Một số bienj pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại công ty rượu thuốc lá ISO 9002 tại công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long

71 469 4
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 13:40

Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại công ty rượu thuốc lá ISO 9002 tại công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long Mục lục Trang Lời nói đầu 3 Phần I: Chất lợng sản phẩm với vấn đề doanh nghiệp 6 I. khái niệm chung về chất lợng quản chất lợng. 6 1. Đặt vấn đề. 6 2. Chất lợng gì 6 3. Sự phát triển của chất lợng. 6 4. Quản chất lợng - Các nguyên tắc quản chất lợng. 9 5. Hệ thống chất lợng. 10 6. Vai trò của hệ thống văn bản. 11 II. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 11 1. Sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 11 2. ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 9000. 11 3. Tóm tắt các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000. 13 III. Các bớc tiến hành áp dụng ISO 9000. 15 1. Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000. 15 2. Chứng nhận hệ thống chất lợng phù hợp với ISO 9000. 16 3. Các giai đoạn chính của quá trình áp dụng ISO 9000. 17 PhầnII. Tình hình nghiên cứu áp dụng ISO 9000 tại Công ty R- ợu -Nớc giải khát Thăng Long. 20 I. Khái quát tình hình chung của Công ty. 20 1. Quá trình hình thành phát triển Công ty. 20 2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 23 3. Hoạch định chiến lợc của Công ty. 23 4. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long ảnh hởng tới quá trình quản chất lợng. 25 A. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. 25 B. Đặc điểm quy trình công nghệ trang thiết bị. 28 C. Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng. 31 D. Đặc điểm về lao động. 35 E. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý. 37 1 F. Đặc điểm về vốn. 42 II. Phân tích tình hình áp dụng ISO 9002 tại Công ty Rợu -Nớc giải khát Thăng Long. 46 1. Tình hình quản chất lợng của Công ty trớc khi áp dụng ISO 9000. 46 2. do tại sao Công ty chọn ISO 9002. 52 3. Tiến độ áp dụng ISO 9002Công ty. 53 4. Tiến trình đánh giá. 55 III. Một số nhận xét. 57 1. Những kết quả ban đầu. 57 2. Những khó khăn vớng mắc trong việc áp dụng ISO 9002. 57 Phần III. Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng phát triển hệ thống ISO 9002 tại Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long. 59 I. Phơng hớng đặt ra đối với hệ thống QLCL ISO 9002Công ty Rợu -Nớc giải khát Thăng Long. 59 II. Các giải pháp 61 Biện pháp thứ nhất 61 Biện pháp thứ hai 63 Biện pháp thứ ba 65 Biện pháp thứ t 67 Biện pháp thứ năm 70 III. Một số kiến nghị đối với nhà nớc quan t vấn. 73 Kết luận 76 Tài liệu tham khảo 77 2 Lời mở đầu Ngày nay, trong đời sống xã hội giao lu kinh tế Quốc tế, chất lợng sản phẩm dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng đang trở thành một thách thức to lớn đối với các quốc gia trên con đờng thế kỷ XXI Sự thắng bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trờng phụ thuộc chủ yếu vào mức độ thích hợp của chất lợng hàng hóa dịch vụ, sự hợp về giá cả điều kiện giao nhận. Muốn cạnh tranh trên thị trờng trong nớc quốc tế, muốn thoả mãn nhu cầu của khách hàng cũng nh mong đạt đợc lợi nhuận cao thì cần phải thiết lập một hệ thống Quản trị chất lợng trong bất cứ tổ chức nào. Đối với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, việc đảm bảo nâng cao chất lợng hàng hoá dịch vụ đang trở thành phơng thức tất yếu biện pháp có hiệu lực để đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế đáp ứng ngày một cao hơn nhu cầu đòi hỏi của xã hội, đồng thời thúc đẩy quá trình hoà nhập của nớc ta về kinh tế thơng mại với các nớc trong khu vực ASEAN, cộng đồng Châu Âu các nớc khu vực khác trên thế giới. Quản trị chất lợng môn khoa học ứng dụng liên nghành còn mới mẻ đối với Việt Nam, nhng có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Quản trị chất lợng khác hẳn với kiểm tra chất lợng (KCS). KCS chức năng chủ yếu của các bộ phận kiểm tra, nhằm trớc hết loại bỏ những sản phẩm xấu, phế phẩm. Điều đó không làm thay đổi bao nhiêu chất lợng sản phẩm. Còn quản trị chất lợng đề cập đến tất cả các yếu tố ảnh hởng đến sự hình thành của chất lợng sản phẩm, từ thiết kế đến triển khai đến sản xuất, lắp đặt dịch vụ. Đó cách thức mới, quản cả quá trình, 3 quản theo hệ thống chất lợng. Hệ thống chất lợng mô hình quản hiện đại mà các doanh nghiệp Việt Nam đang lựa chon áp dụng. Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long ra đời trong nền kinh tế thị tr- ờng, tiền thân của Công ty xởng sản xuất Rợu nớc giải khát lên men trực thuộc Công ty rợu- bia Hà Nội , đợc thành lập ngày 24-3-1989 theo quyết định số 6145/QĐ-UB . Công ty đang thực sự trởng thành do khả năng sinh lời đem lại uy tín của mình trên thị trờng kết luận để từ đó bắt đầu xác lập vị trí thế đứng của mình trên thị trờng ngày một khẳng định mình. Để hoà nhập mình với xu thế chung của khu vực ASEAN thế giới , đảm bảo liên tục cải tiến chất lợng sản phẩm, mở rộng thị trờng trong nớc cũng nh xuất khẩu, mô hình quản chất lợng đã đợc Công ty nghiên cứu chính thức bắt tay vào xây dựng đầu năm 1999 Mô hinh quản chất l- ợng theo tiêu chuẩn chất lợng quốc tế ISO 9000. Công ty đã từng bớc đa hệ thống quản chất lợng ISO 9000 nhằm nâng cao công tác quản chất lợng của Công ty cũng nh tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua các công cụ chủ yếu nh: Chất lợng giá thành sản phẩm, các dịch vụ phân phối, phục vụ khách hàng . Do đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Rợu-Nớc giải khát Thăng Long em đã lựa chon đề tài: " Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng phát triển Hệ thống quản chất lợng ISO 9002 tại Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long " Để nhằm góp một phần nhỏ bé của mình tìm ra những quan điểm, ph- ơng hớng biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển hệ thống quản chất lợng ISO 9002 của Công ty. Đề tài gồm có 3 phần: PhầnI : Chất lợng sản phẩm với vấn đề doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng xây dựng hệ thống quản chất lợng ISO 9002Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long. Phần III: Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng phát triển hệ thống quản chất lợng ISO 9002 tại Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long . 4 Đề tài của em đợc hoàn thành dới sự hớng dẫn của thầy giáo. Tuy em có cố gắng tìm hiểu, học hỏi nhng thời gian không cho phép, kiến thức còn hạn hẹp nên bài viết không trách khỏi những thiếu sót , kính mong thầy giáo, các cô, chú, anh , chị các bạn đóng góp, chỉ dẫn giúp em hoàn thành đề tài của mình, đồng thời tạo điều kiện cho em nắm bắt đ- ợc các tri thức kỹ năng làm việc trong hoạt động kinh tế. Em xin chân thành cảm ơn ! Phần I Chất lợng sản phẩm với vấn đề doanh nghiệp 1.Đặt vấn đề . Một trong những yếu tố cơ bản bảo đảm sự thành công của một doanh nghiệp chất lợng sản phẩm phục vụ . Để tồn tại phát triển trong cuộc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu của doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm dịch vụ . * Thoả mãn các nhu cầu của khách hàng * Phù hợp các công dụng mục đích đã định * Phù hợp các tiêu chuẩn quy định * Luôn sẵn có với giá cả cạnh tranh * Giá thành đảm bảo lợi nhuận để tồn tại phát triển Nói tóm lại vì sự sống còn của mình doanh nghiệp phải giải bài toán chất lợng. 2.chất l ợng gì ? Theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 thì: Tập hợp các đặc tính của một thực thể ( đối tợng) tạo cho thực thể ( đối tợng) đó khả năng thoả mãn những yêu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn . Chất lợng có đặc điểm là. * Mang tính chủ quan * Không có chuẩn mực * Thay đổi theo thời gian không gian, thời gian điều kiện sử dụng * Không đồng nghĩa với sự hoàn hảo Chất lợng gắn liền với sự thoả mãn nhu cầu của khách hàng, vì vậy nên sản phẩm hay dịch vụ nào không đáp ứng đợc nhu cầu khách hàng thì bị coi kém chất lợng dù cho trình độ công nghệ sản xuất ra có hiện đại đến đâu đi nữa. 5 3. sự phát triển của chất l ợng Trong lịch sử phát triển sản xuất ,chất lợng sản phẩm không ngừng tăng lên theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại . Tuỳ theo quan điểm cách nhìn nhận xem xét mà các chuyên gia chia giai đoạn chất lợng thành các giai đoạn khác nhau . Giai đoạn 1: " kiểm tra sản xuất " Kể từ khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp , trong một thời gian dài , đánh giá chất lợng chủ yếu dựa trên việc kiểm tra sản xuất . Để phát hiện ra khuyết tật , ngời ta tiến hành kiểm tra sản phẩm cuối cùng , sau đó đề ra biện pháp khắc phục . Nhng biện pháp này không giải quyết đợc tận gôc vấn đề , nghĩa không tìm đúng nguyên nhân đích thực gây ra khuyết tật của sản phẩm. Đồng thời việc kiểm tra nh vậy cần chi phí lớn về thời gian nhân lực độ tin cậy không cao. Giai đoạn thứ2: " Kiểm soát chất lợng " Vào những năm 20 khi sản xuất công nghiệp phát triển cả về độ phức tạp quy mô thì việc kiểm tra chất lợng đòi hỏi số lợng cán bộ kiểm tra càng đông , chi phí cho chất lợng sẽ càng lớn .Từ đó ngời ta nghĩ tới biện pháp "phòng ngừa " thay thế cho biện pháp - phát hiện" . Mỗi doanh nghiệp muốn sản xuất dịch vụ của mình có chất lợng cần kiểm soát 5 điều kiện cơ bản sau: * Kiểm soát con ngời * Kiểm soát phơng pháp quá trình * Kiểm soát nhà cung ứng * Kiểm soát trang thiết bị dùng cho sản xuất kiểm tra , thử nghiệm * Kiểm soát thông tin Giai đoạn th 3 : " Bảo đảm chất lợng " Khái niệm đảm bảo chất lợng đã đợc phát triển lần đầu ở Mỹ từ những năm 50 . khi đề cập đến chất lợng , hàm ý sâu xa của nó hớng tới sự thoả mãn của khách hàng , một trong những yếu tố thu hút đợc khách hàng đó - niềm tin - của khách hàng đối với nhà sản xuất . khách hàng luôn luôn mong muốn tìm hiểu xem nhà sản xuất có ổn định về mặt kinh doanh , tài chinh , uy tín xã hội có đủ độ tin cậy không . Các yếu tố chính sở để tạo ra niềm tin cho khách hàng , khách hàng có thể đặt niềm tin vào nhà sản xuất một khi biết rằng họ sẽ - bảo đảm chất lợng. Niềm tin đó dựa trên cơ sở khách hàng biết rõ về cơ cấu tổ chức , con ngời , phơng tiện cách quản của nhà sản xuất . Mặt khác, nhà sản xuất phải có đủ bằng chứng 6 khách quan để chứng tỏ khả năng bảo đảm chất lợng của mình. Các bằng chứng đó dựa trên : Sổ tay chất lợng, quy trình, quy định kỹ thuật đánh giá của khách hàng về tổ chức kỹ thuật, phân công ngời chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lợng, phiếu kiểm nghiệm ,báo cáo kiểm tra thử nghiệm , quy trình cán bộ, quy định trình độ cán bộ , hồ sản phẩm. Giai đoạn thứ 4:" quản chất lợng " Trong quá trình hoạt động của mình, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm tới việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lợng mà còn phải tính toán đến hiệu quả kinh tế nhằm có đợc giá thành rẻ nhất. Khái niệm quản chất lợng ra đời liên quan đến viêc tối u hoá các chi phí hoạt động nhằm đạt đợc hiệu quả cao nhất .Mục tiêu của chất lợng đề ra những chính sách thích hợp để có thể tiết kiệm đợc đến mức tối đa mà vẫn bảo đảm sản phẩm dịch vụ sản xuất ra đạt tiêu chuẩn .Quản chặt chẽ sẽ giảm tới mức tối thiểu những chi phí không cần thiết. Giai đoạn 5 :" quản chất lợng toàn diện " Quản chất lợng toàn diện đợc hình thành ở nhật bản từ khi tiến sĩ Deming truyền bá chất lợng cho ngời nhật vào những năm 50 . Hiện nay , khái niệm quản chất lợng toàn diện đã đợc phát triển rộng rãi ở nhật bản nhiều nớc khác trên thế giới . Ngoài các biện pháp kiểm tra, kiểm soát , bảo đảm quản chất lợng , quản chất lợng toàn diện bao gồm nhiều biện pháp khác nhằm thoả mãn nhu cầu chất lợng của cả nội bộ bên ngoài doanh nghiệp . Một doanh nghiệp muốn đạt đợc trình độ - quản chất lợng toàn diện - phải đợc trang bị mọi điều kiện kỹ thuật cần thiết để có đợc chất lợng trong thông tin ,chất lợng đào tạo , chất lợng trong hành vi ,thái độ cử chỉ ,cách c xử trong nội bộ doanh nghiệp cũng nh đối với khách hàng bên ngoài . Sự khác biệt về mặt chiến lợc giữa các giai đoạn khác nhau là: * Kiểm tra chất lợng : phân loại sản phẩm tốt xấu * Kiểm tra chất lợng: Tạo ra sản phẩm thoả mãn khách hàng bằng cách kiểm soát các quá trình 4M và1I 4M: Man (con ngời), Machine (máy móc) ,Material (nguyên vật liệu), Method (phơng pháp) 1I :Information (thông tin ) * Đảm bảo chất lợng : Tiến từ sản phẩm thoả mãn khách hàng lên đến tạo niềm tin cho khách hàng . * Quản chất lợng : Đạt đợc chất lợng hợp hoá chi phí 7 * Quản chất lợng toàn diện : lấy con ngời trung tâm để tạo ra chất l- ợng. 4.Quản chất l ợng- các nguyên tắc quản chất l ợng Các định nghĩa: Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 định nghĩa :"Quản chất lợng tập hợp các hoạt động có chức năng quản chung nhằm xác định thực hiện các chính sách chất lợng - (Chính sách chất lợng toàn bộ ý đồ định hớng của một tổ chức đối với chất lợng do lãnh đạo cao nhất chính thức công bố ). Quản chất lợng bao gồm các hoạt động lập kế hoạch chất lợng, kiểm soát chất lợng, đảm bảo chất lợng cải tiến chất lợng. Lập kế hoạch chất lợng : Các hoạt động thiết lập mục tiêu yêu cầu chất lợng cũng nh yêu cầu về việc áp dụng các yếu tố của hệ thống chất lợng. Kiểm soát chất lợng: các hoạt động kỹ thuật mang tính tác nghiệp đợc sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lợng. Kiểm tra chất lợng: hoạt động nh đo , xem xét thử nghiệm , định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tợng so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính . Đảm bảo chất lợng : toàn bộ các hoạt động có kế hoạch hệ thống đ- ợc tiến hành tronh hệ thống chất lợng đợc chứng minh đủ sức cần thiết để tạo niềm tin thoả đáng rằng thực thể ( đối tợng ) sẽ thoả mãn đầy đủ các yêu cầu chất lợng. Các nguyên tắc quản chất lợng: Muốn tác động đồng bộ đến các yếu tố có ảnh hởng tới chất lợng , hoạt động quản chất lợng phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1- Định hớng vào khách hàng .Chất lợng sự thoả mãn những yêu cầu của khách hàng , chính vì vậy việc quản chất lợng phải nhằm đáp ứng mục tiêu đó .Quản chất lợng không ngừng tìm hiểu các nhu cầu của khách hàng xây dựng nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đó một cách tốt nhất . Nguyên tắc 2- Lãnh đạo Công ty thống nhất mục đích ,định hớng môi trờng nội bộ của Công ty,huy động toàn bộ nguôn lực để đạt mục tiêu của Công ty. Nguyên tăc 3- Con ngời yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển .Việc huy động con ngời một cách đầy đủ sẽ tạo ra cho họ kiến thức kinh nghiệm thực hiện công việc ,đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 8 Nguyên tắc 4- Quan điểm quá trình .Hoạt động sẽ hiệu quả hơn các nguồn lực hoạt động có liên quan đợc quản nh một quá trình. Nguyên tắc 5- Quan điểm hệ thống của quản .Việc quản một cách có hệ thống sẽ làm tăng hiệu quả hiệu lực của Công ty . Nguyên tắc 6-Cải tiến liên tục .Cải tiến liên tục mục tiêu của mọi Công ty điều này càng trở lên đặc biệt quan trọng trong sự biến động không ngừng của môi trờng kinh doanh hiện nay. Nguyên tắc 7- Quyết định dựa trên sự kiện .Các quyết định hành động có hiệu lực dựa trên sự phân tích dữ liệu thông tin. Nguyên tắc 8- Quan hệ cùng có lợi với bên cung ứng sẽ nâng cao khả năng tạo ra giá trị của cả hai bên. 5. Hệ thống chất l ợng Để cạnh tranh duy trì đợc chất lợng với hiệu quả kinh tế cao , doanh nghiệp không thể áp dụng các biên pháp riêng lẻ mà phải có cơ chế quản cụ thể có hiệu lực, theo ngôn ngữ chung hiện nay xây dựng hệ thống chất lợng . Hệ thống chất lợng :"toàn bộ cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quá trình các nguồn lực cần thiết để thực hiện quản chất lợng" Hệ thống chất lợng phải đáp ứng những yêu cầu sau : * Xác định rõ sản phẩm dịch vụ cuối cùng với các quy định kỹ thuật nhằm thoả mãn các yêu cầu của khách hàng; * Điều hành việc quản các yếu tố ảnh hởng tới chất lợng (con ngời, ph- ơng tiện . )một cách có hệ thống theo kế hoạch đã định , hớng về giảm thiểu , loại trừ . ngăn ngừa các điểm không phù hợp. * Kết hợp việc kiểm soát với cải tiến chất lợng. Hệ thống chất lợng giúp cho việc quản hài hoà các nguồn lực để đạt đợc mục tiêu chung của tổ chức đảm bảo thoả mãn các yêu cầu của khách hàng Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống chất lợng tập hợp những tài liệu quy định những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quá trình nguồn lực để thực hiện quảm chất lợng. 6.Vai trò của hệ thống văn bản Xây dựng hệ thống văn bản hoạt động trọng tâm của công việc xây dựng hệ thống chất lợng. Hệ thống văn bản thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp : - Sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu chất lợng. 9 - Có căn cứ để đánh giá hiệu lực hiệu quả của hệ thống chất lợng. - Có cơ sở để cải tiến chất lợng duy trì cải tiến đã đạt đợc . Hệ thống vản bản thích hợp bằng chứng khách quan để khách hàng tin tởng vào hoạt động của doanh nghiệp . II. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 1.Sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đợc tổ chức tiêu chuẩn hoá quôc tế ban hành lần đầu vào năm 1987 . Quá trình hình thành phát triển của tiêu chuẩn ISO 9000 đợc miêu tả đợc miêu tả tóm tắt qua hình 1: 2. ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 9000 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống chất lợng đợc xây dựng dựa trên triết : * Nếu hệ thống sản xuất quản tốt thì sản phẩm dịch vụ mà hệ thống đó sản xuất ra sẽ tốt. * ISO 9000 một tiêu chuẩn về hệ thống chất lợng ,nó không phải một tiêu chuẩn , quy định kỹ thuật về sản phẩm. * ISO 9000 dựa trên hệ thống tài liệu dựa trên tiêu chí : - Viết những gì cần làm. - Làm những gì đã viết. - chứng minh những gì đã làm. * ISO 9000 nhấn mạnh vào việc phòng ngừa ,mục tiêu nhằm ngăn ngừa những khuyết tật về chất lợng. * ISO 9000 tiêu chuẩn có tính áp dụng rộng rãi 10 [...]... Long I.Giới thiệu chung về Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long 1.Quá trình hình thành phát triển của Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long một đơn vị trực thuộc, dới sự quản của Sở Thơng Mại Nhiệm vụ chính của Công ty sản xuất rợu nớc giải khát lên men Tên: Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long Địa chỉ: 181 Đờng Lạc Long Quân,Quận Cầu Giấy, Hà... về quản chất lợng các yếu tố của hệ thống chất lợng 10 ISO 900 4-2 : Hớng dẫn về quản chất lợng các dịch vụ trong sau quá trình kinh doanh 11 ISO 900 4-3 : Hớng dẫn về quản chất lợng các nguyên liệu đầu vào của quá trình 12 ISO 900 4-4 : Hớng dẫn về quản chất lợng đối việc cải tiến chất lợng trong doanh nghiệp 13 ISO 900 4-5 : Hớng dẫn về quản chất lợng đối với hoạch định chất lợng 14 ISO. .. hoặc ISO 9001 hay ISO 9002, cũng có thể chọn ISO 9003 để áp dụng vào doanh nghiệp 6 ISO 900 0-2 :Hớng dẫn chung về việc áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lợng nh ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 7 ISO 900 0-3 :Hớng dẫn việc áp dụng ISO 9001 đối với sự phát triển, cung ứng bảo trì phần mềm sử dụng quản 8 ISO 900 0-4 :áp dụng các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lợng để quản độ tin cậy của sản phẩm 9 ISO 900 4-1 :Hớng... Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long đang thực hiện các chơng trình nh: GMP HACCP, để đáp ứng các nhu cầu chặt chẽ trong đó thì Công ty Buộc phải bỏ ra một lợng vốn không nhỏ, đến đây điều nhiều Công ty không muốn Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long cũng nhận thức đợc rằng mục tiêu lâu dài của Công ty sản xuất ra những sản phẩm có chất lợng thực sự để khách hàng tin tởng vào Công ty. .. cấu quản tổ chức cũng theo hớng đó Về kiểu tổ chức quản lý: Công ty Rợu- Nớc giải khát Thăng Long đơn vị hoạch toán kinh doanh độc lập, có t cách pháp nhân phơng thức quản theo kiểu trực tuyến, công ty quán triệt cơ chế quản lý: Đảng lãnh 34 đạo, Giám đốc quản điều hành, công nhân viên chức tham gia quản thông qua Đại Hội công nhân viên chức, Ban thanh tra công nhân Trách nhiệm và. .. chất lợng của Công ty Bớc 8: Duy trì hệ thống chất lợng sau khi chứng nhận - giai đoạn này cần tiến hành khắc phục các vấn đề còn tồn tại phát hiện qua đánh giá chứng nhận tiếp tục thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của tiêu chuẩn để duy trì không ngừng cải tiến hệ thống chất lợng của Công ty 18 Phần II: Tình hình nghiên cứu áp dụng ISO 9000 tại Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long I.Giới... dụng ISO 9000 1 Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000 Việc áp dụng ISO 9000 có một số lợi ích nh sau: -Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lợng :Một hệ thống quản chất lợng phù hợp với tiêu chuẩn ISO9 000 sẽ giúp công tác quản hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hệ thống kế hoạch ,giảm thiểu loại trừ các chi phí phát sinh sau khi kiểm tra ,chi phí bảo hành làm lại Cải tiến 13 liên tục hệ thống. .. Giám đốc điều hành công ty theo phân công uỷ quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trơc Giám đốc về nhiệm vụ đợc Giám đốc phân công uỷ quyền: * Trực tiếp điều hành chịu trách nhiệm trơc Giám đốc công ty về công nghệ , kỹ thuật, quản sản xuất, quản chất lợng sản phẩm của công ty * Xây dựng quản kiểm tra các định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ quy chế sản xuất liên... * Đảm bảo hệ thống đợc xây dựng, áp dụng duy trì theo tiêu chuẩn ISO 9002 * Báo cáo thực hiện hệ thống chất lợng để Giám đốc công ty xem xét làm cơ sở để cải tiến hệ thống chất lợng * liên hệ với bên ngoài về các vấn đề có liên quan đến hệ thống chất lợng của công ty * Xem xét các thủ tục( quy trình ) của ISO 9002 * Đào tạo phổ biến * Đánh giá chất lợng nội bộ * Đảm bảo duy trì thực hiện các... ISO 900 4-6 : Hớng dẫn về đảm bảo chất lợng đối với việc quản dự án 15 ISO 900 4-7 :Hớng dẫn về việc quản các kiều dáng mẫu mã hoặc tái thiết kế các sản phẩm 16 ISO 1001 1-1 :Hớng dẫn về việc đánh giá(audit) hệ thống chất lợng áp dụng trong doanh nghiệp 17 ISO 1001 1-2 :Các chỉ tiêu chất lợng đối với các chuyên gia đánh giá hệ thống chất lợng( Auditor of Quality System ) 18 ISO 1001 1-3 :Quản các chơng . trạng xây dựng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9002 ở Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long. Phần III: Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển. áp dụng ISO 9002. 57 Phần III. Một số biện pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống ISO 9002 tại Công ty Rợu - Nớc giải khát Thăng Long.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số bienj pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại công ty rượu thuốc lá ISO 9002 tại công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long, Một số bienj pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại công ty rượu thuốc lá ISO 9002 tại công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long, Một số bienj pháp nhằm góp phần xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại công ty rượu thuốc lá ISO 9002 tại công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long, sự phát triển của chất l ợng, ý nghĩa của tiêu chuẩn ISO 9000 Tóm tắt 24 yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn ISO 9002, Các giai đoạn chính của quá trình áp dụng ISO 9000, Tổ chức Hoạch định chiến l ợc kinh doanh.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay