Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2014 - 2015

7 597 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 10:09

. 1 SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,5. CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I- MÔN TOÁN- LỚP 12 . NĂM HỌC : 2 014 -2 015 . Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 1 (2,5 điểm ) a) 1, 25 b) 0,75 c) 0,5 Cho hàm số:         3 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1y x m x m m x m   . m=0, m= - 4. 0,25 Câu 2 ( 2,0 điểm) a) 1, 0 b) 1, 0 Giải các phương trình :   2 1 ) 3 - 82.3 + 9 0 . x x a           1 1 1 2 2 2 ) log 1 log 1 - log 7 1 1 b x x x     4 a) 1, 0 a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2014 - 2015, Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2014 - 2015, Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến năm học 2014 - 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay