Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

72 509 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 04:31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  MA VĂN CHÙ Tên đề tài: TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN LỘC HÀ, XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi - Thú y Khóa học : 2010 - 2014 Thái Nguyên – 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  MA VĂN CHÙ Tên đề tài: TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN LỘC HÀ, XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi - Thú y Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS. Đặng Xuân Bình Thái Nguyên – 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tại trường, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đến nay em đã hoàn thành chương trình học tập và thực tập tốt nghiệp. Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè trong khoa Chăn nuôi Thú y. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn đề tài, PGS.TS. Đặng Xuân Bình đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên trại lợn Lộc Hà, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài trong quá trình thực tập tại cơ sở. Em xin cảm ơn bạn bè và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực tập, bản thân em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô để em được trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Ma Văn Chù LỜI NÓI ĐẦU Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trường, thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ chương trình học tập của tất cả các trường Đại học nói chung và trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng. Giai đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên trước khi ra trường. Đây là khoảng thời gian để sinh viên củng cố và hệ thống hóa toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm được phương thức tổ chức và tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng các tiễn bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho sinh viên có tác phong làm việc đúng đắn, sáng tạo để khi ra trường chở thành một người cán bộ có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Đất Nước. Xuất phát từ quan điểm trên và được sự đồng ý của khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Được sự nhất trí của thầy giáo hướng dẫn và sự tiếp nhận của cơ sở, em đã tiến hành thực hiện đề tài: “Tình hình bệnh viêm tử cung ở lợn nái sinh sản tại trại lợn Lộc Hà – Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị”. Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế nên trong bản khóa luận tốt nghiệp này không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót.Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của bạn bè, đồng nghiệp để bản kháo luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Lịch phòng bệnh của trại lợn nái 14 Bảng 1.2: Kết quả công tác phục vụ sản xuất 19 Bảng 2.1 Triệu chứng điển hình của các thể viêm tử cung 34 Bảng 2.2: Mức cho nái ăn (nái nuôi con/ ngày đêm) 48 Bảng 2.3: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 51 Bảng 2.4: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn qua các năm Bảng 2.5: Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 52 Bảng 2.6: Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung ở điều kiện nhiệt độ và ẩm độ khác nhau 54 Bảng 2.7: Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung ở lợn nái theo giống 55 Bảng 2.8: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 56 Bảng 2.9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung và khả năng sinh sản của lợn nái sau khi khỏi bệnh 57 Bảng 2.10: Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị 58 DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CCs : Cộng sự Nxb : Nhà xuất bản P : Thể trọng SSTT : Số thứ tự TTT : Thể trọng LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tại trường, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong trường, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đến nay em đã hoàn thành chương trình học tập và thực tập tốt nghiệp. Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường, các thầy cô giáo, bạn bè trong khoa Chăn nuôi Thú y. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn đề tài, PGS.TS. Đặng Xuân Bình đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên trại lợn Lộc Hà, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài trong quá trình thực tập tại cơ sở. Em xin cảm ơn bạn bè và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên em trong suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực tập, bản thân em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô để em được trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Ma Văn Chù 2.3.2. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi 47 2.3.3. Phương pháp nghiên cứu 48 2.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 52 2.4.1. Kết quả khảo sát thực trạng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 52 2.4.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 52 2.4.3. Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung ở điều kiện thời tiết khác nhau 54 2.4.5. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 56 2.4.6. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung và khả năng sinh sản của lợn nái sau khi khỏi bệnh 57 2.4.7. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị 57 2.5. Kết luận, tồn tại và đề nghị 59 2.5.1. Kết luận 59 2.5.2. Tồn tại 59 2.5.3. Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 * Tài liệu trong nước 61 * Tài liệu dịch 62 1 Phần 1 CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1.1. Điều tra tình hình cơ bản 1.1.1.Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý Trại lợn Lộc Hà là một đơn vị chăn nuôi gia công thuộc Công ty cổ phần chăn nuôi CP - Việt Nam, có tổng diện tích là 2 ha, nằm ở Thôn Tân Thành, xã Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội, trại nằm cách quốc lộ 87 khoảng 500m có vị trí như sau: - Phía bắc giáp với xã Cẩm Lĩnh và xã Thụy An. - Phía nam giáp với xã Vân Hòa. - Phía đông giáp thị xã Sơn Tây cũng theo hướng này cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km. - Phía tây giáp với xã Ba Trại và dãy núi Ba Vì. Nhìn chung, đây là một vị trí khá thuận lợi cho một trại chăn nuôi vì nó xa khu công nghiệp, xa khu dân cư và đường giao thông chính, nhưng vẫn thuận tiện cho vận chuyển thức ăn và xuất lợn. 1.1.1.2. Điều kiện địa hình đất đai Trại nằm trên địa bàn có địa hình tương đối bằng phẳng so với vùng khác, độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 50- 100m, độ dốc trung bình khoảng 15 0 , địa hình cung không bị chia cắt phức tạp. Các loại đất ở đây là đất bạc màu, đất đỏ vàng chỉ phù hợp với trồng cây công nghiệp dài ngày chiếm khoảng 30%. Cây ăn quả được trồng theo hướng nông lâm kết hợp chiếm tới 50% tổng diện tích, còn lại là các loại đất khác. 2 1.1.1.3. Thời tiêt khí hậu Trại chăn nuôi Lộc Hà nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm với mùa đông rất lạnh và ít mưa kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3, mùa hè thì mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình cả năm là 24 0 C. Lượng mưa trung bình năm 1900 - 2000mm, phân bố không điều trong năm, tập trung vào tháng 7, tháng 8. Độ ẩm không khí 84,5%, vùng thấp thường khô hanh vào tháng 12 và tháng 1. 1.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 1.1.2.1 Tình hình dân cư xung quanh trại Tản Lĩnh có tổng số dân là 10853 người, trong đó hơn 90% dân số thuộc dân tộc kinh còn lại là dân tộc mường nằm ở 13 thôn, với 8682 lao động nông nghiệp, số lao động phi nông nghiệp là 2170 lao động làm các ngành nghề khác nhau như công nhân viên chức, tiểu thủ công nghiệp, du lịch – dịch vụ…do đặc thù của địa bàn nên mức tăng dân số của xã chủ yếu là gia tăng dân số tụ nhiên, với tốc độ tăng dân số năm 2013 đạt 1,1% * Cơ cấu kinh tế: Các chỉ tiêu kinh tế tăng ổn định, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp với thu nhập bình quân trên đầu người năm 2013 là 18,66 triệu/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 3,72% năm 2013. Nông nghiệp chiếm 35,5% năm 2012 và giảm xuống 30,5% năm 2013 trong cơ cấu kinh tế của xã Tản Lĩnh, với thế mạnh trồng trọt và chăn nuôi gia súc gia cầm, nhất là chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ sữa bò của địa phương đang được đầu tư và phát triểntốt. Phi nông nghiệp cũng có những thành tựu đáng kể (chiếm 75,5% năm 2012 và tăng lên 78,3% năm 2013), nhất là hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành dịch vụ và du lịch phát triển khá nhanh. * Cơ sở hạ tầng: Đồng thời với sự phát triển kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đã từng bước được đầu tư xây mới và nâng cấp. [...]... CỨU KHOA HỌC Đề tài: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị” 2.1 Đặt vấn đề Hiện nay, ở Việt Nam thịt lợn luôn chiếm tỷ lệ hàng đầu 70,4 - 76,8% khối lượng thịt bán trên thị trường, thịt gia cầm chiếm 14,3 - 15,1 %, còn thịt trâu bò chỉ chiếm 8,2 - 12,1% Vì vậy, chăn nuôi lợn cần được ưu tiên... bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị” 2.1.1 Mục đích của đề tài - giảm thiệt hại do viêm tử cung gây ra 2.1.2 Mục tiêu của đề tài - Xác định những biểu hiện lâm sàng của bệnh - Xác định hiệu lực và độ an toàn của một số loại thuốc điều trị bệnh 2.1.3 Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa... 105 100 Lở mồm long móng 105 105 100 Giả dại 84 84 100 Khỏi Điều trị bệnh Bệnh viêm tử cung 83 80 96,39 Bệnh viêm vú 4 3 75,00 Bệnh phân trắng lợn con 153 145 94,77 Bệnh tiêu chảy lợn con 164 164 100 Bệnh viêm bao khớp 41 34 82,93 Điều trị ghẻ 550 536 97,45 Khó đẻ ở lợn 21 21 100 Bệnh sốt sữa lợn nái 2 2 100 Bệnh viêm phổi ở lợn 175 127 72,57 2 Công tác khác An toàn Đỡ đẻ cho lợn 175 96.15 Xuất lợn con... tập tại trại chăn nuôi lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì thành phố Hà Nội tôi thấy có một số tồn tại cần phải khắc phục, vì vậy tôi có một số ý kiến đề xuất như sau: Cán bộ thú y cần hướng dẫn chu đáo cho công nhân cách phát hiện lợn ốm kịp thời Tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất Mở rộng quy mô chuồng trại để chăn nuôi đạt hiệu quả hơn nữa Công tác tiêm phòng và vệ sinh phòng bệnh. .. Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4] thì cổ tử cung lợn dài 10 - 18 cm Thân tử cung: thân tử cung lợn ngắn, độ dài khoảng 3 - 5 cm nối giữa sừng tử cung và cổ tử cung Niêm mạc thân và sừng tử cung là những nếp gấp nhăn nheo theo chiều dọc Sừng tử cung: sừng tử cung của lợn ngoằn ngoèo như ruột non dài 0,5 - 1 m Ở lợn thai làm tổ đều hai sừng tử cung * Ống dẫn trứng Ống dẫn trứng (vòi fallop) nằm ở màng treo... khi sinh đẻ và là ống thải các chất dịch từ trong tử cung Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4], âm đạo của lợn dài 10 - 12 cm * Tử cung (uterus) Tử cung của lợn có hai sừng, một thân và một cổ tử cung Cổ tử cung: là phần ngoài của tử cung, cổ tử cung của lợn dài và tròn, không gấp nếp hoa nở mà là những cột thịt dài xen kẽ cài răng lược với nhau do đó dễ dàng cho việc thụ tinh nhân tạo đồng thời cũng... 2400 100 Tiêm Dextran - Fe, cắt tai, cắt đuôi cho lợn con 632 632 100 Thiến lợn đực 421 421 100 Mổ hecni 42 42 100 20 1.3 Kết luận và đề nghị 1.3.1 Kết luận Sau một thời gian thực tập tại trại chăn nuôi lợn Lộc Hà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, tôi đã được sự giúp đỡ tận tình của chủ trại chăn nuôi, cán bộ thú y, công nhân trong trại và được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của các thầy... đòi hỏi, nhất là thành phố và khu công nghiệp Cho đến nay, Landrace và Yorkshire là hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu trong khâu sản xuất lợn giống và lợn lai nuôi thịt, trong tương lai nó sẽ góp phần quan trọng vào các chương trình “nạc hóa” đàn lợn ở nước ta Thực hiện chương trình nâng số lượng và chất lượng đàn lợn của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, trại lợn Lộc Hà thuộc trại gia công của... dẫn tới vẫn còn tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp Trại lợn Lộc Hà nằm trên địa bàn xã Tản lĩnh, một xã công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng của huyện Ba Vì cho nên dân cư xung quanh trại chủ yếu là nông dân sinh sống, định canh định cư bằng nghề nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng,dịch vụ Ngoài ra, có một số gia đình là cán bộ viên chức nhà nước Nhìn chung,... trong học tập và nghiên cứu khoa học Đề tài xác định một số thông tin có giá trị khoa học bổ sung thêm những hiểu biết về bệnh viêm tử cung ở lợn, là cơ sở khoa học cho những biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả * Ý nghĩa thực tiễn Xác định được một số thuốc có hiệu lực và độ an toàn cao trong điều trị bệnh viêm tử cung ở lợn, đề phòng, hạn chế được mầm bệnh Những khuyến cáo từ kết quả của đề tài giúp . VĂN CHÙ Tên đề tài: TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN LỘC HÀ, XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT. nhận của cơ sở, em đã tiến hành thực hiện đề tài: Tình hình bệnh viêm tử cung ở lợn nái sinh sản tại trại lợn Lộc Hà – Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị . Do thời. tiến hành thực hiện đề tài: Tình hình bệnh viêm tử cung ở lợn nái sinh sản tại trại lợn Lộc Hà – Tản Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị . Do thời gian thực tập có hạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị., Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị., Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay