Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai.

82 329 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 07:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài Nguyên Khóa học : 2010 - 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K42 B – QLĐĐ Khoa : Quản lý Tài Nguyên Khóa học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quang Thi Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu và học tập tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đến nay khóa học 2010- 2014 đã bước vào giai đoạn kết thúc. Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và được sự nhất trí của nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, em đã về thực tập tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với đề tài: “Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai”. Đến nay khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thành, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Thạc sĩ - Nguyễn Quang Thi người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Quản Lý Tài Nguyên. Cán bộ UBND huyện, phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện, phòng thống kê, cùng toàn thể bà con trong các xã: Xuân Hòa, Xuân Thượng, Nghĩa Đô đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Do lần đầu tiên làm quen với công tác nghiên cứu, với trình độ và năng lực bản thân có hạn, mặc dù đã hết sức cố gắng song không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô và các bạn để khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Đức DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Thực trạng sử dụng đất đai theo mục đích năm 2013 8 Bảng 4.1: Hiện trạng phát triển kinh tế huyện Bảo Yên 30 Bảng 4.2: Thực trạng tăng trưởng ngành nông, lâm và thủy sản huyện Bảo Yên 32 Bảng 4.3: Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp và xây dựng 33 Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất huyện Bảo Yên năm 2013 41 Bảng 4.5. Cơ cấu các loại đất nông nghiệp của Bảo Yên 43 Bảng 4.6. Các loại hình sử dụng đất chính của huyện 45 Bảng 4.7: Diện tích, năng suất , sản lượng của một số cây trồng 48 Bảng 4.9: Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất 50 Bảng 4.10. Hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất 51 Bảng 4.11. Hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất 52 Bảng 4.12. Tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất 53 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Thực trạng sử dụng đất theo mục đích năm 2013 8 Hinh 4.1 Cơ cấu đất nông nghiệp huyện Bảo Yên năm 2013 44 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết Tắt Nội dung BVTV bảo vệ thực vật DVT đơn vị tính FAO tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc GDP tốc độ tăng trưởng bình quân đầu người GTSX giá trị sản xuất IUCN hiệp hội quốc tế các tổ chức bảo vệ thiên nhiên và tài nguyên môi trường LUT loại hình sử dụng đất NNBV nông nghiệp bền vững UNDP chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNEP chương trình môi trường Liên Hợp Quốc WCED ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới MỤC LỤC Trang PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu của đề tài 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. Yêu cầu của đề tài 2 1.4. Ý nghĩa của đề tài 3 1.4.1. Ý nghĩa trong học tập 3 1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam 4 2.1.1. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới 4 2.1.2. Tình hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của Việt Nam 7 2.1.3. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 7 2.1.3.1.Thực trạng sử dụng đất của Huyện Bảo Yên năm 2013 7 2.1.3.2. Hiện trạng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 8 2.2. Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững 9 2.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng đất 9 2.2.1.1 Bản chất của hiệu quả được hiểu như sau 9 2.2.1.2. Phân loại hiệu quả 10 2.2.2. Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững 12 2.2.2.1. Một số khái niệm liên quan đến bền vững 12 2.2.2.2. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững 13 2.2.2.3. Tiêu chí đánh giá tính bền vững 14 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 16 2.2.3.1. Nhóm yếu tố về điều kiện tự nhiên 16 2.2.3.2. Nhóm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật canh tác 16 2.2.3.3. Nhóm các yếu tố kinh tế tổ chức 17 2.2.3.4. Nhóm các yếu tố xã hội 17 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 19 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 19 3.3. Nội dung Nghiên cứu 19 3.4. Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1. Điều tra thu thập số liệu thứ cấp 19 3.3.2. Điều tra thu thập số liệu sơ cấp 20 3.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu quả loại hình sử dụng đất 20 3.3.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan đến đề tài 21 3.3.5. Phương pháp tổng hợp thống kê và xử lý số liệu 21 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 22 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 22 4.1.1.1. Vị trí địa lý 22 4.1.1.2. Địa hình, địa mạo 23 4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn 24 4.1.1.4. Nguồn tài nguyên đất 25 4.1.1.5. Nguồn tài nguyên nước 27 4.1.1.6. Nguồn tài nguyên rừng 27 4.1.1.7. Nguồn tài nguyên khoáng sản 28 4.1.1.8. Nguồn tài nguyên nhân văn 29 4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội 30 4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế 30 4.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 31 4.1.2.3. Thực trạng về kết cấu hạ tầng 34 4.1.2.4. Dân số lao động, việc làm và thu nhập 38 4.1.2.5. Các nguồn tài nguyên 38 4.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của huyện Bảo Yên 40 4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Bảo Yên năm 2013 40 4.2.2 . Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 của huyện Bảo Yên 42 4.3. Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Bảo Yên 45 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất của huyện 45 4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất 45 4.3.3. Diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng trên các loại hình sử dụng đất xuất nông nghiệp của mỗi hộ trên sào 48 4.4. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 49 4.4.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế 49 4.4.2 Đánh giá hiệu quả xã hội 50 4.4.3. Đánh giá hiệu môi trường 51 4.4.4. Các loại hình sử dụng đất 53 4.5. Đinh hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Huyện Bảo Yên 54 4.5.1. Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 54 4.5.2. Đinh hướng sử dụng đất nông nghiệp 55 4.6. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững 57 4.6.1. Nguyên tắc lựa chọn 57 4.6.2. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất 57 4.7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho huyện Bảo Yên 59 4.7.1. Nhóm giải pháp chung 59 4.7.1.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 59 4.7.1.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 59 4.7.1.3. Giải pháp về vốn đầu tư 60 4.7.1.4. Giải pháp về thị trường 61 4.7.1.5. Giải pháp về khoa học kỹ thuật 62 4.7.1.6. Giải pháp về nguồn nhân lực 63 4.7.2. Giải pháp cụ thể 63 4.7.2.1. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng 63 4.7.2.2. Thị trường 64 4.7.2.3. Thực hiện đầy đủ , nghiêm túc các chính sách, pháp luật về đất đai 64 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 1 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và các sinh vật trên trái đất, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh và quốc phòng. Vì vậy đất đai luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi địa phương. Nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất chủ yếu của xã hội, xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển thì không thể thiếu những nhu cầu thiết yếu như: Ăn, mặc và những tư liệu sinh hoạt khác, cái đó do nông nghiệp cung cấp. Trước đây khi trình độ sản xuất chưa phát triển thì sản xuất nông nghiệp với những phương thức sản xuất lạc hậu đã là nguồn cung cấp chủ yếu các nhu cầu cuộc sống. Đến nay khi xã hội phát triển, trình độ sản xuất đã phát triển ở mức độ cao, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp thì sản phẩm nông nghiệp vẫn là nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu cầu khác của xã hội. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn còn nhiều tồn tại như: Sản xuất phần lớn còn nhỏ lẻ, lạc hậu, thiếu tập trung, hiệu quả kinh tế còn thấp, chưa đảm bảo được tính bền vững. Đặc biệt trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp phát triển vẫn còn mang tính tự phát, chủ yếu chạy theo số lượng, ít quan tâm đến chất lượng, giá thành sản xuất lại khá cao dẫn đến sức cạnh tranh trên thị trường còn kém. Mặt khác thu nhập của người dân trong vùng nông thôn vẫn còn thấp, lao động nông thôn dư thừa nhiều, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, thị trường tiêu thụ không ổn định. Đứng trước tình hình đó đòi hỏi phải có định hướng sử dụng đất hợp lý mang tính chiến lược, vì vậy việc sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá là vấn đề cần thiết phải được quan tâm nghiên cứu, làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên đất, đặc biệt cần khai thác có hiệu quả và bền vững đất nông nghiệp. Huyện Bảo Yên là cửa ngõ phí đông nam của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai 75 km, cách Hà Nội 263 km. Có diện tích tự nhiên 827,91 km 2 , [...]... tế - xã hội - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp - Xác định các loại hình sử dụng đất chính trên toàn huyện - Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp -Lựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp theo nguyên tắc sử dụng đất bền vững - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên... hiệu quả cao trên cơ sở phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững 2.1.3 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 2.1.3.1.Thực trạng sử dụng đất của Huyện Bảo Yên năm 2013 Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Bảo Yên là 82792,25 ha - Đất nông nghiệp: 59189,99 ha - Đất phi nông nghiệp: 4846,79 ha - Đất chưa sử dụng: 18754,47 ha 8 Bảng 2.1 Thực trạng sử dụng đất đai theo... đến sử dụng đất nông nghiệp của Huyện Bảo Yên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài được tiến hành trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bao gồm đất nông nghiệp và các loại hình sử dụng đất nông nghiệp phổ biến 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm: Huyện Bảo Yên- tỉnh Lào Cai - Thời gian tiến hành: Từ 20/1/2014 đến 30/4/2014 3.3 Nội dung Nghiên cứu - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế -. .. học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng thời dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo: Th.S Nguyễn Quang Thi em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai” 1.2 Mục tiêu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát - Đánh giá được thực trạng và đưa ra các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được... với đất tự nhiên Đất nông nghiệp 59189,99 71,49% Đất phi nông nghiệp 4846,79 5,85% Đất chưa sử dụng 18754,47 22,65% (Nguồn: Báo cáo thống kê của phòng tài nguyên huyện Bảo Yên) Hình 2.1 Thực trạng sử dụng đất theo mục đích năm 2013 2.1.3.2 Hiện trạng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện - Đất sản xuất nông nghiệp: 12904,17 ha, chiếm 21,08% quỹ đất nông nghiệp và bằng 15,58% diện tích đất tự nhiên toàn huyện. .. việc định hướng phát triển nông nghiệp ở vùng sinh thái 16 Tóm lại: khái niệm sử dụng đất đai bền vững do con người đưa ra được thể hiện trong nhiều hoạt động sử dụng và quản lý đất đai theo các mục đích mà con người đã lựa chọn cho từng vùng đất xác định Đối với sản xuất nông nghiệp việc sử dụng đất bền vững phải đạt được trên cơ sở đảm bảo khả năng sản xuất ổn định của cây trồng, chất lượng tài nguyên... giá được hiện trạng các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Bảo Yên - Lựa chọn được các loại hình sử dụng đất có hiệu quả 1.3 Yêu cầu của đề tài - Số liệu tài liệu thu thập được phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác 3 - Các nội dung nghiên cứu phải cụ thể, thực tế, phản ánh đúng thực trạng khu vực nghiên cứu và có thể sử dụng tốt cho việc định hướng sử dụng đất có hiệu quả tại địa phương... người và sinh vật 2.2.2.3 Tiêu chí đánh giá tính bền vững Vào năm 1991, ở Nairobi đã tổ chức Hội thảo về “Khung đánh giá quản lý đất bền vững đã đưa ra định nghĩa: “Quản lý bền vững đất đai bao gồm tổ hợp các công nghệ, chính sách và hoạt động nhằm liên hợp các nguyên lý kinh tế xã hội với các quan tâm môi trường” Để đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất cần dựa vào 3 tiêu chí sau đây: * Bền vững. .. nông sản thấp, khả năng hợp tác liên doanh cạnh tranh còn yếu, sự chuyển dịch cơ cấu còn chậm Vì vậy việc định hướng cho người dân trong vùng khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả đất nông nghiệp là một trong những vấn đề hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất Để giải quyết vấn đề này thì việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp nhằm đề xuất hướng sử dụng đất và loại hình sử dụng. .. + Đất trồng cây hàng năm: 9163,44 ha, chiếm 15,48% quỹ đất nông nghiệp + Đất trồng cây lâu năm: 3740,73 ha, chiếm 6,31% quỹ đất nông nghiệp - Đất lâm nghiệp có rừng: 45813,20 ha, chiếm 77,40% quỹ đất nông nghiệp và bằng 55,33% diện tích đất tự nhiên toàn huyện Trong đó: - Đất có rừng sản xuất: 31753,63 ha, chiếm 53,64% quỹ đất nông nghiệp - Đất có rừng phòng hộ: 14059,57 ha, chiếm 23,75% quỹ đất nông . Lý Tài Nguyên, em đã về thực tập tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai với đề tài: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai . Đến. 2.1.3. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 7 2.1.3.1.Thực trạng sử dụng đất của Huyện Bảo Yên năm 2013 7 2.1.3.2. Hiện trạng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 8. THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ĐỨC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO YÊN - TỈNH LÀO CAI KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai., Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai., Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay