Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học trường THPT chuyên hùng vương phú thọ năm 2015

26 2,591 4
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 17:22

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN:SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. Một số hiện tượng như mưa lũ, chặt phá rừng… có thể dẫn đến hiện tượng thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng như nitơ(N), photpho(P) và canxi(Ca) cần cho một hệ sinh thái, nhưng nguyên tố cacbon(C) hầu như không bao giờ thiếu cho các hoạt động sống của các hệ sinh thái. Đó là do: A. Thực vật có thể tạo ra cacbon của riêng chúng từ nước và ánh sang mặt trời B. Lượng cacbon các loài sinh vật cần sử dụng cho các hoạt động không đáng kể C. Các loài nấm và vi khuẩn cộng sinh giúp thực vật dễ dàng tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả cacbon từ môi trường D. Các nguyên tố dinh dưỡng khác có nguồn gốc từ đất, còn cacbon có nguồn gốc từ không khí Câu 2: Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người ? (1)Hội chứng Etuot ba (2)Hội chứng Patau (3)Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4)Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5)Bệnh máu khó đông (6) Bệnh ung thư máu A. (1),(2),(3) B. (1),(3),(5) C.(1),(2),(6) D.(1),(4),(6) Câu 3: Ở ruồi giấm, khi lai hai dòng thuần chủng khác nhau bởi cặp các tính trạng tương phản được F1 đồng loạt thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối tự do được F2 có tỉ lệ 67,5% thân xám, cánh dài: 17,5% thân đen, cánh ngắn:7,5% thân xám cánh ngắn: 7,5% thân đen,cánh dài. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định. Nếu cho con cái F1 lai với con đực có kiểu hình thân xám, cánh ngắn ở F2 thì loại kiểu hình thân xám,cánh dài ở đời con chiếm tỉ lệ A. 7,5% B. 35% C. 50% D. 42,5% Câu 4: Cơ chế di truyền của virut HIV thể hiện ở sơ đồ A. ARN → AND → Protein anhdungdevelopment@gmail.com 1 B. AND → ARN → Protein C. ARN → AND → ARN → Protein D. AND → ARN → Protein → Tính trạng Câu 5: Điều không thuộc công nghệ tế bào thực vật là A. Đã tạo ra nhanh các cây trồng đồng nhất về kiểu gen từ một cây có kiểu gen quí hiếm B. Lai các giống cây khác loài bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần C. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các cây lưỡng bội có kiểu gen đồng nhất D. Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao Câu 6: Lai hai cây hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tạp giao thu được F2: 56,25% cây hoa đỏ và 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 giao phấn với mỗi loại cây hoa trắng F2 thì F3 có thể bắt gặp những tỉ lệ phân ly kiểu hình nào sau đây? (1)9 hoa đỏ: 7 hoa trắng (2) 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng (3) 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng (4) 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng (5) 3 hoa đỏ: 5 hoa trắng (6)5 hoa đỏ: 3 hoa trắng (7)7 hoa đỏ: 1 hoa trắng (8) 1 hoa đỏ: 5 hoa trắng Số lượng tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 7: Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối giữa các nucleotit. Gen trội D chứa 17,5% số nuclotit loại T. Gen lặn d có A=G=25%. Trong trường hợp chỉ xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì loại giao tử nào sau đây không thể tạo ra ? A. Giao tử có 1275 Timin B. Giao tử có 1275 Xitozin anhdungdevelopment@gmail.com 2 C. Giao tử có 525 Ađênin D. Giao tử có 1500 Guanin Câu 8: Cho các cặp cơ quan sau: (1)Cánh sâu bọ và cánh dơi (2)Mang cá và mang tôm (3)Chân chuột chũi và chân dế chũi (4)Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng (5)Gai cây mây và gai cây xương rồng (6)Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp Số cặp cơ quan tương tự là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 9: Mức độ sinh sản của quần thể là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể sinh vật. Nhân tố này lại phụ thuộc vào một yếu tố, yếu tố nào sau dây là quan trọng nhất ? A. Điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu B. Tỉ lệ đực/cái của quần thể C. Số lượng con non của một lứa đẻ D. Số lứa đẻ của một cá thể cái và tuổi trưởng thành sinh dục của cá thể Câu 10: Những người dân ven biển Bắc bộ có câu “tháng chín đôi mươi tháng mưới mùng 5”. Câu này đang nói đến loài nào và liên quan đến dạng biến động số lượng nào của quần thể sinh vật: A. Loài cá cơm- Biến động theo chu kì mùa B. Loài Rươi- Biến động theo chu kì tuần trăng C. Loài dã tràng – Biến động theo chu kì tuần trăng D. Loài rùa biển- Biến động theo chu kì nhiều năm Câu 11: Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền? (1)Tạo chủng vi khuẩn mang gen có khả năng phân hủy dầu mỏ để phân hủy các vết dầu loang trên biển (2)Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người anhdungdevelopment@gmail.com 3 (3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu (4)Tạo bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu (5)Tạo ra giống đậu tương có khả năng kháng thuốc diệt cỏ (6) Tạo ra nấm men có khả năng sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối Số phương án đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12: Các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen gồm: (1)Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết (2)Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc nhều tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3 (3)Tạo các dòng thuần chủng (4)Sử dụng toán xác suất để tiến hành nghiên cứu để phân tích kết quả phép lai Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được qui luật di truyền là: A. 3,2,1,4 B. 2,3,4,1 C. 2,1,3,4 D. 3,2,4,1 Câu 13: Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh phêninkêto A. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích AND C. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein Câu 14: Ở người kiểu gen HH qui định hói đầu, hh qui định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu,phụ nữ dị hợp Hh không hói. Giải thích thế nào sau đây hợp lý? A. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất B. Gen qui định tính trạng nằm trên NST thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính C. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường D. Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính Câu 15: Theo quan niệm hiện tại,thực chất của tiến hóa nhỏ: A. Là quá trình hình thành loài mới anhdungdevelopment@gmail.com 4 B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hóa trên loài C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể Câu 16: Nghiên cứu phả hệ về một bệnh di truyền ở người Hãy cho biết điều nào dưới đây giải thích đúng cơ sở di truyền của bệnh trên phả hệ? A. Bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định B. Bệnh do gen trội nằm trên NST thường qui định C. Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường qui định D. Bệnh do gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y qui định Câu 17: Một chu trình sinh địa hóa gồm các khâu nào sau đây? A. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước B. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên,phân giải các chất hữu cơ C. Tổng hợp các chất,phân giải các chất hữu cơ và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước D. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước Câu 18: Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc ở tế bào eukaryote thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao? A. Không có loại ARN nào ngắn hơn vì mARN là bản sao của AND, trên đó làm khuôn mẫu sinh tổng hợp protein anhdungdevelopment@gmail.com 5 B. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp,mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen C. không có loại mARN nào ngắn hơn vì sau khi được tổng hợp, mARN sơ khai đã loại bỏ vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen D. mARN trưởng thành ngắn hơn vì sau khi tổng hợp được mARN đã loại bỏ các intron, các đoạn êxôn liên kết lại với nhau Câu 19: Đâu là kết luận không đúng về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất? A. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành các tế bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên B. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sinh vật nhân sơ đầu tiên C. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay D. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ Câu 20: Một người bị hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n=46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường. Điều giải thích nào sau đây là hợp lý? A. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn không tương hỗ B. Hội chứng Đao phát sinh do cặp NST 21 có 2 chiếc nhưng 1 chiếc trong số đó bị tiêu biến C. Hội chứng Đao phát sinh do đột biến lặp đoạn trên NST 14 dẫn đến kích thước NST 14 dài ra D. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn tương hỗ Câu 21: Ở người, có nhiều loại protein có tuổi thọ tương đối dài. Ví dụ như Hemoglobin trong tế bào hồng cầu có thể tồn tại hàng tháng. Tuy nhiên cũng có nhiều protein có tuổi thọ rất ngắn, chỉ tồn tại vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí vài phút. Lợi ích của các protein có tuổi thọ ngắn là gì? (1)Chúng là các protein chỉ được sử dụng một lần (2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp các protein khác (3)Chúng cho phép tế bào kiểm soát quá trình điều hòa hoạt động của gen ở mức sau phiên mã một cách chính xác và hiệu quả hơn (4)Các protein tồn tại quá lâu thường làm cho các tế bào bị ung thư anhdungdevelopment@gmail.com 6 (5)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp các axit nucleic khác (6)Chúng giúp tế bào tổng hợp các chất tham gia tổng hợp AND Số nhận định đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 22: Các cơ quan ở các loài khác nhau dù thực hiện các chức năng khác nhau nhưng vẫn được gọi là tương đồng nếu A. Chúng được bắt nguồn từ một cơ qua của loài tổ tiên B. Chúng được chọn lọc tự nhiên tác động theo cùng một hướng C. Chúng có hình thái loài giống nhau D. Chúng có cùng vị trí tương ứng trên cơ thể Câu 23: Ở ruồi giấm A- mắt đỏ trội hoàn toàn so với a- mắt trắng. Cho các cá thể ruồi giấm đực và cái có 5 kiểu gen khác nhau giao phối tự do( số lượng cá thể ở mỗi kiểu gen là như nhau). Tỉ lệ phân ly kiểu hình ở đời con lai là A. 3 mắt đỏ:1 mắt trắng B. 5 mắt đỏ : 1 mắt trắng C. 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng D. 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng Câu 24: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng? A. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là AUG liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN B. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang một axit quan đặc biệt gắn vào với bộ ba kết thúc trên mARN C. Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ thực sự được bắt đầu khi tARN có bộ ba đối mã là UAX liên kết được với bộ ba khởi đầu trên mARN D. Quá trình dịch mã chỉ kết thúc khi tARN mang bộ ba đối mã đến khớp vào với bộ ba kết thúc trên mARN Câu 25: Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là A. Giải thích sự hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật anhdungdevelopment@gmail.com 7 B. Đưa ra được khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi hàng loạt C. Giải thích được sự hình thành loài mới theo con đường phân li tính trạng D. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo Câu 26: Kiểu phân bố ngẫu nhiên của quần thể giúp sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. Ví dụ nào sau đây cho thấy quần thể của loài có kiểu phân bố ngẫu nhiên? A. Các cây thông trong rừng thông và các loài sò sống trong phù sa vùng triều B. Các con sâu sống trên tán lá cây, các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới C. Nhóm cây bụi mọc hoang dại,đàn trâu rừng, bầy chim cánh cụt ở Nam Cực D. Các câu thông trong rừng thông,chim hải âu làm tổ Câu 27: Ở một loài thực vật, các đột biến thể một nhiễm vẫn có sức sống và khả năng sinh sản. Cho thể đột biến (2n-1) tự thụ phấn, biết rằng các giao tử (n-1) vẫn có khả năng thụ tinh nhưng các thể đột biến không nhiễm (2n-2) tự thụ phấn đều bị chết. Tính theo lý thuyết, trong số các hợp tử sống sót, tỷ lệ các hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể 2n được tạo ra là bao nhiêu? A. 1/3 B. ½ C. ¼ D. 2/3 Câu 28: Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng; gen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen b qui định thân thấp. Các gen phân li độc lập. Cho một cá thể (P) lai với một cá thể khác không cùng kiểu gen , đời con thu được nhiều loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa trắng, thân cao chiếm tỉ lệ ¼. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? A. 2 phép lai B. 1 phép lai C. 5 phép lai D. 3 phép lai Câu 29: Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi A. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp, từ khơi đại dương vào bờ B. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ bờ ra đến khơi đại dương C. Đi từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao, từ khời đại dương vào bờ D. Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ thấp , từ bờ ra khơi đại dương Câu 30: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? (1)Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài (2)Áp lực chọn lọc tự nhiên anhdungdevelopment@gmail.com 8 (3)Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội (4)Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít (5)Thời gian thế hệ ngắn hay dài Số nhận định đúng là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 31: Mạch 1 của gen có A1=100;T1=200. Mạch 2 có G2=300;X2=400. Biết rằng mạch 2 của gen là mạch khuôn để tiến hành phiên mã. Gen phiên mã,dịch mã tổng hợp một chuỗi polipeptit. Biết rằng mã kết thúc trên mARN là UAG, số nucleotit mỗi loại trong các bộ ba đối mã của tARN tương ứng tham gia vào quá trình dịch mã trên là A. A=100;U=200; G=300; X=400 B. A=200; U=100; G=400; X=300 C. A=199; U=99; G=300; X=399 D. A=99;U=199;G=399; X=300 Câu 32: Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen,alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm tỉ lệ là A. 3/8 B. 25/64 C. 39/64 D. 1/8 Câu 33: Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, những kết luận nào đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? (1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256 (2)Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên (3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16 (4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) (5)Có 256 tổ hợp được hình thành từ phép lai trên (6)Kiểu hình mang nhiều hơn 1 tính trạng trội ở đời con chiếm tỉ lệ 13/256 Có bao nhiêu phát biểu không đúng? A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 anhdungdevelopment@gmail.com 9 Câu 34: Tiến hành lai giữa hai loài cỏ dại có kiểu gen lần lượt là AaBb và DdEE, sau đó đa bội hóa sẽ thu được thể dị đa bội (đa bội khác nguồn). Kiểu gen nào sau đây không phải là kiểu gen của thể đột biến được tạo từ phép lai trên ? A. Kiểu gen AABBDDEE B. Kiểu gen AAbbddEE C. Kiểu gen AaBbDdEE D. Kiểu gen aabbddEE Câu 35: Có 4 dòng ruồi giấm thu được từ 4 vùng địa lý khác nhau. Phân tích trật tự gen trên NST số 2, người ta thu được kết quả sau: Dòng 1: ABCDEFGH Dòng 2 ABCGFDEH Dòng 3 ABFGCDEH Dòng 4ABFEDCGH Người ta đã giả thiết được 4 sơ đồ phát sinh các dòng dưới đây. Biết rằng từ một dòng gốc ban đầu trong 4 dòng xét ở trên, trải qua quá trình đột biến các đột biến đảo đoạn NST đã làm phát sinh 3 dòng còn lại: A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 B. 1 -> 4 -> 3 -> 2 C. 2 -> 3 -> 1 -> 4 D. 3 -> 2 -> 1 -> 4 Câu 36: Cho các quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa cây gỗ nhỏ ưa sáng (2)Cây bụi và cây có chiếm ưu thế (3)Cây gỗ nhỏ và cây bụi (4)Rừng lim nguyên sinh (5)Trảng cỏ Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là A. (4) -> (5) -> (1) -> (3) -> (2) B. (4) -> (1) -> (3) -> (2) -> (5) C. (5) -> (3) -> (1) -> (2) -> (4) D. (2) -> (3) -> (1) -> (5) -> (4) anhdungdevelopment@gmail.com 10 [...]... trưởng thành là phân tử mARN sơ khai loại bỏ intron  Phân tử mARN trưởng thành ngắn hơn  Đáp án D Câu 19: Kết luận không đúng là B Sinh vật nhân sơ đầu tiên xuất hiện sau các tế bào sống, thuộc tiến hóa sinh học vì sinh vật nhân sơ là một tổ chức sinh học khá hoàn thi n Đáp án B Câu 20: Hội chứng Đao là hội chứng trong bộ NST của người có 3 chiếc số 21 Nhưng ở người bệnh này, chỉ thấy có 2 chiếc... Diễn thế thứ sinh là quần xã ban đầu có thành phần lòai ổn định( độ đa dạng cao) và quần xã kết thúc kém ổn định ( thành phần loài trong quần xã ít đa dạng hơn) Các quần xã ở các giai đoạn sau độ đa dạng loài kém hơn quần xã ở giai đoạn trước đó Đáp án B Câu 37: Tổ hợp các câu đúng là : B 1,3,4,5 2 sai vì không có sinh vật nào là thích nghi hoàn hảo cả Thíc h nghi của sinh vật đối với môi trường chỉ... cho giao tử : Dd, dd, D, d  Giao tử không thể xảy ra là giao tử có chứa 1275 xitozin ( Dd chứa 1725 X, dd chứa 1500 X , D chứa 975 X và d chứa 750 X ) Đáp án B Câu 8: Số cặp cơ quan tương tự là (1), (2), (3), (4) (6) Đáp án C Câu (5) gai cây mây và gai cây xương rồng đều là biến dị của lá, là cơ quan tương đồng, không phải tương tự Câu 9: 1 đỏ : 1 trắng Yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến mức độ sinh. .. nước đang phát triển dân số chưa ổn định B Tăng trưởng của quần thể người là dạng tăng trưởng lý thuyết về sự phát triển khoa học con người đã chủ động giảm được tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh C Biến động dân số của loài người là loại biến động không theo chu kì do đặc điểm sinh học sinh sản của người và sự chi phối của điều kiện kinh tế xã hội D Tăng trưởng của quần thể người là tăng trưởng thực tế vì... Aabb x aaBb AaBB x AaBB Đáp án C Câu 29: Vùng vĩ độ cao thuộc khu vực ôn đới khí hậu lạnh, ít sinh vật, độ đa dạng trong loài không cao Ở vùng vĩ độ thấp khu vực nhiệt đới , thảm thực vật phát triển => kéo theo sự phát triển của dộng vật => sinh vật đa dạng Sinh vật ở ngoài đại dương đa dạng hơn sinh vật ở gần bờ Sinh vật càng đa dạng thì chuỗi thức ăn càng phức tạp Đi từ vùng vĩ độ cao xuống vùng vĩ độ... địa lí là những trở ngại sinh học ngăn cản các cá thể của các quần thể giao phối với nhau Số phương án đúng là A 2 B 3 C 4 D 1 Câu 50: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì: (1)Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng và khép kín (2)Có khả năng cách li sinh sản và kiểu gen không bị biến đổi (3)Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao (4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong... thể là điều kiện thức ăn, nơi ở và khí hậu Đây được coi là điều kiện quan trọng nhất vì quần thể cần sinh tồn, có điều kiện thích hợp anhdungdevelopment@gmail.com 17 để tạo nên thế hệ tiếp theo Khi thức ăn đầy đủ, điều kiện sống thuận lợi thì mức sinh sản tăng, thi u thức ăn nơi ở không tốt thì mức sinh sản thấp Đáp án A Câu 10: Câu này nói về loài rươi Đáp án B Câu 11:Các phương án đúng là (6) 6 được... nguồn gốc từ đất, nếu xảy ra các hiện tượng thi n tai, sẽ không còn lớp thực vật bảo vệ phía trên sẽ nhanh chóng bị mất đi ( hiện tượng xói mòn) không còn đủ để cung cấp cho hệ sinh thái, còn Cacbon có nguồn gốc từ CO2 không khí, luôn luôn có đủ cho hệ sinh thái Đáp án D A sai vì ngoài nước + ánh sáng mặt trời, thực vật còn cần CO2 B sai, hầu hết các chất hữu cơ đều là hợp chất của Cacbon lượng Cacbon... :1 :1 ) = ( 1 : 1) ( 1 : 1 ) 1 So sánh với đề bài ta thấy các phép lai tỏa mãn điều kiện trên là (1) , (3) , (6) Đáp án B Câu 49: Các phương án đúng là : (1), (3), (4) (2) sai vì cách li địa lí thời gian dài chưa chắc đã dẫn đến cách li sinh sản ví dụ như loài người, ngày trước sống ở các vùng khác nhau (cách li địa lý) nhưng vẫn không hề dẫn đến cách li sinh sản (5) sai vì cách li địa lý hiếm gặp... phát biểu nào sau đây là không đúng? (1) Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển…ngăn cản các cá thể của quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau (2) Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới (3) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân . TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 201 4-2 015 ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN :SINH HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1. Một số hiện tượng. sinh 3 dòng còn lại: A. 1 -& gt; 2 -& gt; 3 -& gt; 4 B. 1 -& gt; 4 -& gt; 3 -& gt; 2 C. 2 -& gt; 3 -& gt; 1 -& gt; 4 D. 3 -& gt; 2 -& gt; 1 -& gt; 4 Câu 36: Cho các quần xã sinh vật sau: (1)Rừng thưa. nguyên sinh (5)Trảng cỏ Sơ đồ đúng về quá trình diễn thế thứ sinh dẫn đến quần xã bị suy thoái là A. (4) -& gt; (5) -& gt; (1) -& gt; (3) -& gt; (2) B. (4) -& gt; (1) -& gt; (3) -& gt; (2) -& gt;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học trường THPT chuyên hùng vương phú thọ năm 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học trường THPT chuyên hùng vương phú thọ năm 2015, Đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học trường THPT chuyên hùng vương phú thọ năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay