Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống ác x mái H,Mông)

108 205 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 11:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MINH HẠNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LAI F1 (TRỐNG ÁC X MÁI H’MÔNG) Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thuý Mỵ Thái Nguyên, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Với sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của Ts. Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Viện Khoa học sự sống, cơ sở chăn nuôi, bạn bè đồng nghiệp về các số liệu và kết quả nghiên cứu. Các số liệu và kết quả trong luận văn này là trung thực, mọi trích dẫn chính xác và đã được chỉ rõ nguồn gốc. Các số liệu và kết quả này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác và chưa từng sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái Nguyên, ngày tháng năm 201 Tác giả Nguyễn Thị Minh Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Thuý Mỵ - Phó trưởng khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Cô đã tận tâm hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Đồng thời tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô, cán bộ kĩ thuật tại phòng phân tích, Viện Khoa học sự sống, gia đình ông Chung Văn Đạt ở xóm Vuờn Thông – xã Động Đạt - huyện Phú Luơng - tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi thực hiện các thí nghiệm của đề tài. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và các bạn đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Thái Nguyên, ngày tháng năm 201 Tác giả Nguyễn Thị Minh Hạnh iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 Chương 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Tình hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Lương 3 1.1.1. Tình hình sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên 3 1.1.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Phú Lương 5 1.1.2.3. Thực trạng chăn nuôi gia cầm của huyện Phú Lương 8 1.2. Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi 9 1.2.1 Thức ăn hỗn hợp 10 1.2.3. Nguyên liệu cho sản xuất thức ăn hỗn hợp 15 1.3. Tình hình nghiên cứu sử dụng thức ăn hỗn hợp, đậm đặc, tự phối trộn ở trong nước và trên thế giới 19 1.3.1. Tình hình nghiên cứu sử dụng thức ăn hỗn hợp, đậm đặc, tự phối trộn trên thế giới 19 1.3.2. Tình hình nghiên cứu sử dụng thức ăn hỗn hợp, đậm đặc, tự phối trộn ở Việt Nam 20 1.3.3. Tình hình sử dụng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay 21 1.4 Vài nét về giống gà H’Mông và giống gà Ác 24 1.4.1 Giống gà H’Mông 24 1.4.2 Giống gà Ác 25 1.4.3. Gà lai F1 của gà Ác và gà H’Mông 25 Chương 2:ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 27 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 27 iv 2.1.3. Thời gian nghiên cứu 27 2.2. Nội dung nghiên cứu 27 2.3. Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 27 2.3.2. Thức ăn cho gà thí nghiệm 28 2.3.2.1. Kết quả phân tích nguyên liệu địa phương 28 2.3.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 31 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 35 Chương 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi 36 3.2 Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm 38 3.2.1. Sinh trưởng tích lũy 38 3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm 41 3.2.3.Sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm 44 3.3. Khả năng thu nhận và chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm 47 3.3.1 Khả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm 47 3.3.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng 48 3.3.3. Tiêu tốn protein và năng lượng cho 1 kg tăng khối lượng 50 3.4. Khả năng sản xuất và chất lượng thịt của gà thí nghiệm 53 3.4.1 Năng suất thịt 53 3.5. Hiệu quả kinh tế của mô hình 60 3.5.1. Chỉ số PI 60 3.5.2. Chỉ số kinh tế 61 3.5.3. Hạch toán kinh tế cho mô hình 62 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 1.Kết luận 64 2. Đề nghị 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ♂ : Đực ♀ : Cái CP : Protein thô Đ : Việt Nam đồng HQSDTĂ : Hiệu quả sử dụng thức ăn KL : Khối lượng ME : Năng lượng trao đổi NL : Nguyên liệu NXB : Nhà xuất bản TĂ : Thức ăn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TTTĂ : Tiêu tốn thức ăn VPQTN : Viêm phế quản truyền nhiễm vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thực trạng sản xuất, chăn nuôi tại huyện Phú Lương 6 Bảng 2.1: Kết quả phân tích nguyên liệu 29 Bảng 2.2: Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn cho gà thí nghiệm 30 Bảng 2.3:Lịch dùng vac-xin cho gà thí nghiệm 31 Bảng 3.1: Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn của gà thí nghiệm (n = 3 đàn) 36 Bảng 3.2: Khối lượng cơ thể gà thí nghiệm qua các tuần tuổi (n = 3 đàn) 39 Bảng 3.3: Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm (n = 3 đàn) 42 Bảng 3.4: Sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm (n =3 đàn) 45 Bảng 3.5: Khả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm 47 Bảng 3.6 Tiêu tốn thức ăn cộng dồn/1kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm49 Bảng 3.7: Tiêu tốn protein cho tăng khối lượng của gà thí nghiệm 51 Bảng 3.8: Tiêu tốn năng lượng cho tăng khối lượng của gà thí nghiệm 52 Bảng 3.9: Kết quả mổ khảo sát gà thí nghiệm 85 ngày tuổi 60 Bảng 3.10 Chỉ số sản xuất của gà thí nghiệm (PI) 61 Bảng 3.11. Chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm 61 Bảng 3.12 Sơ bộ hạch toán kinh tế cho 1kg gà hơi (đồng) 62 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm 41 Hình 3.2: Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm 43 Hình 3.3: Sinh trưởng tương đối 46 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Những năm gần đây ngành chăn nuôi nước ta gặp rất nhiều khó khăn như dịch bệnh, thức ăn chăn nuôi tăng giá không ngừng mà đầu ra sản phẩm bấp bênh, rớt giá…người chăn nuôi liên tục lỗ. Trong chăn nuôi, thức ăn chiếm hơn 70% chi phí sản xuất ra sản phẩm. Các loại thức ăn hỗn hợp bán sẵn trên thị trường hiện nay có chất lượng tốt, nhưng giá thành đắt, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Trong khi đó, nguồn nguyên liệu tại địa phương rất phong phú, giá rẻ. Việc tự sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi từ nguồn nguyên liệu sẵn có để chủ động được lượng cám cho trang trại mình, không còn phải phụ thuộc vào các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thị trường là một hướng đi hiệu quả giúp cho người chăn nuôi có thể duy trì và phát triển trong điều kiện chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Phú Lươnglà huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có lợi thế đường giao thông nối với các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang Diện tích đồi rừng rộng, dân cư thưa, môi trường sạch, dịch bệnh ít, thuận cho việc chăn nuôi gia cầm đặc biệt là chăn nuôi gia cầm theo phương thức chăn thả tự do hoặc bán chăn thả. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng khoá XI về phát triển Nông lâm – Ngư nghiệp và thực hiện đề án “ Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, định hướng tới năm 2030”, huyện Phú Lương không ngừng đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao vào phát triển sản xuất Mặt khác, tổng diện đất sản xuất nông nghiệp của huyện là 12.450,05 ha chiếm 40,82% diện tích đất nông nghiệp. Diện tích gieo trồng lúa cả năm 2013 là 6.904 ha, sản lượng là 35.981 tấn, trên 1.000 ha ngô, gần 90 ha đậu tương (Chi cục thống kê huyện Phú Lương, 2013) [3]. Đây là nguồn nguyên liệu quý cho chăn nuôi tại địa phương. 2 Để đóng góp cơ sở khoa học cho việc đánh giá một cách có hệ thống các nguồn nguyên liệu địa phương trong chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà thả vườn nói riêng nhằm tận dụng được nguyên liệu sẵn có, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, kích thích sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người nông dân chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống Ác x mái H’Mông)”. 2. Mục tiêu của đề tài - Đánh giá ảnh hưởng của thức ăn địa phương đến khả năng sản xuất của gà lai F1 (♂Ác x ♀H’Mông). - Cung cấp thông tin kỹ thuật giúp người chăn nuôi lựa chọn phương thức nuôi phù hợp để phát triển sản xuất. - Đánh giá được hiệu quả kinh tế, từ đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình, đưa vào phát triển sản xuất tại địa phương. [...]... gian nghiên cứu Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng của thức ăn địa phương đến khả năng sản xuất của con lai F1 ( Ác x ♀H’Mông) - Đánh giá được hiệu quả kinh tế của việc sử dụng thức ăn địa phương để nuôi gà 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm Gà giống 1 ngày tuổi là 900 con được mua từ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. .. chăn nuôi (hãng sản xuất thức ăn) chỉ chia làm 2 giai đoạn Tùy theo thời gian kết thúc vỗ béo để giết thịt mà thời gian sử dụng thức ăn ở các giai đoạn khác nhau: (1) Thức ăn khởi động; (2) Thức ăn sinh trưởng; (3) Thức ăn vỗ béo (kết thúc) 14 Với các nước có nền chăn nuôi gia cầm phát triển, thức ăn cho gà Broiler còn được sản xuất cho nuôi tách trống, mái, cho gà Broiler xuất bán ở khối lượng khác... men và sản xuất của các vi khuẩn dạ cỏ Bò được ăn đầy đủ các loại thức ăn 20 và các chất dinh dưỡng trong từng miếng ăn sẽ tối ưu hóa sản xuất sữa và bảo vệ sức khỏe cho chúng Máy trộn TMR giúp x c định dễ hơn lượng thức ăn hàng ngày của bò Biết được thức ăn hoặc khẩu phần hàng ngày, có thể lên khẩu phần chính x c, nhờ đó giảm thiểu lãng phí, và chi phí thức ăn Tỉ lệ tích lũy nitơ và phốt pho ở gà được... hỗn hợp viên - Thức ăn hỗn hợp dạng mảnh - Thức ăn hỗn hợp dạng đặc biệt (sử dụng trong chăn nuôi thủy sản) * Ưu điểm của thức ăn hỗn hợp dạng viên Lợn được ăn thức ăn hỗn hợp dạng viên tăng trọng cao hơn 4 – 7%, giảm tiêu tốn thức ăn 5 – 8%, còn gà thì tăng trọng cao hơn 2 – 6%, giảm tiêu tốn thức ăn 8 – 10% so với được ăn thức ăn hỗn hợp dạng bột Nguyên nhân chính là vật nuôi ăn thức ăn hỗn hợp dạng... giống gà thịt là các giống gà lông màu và các giống gà không phải là gà thịt siêu tăng trọng (tăng trọng trung bình) cũng cần lưu ý đến đặc điểm của tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp trong các giai đoạn để đưa các nguyên liệu thích hợp vào công thức thức ăn Tuy nhiên cũng cần lưu ý là nồng độ năng lượng và các chất dinh dưỡng khác thường ở mức độ thấp hơn so với tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của gà thịt siêu tăng... gian ăn của gà đối với thức ăn bột gấp 2,8 lần so với thức ăn viên, còn thời gian ăn thức ăn bột của lợn gấp 2 lần so với ăn thức ăn viên Trong suốt thời gian ăn, vật nuôi phải vận động để lấy thức ăn, vì vậy, tiêu hao năng lượng cho việc thu nhận thức năn bột sẽ nhiều hơn so với thức ăn viên (Từ Quang Hiển, 2012)[4] 12 - Thức ăn dạng bột có tính bụi cao, gây bệnh đường thở cho vật nuôi, thức ăn viên... 2005)[20] Dựa trên nguồn gốc, thức ăn chăn nuôi được phận loại như sau: - Thức ăn xanh - Thức ăn thô khô - Thức ăn ủ xanh - Thức ăn giàu năng lượng - Thức ăn giàu protein - Thức ăn bổ sung khoáng - Thức ăn bổ sung vitamin - Thức ăn bổ sung phi dinh dưỡng (chất tạo màu, mùi, chất chống oxy hóa, chất chống mốc, thuốc phòng bệnh, kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng 10 Mỗi loại thức ăn chỉ đáp ứng được một... lượng, axit amin, sắc tố, do đó nâng cao năng suát chăn nuôi và chất lượng sản phẩm 1.2.1.2 Phân loại thức ăn hỗn hợp Căn cứ vào dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp, người ta chia thành các loại sau: - Thức ăn hỗn hợp tinh - Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh - Thức ăn hỗn hợp đậm đặc Căn cứ vào hình dáng, cấu trúc vật lý của thức ăn, người ta chia thành các loại sau: - Thức ăn hỗn hợp dạng bột - Thức ăn hỗn... sống, khối lượng trung bình của gà tăng lên; thức ăn có chứa 4 -10% bột lá sắn trong khẩu phần của gà đẻ bố mẹ có tác động tốt đên chất lượng trứng (Trần Thị Hoan, 2012)[8] 1.3.3 Tình hình sử dụng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay Châu Á đã vươn lên trở thành khu vực sản xuất thức ăn chăn nuôi số 1 thế giới, dự kiến đạt khoảng 305 triệu tấn, trong khi sản lượng của toàn cầu năm 2011 ước... dinh dương của vật nuôi Nếu chỉ sử dụng đơn độc một loại thức ăn thì sẽ thừa hoặc thiếu năng lượng so với yêu cầu năng lượng, protein trong thức ăn của vật nuôi, nhưng nếu chọn để phối hợp 3 – 4 loại thức ăn trên thì sẽ có thể đáp ứng đúng yêu cầu dinh dưỡng của vật nuôi Thức ăn hỗn hợp tận dụng được các nguyên liệu thức ăn có giá trị dinh dưỡng thấp, rẻ tiền dẫn đến giảm giá thành thức ăn Thức ăn hỗn . hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống Ác x mái H’Mông)”. 2. Mục tiêu của đề tài - Đánh giá ảnh hưởng của thức. THỊ MINH HẠNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THỨC ĂN ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LAI F1 (TRỐNG ÁC X MÁI H’MÔNG) Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG. hưởng của thức ăn địa phương đến khả năng sản xuất của gà lai F1 ( Ác x ♀H’Mông). - Cung cấp thông tin kỹ thuật giúp người chăn nuôi lựa chọn phương thức nuôi phù hợp để phát triển sản xuất. - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống ác x mái H,Mông), Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống ác x mái H,Mông), Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn địa phương đến sức sản xuất thịt của gà lai F1 (trống ác x mái H,Mông)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn