Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013.

66 325 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 11:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM _____  _____ NGUYỄN VĂN CHUNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THƯỜNG TÍN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản Lý Đất Đai Khoa : Quản Lý Tài Nguyên Lớp : K9 -LT QLDD Khóa học : 2013 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Dương Thị Thanh Hà Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo tại các trường Đại học. Đây là thời gian giúp cho mỗi sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố những kiến thức lý thuyết và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế, là kết quả của quá trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua đó giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho quá trình công tác sau này. Để đạt mục tiêu trên, được sự nhất trí của khoa Quản Lý Tài Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013”. Để hoàn thành khoá luận này trước tiên em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, cảm ơn các thầy cô giáo đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Em đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, sự quan tâm sâu sắc của cô giáo Ths. Dương Thị Thanh Hà, cảm ơn tập thể Cán bộ phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Thường Tín đã tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực hiện chuyên đề. Cuối cùng em xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập. Trong quá trình nghiên cứu do có những lý do chủ quan và khách quan nên khoá luận không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để giúp em hoàn thành khoá luận được tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 22 tháng 8 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Chung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. NĐ Nghị định 2. CP Chính phủ 3. TT Thông tư 4. QĐ Quyết định 5. CT Chỉ thị 6. TN&MT Tài nguyên và Môi trường 7. BTC Bộ Tài chính 8. UBND Ủy ban nhân dân 9. HĐND Hội đồng nhân dân 10.GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11. VPĐK QSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 12. GPMB Giải phóng mặt bằng 13. TĐC Tái định cư 14. CĐ Cao đẳng 15. HTX Hợp tác xã 16. ANTT An ninh trật tự 17. QSDĐ Quyền sử dụng đất DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 39 Bảng 4.2: Kết quả giao đất theo đối tượng sử dụng huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 44 Bảng 4.3: Kết quả giao đất theo mục đích sử dụng huyện Thường Tín đoạn 2011 – 2013 45 Bảng 4.4: Kết quả giao đất phục vụ mục đích công cộng huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 47 Bảng 4.5: Kết quả giao đất cho các dự án xây dựng huyện Thường Tín giai đoạn 2011 - 2013 48 Bảng 4.6: Kết quả thu hồi đất theo đối tượng sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 50 Bảng 4.7: Kết quả thu hồi đất theo mục đích sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 52 Bảng 4.8: Kết quả điều tra, phỏng vấn đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của huyện Thường Tín 53 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất của huyện Thường Tín năm 2013 40 Hình 4.2 Kết quả giao đất theo đối tượng sử dụng huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 45 Hình 4.3 Kết quả giao đất theo mục đích sử dụng huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2013 46 Tên công trình 47 Hình 4.4 Kết quả giao đất phục vụ mục đích công cộng huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2013 47 Hình 4.5 Kết quả giao đất cho các dự án xây dựng huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2013 49 Hình 4.6 Kết quả thu hồi đất theo đối tượng sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2013 51 Hình 4.7 Kết quả thu hồi đất theo mục đích sử dụng đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2013 52 MỤC LỤC PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài 1 1.2.1. Mục đích 1 1.2.2. Yêu cầu 2 1.2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 3 2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai 3 2.1.2. Các căn cứ pháp lý của công tác giao đất cho thuê đất và thu hồi đất 3 2.2. Một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 4 2.2.1. Khái niệm về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 5 2.2.2. Căn cứ để giao, cho thuê, thu hồi đất 5 2.3. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 5 2.3.1. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 5 2.3.2. Thẩm quyền thu hồi đất 5 2.4. Hạn mức giao đất 6 2.4.1. Hạn mức giao đất nông nghiệp 6 2.4.2. Hạn mức giao đất phi nông nghiệp 7 2.5. Các loại hình giao đất, cho thuê đất 7 2.5.1. Các loại hình giao đất 7 2.5.2. Các loại hình cho thuê đất 8 2.6. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất 9 2.6.1. Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài gồm có: 9 2.6.2 Hồ sơ xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh gồm có 10 2.6.3. Hồ sơ giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có: 10 2.6.4. Hồ sơ đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm có: 10 2.7. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 10 2.7.1. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất 11 2.7.2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất 17 2.8. Công tác giao đất, cho thuê đất trên cả nước: 21 2.8.1. Kết quả đạt được 21 2.8.2. Một số tồn tại 22 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu 24 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 24 3.3. Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Sơ lược tình hình cơ bản của huyện Thường Tín 24 3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất và khái quát công tác quản lí đất đai của huyện Thường Tín 24 3.3.3. Đánh giá kết quả công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2011 -2013 24 3.3.4. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 25 3.3.5. Khó khăn, tồn tại, và một số giải pháp khắc phục trong công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên đại bàn huyện Thường Tín 25 3.4. Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 3.4.2. Phương pháp đối soát thực địa 25 3.4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn : 25 3.4.4. Phương pháp xử lí số liệu 25 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 4.1. Sơ lược tình hình cơ bản của huyện Thường Tín 26 4.1.1. Điều kiện tự nhiên: 26 4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 28 4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường 38 4.2. Hiện trạng sử dụng đất và khái quát công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện Thường Tín 38 4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Thường Tín 39 4.2.2. Khái quát công tác quản lý nhà nước về đất đai huyện Thường Tín 41 4.3. Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 - 2013 44 4.3.1. Công tác giao đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 44 4.3.2. Công tác cho thuê đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 50 4.3.3. Công tác thu hồi đất huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2013 50 4.4. Ý kiến của người dân vá cán bộ về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. 53 4.5. Thuận lợi, khó khăn, tồn tại, và một số giải pháp khắc phục trong công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín 53 4.5.1. Thuận lợi 53 4.5.2. Khó khăn, tồn tại 54 4.5.3.Đề xuất một số giải pháp 54 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1. Kết luận 56 5.2.Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 1 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn để phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng, an ninh. Con người luôn quan tâm đặc biệt tới nguồn tài nguyên này vì đất đai có vai trò rất quan trọng đi đôi với sự phát triển của xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất ngày càng lớn trong khi đất đai lại có hạn điều đó đã làm cho quan hệ giữa người với người và với đất đai ngày càng trở nên căng thẳng. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có những chính sách quản lí đất đai thích hợp, để việc sử dụng đất đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta, đặc biệt công tác thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất đã từng bước đi vào nề nếp góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh những cố gắng, kết quả đã đạt được; trong quá trình chỉ đạo thực hiện, điều hành công tác vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (quy hoạch treo, chậm thực hiện dự án, quy hoạch không đồng bộ, tính khả thi chưa cao, không ổn định; người dân thiếu hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng…) dẫn đến hiệu quả sử dụng đất không cao, trong khi đó nền kinh tế nước ta đang từng bước hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và quản lý việc sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xuất phát từ những vấn đề cấp thiết nêu trên và dựa trên tình hình thực tế, đồng thời được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Th.s Dương Thị Thanh Hà, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013”. 1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài 1.2.1. Mục đích - Tìm hiểu các quy định của Nhà nước, của các cấp, các ngành và địa phương về công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. 2 - Kết quả việc thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013. - Đánh giá mặt tích cực và mặt hạn chế của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý góp phần thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất tại huyện. 1.2.2. Yêu cầu - Nắm vững các quy định của Nhà nước đối với công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. - Số liệu, tài liệu thu thập và sử dụng trong đề tài phải chính xác, khách quan và trung thực. - Đánh giá một cách chính xác kết quả giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của huyện từ khi thực hiện Luật Đất đai 2003. - Đưa ra những đề xuất, góp ý phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 1.2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài * Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu: - Tìm hiểu và nắm vững các kiến thức về Luật Đất đai nói chung và công tác giao đất nói riêng. - Giúp sinh viên gắn lí thuyết với thực tiễn để củng cố thêm cho bài học trên lớp. * Ý nghĩa thực tiễn: - Tìm ra những mặt đạt được và những hạn chế của công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất của địa phương từ đó đưa ra cách khắc phục khó khăn trong thời gian tới. [...]... giao đất so với nhu cầu xin giao đất * Đánh giá công tác cho thu đất: 25 - Đánh giá công tác cho thu đất theo mục đích sử dụng - Đánh giá công tác cho thu đất theo đối tượng sử dụng - Đánh giá công tác cho thu đất theo đơn vị hành chính - Đánh giá công tác cho thu đất theo thời gian - Đánh giá công tác thu đất so với nhu cầu xin thu đất * Đánh giá công tác thu hồi đất: - Đánh giá công tác thu hồi. .. lí đất đai của huyện Thường Tín 3.3.3 Đánh giá kết quả công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2011 -2 013 * Đánh giá công tác giao đất: - Đánh giá công tác giao đất theo mục đích sử dụng - Đánh giá công tác giao đất theo đối tượng sử dụng - Đánh giá công tác giao đất theo đơn vị hành chính - Đánh giá công tác giao đất theo thời gian - Đánh giá công tác giao. .. đoạn 2011 – 2013 - Các văn bản dưới luật áp dụng trong công tác giao đất, cho thu đất, thu hồi đất - Tổ chức, cá nhân sử dụng đất 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Tập trung nghiên cứu công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành * Địa điểm Nghiên cứu trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội. .. hồi đất để giao đất ở - Đánh giá công tác thu hồi đất để giao cho các tổ chức và cho các tổ chức thu đất * Đánh giá những thu n lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp đối với công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất của huyệnThường Tín 3.3.4 Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 3.3.5 Khó khăn, tồn tại, và một số giải pháp khắc phục trong công tác giao đất, cho. .. tư , đơn xin giao đất, thu đất. (Quốc hội XI, Luật Đất đai năm 2003) [5] 2.3 Thẩm quyền giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 2.3.1 Thẩm quyền giao đất, cho thu đất - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trưc thu c trung ương quyết định: Giao đất, cho thu đất với các tổ chức; Giao đất đối với các cơ sở tôn giáo; Giao đất, cho thu đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Cho thu đất đối với tổ... nghĩa địa để kinh doanh, nhưng Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định điều chỉnh 24 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Công tác giao đất, cho thu đất, thu hồi đất và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn. .. có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thu đất trên địa bàn Thành phố 2.2 Một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 5 2.2.1 Khái niệm về giao đất, cho thu đất và thu hồi đất - Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất (Khoản 1 Điều 4 Luật Đất đai, 2003).[5] - Nhà... đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thu đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố - Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất. .. hình thức thu đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; - Hợp đồng thu đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chính phủ, Nghị định 181, 2004) [2] 2.7 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 11 2.7.1 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thu đất 2.7.1.1 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thu đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 1) Việc giao đất trồng cây hàng năm, đất làm... dựng nhà ở để bán hoặc cho thu - Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao cho thu đất để xây dựng trụ sở làm việc (Quốc hội XI, Luật Đất đai năm 2003) [5] 2.6 Hồ sơ xin giao đất, cho thu đất 2.6.1 Hồ sơ xin giao đất, cho thu đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài gồm có: - Đơn xin giao đất, thu đất; - Văn bản thoả thu n địa . kết quả công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2011 -2 013 24 3.3.4. Ý kiến của người dân về công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 25. tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 4 2.2.1. Khái niệm về giao đất, cho thu đất và thu hồi đất 5 2.2.2. Căn cứ để giao, cho thu , thu hồi đất 5 2.3. Thẩm quyền giao đất, cho thu đất. thu hồi đất. 2 - Kết quả việc thực hiện công tác giao đất, cho thu đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013. - Đánh giá mặt tích cực và mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013., Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013., Đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2013.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay