Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông

58 438 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 13:40

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông Lời nói đầu Việt nam đang trong thời kì chuyển đổi phát triển nền kinh tế thị trờng, thúc đẩy quá trình CNH HĐH đất nớc. Để tạo tiền đề cho công cuộc CNH HĐH ngành xây dựng là yếu tố cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất cho đất nớc nên luôn đợc Nhà nớc quan tâm chú trọng. Việc Nhà nớc ban hành Quy chế Đấu thầu đã trở thành một công cụ hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng cơ bản. Quy chế Đấu thầu ngày càng đợc hoàn thiện điều này buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại thì không ngừng ngày càng nâng cao năng lực của mình, đảm bảo chất lợng công trình cũng nh hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của ngành xây dựng. Nh vậy, doanh nghiệp nào đảm bảo đợc các điều kiện tiêu chuẩn thì khả năng trúng thầu của doanh nghiệp đó sẽ cao hơn các doanh nghiệp khác. Qua quá trình thực tập tại nghiệp xây dựng công trình giao thông, đ- ợc tiếp cận với kiến thức thực tế, tiếp thu học hỏi những kiến thức thực tế về đấu thầu nên em quyết định chọn đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại nghiệp xây dựng công trình giao thông Nội dung chuyên đề đợc chia thành 3 phần: Chơng I: Lý luận chung về đấu thầu. Chơng II: Hoạt động đấu thầu của nghiệp xây dựng công trình giao thông. Chơng III: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại nghiệp xây dựng công trình giao thông. Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Hồng Minh cùng các anh chị cán bộ phòng Kế hoạch XN XDCTGT đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian khả năng có hạn , chuyên đề của em không tránh khỏi những hạn chế, em rất mong thầy các anh chị góp ý để em hoàn thành chuyên đề này tốt hơn. 1 Chơng I. Lý luận chung về đấu thầu I. Lý luận chung về đấu thầu. 1. Khái niệm về đấu thầu. Đấu thầu đợc xem là một phơng thức u việt trong mua bán hàng hoá. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay hoạt động đấu thầu đợc phát triển ngày càng hoàn thiện hơn. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, ngời bán thì nhiều mà ng- ời mua thì ít. Để nhận thầu đợc công trình các nhà thầu không ngừng nâng cao năng lực của mình, tập chung nguồn lực để tham gia đấu thầu, hoàn thiện phơng pháp lập hồ sơ dự thầu . Thuật ngữ đấu thầu đã xuất hiện trong thực tế xã hội từ xa xa. Theo từ điển tiếng Vệt thì đấu thầu đợc giải thích là việc đọ công khai, ai nhận làm, ai nhận bán với điều kiện tốt nhất thì đợc giao cho làm hoặc đợc bán hàng. Theo từ điển Bách khoa Việt nam 95 thì đấu thầu là phơng thức giao dịch đặc biệt, ngời muốn xây dựng công trình công bố trớc các yêu cầu điều kiện xây dựng công trình để ngời nhận xây dựng công trình công bố giá mà mình muốn nhận. Ngời nào có điều kiện phù hợp với mức giá thấp nhất sẽ đợc lựa chọn. Theo nghị định số 14/ 2000/NĐ - CĐ kèm theo nghị định 88/ 1999/NĐ - CĐ thì đấu thầu đợc hiểu là Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu. - Bên mời thầu: là chủ đầu t, chủ dự án công trình hoặc pháp nhân đại diện hợp pháp của chủ đầu t, chủ dự án đợc giao trách nhiệm thực hiện công việc đấu thầu. - Nhà thầu : là tổ chức kinh tế có đẩy đủ t cách pháp nhân tham gia đấu thầu. 2 Mục tiêu của công tác đấu thầu là trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, tính công bằng minh bạch trong quá trình đầu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của các dự án. 2. Điều kiện thực hiện đấu thầu. Điều kiện chung: - Văn bản quyết định đầu t hoặc giấy phép đầu t do ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền quyết định. - Kế hoạch đấu thầu đã đợc ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Hồ sơ mời thầu đã đợc ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với bên Nhà thầu. - Có giấy phép đăng ký kinh doanh. Đối với đấu thầu mua sắm thiết bị phức tạp đợc quy định trong hồ sơ mời thầu, ngoài giấy phép đăng ký kinh doanh, phải có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền cuả nhà sản xuất. - Có đủ năng lực về kỹ thuật tài chính để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. - Chỉ đợc tham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu dù đơn phơng hay liên doanh dự thầu. Trong trờng hợp Tổng công ty đứng tên dự thầu thì các đơn vị trực thuộc không đợc phép tham dự với t cách là một nhà thầu độc lập trong cùng một gói thầu dới hình thức là nhà thầu chính liên danh hoặc đơn phơng. Đối với bên mời thầu: Không đợc phép tham gia với t cách là nhà thầu đối với các gói thầu do mình tổ chức. 3. Các phơng thức đấu thầu. ở Việt nam hiện nay có 3 phơng thức đấu thầu. tuỳ theo quy mô tính chất của các dự án mà có các phơng thức đấu thầu cho phù hợp. -Đấu thầu một túi hồ sơ :là phơng thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một túi hồ sơ. Phơng thức này đợc áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng 3 hoá xây lắp. Theo phơng thức này cùng một lúc nhà thầu phải nộp cả đề xuất kỹ thuật đề xuất tài chính trong một túi hồ sơ, khi mở hồ sơ thì đồng thời mở đề xuất kỹ thuật đề xuất tài chính, đề xuất tài chính của các nhà thầu đều đợc bên mời thầu nắm đợc. - Đầu thầu hai túi hồ sơ: Là phơng thức mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng một thời điểm. Túi hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ đợc xem xét trớc để đánh giá. Các nhà thầu đạt số điểm từ 70% trở lên sẽ đợc mở tiếp túi hồ sơ đề xuất về giá để đánh giá. Ngoài ra tính điểm tổng hợp cho cả hai đề xuất tài chính kỹ thuật tuỳ theo phơng thức đánh giá hồ sơ dự thầu những đề xuất tài chính của những nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật đợc giữ bí mật ở Việt Nam phơng thức này luôn đợc áp dụng đối với đấu thầu tuyển chọn t vấn, trên thế giới áp dụng cả với đấu thầu xây lắp mua sắm hàng hoá, với những công trình có đặc tính kỹ thuật đặc biệt, đảm bảo tính khách quan khi lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật. -Đầu thầu hai giai đoạn: Phơng thức này áp dụng cho các trờng hợp sau +Các gói thầu mua sắm hàng hoá xây lắp có giá trị từ 500 tỷ đồng trở lên: +Các gói thầu mua sắm hàng hóa có tính chất lựa chọn công nghệ thiết bị toàn bộ, phức tạp về công nghệ kỹ thuật hoặc gói thầu xây lắp đặc biệt phức tạp. + Dự án hợp đồng theo kiểu chìa khoá trao tay. Quá trình thực hiện phơng thức này nh sau a. Giai đoạn thứ nhất: Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu s bộ gồm đề xuất kỹ thuật phơng án tài chính(cha có giá) để bên mời thầu xem xét thảo luận cụ thể với từng nhà thầu, nhằm thống nhất về yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật để nhà thầu chuẩn bị nộp hồ sơ chính thức của mình. b. Giai đoạn thứ hai: Bên mời thầu mời các nhà thầu tham gia trong giai đoạn thứ nhất nộp hồ sơ dự thầu chính thức với đề xuất kỹ thuật đợc bổ sung hoàn 4 chỉnh trên cùng một mặt bằng kỹ thuật đề xuất chi tiết về tài chính với đầy đủ nội dung về tiến độ thực hiện, điều kiện hợp đồng, giá dự thầu. 4. Các hình thức đấu thầu. 4.1. Đấu thầu rộng rãi. Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lợng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phơng tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trớc khi phát hành hồ sơ m-ời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chu yếu đợc áp dụng trong đấu thầu. 4.2. Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà thầu tham dự phải đ- ợc ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ đ- ợc xem xét áp dụng khi có các điều kiện sau: a Chỉ có một số nhà thầu đáp ứng đợc yêu cầu của gói thầu b Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu cần phải tiến hành đấu thầu hạn chế c Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế. 4.3. Chỉ định thầu: Là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thơng thảo hợp đồng. Hình thức này chỉ đợc áp dụng trong các trờng hợp đặc biệt sau: -Trờng hợp bất khả kháng do thiên tai địch hoạ, đợc phép chỉ định ngay đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công việc kịp thời. Sau đó phải báo cáo thủ tớng chính phủ về nồi dung chỉ định thầu xem xét phê duyệt. -Gói thầu có tính nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia,bí mật an ninh,bí mật quốc phòng do thủ tớng chính phủ quyết định. - Gói thầu có tính chất đặc biệt do Thủ tớng chính phủ quyết định, trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch đầu t, ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ vốn các cơ quan có liên quan. 5 Trong báo cáo đề nghị chỉ định thầu phải xác định rõ ba nội dung sau: + Lý do chỉ định + Kinh nghiệm năng lực về mắt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu đợc chỉ định thầu. +Giá trị khối lợng đã đợc ngời có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu. 4.4. Chào hàng cạnh tranh Hình thức này đợc áp dụng cho những gói thầu mua sắm hàng hoá có giá trị dới 2 tỷ đồng. Mỗi gói thầu phải có ít nhất 3 chào hàng của 3 nhà thầu khác nhau trên cơ sở yêu cầu của bên mời thầu. Việc gửi chào hàng có thể đợc thực hiện bằng cách gửi trực tiếp bằng fax,bằng đờng bu điện hoặc bằng các phơng tiện khác. 4.5.Mua sắm trực tiếp Trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 4 của quy chế đấu thầu, hình thức mua sắm trực tiếp đợc áp dụng trong trờng hợp bổ sung hợp đồng cũ đã đợc thực hiện xong (dới 1 năm) hoặc hợp đồng đang thực hiện với điều kiện chủ đầu t có nhu cầu tăng thêm số lợng hàng hoá hoặc khối lợng công việc mà trớc đó đã đợc tiến hành đấu thầu, nhng phải đảm bảo không đợc vợt mức giá hoặc đơn giá trong hợp đồng đã ký trớc đó. Trớc khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật tài chính đẻ thực hiện gói thầu. 4.6.Mua sắm đặc biệt: Hình thức này đợc áp dụng với các ngành nghề hết sức đặc biệt mà nếu không có những quy định riêng thì không thể đấu thầu đợc. Cơ quan quản lý ngành phải xây dựng công trình thực hiện đảm bảo các mục tiêu của quy chế đấu thầu có ý kiến thoả thuận của Bộ Kế hoặch Đầu t để trình thủ tớng chính phủ quyết định. 4.7.Tự thực hiện Hình thức này chỉ đợc áp dụng đối với các gói thầu mà chủ đầu t có đủ năng lực thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 4 của quy 6 chế này (ngoài phạm vi quy định tại Điều 63của Quy chế Quản lý đầu t xây dựng) II. Đấu thầu xây lắp. 1. Hoạt động xây lắp. Hoạt động xây lắp là quá trình lao động tạo ra những sản phẩm cho nên kinh tế quốc dân nhằm phục vụ sản xuất đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao của mọi thành viên trong xã hội. Đây là lĩnh vực tạo ra các sản phẩm mới cho nền kinh tế nh: xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp , hiện đại hoá, lắp đặt máy móc thiết bị, sửa chữa các công trình . Xây dựng là một ngành kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, nó tạo ra những tiền đề vật chất kỹ thuật cơ sở hạ tầng những tài sản cố định mới phục vụ đời sống con ngời tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển. Những đơn vị doanh nghiệp hoạt động về xây dựng đợc gọi chung là các đơn vị thi công xây lắp nhận thầu. 2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng sản xuất xây dựng 2.1. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Sản phẩm xây dựng đó chính là những công trình xây dựng các bộ phận cấu thành nên chúng, cùng những giá trị công việc có tính chất xây lắp do lao động tạo ra trong lĩnh vực xây dựng. Sản phẩm xây dựng thờng có các đặc điểm sau: - Sản phẩm xây dựng có tính chất cố định lâu dài, có kính thợc lớn chi phí lớn. Thời gian để sản phẩm xây dựng phát huy tác dụng dài, do đó việc thu đợc vốn từ các công trình này thờng lâu dài. Vì vậy, những sai sót trong quá trình xây dựng có ảnh hởng lớn đến sự phát huy hiệu quả của các sản phẩm xây dựng. - Sản phẩm xây dựng là các công trình nhà cửa đợc xây dựng sử dụng tại chỗ, giá trị sử dụng lâu dài có khi hàng trăm năm, hàng nghìn năm thậm chí là vĩnh viễn. Các sản phẩm xây dựng đợc phân bố tản mạn ở tất cả mọi nơi trên lãnh thổ. Điều này nói lên giá trị lớn lao của các sản phẩm xây dựng. 7 - Các sản phẩm xây dựng sẽ hoạt động ngay tại nơi nó đợc mà nó đợc tạo dựng nên. Do đó, các điều kiện về địa hình có ảnh hởng trực tíêp đến sự phát huy hiệu quả của các sản phẩm xây dựng. - Sản phẩm xây dựng có liên quan đến nhiều ngành về cả phơng diện cung cấp nguyên vật liệu lẫn việc sử dụng các sản phẩm của ngành xây dựng. - Sản phẩm xây dựng cố định tại vị trí mà nói đợc tạo ra nên nơi sản xuất cũng chính là nơi tiêu thụ sản phẩm mà nó tạo ra. 2.2. Đặc điểm của ngành xây dựng. - Tình hình điều kiện sản xuất trong xây dựng thiếu tính ổn định, nó luôn biến đổi theo địa điểm xây dựng giai đoạn xây dựng. Đặc điểm này gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, khó khăn cho việc cải thiện điều kiện cho ng- ời lao động, tăng chi phí cho việc vận chuyển máy móc thiết bị cũng nh nhân công phục vụ thi công công trình. Xuất phát từ đặc điểm này đỏi hỏi các tổ chức xây dựng cần có một phơng pháp tổ chức sản xuất linh hoạt, tận dụng tối đa lực l- ợng sản xuất tại chỗ liên kết tại chỗ, chú ý đến chi phí vận chuyển khi lập giá dự toán tranh thầu. Đặc điểm này đòi hỏi phải có sự phát triển rộng khắp các loại hình dịch vụ phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. - Thời gian xây dựng các công trình thờng kéo dài. Điều này làm cho nguồn vốn đầu t xây dựng các công trình, các dự án đầu t vốn sản xuất của các đơn vị doanh nghiệp thi công công trình bị ứ đọng trong suất quá trình thực hiện thi công công trình. Thời gian xây dựng các công trình kéo dài nh vậy làm cho việc thi công công trình khó tránh khỏi những tác động tiêu cực của tự nhiên cũng nh của xã hội từ đó làm giảm hiệu quả trong quá trình sản xuất xây dựng. Do đó, trong quá trình tổ chức thi công thực hiện công trình các doanh nghiệp cần đa ra các phơng án thời gian hợp lý, dự trữ hợp lý . - Ngành xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, điều kiện làm việc do các sản phẩm của ngành phần lớn đợc tiến hành ngoài trời. ảnh hởng của thời tiết thờng gây ra sự gián đoạn thi công công trình, năng lực sản xuất của các tổ chức thi công công trinh không đợc phát huy tối đa tù đó gây khó khăn cho việc lựa 8 chọn hình thức thi công, đòi hỏi phải dự trữ vật t cho thi công, máy móc thiết bị . Xuất phát từ thực tế đó đỏi hỏi các đơn vị xây dựng phải lập tiến độ thi công hợp lý, chú ý đến độ bền chắc của vật liệu, thiết bị, chú ý đến các yếu tố thời tiết khi tham gia tranh thầu, cải tiến phơng pháp xây dựng phù hợp với các yếu tố thời tiết đảm bảo cho việc thực hiện tiến độ công trình. - Các sản phẩm xây dựng rất phức tạp. Điều này đỏi hỏi các đơn vị thi công công trình phải có trình độ tổ chức phối hợp cao trong sản xuất, coi trọng công tác chuẩn bị thiết kế xây dựng, phối hợp chạt chẽ với các tổ chức các ban ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện thi công. - Sản xuất xây dựng chịu ảnh hởng của lợi nhuận chênh lệch do điều kiện của địa điểm xây dựng đem lại. Điều kiện thuật lợi sẽ đem lại hiệu quả cao cũng nh lợi nhuận cao hơn ngợc lại. - Nhìn một các tổng quát thì tốc độ phát triển của ngành xây dựng chậm hơn so với tốc độ phát triển của các ngành khác. Các đăc điểm nổi bật trên đây của ngành xây dựng đã ảnh hởng không nhỏ đến tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản phẩm của ngành xây dựng cũng nh chất lợng sản phẩm ngành trong nền kinh tế thị trờng hiện nay. 3. Trình tự tổ chức đầu thầu trong xây lắp. 3.1. Sơ tuyển nhà thầu. Sơ tuyển nhà thầu đợc tiến hành với các gói thầu có giá trị từ 300 tỷ đồng trở lên đối với mua sắm hàng hoá 200 tỷ đồng trở lên đối với xây lắp công trình. Tuỳ theo tính chất của từng gói thầu, các gói thầu có giá trị dới mức quy định trên cũng có thể tổ chức sơ tuyển nhà thầu trên cơ sở quyết định của ng- ời có thẩm quyền trong kế hoạch đấu thầu đợc duyệt. Thời gian sơ tuyển kể từ khi phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến khi công bố kết quả đối với đấu thầu quốc tế không quá 90 ngày, đối với đấu thầu trong nớc không quá 60 ngày. Khuyến khích rút ngắn thời gian sơ tuyển. Sơ tuyển nhà thầu đợc tiến hành qua các bớc: - Lập hồ sơ sơ tuyển. - Thông báo mời sơ tuyển. 9 - Nhận bảo quản hồ sơ mời sơ tuyển. - Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển. - Trình duyệt kết quả dự sơ tuyển. - Thông báo kết quả sơ tuyển. 3.2. Hồ sơ mời thầu. Khi nhận đợc thông báo mời thầu hoặc th mời thầu, các tổ chức đơn vị thi công xây dựng có đủ điều kiện muốn tham gia đấu thầu thì sẽ tới mua hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu là do bên mời thầu thực hiện hoặc do chuyên gia thực hiện. Hồ sơ mời thầu phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, khách quan phù hợp với các căn cứ lập hồ sơ mời thầu. Trong hồ sơ mời thầu gồm có các nội dụng sau: - Th mời thầu. - Mẫu đơn dự thầu. - Chỉ dẫn đối với nhà thầu. - Các loại thuế theo quy định của luật pháp. - Hồ sơ thiết kế kèm theo bản tiên lợng thiết kế kỹ thuật. - Tiến độ thi công. - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. - Điều kiện hợp đồng. - Mẫu bảo lãnh dự thầu. - Mẫu thoả thuận hợp đồng. - Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 3.3. Hồ sơ dự thầu. Nội dung của hồ sơ dự thầu xây lắp bao gồm: - Các nội dung về hành chính pháp lý: +Đơn dự thầu hợp lệ. +Bản sao giấy đăng ký kinh doanh. 10 [...]... thuộc công ty - Năm 1996 theo quyết định số 2053/QĐ/TCCB-LĐ đổi tên nghiệp xây dựng giao thông dịch vụ du lịch thành nghiệp xây dựng công trình giao thông trực thuộc công ty vật t vận tải xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải 22 1.2 Lĩnh vực hoạt động của nghiệp: - Xây dựng các công trình giao thông, công trình thuỷ lợi san lấp mặt bằng - Xây dựng các công trình. .. chi phí nhân công, chi phí vận chuyển 20 21 Chơng II: Hoạt động đấu thầu tại nghiệp công trình giao thông I Giới thiệu khái quát về nghiệp: 1 Quá trình hình thành phát triển: Tên nghiệp: Nghiệp Xây Dựng Công Trình Giao Thông trực thuộc công ty vật t vận tải xây dựng công trình giao thông thuộc bộ giao thông vận tải - vốn kinh doanh: Trong đó + Vốn cố định: + Vốn lu động: Bao gồm... cho các công trình thi công II Quá trình tham gia đấu thầu tại nghiệp: Quá trình tham gia đấu thầu của nghiệp đợc tiến hành qua các bớc: - Tìm kiếm công trình dự thầu - Lập hồ sơ dự thầu - Nộp hồ sơ dự thầu - Nộp hồ sơ dự thầu tham gia mở thầu - Kí kết hợp đồng xây dựng - Bàn giao công trình, thanh quyết toán - Bảo hành bảo dỡng 1 Tìm kiếm công trình dự thầu: Việc quyết định tham gia dự thầu. .. hợp đồng, nghiệp tiến hành thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lợng của công trình 6 Bàn giao công trình, bảo hành thanh toán hợp đồng: Khi hoàn thành công trình nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ chất lợng công trình, nếu công trình đảm bảo đúng chất lợng nghiệp sẽ tiến hành bàn giao cho chủ đầu t Khi chủ đầu t nghiệm thu công trình, nghiệp sẽ bảo hành công trình theo... thể hiện thông qua bảng số lợng công trình trúng thầu trong những năm vừa qua Các công trình trúng thầu của nghiệp có đợc nhờ vào việc nghiệp đang sở hữu nhiều máy móc thiết bị hiện đại cũng nh kinh nghiệm thi công các công trình tơng tự Đặc biệt đối với các công trình giao thông nghiệp luôn đạt một tỷ lẹ trúng thầu cao 33 Bên cạnh đó rất nhiều công trình tham gia dự thầu của nghiệp đã... dụng Ngân hàng Điều này giúp cho nghiệp có thể huy động vốn, nhận bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng khả năng cung ứng vốn khi thực hiện hợp đồng Công tác an toàn lao động đợc nghiệp hết sức chú trọng Tất cả các công trình thi công nghiệp đều đa ra các giải pháp thực hiện an toàn lao động, tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thực hiện an toàn lao động bảo hộ lao động Thông. .. trang lãng phí thất thoát vốn trong quá trình thực hiện thi công đạt đợc mục đích Thông qua đấu thầu, các nhà đầu t sẽ tìm ra có năng lực, uy tí, kinh nghiệm để đảm bảo thực hiện công trình đúng tiến độ với chất lợng cao Từ đó nâng cao đợc chất lợng sản phẩm, hạ thấp đợc giá thành sản phẩm Đấu thầu góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về xây dựng , về quy chế đấu thầu sâu rộng Khi... trị dự thầu thầu 30 đội thi công số 2 Dự toán công trình bao gồm chi phí xây lắp, chi phí mua sắm thiết bị,chi phí khác chi phí dự phòng Dự toán đợc tính theo công thức: GDT= GXL + GK + GDP + chi phí xây lắp công trình: bao gồm các chi phí về san lấp mặt bằng, xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ cho thi công, xây dựng công trình, lắp đặt máy móc thiết bị Chi phí xây lắp đợc tính theo công. .. năm vừa qua công tác tham dự thầu của nghiệp đạt hiệu quả khá cao, nghiệp đã từng bớc khẳng định đợc vị trí của mình trong cơ chế thị trờng nói chung thị trờng xây dựng nói riêng Bảng 2: số công trình trúng thầu trong những năm gần đây Số công trình dự thầu Số công trình trúng thầu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 78 94 85 27 34 32 Khả năng trúng thầu của nghiệp ngày càng đợc nâng cao Điều đó... tranh đấu thầu, cha đáp ứng đợc trong cạnh tranh đấu thầu Đặc biệt về dội ngũ công nhân viên thi công các công trìnhtrình tự kỹ thuật phức tạp, máy móc cho các công trình đó còn nhiều hạn chế 2 Những tồn tại trong hoạt động đấu thầu của nghiệp 2.1 Năng lực tài chính Năng lực tài chính của nghiệp ảnh hởng rất lớn đến khả năng thắng thầu trong quá trình cạnh tranh Đó là một hạn chế của nghiệp . đấu thầu. Chơng II: Hoạt động đấu thầu của Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông. Chơng III: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại Xí. nên em quyết định chọn đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông Nội dung chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Khái niệm về đấu thầu. Điều kiện thực hiện đấu thầu., Các phơng thức đấu thầu., Đấu thầu rộng rãi. Đấu thầu hạn chế Chỉ định thầu:, Đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Đặc điểm của ngành xây dựng., Sơ tuyển nhà thầu. Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu., Đánh giá hồ sơ dự thầu., Hoạt động xây lắp. Cách tính giá dự thầu., Vai trò của đấu thầu xây lắp, Các nhân tố ảnh hởng tới kết quả đấu thầu của đơn vị xây dựng, Bé m¸y tỉ chøc cđa xÝ nghiƯp:, Tìm kiếm công trình dự thầu:, Năng lực kỹ thuật:, Các nội dung khác. Dự toán gía dự thầu:, Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mời thầu: Kí kết hợp đồng: Thi công công trình: Bàn giao công trình, bảo hành và thanh toán hợp đồng:, Những kết quả đạt đợc, Năng lực máy móc thiết bị của xí nghiệp Đội ngũ cán bộ công nhân viên của xí nghiệp Cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, Tồn tại từ phía nhà đầu t Bên mời thầu, Tăng cờng hoạt động tiếp thị thị trờng, Nâng cao năng lực về vốn, Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, công nghệ, Nâng cao chất lợng đội ngũ công nhân viên, Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu, Kiến nghị với nhà nớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay