Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn mĩ thuật lớp 8 trường THCS phù đổng 2012 2013

5 280 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 16:46

TrườngTHCS………… ………….……Lớp…… Họ tên học sinh:………………………………. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Mĩ thuật LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Tác phẩm “Tát nước dồng chiêm” là của họa sĩ nào sau đây: A. Phan Kế An B. Huỳnh Văn Gấm C. Ngô Minh Cầu D. Trần Văn Cẩn Câu 2: (1 điểm) Sơn mài là chất liệu : A.Việt Nam nói riêng và Phương Đông nói chung B.Truyền thống mang nội dung hiện đại C.Truyền thống mang giá trị thẩm mĩ cao D.Là chất liệu của Phương Tây Câu 3: (1 điểm) . Tác phẩm “Nắm đất Miền Nam” của Phạm Xuân Thi được làm bằng chất liệu nào sau đây: A. Xi măng B. Đá C. Thạch cao D. Đồng II/PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài : “Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11” TrườngTHCS………… ………….……Lớp…… Họ tên học sinh:………………………………. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 MÔN : Mĩ thuật LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ 2 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Công trình kiến trúc nào sau đây thuộc công trình kiến trúc nhà Lê: A- Chùa Bối Khê. B- Chùa Keo. C- Chùa Một Cột. D- Chùa Phật Tích. Câu 2 : (1điểm) Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay(Chùa Bút Tháp,Bắc Ninh) có: A- 40 tay lớn và 952 tay nhỏ. B- 41 tay lớn và 952 tay nhỏ. C- 42 tay lớn và 952 tay nhỏ. D- 43 tay lớn và 952 tay nhỏ. Câu 3: (1 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong những câu sau: A – Mỹ thuật thời Lê dung dị,đôn hậu và chất phát B – Mỹ thuật thời Lê điêu luyện,giàu tính dân tộc C – Mỹ thuật thời Lê là thời kì phát triển rực rỡ của nền Mỹ thuật Việt Nam D – Mỹ thuật thời Lê biểu hiện được sức mạnh , lòng hào và tự tôn dân tộc II/PHẦN TỰ LUẬN: (7điểm) Em hãy trang trí một chiếc quạt giấy theo ý thích ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỀ 1 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM Đáp án đúng. Câu 1: D.Trần Văn Cẩn Câu 2: B. Truyền thống mang nội dung hiện đại Câu 3: C.Thạch cao Hướng dẫn chấm I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) + Trả lời đúng câu 1 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 2 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 3 (1 điểm) II- PHẦN TỰ LUẬN:( 6 điểm ) 2 điểm Nội dung Đúng chủ đề 1 điểm Bố cục Chặt chẽ,hài hoà,cân đối 1 điểm Hình ảnh Sinh động đẹp mắt, có hình ảnh chính phụ 1 điểm Màu sắc Hài hoà có trọng tâm 1 điểm ý tưởng sáng tạo Có ý tưởng hay, sáng tạo ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỀ 2 I- PHẦN TRẮC NGHIỆM Đáp án đúng. Câu 1: B - Là một đường thẳng nằm ngang với tầm mắt của người nhìn. Câu 2: C- 42 tay lớn và 952 tay nhỏ Câu 3: B-Mỹ thuật thời Lê điêu luyện,giàu tính dân tộc Hướng dẫn chấm I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) + Trả lời đúng câu 1 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 2 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 3 (1 điểm) II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) 2 điểm Nội dung Đúng chủ đề 1 điểm Bố cục Chặt chẽ,hài hoà,cân đối 1 điểm Hình ảnh Sinh động đẹp mắt, có hình ảnh chính phụ 1 điểm Màu sắc Hài hoà có trọng tâm 1 điểm ý tưởng sáng tạo Có ý tưởng hay, sáng tạo . bức tranh về đề tài : “Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -1 1 ” TrườngTHCS………… ………….… Lớp … Họ tên học sinh:………………………………. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN : Mĩ thuật LỚP 8 Thời. TrườngTHCS………… ………….… Lớp … Họ tên học sinh:………………………………. KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN : Mĩ thuật LỚP 8 Thời gian làm bài 45 phút ĐỀ 1 I/ PHẦN TRẮC. đúng câu 1 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 2 (1 điểm) + Trả lời đúng câu 3 (1 điểm) II- PHẦN TỰ LUẬN:( 6 điểm ) 2 điểm Nội dung Đúng chủ đề 1 điểm Bố cục Chặt chẽ,hài hoà,cân đối 1 điểm Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn mĩ thuật lớp 8 trường THCS phù đổng 2012 2013, Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn mĩ thuật lớp 8 trường THCS phù đổng 2012 2013, Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn mĩ thuật lớp 8 trường THCS phù đổng 2012 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay