Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hùng Vương , Phú Thọ năm học 2013,2014

1 1,049 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 06:44

PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Toán (chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút. Đề thi này có 01 trang Câu 1: (1,5 điểm) Cho biểu thức: 3x + 9x -3 x +1 x -2 P = - + x + x -2 x + 2 1- x v ới x ≥ 0, x ≠ 1. a) Rút gọn b i ểu thức P. b ) Tìm x nguyên dương để P nhận giá trị nguyên. Câu 2: (2,0 điểm) a) Cho hệ phương trình x + 2y = m 2x - y = m+1    Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x, y là độ dài các cạnh góc vuông của một vuông có độ dài cạnh huyền b ằn g 5 . b) Tìm các số tự nhiên x, y thỏa mãn phương trình: 22 +2y +2xy+3y-4= 0x . Câu 3: (2,0 điểm) a) Giải phương trình: 22 x -x+1+ x -9x+9 = 2x . b ) G i ải h ệ phương trình:   22 x + y = 2 xy x + y = 3x - y      Câu 4: (3,5 điểm) 1) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Kẻ tiếp tuyến chung CD (C, D là tiếp điểm và C thuộc (O), D thuộc (O’)). Qua B kẻ cát tuyến song song với C D c ắt (O) tại E cắt (O’) tại F . G ọi M, N theo thứ tự giao điểm c ủa DA và CA với EF. Gọi I là giao điểm c ủa EC v ới F D . C h ứng minh rằn g : a) CD là trung trực của đoạn B I . b) Tam giác MIN cân 2) Cho A là điểm c ố định trên đường tròn (O; R). Gọi AB và AC là hai dây cung thay đ ổ i c ủa đường tròn (O) thỏa mãn AB.AC = R 3 . Xác định vị t r í c ủa B, C trên (O) để diện tích tam giác ABC lớn n h ất. Câu 5: (1 điểm) Cho a, b, c dương thỏa m ã n 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 + + = 3+ + + a b c a b c    . Chứng minh rằn g 1 1 1 1 ++ 4a +b+c a +4b+c a +b+4c 6  Hế t Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Ghi chú: Cán bộ coi thi khôn giải thích gì thêm! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 . PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Toán (chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút. Đề thi này có 01 trang Câu 1: ( 1,5 điểm) Cho biểu. +4b+c a +b+4c 6  Hế t Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Ghi chú: Cán bộ coi thi khôn giải thích gì thêm! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 . 2 xy x + y = 3x - y      Câu 4: ( 3,5 điểm) 1) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A, B. Kẻ tiếp tuyến chung CD (C, D là tiếp điểm và C thuộc (O ), D thuộc (O’)). Qua B kẻ cát tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hùng Vương , Phú Thọ năm học 2013,2014, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hùng Vương , Phú Thọ năm học 2013,2014, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hùng Vương , Phú Thọ năm học 2013,2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay