Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

29 634 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 11:41

Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Nội dung Lời nói đầu Chơng I : Vốn lu động vai trò của vồn lu động trong sản xuất . kinh doanh của doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . I. Vốn lu động của Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 1. Khái niệm Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 2. Thế nào là vốn lu động . 3. Kết cấu của vốn lu động. II. Sự cần thiết phải tăng cờng quản sử dụng hiệu quả . vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 1. Vai trò của vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 2. Sự cần thiết phải tăng cờng quản sử dụng vốn lu động . III. Một số chỉ tiêu bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . Chơng II: Tình hình quản sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam thời gian qua . I. Thực trạng quản sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam . 1. Tình hình hoạt động của khu vực vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam . 2. Thực trạng quản sử dụng vốn lu động . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Đánh giá những u điểm , những mặt còn tồn tại nguyên nhân 1. Đánh giá những u điểm . 2. Những mặt còn tồn tại nguyên nhân. Chơng III : Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam . I. Xu hớng vận động của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam trong thời gian tới . II. Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam. 1. Giải pháp . a. Về phía doanh nghiệp . b. Về phía nhà nớc . 2. Kiến nghị . Phần kết luận Danh mục tài liệu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Trong xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu , đất nớc ta cũng đang nỗ lực thực hiện công cuộc công nghiệp hoá , hiện đại hoá để bắt kịp tiến trình tự do hoá thơng mại tiến tới tự do hoá tài chính . Vì vậy mà vốn nói chung vốn lu động nó riêng ý nghĩa vô cùng quan trọng , nó đợc coi là yếu tố vật chất không thể thiếu cuả mọi quá trình sản xuất kinh doanh càng ý nghĩa hơn trong giai đoạn đổi mới này của đất nớc . Trong giai đoạn này nguồn vốn đầu t nớc ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng .Vấn đề đặt ra là hiệu quả đầu t chất lợng sử dụng vốn đang là thách thức đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế do vậy, việc tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn nói vốn lu động nói riêng là rất cần thiết . Đó là đòi hỏi cấp bách của các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam hiện nay . đó cũng là do em chọn đề tài này để làm đề án môn học. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TH.S Nguyễn Anh Minh đã hớng dẫn em hoàn thành đề án này . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I Vốn lu động vai trò của vốn lu động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài I. Vốn lu động của doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 1. Khái niệm doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . Đầu t trực tiếp nớc ngoàimột xu hớng tính quy luật trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bớc vào giai đoạn quốc tế hoá . Hầu hết các quốc gia đều thực hiện mở cửa nền kinh tế ra thị trờng thế giới tiến hành hợp tacs đầu t quốc tế . Đối với các quốc gia phát triển , đầu t trực tiếp ra nớc ngoài nhằm giảm bớt rủi ro trong kinh doanh . Đầu t trực tiếp nớc ngoài thể vợt qua các hàng rào thuế quan phi thuế quan , sự khác nhau về văn hoá , luật pháp chính sách của chính phủ các nớc để tạo ra những lợi thế kinh tế mới nhờ mở rộng quy mô, thực hiện chuyển giao công nghệ kéo dài chu kì sống quốc tế sản phẩm . Đây là biện pháp hữu hiệu để duy trì củng cố vị thế cho nền kinh tế. Đối với các quốc gia đang phát triển , thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài không những là chiến lợc quan trọng thúc đẩy nhịp độ phát triển kinh tế xã hội , bắt kịp tầm mức của các quốc gia tiên tiến mà còn là sự lựa chọn gần nh không thể tránh khỏi để đạt đợc sự tăng trởng bền vững . sự xuất hiện của nguồn vốn nớc ngoài tại một quốc gia đã tạo ra hội mới cho sự hình thành những thực thể kinh doanh mới các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài. Các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài xuất hiện hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế , từ lĩnh vực sản xuất chế tạo lắp ráp , lĩnh vực khai thác tài nguyên , các lĩnh vực dịch vụ , lĩnh vực nghiên cứu . Nh vậy doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoàidoanh nghiệp trong đó sự tham gia thành lập quản , chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân nớc ngoài . Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoàimột thực thể pháp độc lập hoạt động theo luật pháp của nớc sở tại Việt Nam, theo luật đầu t nớc ngoài Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài gồm hai loại doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài . 2. Thế nào là vốn lu động Vốn là yếu tố bản không thể thiếu đợc của mọi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời vốn cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với sự tăng trởng cảu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nền kinh tế các nớc khác nhau , nhất là các nớc đang phát triển đặc biệt đối với nền kinh tế nớc ta hiện nay . Khi còn sự tồn tịa của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ thì vốn luôn là điểm khởi đầu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp , trong đó phải kể đến một bộ phận hết sức quan trọng đó là vốn lu động . Vốn lu động của doanh nghiệp đợc coi là một yếu tố không thể thiếu của quá trình sản xuất kinh doanh , vì thế để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình th- ờng liên tục cần phải cung cấp đủ vốn lu động Để tiến hành sản xuất , kinh doanh ngoài t liệu lao động , doanh nghiệp còn phải đối tợng lao động . Đối tợng lao động trong doanh nghiệp đợc biểu hiện thành hai bộ phận : Một bộ phận là những vật t dự trữ chuẩn bị cho quá trình sản xuất đợc liên tục ( nguyên nhiên vật liệu .) một bộ phận khác là những vật t đang trong quá trình chế biến ( sản phẩm đang chế tạo , bán thành phẩm ). Hai bộ phận này biểu hiện dới hình thái vật chất gọi là tài sản lu động . Để phục vụ cho quá trình sản xuất cần dự trữ một số công cụ , dụng cụ , phụ tùng thay thế , vật đóng gói cũng đợc coi là tài sản lu động . Mặt khác quá trình sản xuất của doanh nghiệp luôn gắn liền với quá trình lu thông . tài sản lu động nằm trong quá trình lu thông trong quá trình sản xuất thay chỗ nhau vận động không ngừng nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất đợc tiến hành liên tục thuận lợi Doanh nghiệp nào cũng cần một số vốn thích đáng để đầu t vào các tài sản ấy, số tiền ứng trớc về những tài sản đó gọi là vốn lu động của doanh nghiệp Vốn lu động luôn đợc chuyển hoá qua nhiều hình thái khác nhau , bắt đầu từ hình thái tiền tệ sang hình thái dự trữ vật t hàng hóa cuối cùng chuyển về hình thái tiền tệ ban đầu của nó . Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục , không ngừng cho nên vốn lu động cũng tuần hoàn không ngừng tính chất chu kì thành chu chuyển của tiền vốn . Hình thái biểu hiện của vốn lu động nh sau : Vốn lu động nằm trong quá trình dự trữ , bao gồm các khoản vốn : + Vốn nguyên vật liệu chính : Là số tiền biểu hiện giá trị các loại vật t cho sản xuất , khi tham gia sản xuất nó hợp thành thực thế của sản phẩm . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Vốn vật liệu phụ : Là giá trị những vật t dự trữ dùng trong sản xuất giúp cho việc hình thành sản phẩm nhng không hợp thành thực thể chủ yếu của sản phẩm . + Vốn nhiên liệu là giá trị những nhiên liệu dự trữ dùng trong sản xuất . + Vốn phụ tùng thay thế . + Vốn vật t đóng gói . + Vốn công cụ lao động nhỏ . Vốn lu động nằm trong quá trình trực tiếp sản xuất bao gồm các khoản vốn + Vốn sản phẩm đang chế tạo là giá trị những sản phẩm dở dang trong quá trình sản sản xuất , xây dựng hoặc đang nằm trên các địa điểm làm việc đợi chế biến tiếp . + Vốn bán thành phẩm tự chế : Là giá trị những sản phẩm dở dang nhng khai thác sản phẩm đang chế tạo chỗ nó đã hoàn giai đoạn chế biến nhất định . + Vốn về phí tổn đợi phân bổ là những phí tổn chi ra trong kì nhng tác dụng cho nhiều kì sản xuất vì thế cha tính hết giá thành trong sẽ tính dần vào giá thành các kì sau . Vốn lu động nằm trong quá trình lu thông bao gồm các khoản vốn : + Vốn thành phẩm là biểu hiện bằng tiền của số sản phẩm đã nhập kho chuẩn bị các công việc cho tiêu thụ . + Vốn tiền tệ bao gồm tiền mặt tồn quỹ , tiền gửi ngân hàng mà trong quá trình luân chuyển vốn lu động thờng xuyên bộ phận tồn tại dới hình thái này + Vốn thanh toán là những khoản phải thu , tạm ứng phát sinh trong quá trình mua bán vật t hàng hoá hoặc thanh toán nội bộ Nh vậy, vốn lu động của Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoàisố tiền ứng trớc về tài sản lu động tài sản lu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện thờng xuyên liên tục . 3. Kết cấu của vốn lu động Kết cấu của vốn lu động đợc thể hiện thông qua các tỷ trọng của từng bộ phận vốn so với tổng số vốn lu động của doanh nghiệp. Nh vậy kết cấu vốn lu độngquan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn lu động trong tổng số vốn lu động. các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiệp khác nhau thì kết cấu vốn lu động cũng khác nhau các thời kì khác nhau thì kết cấu vốn liu động cũng khác nhau . Việc phân tích kết cấu vốn lu động sẽ giúp các doanh nghiệp thấy đợc tình hình phân bố vốn lu động tỷ trọng mỗi khoản vốn chiếm trong các giai đoạn luôn chuyển , tỷ trọng vốn này nhiều hay ít sẽ quyết định vị trí tầm quan trọng của bộ phận vốn đó trong tổng số vốn lu động của doanh nghiệp , từ đó xác định trọng điểm quản vốn lu động cho từng doanh nghiệp để tìm biện pháp tối u nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong những điều kiện cụ thể . Quan sát sự thay đổi về kết cấu vốn lu động qua các thời kì ta sẽ thấy sự thay đổi trong phơng hớng sản xuất của doanh nghiệp , trong điều kiện thay đổi phơng h- ớng sản xuất doanh nghiệp cần thay đổi kết cấu vốn lu động nh thế nào để đảm bảo quá trình sản xuất đợc tiến hành liên tục . Mặt khác thông qua sự thay đổi về kết cấu vốn lu động trong những thời kì khác nhau của mỗi doanh nghiệp thể thấy đợc những thay đổi về mặt chất lợng công tác quản vốn lu động của từng doanh nghiệp . Những nhân tố ảnh hởng kết cấu lu động của Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài : Những nhân tố về mặt sản xuất : Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài sự khác nhau về nhiều mặt nh về quy mô sản xuất , tính chất trinh độ sản xuất , chu kỳ sản xuất , trinh độ phức tạp của sản phẩm những yêu cầu đặc biệt về nguyên vật liệu , những điều kiện sản xuất đặc biệt ảnh hởng nhiều đến sự khác nhau về tỷ trọng vốn lu động của từng bộ phận vốn so với tổng số vốn ảnh h- ởng tới tỷ trọng vốn của từng khâu nh khâu dự trữ , khâu sản xuất . Những nhân tố về mua sắm vật t tiêu thụ sản phẩm Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài phải sử dụng nhiều loại vật t nguyên vật liệu khác nhau những loại vật t , nguyên vật liệu đó là cuả các đơn vị bán hàng khác nhau . Điều này ảnh hởng đến phần vốn lu động thuộc khâu dự chữ sản xuất . Doanh nghiệp phải tiến hành mua nguyên vật liệu về để chuẩn bị cho quá trình sản xuất . Khoảng cách giữa các doanh nghiệp với các đơn vị bán hàng xa hay gần, kì hạn bán hàng chủng loại số lợng giá cả hình thức thanh toán , hình thức vận chuyển nguyên vật liệu . Tất cả Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 những yếu tố đó đều ảnh hởng tới nhu cầu về vốn lu động bỏ qua khâu dự trữ sản xuất nh vậy sự thay đổi của bất kì một yếu tố nào cũng làm cho kết cấu vốn lu động thay đổi. Đối với việc tiêu thụ sản phẩm cũng ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động , cụ thể là số lợng sản phẩm nhiều hay ít cho mỗi lần tiêu thụ , khoảng cách giữa doanh nghiệp với các nơi tiêu thụ. Những nhân tố về mặt thanh toán : Trong quá trinh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp rất nhiều phơng thức thanh toán tiền bán hàng thể bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng . Việc sử dụng phơng thức thanh toán hợp đảm bảo thời gian thanh toán kịp thời thì tỷ trọng vốn khâu lu thông sẽ ít , ngợc lại nếu không chọn đợc phơng thức thanh toán phù hợp không đảm bảo thời gian thanh toán vì vốn lu động sẽ bị ứ đọng nhiều khâu lu thông sẽ hạn chế hiệu quả sử dụng vốn lu động . Do vậy quá trình tiêu thụ sản phẩm cần thiết phải chú ý đến phơng thức thanh toán , tổ chức thủ tục thanh toán , tình hình chấp hành kỉ luật thanh toán thời hạn thanh toán . II. Sự cần thiêt tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài . 1. Vai trò của vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Bất kì một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đều phải vốn lu động . Đó là một yếu tố quan trọng , một điều kiện vật chất không thể thếu đợc của quá trình tái sản xuất . Qua phần phân tích trên ta thẩytong cùng một lúc vốn lu động của doanh nghiệp đợc phân bố trên khắp các giai đoạn luôn chuyển tồn tại dới nhiều hình thức khác nhau . Muốn cho quá trình tái sản xuất đợc liên tục, doanh nghiệp phải đủ vốn lu động đầu t các hình thái khác nhau đó khiến cho các hình thái đợc mức tồn tại hợp đồng bộ với nhau . Nếu doanh nghiệp nào đó không đủ vốn thì tổ chức sử dụng vốn sẽ gặp khó khă n do vậy quá trình sản xuất cũng bị trở ngại hoặc gián đoạn , qua đó ta thấy đợc vai trò của vốn lu động . Vốn lu động đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động đợc thờng xuyên liên tục đẩm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp hoạt động thờng xuyên liên tục phải đảm bảo đầy đủ nguyên nhiên vật liệu cho quá trình sản xuất , mặt khác đảm bảo cho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 một lợng sản phẩm làm dở bán thành phẩm cần thiết , biểu hiện bằng tiền của nó chính là vốn lu động của doanh nghiệp . Nêu vốn lu động của doanh nghiệp không đ- ợc đảm bảo đầy đủ thì quá trình sản xuất của doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn Vốn lu động còn là công cụ phản ánh đánh gía quá trình vận động của vật t , cũng tức là phản ánh kiểm tra quá trình mua sắm dự trữ , sản xuất , tiêu thụ của doanh nghiệp . Trong doanh nghiệp sự vận động của vốn là phản ánh sự vận động của vật t . Nhìn chung vốn lu động nhiều ít là phản ánh số lợng vật t , hàng hoá dự trữ các khâu nhiều hay ít .Nhng mặt khác vốn lu động luôn chuyển nhanh hay chậm còn phản ánh số lợng vật t sử dụng , thời gian nằm khâu sản xuất lu thông sản phẩm hợp hay không . Bởi vậy thông qua tình hình luôn chuyển vốn lu động còn thể đánh giá kịp thời đối với việc mua sắm dự trữ , sản xuất tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Vốn lu độngmột bộ phận của vốn đầu t đợc ứng ra để mua sắm các tài sản lu động sản xuất tài sản lu thông phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Đối với mỗi doanh nghiệp cấu tài sản cũng khác nhau , đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì tài sản lu động thờng đợc cấu tạo bởi hai phần là tài sản lu động sản xuất tài sản lu thông. Vốn lu động tham gia vào mọi giai đoạn của vòng tuần hoàn sản xuất kinh doanh. Từ giai đọan mua sắm sang giai đoạn sản xuất giai đoạn cuối là tiêu thụ. giai đoạn cuối này hàng hoá hiện vật lại đợc chuyển sang vốn tiền tệ nh điểm xuất phát ban đầu . Trong thực tế các giai đoạn vận động của vốn đợc đan xen vào nhau , trong khi một bộ phận của vốn lu động đợc chuyển hoá thành vật t dự trữ , sản phẩm dở dang , thì một bộ phận khác của vốn lại chuyển từ sản phẩm thành phẩm sang vốn tiền tệ . Cứ nh vậy các chu kỳ sản xuất đợc lặp đi lặp lại . Qua đó ta thấy đợc vốn lu động luôn giữ một vai trò quan trọng , là điều kiện tiên quyết , ý nghĩa quyết định tới các bớc tiếp theo của quá trình sản xuất kinh doanh . 2. Xuất phát từ những vai trò trên nên việc tăng cờng quản sử dụng hiệuquả vồn lu độngmột tất yếu khác quan của các doanh nghiệp nói chung Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài nó riêng . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh trớc hết doanh nghiệp phải vốn . Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vốn luôn vận động những đặc điểm khác nhau . Sau mỗi quá trình sản xuất kinh doanh số vốn của doanh nghiệp bỏ ra phải khả năng sinh xôi nảy nở chứ không bị hao hụt . Đây là vấn đề liên quan đến sự tồn tại của doanh nghiệp . Nh vậy phải sự quản sử dụng hiệu quả nguồn vốn lu động của doanh nghiệp . Trong điều kiện nớc ta hiện nay khi mà thị trờng vốn mới đợc hình thành thì các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài phải chuẩn bị các điều kiện , khả năng để thu hút vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh trên sở xác định chính xác nhu cầu vốn , cân nhắc lựa chọn những phơng án sản xuất để đầu t sao cho hiệu quả kinh tế cao nhất . Công tác quản vồn tốt phải đảm bảo doanh nghiệp không những bảo toàn đ- ợc vốn mà phải phát triển đợc vốn . Nếu DN Không bảo toàn không phát triển đợc vốn nghĩa là công tác quản vốn ảnh hởng đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp . Sự cần thiết phải tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động trong Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài hiện nay là một vấn đề tính cấp bách vì vốn của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài đợc thu hút hình thành từ các nguồn khác nhau (vốn chủ sở hũ của các bên , vốn đi vay ) do vậy công tác quản càng phức tạp . Mạt khác , ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển nh vũ bão , các loại vốn vô hình ngày càng phát triển phong phú đa dạng ảnh hởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh . Vì vậy công tác quản vốn ngày càng phải tăng cờng nhằm giúp các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam hoà nhập nhanh chóng với thị trờng thế giới . Hơn nữa kinh tế thị trờng phát triển ngày càng mạnh , sự đổi mới kĩ thuật công nghệ ngày càng nhanh chóng , nhu cầu thờng xuyên về kĩ thuật công nghệ đòi hỏi thay đổi nhanh ,vì vậy tăng cờng quản vốn hạn chế đợc rủi ro ngăn ngừa sự thiệt hại trong quá trình vận động . Mặt khác , tăng cờng công tác quản vốn hiệu quả sử dụng vốn lu động , còn giúp cho các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài nhận thức đầy đủ hơn về vai trò đặc trng bản của vốn trong nền kinh tế thị trờng Việt Nam , nhằm hoàn thiện chế quản vốn của doanh nghiệp mình cho phù hợp với điều kiện của nớc sở tại . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... Tình hình quản sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam trong thời gian qua I Thực trạng quản sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam 1 Tình hình hoạt động của khu vực vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam Sau 12 năm triển khai luật đầu t nớc ngoài đến nay cộng đồng Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài đã trở thành một bộ... Chơng III Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam I Xu hớng vận động của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam trong thời gian tới Trong xu thế tăng cờng hợp tác liên kết quốc tế Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Đây là một hiện... đề tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động đã đợc rất nhiều ngời quan tâm Những giải pháp này đợc xuyên suốt trong ba vấn đề sau đây Quản sử dụng vốn lu động hiệu quả phải dựa trên sở từng loại hình doanh nghiệp nói chung từng doanh nghiệp nói riêng Quản sử dụng vốn phải phù hợp với môi trờng kinh doanh Việt Nam Quản sử dụng lu động phải đồng thời cả doanh. .. nghiệp vốn đầu t nớc ngoài theo đúng mục tiêu đặt ra của từng quốc gia trong từng giai đoạn phát triển hội nhập quốc tế II Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động của các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Việt Nam 1 Giải pháp : a Về phía doanh nghiệp : Quản tốt vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoàimột công việc khó khăn... hiệu quả sử dụng vốn lu động cao hay thấp Hiệu quả sử dụng vốn lu độngmột trong những chỉ tiêu tổng dùng để đánh giá chất lợng công tác sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Thông qua phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lu động thể thúc đẩy doanh nghiệp tăng cờng quản kinh doanh sử dụng hiệu quả tiết kiệm vốn lu động Các chỉ tiêu bản phản ánh hiệu quả sử dụng. .. các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài + Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết các ngành công nghiệp trong tơng lai để các nhà đầu t những định hớng về vốn đầu t để tránh sự đầu t lãng phí kém hiệu quả vào những ngành hớng nội địa đã bị d thừa công suất 2 Kiến nghị : Trên đây là một vài giải pháp nhằm tăng cờng quản sử dụng hiệu quả vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài. .. 0918.775.368 III Một số chỉ tiêu bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Trong quá trình sản xuất các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài càng sử dụng vốn hiệu quả thì càng thể sản xuất tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm bấy nhiêu Việc sử dụng hợp vốn lu động biểu hiện chỗ tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động Tốc độ luân chuyển vốn lu động nhanh... bức xúc cần giải quyết trong các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài nớc ta hiện nay b Về quản vốn : Bất kì một doanh nghiệp nào khi hoạt động cũng phải tính đến lợi ích kinh doanh , do vậy mà phần lớn các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài tích cực quản , tiết kiệm chi phí , huy động sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất Tuy nhiên , hiện nay vẫn còn tồn tại một số sở liên doanh , đội... một đơn vị cốn bỏ ra của Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài thấp hơn các doanh nghiệp nhà nớc Tuy vậy tỷ xuất lợi nhuận của Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài lại cao hơn các doanh nghiệp trong nớc cụ thể là Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài : 21,92% ,doanh nghiệp trong nớc là 17,48% ( báo KT & DB tháng 2/1998) Điều này chững tỏ các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài đã sử dụng tốt vốn vay Trong. .. hiện một số u đạic cho Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài lớn hơn so với doanh nghiệp trong nớc Chẳng hạn các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài không phải nộp thuế các loại nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sử dụng cho các doanh nghiệp Trong tiến trình tham gia tự do hoá thơng mại chính phủ Việt Nam biện pháp thích hợp để bảo vệ cho các Doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài hiệu quả . Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài ở Việt Nam . I. Xu hớng vận động. hình quản lý và sử dụng vốn lu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua . I. Thực trạng quản lý và sử dụng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lưu động trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Vốn lu động của doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài ., Sự cần thiêt tăng cờng quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn lu động trong, Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các, Đánh giá những u điểm , những mặt còn tồn tại và nguyên nhân ., Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cờng quản lý và sử dụng có hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn