Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông

58 363 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 13:40

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông . đấu thầu. Chơng II: Hoạt động đấu thầu của Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông. Chơng III: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại Xí. nên em quyết định chọn đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông Nội dung chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đấu thầu tại xí nghiệp xây dựng công trình giao thông, Khái niệm về đấu thầu. Điều kiện thực hiện đấu thầu., Các phơng thức đấu thầu., Đấu thầu rộng rãi. Đấu thầu hạn chế Chỉ định thầu:, Đặc điểm của sản phẩm xây dựng. Đặc điểm của ngành xây dựng., Sơ tuyển nhà thầu. Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu., Đánh giá hồ sơ dự thầu., Hoạt động xây lắp. Cách tính giá dự thầu., Vai trò của đấu thầu xây lắp, Các nhân tố ảnh hởng tới kết quả đấu thầu của đơn vị xây dựng, Bé m¸y tỉ chøc cđa xÝ nghiƯp:, Tìm kiếm công trình dự thầu:, Năng lực kỹ thuật:, Các nội dung khác. Dự toán gía dự thầu:, Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mời thầu: Kí kết hợp đồng: Thi công công trình: Bàn giao công trình, bảo hành và thanh toán hợp đồng:, Những kết quả đạt đợc, Năng lực máy móc thiết bị của xí nghiệp Đội ngũ cán bộ công nhân viên của xí nghiệp Cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, Tồn tại từ phía nhà đầu t Bên mời thầu, Tăng cờng hoạt động tiếp thị thị trờng, Nâng cao năng lực về vốn, Nâng cao năng lực máy móc thiết bị, công nghệ, Nâng cao chất lợng đội ngũ công nhân viên, Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu, Kiến nghị với nhà nớc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay