Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng A

1 456 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 11:10

Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Môn thi: Ngữ Văn - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1 (8,0 im). Vn bn Li lm v s bit n khộp li vi thụng ip: Hóy hc cỏch vit nhng ni au bun, thự hn lờn cỏt v khc ghi nhng õn ngha lờn ỏ. (Ng vn 9, tp 1, trang 160, NXB Giỏo dc, nm 2009) Suy ngh ca em v vn trờn? Cõu 2 (12,0 im). Nim vui ca nh vn chõn chớnh l c lm ngi dn ng n x s ca cỏi p. Hóy khỏm phỏ x s ca cỏi p qua vn bn Lng l Sa Pa (Nguyn Thnh Long, Ng vn 9, tp 1) v Sang thu (Hu Thnh, Ng vn 9, tp 2). - - - Hết - - - Đề chính thức . Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Môn thi: Ngữ Văn - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1 (8,0 im) c lm ngi dn ng n x s ca cỏi p. Hóy khỏm phỏ x s ca cỏi p qua vn bn Lng l Sa Pa (Nguyn Thnh Long, Ng vn 9, tp 1) v Sang thu (Hu Thnh, Ng vn 9, tp 2). - - - Hết - - - Đề chính thức . cỏch vit nhng ni au bun, thự hn lờn cỏt v khc ghi nhng õn ngha lờn ỏ. (Ng vn 9, tp 1, trang 160, NXB Giỏo dc, nm 20 09) Suy ngh ca em v vn trờn? Cõu 2 (12,0 im). Nim vui ca nh vn chõn chớnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng A, Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng A, Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Ngữ văn lớp 9 Bảng A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay