Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thanh Hóa năm học 2015 - 2016(có đáp án)

6 6,749 31
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2015, 20:10

. 2 2 1 yz 20 z 15 y 35 y z 2 x 5 10 − + − + − − + ≤ = => ( ) ( ) 2 2 35 y z 35 y z 10y 10z x y z y z 10 10 − + − + + + + + ≤ + + = => ( ) 2 60 y z 5 x y z 6 10 − + − + + ≤ ≤ Vậy P max =. FE. 1.0 Câu 5 1.0 Hướng dẫn Ta cã Từ giả thi t ta có 2 2 2 2 2 2 5x 60 x 12 4y 60 y 15 3z 60 z 20   < <   < => <     < <   Từ giả thi t ta có 1.0 2 2 2 5x 2yz.x 4y 3z.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thanh Hóa năm học 2015 - 2016(có đáp án), Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thanh Hóa năm học 2015 - 2016(có đáp án), Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Thanh Hóa năm học 2015 - 2016(có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay