bồi thờng những cái đơng nhiên xảy ra . 3.2 . Nguyên tắc trung thực tuyệt đối Theo nguyên tắc này , mối quan hệ giữa ngời bảo hiểm ngời đợc bảo hiểm phải tuyệt đối trung thực không đợc lừa dối nhau . Nếu một bên vi phạm thì hợp đồng bảo hiểm trở nên không hiệu lực . Nguyên tắc này thể hiện ngời bảo hiểm phải công khai tuyên bố những điều kiện , nguyên tắc , thể lệ , giá cả bảo hiểm cho ngời đợc bảo hiểm biết . ngời đợc bảo hiểm phải khai báo chính xác các chi tiết liên quan đến đối tợng bảo hiểm , không đợc mua bảo hiểm khi đã biết đối tợng bảo hểm đã bị tổn thất . 3.3 . Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm Theo nguyên tắc này , ngời đợc bảo hiểm muốn mua bảo hiểm phải có lợi ích bảo hiểm . Lợi ích bảo hiểm có thể là quyền lợi đã có hoặc sẽ có ở trong đối tợng bảo hiểm . 3.4 . Nguyên tắc bồi thờng Theo nguyên tắc này , khi xảy ra tổn thất ngời bảo hiểm phải bồi th- ờng nh thế nào đó để đảm bảo cho ngời đợc bảo hiểm có vị trí tài chính nh trớc khi có tổn thất xảy ra , không hơn không kém , các bên không đợc lợi dụng bảo hiểm để trục lợi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 . Phân loại bảo hiểm 4.1 . Căn cứ vào cơ chế hoạt động *Bảo hiểm xã hội : là chế độ bảo hiểm của nhà nớc , của đoàn thể xã hội hoặc của các công ty nhằm trợ cấp ch o ngời ốm đau , bệnh tật ,bị tai nạn trong khi làm việc hoặc về hu . Bảo hiểm xã hội không nhằm mục đích kinh doanh . *Bảo hiểm thơng mại : là loại hình bảo hiểm mang tính chất kinh doanh , kiếm lời . Loại hình bảo hiểm này không bắt buộc . 4.2 .Căn cứ vào tính chất *Bảo hiểm nhân thọ : là bảo hiểm tính mạng hoặc tuổi thọ của con ngời nhằm bù óăp cho ngời đợc bảo hiểm một khoản tiền khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc khi ngời đợc bảo hiểm bị chết hoặc bị thơng tật toàn bộ vĩnh viễn . *Bảo hiểm phi nhân thọ ( non-life insurance ) là những loại bảo hiểm khác bảo hiểm nhân thọ . 4.3 . Căn cứ vào đối tợng bảo hiểm *Bảo hiểm tài sản : đối tợng bảo hiểm là tài sản của tập thể hay cá nhân bao gồm vật có thực , tiền , giấy tờ có giá *Bảo hiểm trách nhiệm : đối tợng bảo hiểm là trách nhiêmj dân sự của ngời đợc bảo hiểm đối với ngời thứ ba hay đối với tài sản . *Bảo hiểm con ngời : đối tợng bảo hiểm là con ngời hay là các bộ phận cơ thể của con ngời hay các vấn đề có liên quan đến tuổi thọ , tính mạng , sức khoẻ 4.4 .Theo qui định của pháp luật *Bảo hiểm bắt buộc *Bảo hiểm tự nguyện ii . vai trò của bảo hiểm trong đời sống xã hội Hoạt động bảo hiểm là cần thiết do có sự tồn tại khách quan của rủi ro .Bảo hiểm là một ngành dịch vụ rất nhạy cảm , có tác động sâu rộng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế cũng nh đời sống xã hội . Bảo hiểm có tác dụng to lớn đối với nền kinh tế quốc dân đời sống nhân dân , thể hiện ở những mặt sau đây: - Sử dụng các khoản tiền nhàn rỗi một cách có hiệu quả 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - - Bù đắp những thiệt hại , mất mát về ngời tài sản của nhà nớc , của các doanh nghiệp , của các tổ chức kinh tế , xã hội của cá nhân do các rủi ro gây ra nhằm khắc phụchậu quả của rủi ro để ổn định sản xuất , kinh doanh đời sống . - Tạo ra một nguồn vốn lớn bằng phí bảo hiểm tập trung vào một số đầu mối để đầu t vào những lĩnh vực khác . - Bổ xung vào ngân sách của Nhà nớc bằng lãi của bảo hiểm -Tăng thu chi cho cán cân thanh toán quốc gia . -Tạo ra một tâm lý yên tâm trong hoạt động kinh tế đời sống . - Tăng cờng công tác đề phòng hạn chế tổn thất trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngời. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng II quá trình hình thành , phát triển & thực trạng hoạt động của bảo việt tổng công ty bảo hiểm việt nam I . Quá trình hình thành phát triển của Bảo Việt . 1. Lịch sử ra đời của Bảo Việt Trong những năm đất nớc ta còn đang chịu chiến tranh tàn phá ác liệt ở miền Nam , Tổng công ty bảo hiểm Việt nam ( tiền thân là công ty Bảo hiểm Việt Nam ) đã đợc thành lập theo quyết định số 179/CP ngày 17 tháng 12 năm 1964 của Thủ tớng chính phủ chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 1 năm 1965 . trong những ngày đầu mới thành lập Bảo Việt có trụ sở chính tại Hà Nội một chi nhánh tại Hải Phòng .Ban đâù công ty chỉ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu , bảo hiểm tàu biển , làm đại lý giám định xem xét bồi thờng cho các công ty bảo hiểm nớc ngoài về những vấn đề liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu . Sau ngày đất nớc thống nhất , Bảo Việt đợc tiếp nhận cơ sở vật chất của một số công ty bảo hiểm thuộc chế độ cũ qua việc Bảo Việt đã sát nhập với công ty bảo hiểm tái bảo hiểm miền Nam Việt Nam . Từ đó Bảo Việt bắt đầu mở rộng hoạt động ở khắp các tỉnh phía Nam . Năm 1980 Bảo Việt chính thức mở rộng cung cấp dịch vụ trong khắp cả nớc . 2 . Quá trình phát triển của Bảo Việt Bảo Việt bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn hành khách bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ xe cơ giới trong khắp cả nớc vào năm 1980 . Năm 1982 , Bảo Việt triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa lần 1 , bơc sđầu mở rộng phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam . Năm 1989 , Công ty Bảo hiểm Việt Nam đợc chuyển đổi thành Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam . Từ thời gian này trở đi , Bảo Việt triển khai hàng loạt các cải tiến về hệ thống , tổ chức , con ngời , phơng châm hoạt động liên tiếp đa ra các hoạt động dịch vụ bảo hiểm mới . Năm 1992 , Bảo Việt thành lập công ty đại lý bảo hiểm tại nớc Anh với tên giao dịch là BAVINA ( UK ) LTD . Từ năm 1993 , Bảo Việt chú trọng cải tiến công tác đầu t tài chính lâu dài . Hàng loạt các biện pháp mang tính chiều sâu đợc thực hiện nhằm bảo đảm lựa chọn đợc những dự án đầu t thích hợp an toàn cho nguồn vốn đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao . Chính vì vậy Bảo Việt đã thu đợc nhiều thắng lợi quan trọng trong lĩnh vực đầu t tàI chính , đặc biệt là năm 1996 , 1997 , 1998 1999 kết quả đạt đợc là gần 100 tỷ đồng / năm đến năm 2000 con 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 số này lên đến 110 tỷ đồng . ĐIều này đã góp phần động viên rất lớn giúp cho Bảo Việt ngày càng hoạt động tốt hơn . Năm 1996 , đợc sự uỷ quyền của Thủ tớng chính phủ , Bộ TàI chính đã ra quyết định thành lập Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam . Bảo Việt đã đợc Nhà nớc xếp loại Doanh nghiệp hạng đặc biệt trở thành một trong số 27 doanh nghiệt lớn nhất Việt Nam . Cũng trong năm 1996 , Bảo Việt đã lần đầu tiên đa ra thị trờng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam . Năm 1999 , thành lập công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam . Bảo Việt tiếp tục là đơn vị đI đầu trong việc phát triển một lĩnh vực kinh doanh mới . Năm 2000 ,Bảo Việt đã thành lập thêm 27 công ty bảo hiểm nhân thọ mới đến đầu năm 2001Bảo Việt đã có thêm 5 chi nhánh bảo hiểm nhân thọ ở khắp các tỉnh , thành phố trong cả nớc . Các công ty này thực hiện tổ chức hoạt động hai hệ thống kinh doanh : Bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ . Nh vậy ,đến đầu năm 2001 , Bảo Việt có 124 đơn vị thành viên . Trong đó có 61 côngty bảo hiểm phi nhân thọ , 56 công ty bảo hiểm nhân thọ , 5 chi nhánh bảo hiểm nhân thọ , 1 trung tâm đào tạo một công ty tại nớc ngoài. Trong suốt quá trình hình thành phát triển , đến nay Bảo Việt đã trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời , đợc tin cậy gần gũi với mọi tầng lớp dân c , với các tổ chức , các doanh đang hoạt động tại Việt Nam . Trong hơn 40 triệu lợt khách hàng mỗi năm của Bảo Việt , khách hàng có thể thoảI máI ,tự nguyện lựa chọn những đIều khoản bảo hiểm có lợi nhất , phù hợp nhất đối với mình khách hàng có thể hoàn toàn tin tởng vào nhà bảo hiểm lớn , có hệ thống các đơn vị trực thuộc rộng khắp Việt Nam .Hiện nay , Bảo Việt có gần 5000 nhân viên , trên 18000 đại lý cộng tác viên đang làm việc tại trụ sở của tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 96 Bà Triệu , Hà Nội 124 công ty chi nhánh , đơn vị thành viên , hơn 300 phòng đại diện cấp Quận , Huyện , khu vực tại tất cả các tỉnh thành trong cả nớc nớc ngoàI . Bảo Việt là doanh ngiệp duy nhất ở Việt Nam cung cấp tất cả dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trên 90 dịch vụ bảo hiểm gồm : các loại hình bảo hiểm nhân thọ , các loại hình bảo hiểm con ngời , bảo hiểm tàI sản , bảo hiểm trách nhiệm cho tất cả các cá nhân , gia đình , các tổ chức Năm 2000 , tổng doanh thu của Bảo Việt đạt 1956 tỷ đồng , doanh thu phí bảo hiểm đạt 1845 tỷ , chiếm khoảng 60%thị trờng bảo hiểmViệt Nam . Tổng giá trị tàI sản của Bảo Việt hiện nay là 3050 tỷ đồng. Quá trình phát triển lớn mạnh của Bảo Việt ngày càng khẳng định vai trò vị thế của Bảo ViệtViệt Nam . Bảo Việt đã thực sự góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trờng bảo hiểm thị trờng tàI chính ở Việt Nam . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II . Thực trạng kinh doanh của Bảo Việt 1 . Hiệu quả kinh doanh của Bảo Việt Năm 2002 , Bảo Việt vẫn là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trên thị trờng bảo hiểm Việt Nam . Chỉ tính riêng doan thu từ hoạt động đầu t của Bảo Việt cũng bằng doanh thu của 2 công ty bảo hiểm cỡ trung bình trên thị trờng cộng lại ( phát biểu của Tổng giám đốc công ty Bảo Việt ) . Năm qua , đã có trên 1.300.000 khách hàng cả trong lĩnh vực nhân thọ phi nhân thọ đã đợc giảI quyết quyền lợi bảo hiểm ; các quỹ dự phòng của Bảo Việt đã đợc trích lập đầy đủ .ĐIều đó đồng nghĩa với việc mọi cam kết của Bảo Việt vớ khách hàng luôn đợc tôn trọng , phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển luôn là phơng châm của Bảo Việt . Năm qua , tổng doanh thu kinh doanh của Bảo Việt đạt 3530 tỷ đồng , tăng trởng 35,56% , trong đó , doanh thu hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ đạt 1222 tỷ đồng , tăng trởng 20,22% , doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 2165 tỷ đồng , tăng trởng 43,32% , tổng giá trị tàI sản đợc bảo hiểm tại Bảo Việt là hơn 170.000 tỷ đồng . Kết quả kinh doanh mà Bảo Việt đạt đợc trong những năm qua dựa trên nền tảng lớn là niềm tin sự ủng hộ của khách hàng dành cho Bảo Việt . Bảo Việt cam kết để khách hàng luôn hàI lòng : T vấn để khách hàng lựa chọn đợc sản phẩm bảo hiểm thích hợp nhất , với biểu phí đIều kiện bảo hiểm tối u Phục vụ khách hàng tận tâm , cung cấp sản phẩm tận nơI theo yêu cầu Giám định tổn thất tiến hành bồi thờng nhanh chóng , chính xác thuận tiện cho khách hàng Cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ khách hàng Tạo điêù kiện để kênh thông tin thuận lợi để tiếp thu phản ảnh của khách hàng , nhằm đáp ứng nhanh nhất với lợi ích cao nhất cho khách hàng Không ngừng nghiên cứu , phát tiển sản phẩm các dịch vụ để đáp ứng ngày càng tôt hơn nhu cầu của đông đảo khách hàng. Mục tiêu của Bảo Việt năm 2003 vẫn là Đổi mới , Tăng trởng , Hiệu quả để phát triển bền vững , để thơng hiệu Bảo Việt không chỉ đợc a chuộng trên thị trờng trong nớc mà còn vơn tới thị trờng thế giới khi đIều kiện cho phép đIều quan trọng là chuẩn bị sẵn sàng cho hội nhập khu vực thế giới . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002 Doanh thu 2001 2002 Phí bảo hiểm gốc 2.518.318.182.190 3.376.517.531.509 Phí nhận táI bảo hiểm 25.921.175.811 38.540.325.854 Phí nhợng táI bảo hiểm ( 206.003.655.206) 339.273.023.687 Tổng phí giữ lại 2.338.235.702.795 3.075.784.833.676 Doanh thu đầu t 214.400.862.070 375.888.646.245 Doanh thu khác 51.753.745.629 78.622.125.961 Tổng doanh thu thuần 2.604.390.310.494 3.530.295.605.882 Chi phí Bồi thờng BH gốc & trả tiền BH 632.527.600.845 897.832.491.311 Bồi thờng nhận táI bảo hiểm 11.636.054.672 12.938.976.223 Thu bồi thờng nận táI bảo hiểm 96.459.120.770 161.256.329.412 Bồi thờng phần trách nhiệm giữ lại 547.704.534.747 749.515.138.122 Tăng (giảm ) dự phòng nghiệp vụ BH 1.384.267.364.305 1.872.608.360.405 Chi phí hoạt động 552.939.905.851 757.235.916.937 Tổng chi phí 2.484.911.804.903 3.379.359.415.464 Tổng lợi nhuận trớc thuế 119.478.505.591 150.936.190.418 Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.514.601.837 43.092.841.769 Lợi nhuận sau tuế 86.963.903.754 107.843.348.649 ( Nguồn : Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam ) 2 . Kết quả hoạt động kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt 2.1 . Bảo hiểm tai nạn con ngời Năm 2002 vừa qua , tổng số phí bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm con ngời đạt hơn 360 tỷ đIìng , tăng trởng 12%so với năm 2001 . Các nghiệp vụ bảo hiểm con ngời tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong số các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ với hai nghiệp vụ thế mạnh là bảo hiểm toàn diện cho học sinh , sinh viên bảo hiểm kết hợp con ngời . 2.2 . Bảo hiểm hàng hoá Năm 2002 , kim ngạch bảo hiểm hàng hoá đợc bảo hiểm tại Bảo Việt tăng 90% so với năm 2001 , trong đó kim ngạch bảo hiểm hàng hoá nhập khẩu tăng 92% , kim ngạch bảo hiểm hàng xuất khẩu tăng 16% kim ngạch bảo hiểm hàng hoá nội địa tăng gấp 3 lần so với năm 2001 . Doanh thu bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá của Bảo Việt đạt 109,4 tỷ đồng , tăng trởng 21% so với năm 2001 . Công tác quản lý rủi ro , đề phòng hạn chế tổn thất trong các khâu khai thác , giám định bồi thờng đợc Bảo Việt duy trì thực hiện tốt đã góp phần giữ tỷ lệ bbồi thờng ở mức cho phép. 10 [...]... II quá trình hình thành , phát triển & thực trạng hoạt động của Bảo Việt I Quá trình hình thành &phát tiển của Bảo Việt 1 lịch sử ra đời của Bảo Việt 2 Quá trình phát triển của Bảo Việt II Thực trạng hoạt động kinh doanh của Bảo Việt 1 Hiệu quả kinh doanh của Bảo Việt 2 Kết quả hoạt động kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt 3 Một số hoạt động xã hội của Bảo Việt 4 Phơng hớng phát triển. .. khách hàng , còn ỷ lại công ty Trong quá trình tác nghiệp một số cán bộ làm công tác dịch vụ khách hàng còn thiếu chính xác cứng nhắc Sự ra đời xuất hiện của các công ty bảo hiểm trong ngoàI nớc vừa là yếu tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của thị trờng nhng cũng là các tác nhân gây ra cho công ty nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh Bởi vì còn có nhiều công ty cạnh tranh không... Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt) đã chính thức kí hợp đồng tàI trợ cho Seagames 22 trở thành nhà bảo hiểm chính thức cho Seagames 2003 tại Việt Nam Theo đó Bảo Việt sẽ nhận bảo hiểm tai nạn thân thể miễn phí cho toàn bộ vận động viên ban tổ chức Seagames Việt Nam 2003 với mức trách nhiệm bảo hiểm 100 triệu đông/1 ngời/1 vụ , cao gấp 10 lần các Seagames trớc đây Các vận động viên Việt. .. vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động Dựa vào những phân tích , đánh giá hoạt động kinh doanh có thể nhận thấy rằng trong hoạt động của mình Bảo Việt đạt đợc sự tăng trởng về doanh thu , nâng cao chất lợng dịch vụ, danh mục các sản phẩm bảo hiểmBảo Việt triển khai ngày càng nhiều Để làm đợc đIều này , hàng năm Bảo Việt đã tốn rất nhiều công sức tiền của cho công tác nghiên cứu thị trờng... trọng mà Bảo Việt cần phảI chiếm lĩnh cáI đích quan trong hơn nữa mà Bảo Việt cần phảI vơn tới đó là thị trờng đầy tiềm năng trong khu vực , khi Việt Nam đã gia nhập Khu vực tự do mậu dịch ASEAN( AFTA) thị trờng thế giới rộng lớn Làm đợc đIều này , Bảo Việt sẽ đa ngành dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam lên một tầm cao mới Chúc cho sự thành công của Bảo VIệt nói riêng ngàng bảo hiểm Việt Nam... gian qua công ty Bảo Việt đã triển khai thêm nghiệp vụ cho vay cầm cố chứng khoán cho các khách hàng mở tàI khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt ( BVSC ) Hoạt động cho vay có tính an toàn hiệu quả đầu t cao đóng góp nhiều vào hiệu quả đầu t chung góp phần nâng cao vị thế của Bảo Việt trong lĩnh vực bảo hiểm đầu t tàI chính chuyên nghiệp Từ 04/2001 , Bảo Việt đã... đạt đợc những bớc phát triển to lớn trong tơng lai 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Lời mở đầu Chơng I KháI quát về bảo hiểm I KháI niệm bản chất của bảo hiểm 1 Rủi ro các biện pháp đối với rủi ro 2 Định nghĩa một số kháI niệm trong bảo hiểm 3 Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 4 Phân loại bảo hiểm II Vai trò của Bảo hiểm trong đời sống... cũng nh sức mạnh của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam(BảoViệt) Doanh thu của công ty năm sau bao giờ cũng tăng nhiều so với năm trớc đã chứng tỏ công ty ngày càng lớn mạnh có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trờng bảo hiểm Việt Nam vốn dĩ ngày càng khốc liệt Để ngày càng hoàn thiện mình , Bảo Việt cần phảI cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng đợc nhu cầu những đòi hỏi ngày càng cao của thị trờng Trong... doanh bảo hiểm 2002 Đầu tư tài chính 376 tỷ đồng Bảo hiểm gốc nhân Thọ 2.165 Tỷ đồng Nhận tái bảo hiểm 38,5 tỷ đồng Thu khác 78,6 Tỷ đồng Bảo hiểm gốc Phi nhân Thọ 1.222 Tỷ đồng Biểu đồ thị phần bảo hiểm năm 2002 Thị phần bảo hiển chung Bảo Việt 45,78% Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt 40.39% 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thị phần bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt. .. 6.726.316.456.645 ( Nguồn : Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam ) 3 Một số hoạt động xã hội của Bảo Việt NgoàI các hoạt động kinh doanh hàng năm Bảo Việt còn quan tâm đến các hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm cộng đồng của mình nh chi hàng tỷ đIồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt , xây đợc 52 căn nhà tình nghĩa , nhận nuôI dỡng 40 bà mẹ Việt Nam anh hùng , Bảo Việt cùng với trung ơng Đoàn TNCS . II quá trình hình thành , phát triển & thực trạng hoạt động của bảo việt tổng công ty bảo hiểm việt nam I . Quá trình hình thành và phát triển của Bảo. trong bài viết này em xin trình bày đề tài Quá trình hình thành, phát triển và thực trạng hoạt động của công ty bảo hiểm Bảo Việt. Đề tài này sé giúp em
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoạt động của Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoạt động của Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Quá trình hình thành phát triển và thực trạng hoạt động của Công ty bảo hiểm Bảo Việt, Ngăn ngừa , hạn chế rủi ro risk prevention . Tự khắc phục rủi ro risk assumption . Chuyển nhợng rủi ro risk transfer, . Một số khái niệm trong bảo hiểm, . Bảo hiểm một rủi ro chứ không bảo hiểm một sự chắc chắn . Nguyên tắc trung thực tuyệt đối . Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm . Nguyên tắc bồi thờng .Căn cứ vào tính chất, Lịch sử ra đời của Bảo Việt, . Căn cứ vào đối tợng bảo hiểm . Bảo hiểm hàng hoá . Bảo hiểm tàu thuỷ . Bảo hiểm xe cơ giới, . Bảo hiểm dầu khí . Bảo hiểm nhân thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay